Matthew 10

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanɨ Otɨpɨpatɨ Watɨpɨhaiwa Kaitɨhaawɨ Watɨpɨhandɨ Nanyinyatɨ Natanyoaasindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 3:13-19; Rukɨho 6:12-16)

Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ mmona newa kiyaatɨ koai nuwipinja maawɨ daayohiyɨhiyaanɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨta 12 kiyahiyaanangi gaata nanyamaatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nehɨhaatɨ newa yota timbɨpa kahatamatɨpetahapa isɨhiyaamɨhetapɨ newaamaatɨ tɨtɨhɨwiwɨtɨhaawɨ nyangi nanyinyataise.

Iyataatɨ Jisaasiho natanyoaasɨtandɨ gaatatɨ nanyamaasawɨhiyaanɨ aposerɨhiyo tohiyɨhiyaanɨ nyamɨ ambɨpatɨ siyaane: Saimonɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaahotihɨ komɨ saingɨho Endɨruhotihɨ Sepetihomɨ mwaahurɨ saahosaingɨho Jemɨsiyɨ Joniye. Aihɨ Piripɨhotihɨ, Batoromiyuhotihɨ, Tomaasihotihɨ amɨ nɨnɨ Matiyuhonɨnɨ nawɨho takisihandɨ jɨhura nehohɨhonɨnɨtihɨ, Arɨpiyaasihomɨ mwaaho Jemɨsihotihɨ amɨ Tatiyaasihotihe. Aihɨ amɨ Saimonɨho wo Judaahiyaanɨ Romɨhandaahiyaamɨ otɨtɨhɨ bimɨtɨhaawɨ pohipiyohiyɨhiyaanamɨhotihɨ amɨ Judaasiho aunahɨpatɨ Kariyotɨhandaahapɨho Jisaasihoai ipotɨhura ahosumwa tiwɨtaatɨwɨhiyai nusepaasɨhotihɨ siyaane.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Aposerɨhiyaanɨ Ikwɨmaindɨmwɨtihɨ Auhɨramɨ Yahurɨtahiyaanangi Otɨpɨpatɨ Nanyamindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 6:7-13; Rukɨho 9:1-5)

Aihɨ Jisaasiho komɨ aposerɨhiyaanɨ ikwɨmaitɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨta 12 kiyahiyaanangi pɨwɨha wɨnɨhapɨpa sata kanyatatɨ sawahomɨ otɨpɨpatɨ kaitɨhaawɨ natanyoaasataise. “Sahɨ wuwanɨnɨhɨ namasawɨ kiyawaawɨ Isɨraherɨhiyaanamɨ ipaahaapɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyaamɨhatɨhunɨ amɨ isɨhiya Samariyaahandaahiyaamɨ aunahɨpɨhaiwaara wɨndɨ namuwɨse. Siyawaawɨ sahɨ nehɨ isɨhiyaatɨ Isɨraherɨhiyaatamɨ yapɨpatɨ aunahɨpata nuwɨ samɨ isɨhiya Isɨraherɨhiya maasapɨho sipɨsipɨhandamataiwɨ owetohiyɨhiyaapɨhɨ nuwɨse. Nuwɨ daapɨ numwaapɨ nepɨ ahoyawɨse. Saiwɨ nuwɨ pɨwɨha sahɨ satɨwɨ ausaapɨse: ‘Autaahaatɨho sangi jainja bimindɨhandɨ aimɨ samɨhatɨhɨ nasatɨ kɨmandɨ detɨndaise,’ undɨwɨ kaundɨwɨse. Aiwɨ isɨhiyaamɨ timbɨpa nemwapɨ ipatisawɨ napohiyɨhiyai ahowimapɨ numwaapɨ asaaha pɨsapɨpaisahiyai kiyaamɨ pisapɨpa nepumapɨ isɨhiyaamɨhatɨhɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nɨwɨndaasɨwaiwa nepumapɨse. Iyawaawɨ saiwɨ nawɨho namunyawɨ nehɨhaiwa nepɨhaiwaasɨ saiwa sahɨ nehɨhaiwa nehohɨwiwa nawɨho namepɨ isɨhiyai nehɨ nunyawɨse. Saiwɨ nowaawɨ nawɨho wo mipɨ jisɨho tuhwɨnɨpɨhoaisangi apɨpaahɨ owehiyaatɨ taanahiyɨhiyaatɨ nuwɨse. 10 Iyawaawɨ amɨ ikihɨsangi oweta wɨndɨ mipɨse. Aiwɨ yutɨ apotɨhɨrɨ asuipatɨ ngɨrɨhɨrɨ isɨpɨpaisangi wɨndɨ mipɨ nehɨ niyopɨ isɨhohɨpɨpa sapa kapaahɨtanɨhɨ nuwɨse. Wo otɨpɨpatɨhoaisangi komɨ otɨpɨpatɨ kaipatapɨ nandapa nunyauhɨ netɨ nainjɨtɨhandɨsɨ amɨ sangisangi otɨpɨpatɨhiyaatɨsɨ samɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨwaiwaapɨ aunahɨpataahɨsɨ nandapa nasanyawɨ tɨhɨngwaasɨsitaawɨ nehɨ taanahiyaatɨ nuwɨse.

11 “Aunahɨpa wɨtɨ awaipataahisangi amɨ gwɨharaahataahisangi sahɨ nuwɨ noaipapɨ pɨwɨha ausaawaahura katɨ aunahɨpita utaaho wo gaaho samɨ pɨwɨha biyatɨ maaritatɨ atisonɨhopɨ mmonɨwɨse. Mmowɨ siyatɨ samɨ pɨwɨha maaritatɨ atisataatɨ komɨ aŋɨpɨpɨhɨ sangi nasamaahonaahɨ koai nɨwipaapɨse. Koai nɨwipaapɨ sapɨhɨ koaisawaahɨ bimambɨwɨ nutaatɨwɨhura komɨ aŋaaŋapɨ noaipasi satɨ aunahɨpatɨ namasi nuwɨse. 12 Amɨ sahɨ aŋaaŋɨ wɨndaapɨhɨ nuwɨ nandaawaahura kaaŋamɨ saisa satoyai saundɨwɨse. ‘Autaahaatɨhomɨ asisɨha gaahure. Komɨ napaindɨhandɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ napaisaatɨsamaitandɨhandɨ sangisatɨ maawe,’ undɨwɨse. 13 Iyataatɨ amɨ isɨhiya sandɨ aŋɨndaapɨhapɨhiya sangi nasamaasaihaahɨ samɨ pɨwɨha kiyai saundohɨha Autaahaatɨhomɨ asisɨha gaahure. Komɨ napaindɨhandɨ sangisatɨ maawe undohɨtɨhandamɨ akɨtɨhandɨ sawaho Autaahaatɨho netɨ numwɨtaise. O amɨ sangi kiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ namaasamaasaihaahɨ samɨ kiyai saundohɨtɨhandamɨ akɨtɨhandɨ napaindɨhandɨ Autaahaatɨho jahɨra kiyaamɨhetapɨ netɨ sawanaatangi nasamɨtaise. 14 Iyataatɨ isɨhiya usa sangi namaasamaapɨ pɨwɨha atɨhomaasisaihaahɨ sapɨhɨ kapɨhɨ samɨ auhɨretɨ ikwaatɨpɨho asisotisɨho tuwɨhaapɨ nemapɨse Autaahaatɨho sahɨ namepemaitohɨtɨhandapɨ sangisɨ siyatɨ ahosɨsamaitaise undɨwo. 15 Iyawaawɨ kɨmandɨ baiwɨ gwɨnyapenɨwɨse. Sɨhɨ asisɨha isɨhiyai Autaahaatɨho netɨ tipɨtapaitandɨhura isɨhiya aunahɨpatɨ Sotomɨhandaahiyaisunɨ Gomoraahandaahiyaisunɨ Autaahaatɨho kiyaamɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwaapɨ wɨndɨ awaindɨhandɨ ahosumwa mandɨtɨmaawitaise. Iyataatɨ amɨ isɨhiya aunahɨpiwa sangi wɨndɨ namaasamaapɨ samɨ pɨwɨha atɨhomaasiwɨ ahosɨsamahohɨwaiwai Autaahaatɨho naaŋɨhaiwa jɨhɨ Sotomɨhiyaisunɨ Gomoraahiyaisunɨ numwiwaiwai daahemwahaiwa mɨtaahɨ aungwohandɨ nunyatɨ mandɨtɨwitaise,” nyatatɨ Jisaasiho ko natanyoaasisawɨhiyaanɨ aposerɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi Nyahɨ Naaŋɨhaiwa Naitɨhaahaiwaapɨ Jɨhɨ Tɨmaŋa Kanyatindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 13:9-13; Rukɨho 21:12-17)

16 Kanyatatosa Jisaasiho pɨwɨha bihɨwainja sanyatataase. “Atiwɨse. Nɨnɨ sangi maasapɨho sipɨsipɨhandamataiwɨ andɨtɨmitɨwɨ napaisaatɨ nanɨhaiwɨhiyaatangi isɨhiya suhɨrɨ ainjɨhɨrɨramataiwɨ tipɨ ikɨwɨ tahamanɨwɨ nopɨsasɨwɨhiyaamɨhatɨhɨ nandɨsoaasataayo. Siyataayonɨ sahɨ baiwɨ akwɨranɨhomataiwɨ mɨhopɨ mɨhaapɨ japepinjawɨ gwɨnyaapɨ mmotɨnɨwɨ amɨ koho dɨpɨhomataiwɨ nehɨ aŋɨnɨ napaisaatɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ daiwɨse. 17 Iyawaawɨ baiwɨ jaawɨ bitosawɨse sahɨ kaisaihɨhaiwaapɨ isɨhiya pɨwɨha samɨhetemapɨ itɨhɨsatɨwɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhɨ wɨrɨhɨrɨ gupwata yasupwaitaawo. 18 Saiwa sangi isɨhiya kiyaamɨ awaisawɨhiyaapɨhɨ kahapɨhepɨsamapɨ nasamaasi nuwɨ nisɨ ambɨpatapɨsatɨwɨ naaŋatɨ yaasɨhaiwa nasanyawɨ tɨsapɨ mwɨsawɨtaapo. Saiwɨ sasisaihɨ kiya Judaahiyaisunɨ isɨhiya kiyaamɨ dawaataatapɨ Autaahaatɨhopɨ atɨhomiwɨ gɨmunyaapɨhiyaamɨ awaisawɨhiyaisunɨ sahɨ nɨnɨ kaindɨ kaindunjatɨ kiyohɨwaiwaapɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwo. 19 Saiwɨ kiya sangi nasamaasi nuwɨ itɨhɨsatɨwɨ nasapuwɨtaatɨwɨ pɨwɨha waapɨhɨsasaihɨ sahɨ pɨwɨha maahɨwa napitɨtaatɨ kaundɨtɨhaawe tɨwɨ awaindɨhandɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. Sahɨ katɨtaatɨwɨhura tɨmetanɨhɨ pɨwɨha katɨtaatɨwɨha samɨ Japɨho Autaahaatɨho netɨ gɨsunyaitaise. 20 Iyataatɨ pɨwɨha samɨ maahomwaaŋapɨ katɨtaatɨwɨha samɨhaametɨtaise. Owetise. Samɨ Japɨhomɨ Itɨpɨho samɨ maahomwaaŋɨ netɨ pɨwɨha sapɨ nanɨpimatɨ katɨtaise. Isɨ sahɨ awaindɨhandɨ yaiwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse.

21 “Iyataatɨ nɨngi maarɨho naninyawɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kaniwɨ nanipinjohiyɨhiyai sawanaamɨ naisɨhiya sawitaapo. Isɨhiya sawanaamɨ saahosaingoyai usa isɨhiya timaitaatɨwɨ nusepaitaapo. Aisaihɨ amɨ saniya sapiya kiyaamɨ mwaayamaatiyai satɨ katɨ naasaipitɨ kawitaapo. Aisaihɨ amɨ nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiya saniyasapiyai mwaayamaatiya mandɨtɨwiwɨ ahosumwapɨ isɨhiya usa tiworisai nusepaapɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ numwisaihɨ timaitaapo. 22 Saiwɨ nisapɨ satɨwɨ isɨhiya nahatiya sangi mandɨtɨpɨsitaapo. Amɨ saiwa kasisaihɨhandɨ kandɨ samɨ wowaatɨ biya andɨtita bitopɨ notaataahɨ asisɨha ipotɨhetɨ biya jinjahɨra bimɨtandɨhandɨ naitaise. 23 Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato, sahɨ Isɨraherɨhiyaamɨ aunahɨpɨhaiwaara wɨndɨ gaamapɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ nuwɨ sangɨ owemasaihɨhura Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ jahɨra napɨto. Nisɨ napɨtandɨhura detɨsɨ aunahɨpatɨ wuwanɨnɨhɨ nuwɨ nandaahohɨpata mɨhotɨwɨmapɨ bɨmisotɨwɨse. Aunahɨpitɨ sataahiya sangi tɨsapɨ mwɨsapɨ naaŋɨhaiwa nasamisaihaahɨ kapɨhɨ namasi amɨ wɨtaahapɨ sahɨ yanɨhɨmapɨ nisɨ pɨwɨha nanesi kaundɨtaatɨwɨ nuwɨse.

24 “Iyataatɨ utaaho wo komɨ kataunjisɨhomɨhatɨhɨ asɨmwaatɨtɨhɨ bindata mmona nesɨho komɨ kataunjisɨhoai wɨndɨ nusatipɨha daahemwahomaahe. Amɨ utaaho woaisangi wo awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨ nawɨho owehandɨ nehɨ kawisataaho komɨ awaisɨhoai wɨndɨ daahemwa namusatipɨhaahoe. 25 Saisɨ kiya mmona nesɨho komɨ kataunjisɨhomatiya noaipaitandɨ maarɨho biya witane. Iyonɨhɨ amɨ utaaho awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhoaisangi komɨ awaisɨhomɨhamwaaŋɨ noaipataataahɨ gaare. Aisɨ amɨ nɨnɨ samɨ awaisɨhonɨhi itɨpɨho maipɨhaiwaamɨ awaisɨhomɨ ambɨpatɨ Bwaasɨrɨhɨraŋe ndawaatowɨ amɨ sangisaahɨ apɨpaahɨ ambɨpa maipɨhaiwa nasoaasawɨ kasatɨtaapo,” nyatatɨ Jisaasiho komɨ aposerɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanɨ Aposerɨhiyaanangi Nehɨ Autaahaatɨhopaahɨhɨ Yaiwɨse Nyatindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 12:2-7)

26 Sanyatatosa nyangi sanyatataase, “Nisɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nisɨ pɨwɨha gaahaiwa isɨhiyai sahɨ kaundohɨwaiwa sɨhɨhura Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ausaimanɨndaise. Iyatɨ isɨhiya maipɨhaiwa sangi kasisohɨwaiwaisangi amɨ sɨhɨhura Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ausaimanɨndaise. Isɨ sahɨ kiyaapɨ yamaiwɨ nisɨ otɨpɨpatɨ nanɨhaiwɨ kaiwɨ daiwɨse. 27 Pɨwɨha nehɨ sawanaatangisaahɨ isɨhiyaapɨ noaatɨtɨ kasatonɨhɨ atiwɨ nehohɨwaiwa isɨhiya nahatiyai ausaapɨ otɨhaatɨ ndɨhetɨ kaundɨwɨse. 28 Iyawaawɨ sahɨ isɨhiya samɨ maarɨhoai wɨndɨ tɨmapɨ nehɨ samɨ ambɨpatisaahɨ tiwɨtaatɨwɨhiyaapɨ sahɨ wɨndɨ yamaiwɨse. Nehɨ Autaahaatɨho samɨ ambɨpatunɨ maarɨhounɨ ahoya maawɨ tiwa netɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitandɨhopaahɨhɨ yaiwɨse.

29 “Iyataatɨ koho apɨpaahɨ gwɨharaahasɨnya isɨhiya wɨndɨ napaitɨwɨ tusɨhanɨwɨ namaitaapo. O tusɨhanɨwɨ yahurɨ newaawaahɨ surapɨ nawɨho nehɨ njisɨho tɨhwɨnɨpɨhohɨhɨ naitaapo. Isɨhiya siyauhɨhandɨ kandɨ amɨ Autaahaatɨho sasɨnya koho gwɨharaahasɨnyai biya wisatataise. Siyatɨ iwinjaatɨ bindataisɨ kohɨsɨnyaamɨ wo nehɨ nɨwipɨhandɨ wɨndɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmaamɨhaitaise. Autaahaatɨho sawaho tɨmahiyane tonaahɨhɨ tɨmɨhaitaise. 30 Iyataatɨ koho gwɨharaahasɨnyaisɨsɨ iwinja bimisɨ amɨ sangisaahɨ autaahɨ wamwaaŋɨ komɨ apohɨpataatesama jainja bindataise. Isɨ sahɨ yamaiwɨse. Iyataatɨ amɨ sahɨhɨ samɨ mɨsisɨhaisangi napitiyatɨ ahendaise tatɨ Autaahaatɨho awɨtatɨ aimɨ jasose.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nyahɨ Jisaasihomɨhiyaanɨne Tɨtɨhaahandapɨ Katindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 12:8-9)

32 “Utaaho itapaatɨ wowaatɨ komɨ kaatamɨ maahomwaaŋɨ nausaatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ausaatɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨne nɨnɨ Kɨraisihomɨhaanɨne tisɨhoai tisaamaati amɨ nisangi nisɨ Apɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ koai kaati awusaito. Saindɨ so nisɨhoe saatɨ nisɨhaate undɨtɨ nisɨ Apɨhoai kaundɨto. 33 Amɨ utaaho itapaatɨ wowaatɨ komɨ kaatamɨ maahomwaaŋapɨ nausaatɨ nɨnɨ Kɨraisihomɨhonɨne maata Kɨraisihomɨhaanɨne maatisaamaati amɨ nisangi satɨ katɨ kaindɨ nisɨ Apɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ wɨndɨ amaawusaito. Saindɨ nisɨ Apɨhoai so nisɨhoe saatɨ nisɨhaate undɨtɨ wɨndɨ kamundɨto.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napaindɨhandɨ Nesi Napɨtɨhonɨnɨmaahe Namatana Pwɨsipɨyaipa Nesi Napɨtɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 12:51-53; 14:26-27)

34 “Sahɨ wɨndɨ nisapɨ saiwɨ gɨmunyaapɨse, ko nyahɨ napaisaatɨ pɨwanna tɨmuna bimɨtɨhaahandɨ yapɨpataapɨhɨ nesi nasahoe tɨwɨ gɨmunyaapɨse. Owe. Nɨnɨ sahɨ napaisaatɨ pɨwannɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nesi napɨtɨhonɨnɨmaahe. Namatana pwɨsɨpɨyaipa nesi napɨtɨhonɨne. 35 Iyataatɨ nɨnɨ mwaaya sapiya maatiya saniya saisa saisatoya ahosɨmatɨwɨ itɨhɨnnɨwɨ tunnɨwɨ tipɨtapaatɨwɨ nopɨsasɨndaatɨwɨhandɨ nesi napɨtɨhonɨne. 36 Iyataatɨ utaaho wo nɨngi komɨ maarɨho naninya nanipinjisɨhoai sawahomɨhiya saniya sapiya saingosaahoya sanaanisa sanaapwɨsa apɨpaahɨ awaindɨhandɨ mɨmaipɨwiwɨ ahosumwaitaapo.

37 “Amɨ utaaho wo saniya sapiyaisaahɨhɨ komɨ maarɨho awaindɨhandɨ nunyataatɨ nɨngi wɨndɨ biyatɨ namaanɨmiso so nisɨ maarɨho wɨwihohɨtɨhandunɨ gaahaiwaunɨ namaitaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ mwaaya maatiyaisaahɨhɨ maarɨho awaindɨhandɨ nunyataatɨ nɨngi wɨndɨ biyatɨ namaanɨmiso so nisɨ maarɨho wɨwihohɨtɨhandunɨ gaahaiwaunɨ namaitaise. 38 Iyatɨ amɨ utaaho wo satatɨ naaŋɨhaiwa wɨndɨ nametɨ wɨndɨ namaapwɨtaano tatunyaatɨ saiwa ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatamatiya netɨ tɨmaapwɨtatɨ nisɨ kaindɨ daayohɨrɨhɨretɨ maaninjapepihɨrataataahɨ soai nisɨ otɨpɨpatɨ kanisatɨ nanetɨ nanipinjɨtandɨ nɨnɨ wɨndɨ namumwaito. Owetɨtaise. 39 Iyataatɨ amɨ utaaho wo maapɨ komɨ ambɨpatapɨhaiwaapaahɨhɨ andɨtatɨ napamasɨho ko nɨngisatɨ jinjapɨhɨ bɨsotɨtandɨhandɨ ko wɨndɨ namaitaise. O amɨ utaaho wo maapɨ komɨ ambɨpatapɨhaiwai ahosumwa nisɨhaiwaapaahɨhɨ andɨtatɨ napamasɨho so nɨngisa biya jinjapɨhɨ bimɨtandɨhandɨ ko naitaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Utaaho Wo Nisɨhiyai Iwɨtatamasɨho Gaahandɨ Naitaise Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 9:41)

40 “Iyataatɨ isɨhiya usa sangi napaitɨwɨ maarɨho wɨsaipɨ nasamaapɨ nisɨ pɨwɨha sahɨ ausaahohɨha atɨsisaihaahɨ nisangi satɨ katɨ kanisawaayopo. Iyawaawɨ amɨ saiwɨ napaitɨwɨ maarɨho wɨnipɨ nanɨmaawaawaahɨ satɨ katɨ kaiwɨ nɨngi natanoaasisɨhoaisangi numwaawaayopo. 41 Iyataatɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa nesi napisɨho pɨropetɨhoai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nesi nasahoso tatɨ komɨ aŋaaŋɨ numwaatɨ nandapa nunyatɨ iwɨtatamanataataahɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha atisatɨ nusesi napisɨho pɨropetɨhoai numwiwaiwaamɨhaiwa koaisangi naitaise. Iyataatɨ amɨ utaaho wo utaaho tɨtɨhɨ gaaho woai tɨtɨhɨ gaahoso tatɨ komɨ aŋaaŋɨ numwaatɨ nandapa nunya iwɨtatamanataataahɨ amɨ Autaahaatɨho utaaho tɨtɨhɨ gaahoai numwiwaiwaamɨhaiwa utaaso soai Autaahaatɨho numwɨtaise. 42 Isɨ kɨmandɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse, utaaho wo nisɨ isɨhiya nɨngi nanipinjohiyɨhiya usa ambɨpatɨ owehiyaamɨ woai nisapɨ gɨwunyaataatɨ so Jisaasihomɨhiyaamɨhoso tatɨ gaahandɨ apɨpaahɨ turɨkaarehonjisangi kawisataataahɨ soaisangi amɨ Autaahaatɨho siyohiyɨhiyaapɨ gaahaiwa tɨmaŋa ahɨwiwaiwa kopɨhapa apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ naitaise,” nyatatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatatɨ osasepɨhaataise.

Copyright information for `AGM