aMarakaiho 3:1

Matthew 11

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihounɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhounɨ Kuramɨ Otɨpɨpatɨ Kaiwaiwaapɨhaare

(Rukɨho 7:18-35)

Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨ aposerɨhiyaanangi pɨwɨha wɨnɨhɨnyata kanyatiwaiwa katatɨ owematosatɨ otɨpɨpatɨ kaitɨhaawɨ nyangisɨ natanyoaasataise. Natanyoaasamapɨ sapɨhɨ namasi kapɨhɨ aunahɨpɨhaiwa detɨ ahetiwaiwaara isɨhiyai kataunja pɨwɨha ausaitandɨ daimɨ notaise.

Aihɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho ko napwɨtatɨ bimimbɨpɨhapɨ Kɨraisiho otɨpɨpatɨ kaiwaiwaapɨ atisataise. Atisataatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai Kɨraisihoenda koai wa nunjendaatɨwɨ natausaasataise. Natausaasihɨ nuwɨ noaipapɨ Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Kɨnyɨ Jonɨho satatɨ Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa watɨpɨhaiwa isɨhiyai iwɨtatamaŋɨtandɨhaiwa nesi napɨtaise tisɨhoŋɨ koŋo? E wopɨ nyahɨ jatɨtɨhaawo?” undɨwɨ nunjenawaayopo.

Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha sata kaundataase, “Kahapaamapɨpa nɨnɨ kandɨ kiyonɨhɨ sahɨ taawɨ atiwɨ mmonɨhowɨmaiwa kɨmaiwaapɨ jahɨra nuwɨ Jonɨhoai kaundɨwɨse. Isɨhiya ndɨha maipɨta asɨhatahiyai nɨnɨ nusorɨhaahonɨhɨ jahɨra nga jawaayopo. Aindɨ isɨhiya ikwauhɨrɨ ambɨpatɨ bɨwatetɨ napohiyai nisɨ watɨpɨhandɨ nunyatɨ andɨtɨwihonɨhɨ gaawimainjɨhɨ jahɨra dosi daayawaayopo. Aindɨ isɨhiya asaaha pɨsapɨpaisahiyai kapa nemwahonɨhɨ ambɨpatɨ gaahatɨ nusoaipataise. Aindɨ isɨhiya atihɨrɨ nɨwisapwinjɨhɨ atɨhomisohiyɨhiyai nurɨwatahonɨhɨ atisawaayopo. Aindɨ amɨ isɨhiya aimɨ napomahohiyɨhiyai anɨmwaahɨpatombɨ jahɨra gandɨ numwaatɨ nisɨ maarɨho dɨtɨhɨrɨ nunyonɨhɨ nepawaayopo. Aindɨ amɨ isɨhiya jamaamaŋɨnɨwɨ taanahiyɨhiyai kiyaisɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa gaahaiwa kawitandɨhaiwaapɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundataato. Iyataatɨ utaaho itapa wowaatɨ nisɨ kiyohɨwaiwaapɨ atisa mmonataatɨ ko kaatɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ kamaisanɨhandɨ kandɨ ko kaatɨ nisapɨ gɨnunyaasɨtɨhandɨ namaamataataahɨ gaasɨ maaritane,” undataase.

Aihɨ Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨhiya atiwɨmapɨ sapɨhɨ namasi taawɨ niyauhɨ isɨhiya wɨrisandiwɨ niyohiyɨhyai Jisaasiho Jonɨhopunda saundataase. “Sahɨ isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ Jonɨhoenda niyohɨtɨndɨ napaamapa mmondaatɨwɨ niyopo? Utaaho wo komɨ maarɨho kɨpwɨnatɨ pɨwɨha sawaho gwɨnyapesɨha kamaatatɨ nehɨ isɨhiya atitaatɨwɨ maaritohɨrɨhɨretɨ awaatɨpɨho itɨpɨho netɨ ahoaihɨ notɨ nasataisɨhomatiya pɨwɨha katatɨ notɨ nasataihɨhoai iwinjaita nowaayowo? Owetise. Owetanaahɨ napaamapaapɨ niyopo? Utaaho apotɨhɨrɨ gaahɨrɨ watɨpɨhɨrɨ otiwa kaumbwaahɨrɨ niyotɨ bitosɨhoai iwinjaitaatɨwɨ nowaayowo? Owetise. Isɨhiya saiwɨ apotɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ gaahɨrɨ otiwa kambwaahɨrɨ niyopɨhiyaahɨ awaisawɨhiyaisawɨ awaisawɨhiyaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ bimopo. O sapaisangi owetanaahɨ akɨpɨpa napa mmondaatɨwɨ niyopo? Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho pɨropetɨho wo sapɨhɨ bitosɨhɨ koai iwinjaitaatɨwɨ nowaayowo? Ye akɨtɨnɨhe. Akɨtɨnɨhɨndaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya pɨropetɨhiyai nusatipɨhaatɨ sawahopɨ kiya katohɨwaiwa akɨwaiwema kiyatɨ mmonatɨ amɨ sawahoaisangi noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho pɨropetɨhoematataise. 10 Iyataatɨ pɨwɨha kaiwa kiya katohɨwiwaamɨ netɨ akaahemasɨha Jonɨho sawahopɨ wa sata jɨpatɨpindataise. Iyataatɨ Autaahaatɨho sandaase:

‘Nisɨ pɨwɨha nisiho kɨmbɨhɨ kɨmore. Kɨmosɨ kinyɨ daihɨra daahuwatɨ nuwa gisapwaitandɨ kinyɨ jɨhɨ koaisɨ nɨnɨ netɨ nandusaasɨto,’ a 
tatɨ Autaahaatɨho kandaase tatɨ jɨpatɨpindataise.
11 Isɨ kɨmandɨ nɨnɨ kasatɨtandiyonɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho nɨnɨ otɨpɨpatɨ kaitandɨhura tɨmetihɨ noaipatɨ nisɨ daihɨra daanusɨhondaatɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya nahatiyai nusatipɨhaahore. Siyatɨ isɨhiya nahatiyai nusatipɨhaahotihɨhandɨ kandɨ isɨhiya nisɨhetapɨ Autaahaatɨho iwinjatisawɨhiyaamɨ utaaho wo yatɨhɨ otɨtɨhapɨho Autaahaatɨhomɨ gaahaiwa asakiyatɨ mmonatɨ netaatɨ kandaahɨ Jonɨhoai nusatipɨhaahore.

12 “Aihɨ Jonɨho dotɨ komɨ otɨpɨpatɨ namasatɨ isɨhiyai saundatɨ, ‘Autaahaatɨho komɨ Mwaahoetapɨ sangi jainja bimɨtandɨ kɨmo nasatɨ detɨndaise,’ undisuraapɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjatindɨhandɨ watɨpɨtatɨ waatɨ topɨtaata noaipatɨ awaindɨ gwɨnyanɨmɨ napinjatɨ wanɨ kɨmuraisangi taatɨ gwɨnyanɨmɨ notaise. Aihɨ isɨhiya watɨpɨhiya mwɨtetɨwɨ tipɨndɨnanɨwɨ nipinjanɨwɨ Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjatindɨhandaatɨhɨ nandaapɨ kandi maaritɨwɨ namaŋɨndɨwɨ newaayopo. 13 Iyataatɨ amɨ Mosesihomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpaunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨropetɨhiya komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨhaunɨ Autaahaatɨho nasatɨ nisɨhetapɨ iwinja bimɨtandɨ gwɨnyaatɨ tɨmaniwaiwaapɨ jatataatɨ ausaataise. Ausaatɨ katɨmɨ nasatɨ Jonɨho noaipatɨ otɨpɨpatɨ kiyataatɨ kaiwaisɨ netɨ namasatɨ akɨwaiwematɨ ausaasurandaise. 14 Isɨ Mosesihomɨ pɨwɨhaunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨropetɨhiya pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨhaunɨ sahɨ atɨwitaatɨwaahɨ pɨwɨha satatɨ, ‘Awaisɨho napɨtandɨ asisɨha detɨtanɨhɨ Eraijaaho jahɨra jɨhɨ nasatɨ komɨ daihɨra daawuwɨtaise,’ tisɨha atitaapo. Atisawaawɨ Jonɨhopɨ Eraisaahomatiyahore tɨwɨ sahɨ gwɨnyapendaapo. 15 Sahɨ samɨhandisɨ pɨwɨha kɨma atiwɨ naitaatɨwaahɨ atiwɨ nepɨse

16 “Amɨ isɨmiya baiwɨ atɨhomiwɨ gɨmunyaapɨ wanɨ kɨmuraapɨmiyaapɨ nɨnɨ napitɨtɨtande? Gaasɨ namatɨ satɨtaano. Kiya manyinya nanɨhaiwɨ bindawaawɨ ikwaatɨpɨhoaatɨhɨ isohiyɨhiyaamataiwɨhiye. Iyawaawɨ usa sasaahoya usai saundohiyɨhiyaamatiyawaayopo. 17 ‘Nyahɨ apwɨtɨhɨrɨ etɨtaatiyaatɨ ipohaayo. Siyaatɨ ipohonɨhɨ sahɨ nyangisawɨ maaritɨwɨ wɨndɨ waipwaapɨ namaawesɨnɨhopo. Iyaatɨ amɨ nyahɨ etɨtaatɨtaatɨ awirɨhɨrɨ awirɨtonɨhɨ sahɨ nyangisawɨ maarɨho asɨpaiwɨ wɨndɨ gomaatopo,’ nnɨwɨ kanohiyɨhiyaamataiwɨhiye. 18 Siyatɨ sɨrɨ kɨretɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhoaisangi noaipatɨ jinjahɨra nandapa namaanatɨ onaaya amɨ waapoho watɨpɨho wainɨhandɨ wɨndɨ namaanataise. Namainjɨhɨ isɨhiya kopɨ satawaatopo, ‘Ese utaamo kɨmo koai apɨpaahɨ wipetahosɨ wapa itɨpɨho maipɨhapa nɨwɨndaataise,’ tawaatopo. 19 Iyawaawɨ amɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ noaipatɨ nandapa onaamaindɨ jinjahɨra nandapa waapoho wainɨhandɨ nanɨhonɨhɨ isɨhiya nisapɨ satawaatopo: ‘Ese utamo kɨmoai iwinjasapewɨse. Nandapa gwɨsɨha taupwɨmatɨ nipinja nanatɨ waapoho watɨpɨho naharitaatɨwɨho pɨhɨta nanahore. Iyatɨ isɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiya nawɨho takisihandɨ newaawɨ katɨhapɨ sawanaapɨho nawɨho ikonɨhohiyɨhiyaisatunɨ amɨ isɨhiya kiyaamɨ usaisa ahoyana pɨwanna daaya bitondaise,’ tawaatopo. Satɨwɨ sahɨ saiwɨ manyinya nɨnɨ katohiyɨhiyaamataiwɨhiyaate. Iyawaahandɨ kandɨ ipotɨhura sahɨ mmonawaawɨ yɨhoaanyamɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨwaiwetapɨ akɨpɨpa noaipahonɨhura sahɨ yɨhoaanyapɨ satɨtaapo: ‘Kurɨ kuramɨ otɨpɨpatɨ kaiwaiwa tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ akɨtɨnɨhɨ kiyamaise,’ tɨwɨ mmondaapo,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Maipɨhaiwaatɨhapɨ Namepemaitohiyɨhiyaapɨ Jisaasiho Itɨhɨtindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 10:13-15)

20 Saundatosatɨ Jisaasiho isɨhiya aunahɨpɨhaiwa komɨ watɨpɨhaiwa taahɨwaiwa kaihɨ kapɨhɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ jahɨra Namepemaitohiyɨhiyaapɨ itɨhɨndaase. 21 Itɨhɨtatɨ sata kandaase, “Ese, Korasinɨhiyaatɨ amɨ Betɨsaitaahiyaate, sahɨ apɨpaahɨ maipɨhandɨ yaasatɨ naaŋɨhandɨ watɨpɨhandɨ naitaapo. O amɨ apaapɨmaato. Amɨ watɨpɨhaiwa taahɨwaiwa samɨhapɨhɨ samɨhatɨhɨ nɨnɨ kiyohɨwaiwa isɨhiya aunahɨpatɨ Tayaahandaahiya Saitonɨhandaahiyaamɨhapɨhɨ kiyaamɨhatɨhɨ saiwa kaisanaahɨ kiya jɨhɨ aimɨ ketɨ waatɨpatɨ tɨhoaamwɨtɨpatɨ nopɨ jaatɨwɨ yutɨha niyopɨ gwɨwɨ maarɨho asɨpaiwɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ jahɨra nepemaitɨtauhe. 22 Isɨ sahɨ baiwɨ kɨmandɨ gwɨnyaapɨse. Asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨhura Autaahaatɨho isɨhiya Tayaahiyaisunɨ Saitonɨhiyaisunɨ yaawatɨ naaŋɨhandɨ yatɨhɨ wamwaaŋɨ nunyataatɨ amɨ sangisɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nasamɨtaise. 23 Amɨ sahɨ Kapaniyamɨhandaahiyaate, sangi Autaahaatɨho maarita autaahesamaitaiso? Owetɨtaise. Kohɨ sisɨhaapɨhɨ netɨ yasotɨtaise. O napaapono? Amɨ watɨpɨhaiwa nɨnɨ samɨhapɨhɨ kiyohɨwaiwa isɨhiya aunahɨpatɨ Sotomɨhiyaamɨhapɨhɨ kaisanaahɨ kiya kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ jahɨra nepemaitɨwɨ wɨndɨ owemetɨwɨ wanɨ kɨmura bimɨtauhe. 24 Isɨ sahɨ baiwɨ kɨmandɨ gwɨnyaapɨse. Asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨhura Autaahaatɨho isɨhiya Sotomɨhiyai yaawatɨ naaŋɨhandɨ yatɨhɨ wamwaaŋɨ nunyataatɨ amɨ sangisɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nasamɨtaise,” tatɨ Jisaasiho isɨhiyaapɨ itɨhɨndaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nisaapɨhɨ Napɨwɨ Ikɨnɨwɨse Tindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 10:21-22)

25 Isɨhiyai saundatɨ namɨhaatosatɨ Jisaasiho sandaase. “Apore, yamɨhapatɨ yapɨpatamɨ Awaisɨhonye, kinyɨ gwɨnyapehingɨwaiwa isɨhiya yapɨpatambɨ amɨtɨha awaisɨhaisahiyaapɨ nepɨ noaasapɨ isɨhiya manyinyaamataiwɨ nanɨhaiwɨhiyai nepɨ nunjinɨhɨ kandapɨ nɨnɨ gisɨ, ‘gaare, gaahoŋe,’ hɨtataato. 26 Ye, akɨte apore, sandɨ saingɨtɨmandɨ kɨwahonyɨ gwɨnyapepɨ saitaano tɨpɨ maaritingɨtɨhanda kiyapaise,” ndaase. 27 Satatosatɨ amɨ sandaase, “Apɨho komɨ gwɨnyapesɨwaiwa nahatewa nanɨsatɨ aimɨ nɨngi naninyataise. Utaaho wo mambɨho Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨnɨhi wɨndɨ biyatɨ maanose. Nehɨ nisɨ Apɨho Sawahohɨhe. Iyataatɨ amɨ utaaho wo mambɨho nisɨ Apɨhoai wɨndɨ biyatɨ mausose. Nehɨ nɨnɨ Komɨ Mwaahonɨnɨ nɨwahonɨnɨhe. Nɨwahonɨnɨndaatɨ amɨ isɨhiya usaisɨ nɨwahonɨnɨ maaritɨtɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda nisɨ Apɨhoai kiyaisɨ netɨ nunjisanɨhiyaahɨhɨ usondaapo.

28 “Isɨhiyaatɨ sahɨ wapa kahapaamapɨpa naaŋɨhapa wɨrapɨ isɨpɨ daayawaawɨ samɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ maarɨho ambɨpatɨ nepɨ nopɨsasɨnɨwɨ naaŋasisa nasɨrapetisawɨhiyaate, nɨnɨ sangi ikɨndaatɨwɨhandɨ nasamɨtaanɨ sahɨ nahatiyaatɨ nɨngisenda napɨwɨse. 29 Napɨwɨ nisɨ kandɨsasohɨwaiwa otɨpɨpatɨ nepɨ sawanaatamɨhetemapɨ amɨ nisɨhetapɨ kaiwa mmowɨ kaiwɨ nepɨse. O napaapono? Amɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ napaisɨhonɨnɨ nisɨ maarɨhoaatɨhɨ yatɨhɨ ipatisanɨtɨhonɨnisɨ amɨ sahɨ nisɨhetapɨ ikɨndaatɨwɨhandɨ naitaapo. 30 Amɨ nɨnɨ kandisasohɨpɨpa sapa usaayɨhapaasɨ sahɨ nga samɨ ikotɨhaasɨnɨ tɨpwɨtɨtaapo, amɨ sahɨ isɨwɨtaatɨwɨ nasanyohɨpɨpa usaayatɨ wɨndɨ naahomaaŋɨhapaasɨ sahɨ nanɨhaiwɨ nga isɨwɨtaapo,” ndaase.

Copyright information for `AGM