bOseyaaho 6:6
eAisaiyaaho 42:1-4

Matthew 12

Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Asisɨha Awaisɨha Ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandapɨ Jisaasiho Nɨnɨ Kaamɨ Awaisɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 2:23-28; Rukɨho 6:1-5)

Aihɨ asisɨha wanya sanaihɨ Judaahiyaamɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ (Saararehura) Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyaisatɨ osaataatɨhɨra taawɨ nowaawɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai jaumanataise. Siyatɨ jaumwasɨhɨ kiya kapɨhɨ osaataatɨ witɨhandɨ nandapa kɨpwɨwɨ iwatopɨ nepɨ nanawaayopo. Iyauhɨ Parisihiya kiyai iwinjaposawɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Jasapeme! Kɨmandɨ kinyɨ otɨpɨpatɨhiya kiyohɨtɨmandɨ nyahɨ Judaahiyaanamɨ wɨnɨhapɨpa sehɨmwaapɨ asisɨha ikɨndɨhaaha Sapaatɨhandɨ
12:2Sa asisɨha saararehura Judaahiya ikɨnohuraare
nepɨ nanyopɨsasɨwɨhandɨ kiyawaayopo,” undɨwɨ kaundawaatopo.

Saundauhɨ amɨ Jisaasiho Parisihiyai komɨha sata kaundataase. “Amɨ sahɨ Daawitɨhounɨ komɨ isɨhiya naisɨhiyaunɨ jaumwasɨhɨ kaindɨhandapɨ apɨpaahɨ wɨndɨ awɨmɨtɨwɨhiyaatɨtamatɨtawaatopo. Jaumwasɨhɨ Daawitɨho komɨ isɨhiyaisa Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ nandapa bɨretɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahotɨtandɨ ahiyohɨha pɨrisihiyaamɨ mɨtɨho pɨrisiho nemwihɨ ko netatɨ komɨ isɨhiyai neunyatɨ nainje. Iyataatɨ sapa nandapa bɨretɨndapɨ wɨnɨhapɨpa watɨpɨhapa satatɨ, ‘Nehɨ pɨrisihiyaahɨhɨ nandaatɨwɨhande,’ tatɨ ahotahande. Siyatɨ wɨnɨhapɨpa ahotihɨhandɨ kandɨ jaumwasɨhiyataatɨ kapa netɨ nopɨsasatɨ Daawitɨho nandapa bɨretɨhandɨ komɨ isɨhiyai neunyatɨ nainje. Aisɨ amɨ pɨwɨha waisangi Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ ahotisɨha sahɨ apɨpaahɨ awɨmɨtɨwɨhiyaato? Pɨwɨha siyahaapɨto, asisɨha ikɨndaatɨwɨ Sapaatɨhaiwa nahatewetɨ pɨrisihiya Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyawaawɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha (Saararehura) Sapaatɨhandamɨ wɨnɨhapɨpa nepɨ nopɨsasopo. Nopɨsasawaahandɨ kandɨ pɨwɨha naaŋɨha kiya wɨndɨ namehopo. Autaahaatɨho kiyaisɨ nehɨ nanɨhiyatɨ iwinjase. Siyauhɨ amɨ wanɨ kɨmbɨhɨ samɨhatɨhɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ aŋɨ awaindɨhandisunɨ kandamɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨpatisunɨ awaindɨhandɨ daahemwatɨ nusatipɨhaatɨhonɨnɨ kɨmbɨhɨ kɨmonɨnɨ bitondaayo. Iyataatɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ sandaase:

‘Nɨnɨ sahɨ isɨhiyai pɨhɨtɨwɨ iwɨtatamanɨwɨ maarɨho asɨpɨwitaatɨwɨhandapɨ pɨhɨndɨ maaritɨtɨ gwɨnyaataayo, amɨ sahɨ samɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ kohasɨpɨho tipɨ jɨtɨpa nuhaapɨ sisandɨpapɨ gaarehandɨ nɨngi naninyohɨtɨhandapɨ wɨndɨ pɨhɨndɨ maaritɨtɨ gɨmunyaaho,’ b 
ndaase. Isɨ amɨ sahɨ pɨwɨma kɨmaamɨ tanyaaha mmonawaawaahɨ isɨhiya ainahiyɨhiyai sahɨ wɨndɨ mɨmaipɨmaawitaapo.
Sandɨ apaapɨmaato, nɨnɨ nɨwahonɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandɨ
12:8Sa asisɨha saararehura Judaahiya ikɨnohuraare
ahiyohɨhonɨnisɨ kandamɨ Awaisɨhonɨne. Saindɨ nɨwahonɨnɨ Awaisɨhonɨnisɨ asisɨha Sapaatɨhandetɨ isɨhiya wapa kaitaatɨwɨhapa nɨnɨ nɨwahonɨnɨ jatataayo,” undatɨ Parisihiyai Kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Asisɨha Ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ (Saararehura) Jisaasiho Utaaho Ikwɨrɨ Bɨwatesɨhoai Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 3:1-6; Rukɨho 6:6-11)

Sapɨhɨ Parisihiyai saundamapɨ Jisaasiho kiyaamɨ (sinekokɨhandɨ) aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨtɨhandaatɨhɨ notɨ nandaataise. 10 Aihɨ utaaho wo komɨ ikwɨrɨ bɨwateho sapɨhɨ bindataise. Bimihɨ Parisihiya Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Judaahiyaanamɨ asisɨha ikɨnaatɨ awaindewaamaitɨhaahandɨ Sapaatɨhandetɨ (Saararehura) isɨhiya timbɨpaisahiyai tɨtɨhɨwiwawaawaahɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho Autaahaatɨhomɨ netɨ nanyamimbɨpa nepɨ nopɨsasawaayowo e owetiso?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Sandɨ Parisihiya Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenɨhohɨtɨndɨ komɨhetɨ pɨwɨha nepɨ yawutaapɨ ko siyahoe siyahoe tɨtaatɨwɨhapaapɨ daawaawe.
12:10Sapaatɨhandetɨ isɨhiya otɨpɨpatɨ wɨndɨ kamaiwɨse tatɨ wɨnɨhapɨpa ahondahandɨtihɨ kandapɨ Jisaasihoai isɨhiya usa sandɨ nunjenawaayopo.
11 Saiwɨ nunjenɨhauhɨ amɨ kiyai Jisaasiho saundataase. “Amɨ samɨ woŋɨ kinyɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ bitohoŋɨ amɨ kandɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ anɨmwaahɨpatopɨ witonaahɨ noaitaino e owetɨtaiso? 12 Isɨ amɨ utaahohɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nehosɨ maasapɨho sipɨsipɨhandi daahemwahoe. Isɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpa daihɨra wɨndɨ namaanyisapuse utaawo itapɨ waatɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ netɨ nopɨsasɨnɨhonɨhɨ nyahɨ koai kaati newa iwɨtatamaŋɨtɨhaahandapo,” undataase. 13 Saundatosa amɨ utaaho komɨ ikwɨrɨ bɨwatesɨhoai Jisaasiho saundataase. “Kɨnyɨ kinyɨ ikwɨrɨ mbapɨ dɨhumwaŋɨme,” undataase. Undihɨ amɨ ikwɨrɨ bɨwatesɨho komɨ ikwɨrɨ mbatɨ dɨhumwasɨhɨ kɨrɨ ikwɨrɨ bɨwatesɨrɨhɨrɨ noaipatɨ gaahɨrɨta wihoaaŋɨhɨrɨ ainahɨhɨramatiya nonasayataise. 14 Siyatɨ sandɨ Jisaasiho gaahandɨ watɨpɨhandɨ kaihɨhandɨ kandɨ amɨ Parisihiya sapɨhɨ namasi nuwɨ Jisaasihoai sohoai tiwɨtaatɨwɨhandapɨ pɨwɨha tɨmanɨwɨ wɨsasawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Akɨtɨ Autaahaatɨhomɨ Otɨpɨpatɨhoe Tahaare

15 Koai sohoai tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasohɨtɨndapɨ Jisaasiho mmonamapɨ sapɨhɨ aunahɨpita namasi notaise. Namasi naihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ timbɨpaisahiyaunɨ ainahiyɨhiyaunɨ koai nuwipinjawɨ komɨ pɨwɨha atɨwisawaayopo. Iyauhɨ timbɨpaisahiya koenda nasohiyɨhiya nahatiyai kiyaamɨ timbɨpa nemwa tɨtɨhɨwiwataise. 16 Iyatɨ isɨhiya wɨrɨsandimɨ koenda nasauhɨ kiyaamɨ timbɨpa nemwa tɨtɨhɨwisawɨhiyai saundataase. “Sahɨ nɨnɨ saiwa sangi kasɨsohɨwɨmaiwaapɨ isɨhiyai wɨndɨ ausaapɨ kamundɨwɨse,” unda bapiya kaundataase. 17 Sandɨ Jisaasiho isɨhiyai tɨtɨhɨwisɨtɨhandapunɨ nisapunɨ ausaapɨ isɨhiyai kamundɨwɨse undindɨmandɨ apaapɨmaahe, jɨhura Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Aisaiyaahomɨ maahomwaaŋapɨ Jisaasiho sawahopɨ saitaise tatɨ katisɨha akaahemaitande. Iyataatɨ sa pɨwɨha Aisaiyaahomɨ maahomwaaŋapɨ Autaahaatɨho sata kandaase:

18 “Kɨmbɨhɨ kɨmo nisɨ otɨpɨpatɨhore. Nɨwahonɨnɨ ahɨwisonɨhore. Aindɨ utaaso so koai nɨnɨ maarɨho nunyatɨ amɨ nɨnɨ koai baindɨ maarɨho wɨwitɨhore. Maarɨho wɨwitɨhosɨ nɨnɨ koai andɨtɨwihonɨhɨ kaitandɨho nisɨ Itɨpɨho nesipɨtɨ numwaasaito. Numwaasasanɨhɨ amɨ ko isɨhiya nisapɨ atɨhomiwɨ gɨmunyaapɨ nisɨhiyaamɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyai kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitɨwɨ nisenda napɨwɨ gɨnunyaapɨ tɨtɨhɨ gaahiya noaipaitaatɨwɨhɨra daihɨra nanunjɨtaise. 19 Iyataatɨ amɨ ko pɨwɨha utaarɨhandɨ isɨhiyaisatɨ pwɨsɨpataahamatiyatɨ tunatɨ wɨndɨ notɨ nasaya kamaatatɨ amɨ wɨndɨ kaahaamaatatɨ amɨ wɨndɨ pɨwɨha waapɨhɨta aunahɨpatamɨ daihɨra isɨhiya nasisoaarɨ ahoyanɨhohɨppɨpɨhɨ wɨndɨ nonasaya ngotɨ otita kaahaamaatɨtaise. 20 Iyataatɨ isɨhiya apwɨtɨramɨ detɨho apɨpaahɨ tɨwatainjɨhomataiwɨ kiya wɨndɨ andɨtɨmitɨwɨ isɨhiya usa kiyaamɨ tiworisaunɨ utaaho yapɨpatambɨ maipɨhounɨ kiyai nepɨ nusopɨsasɨwɨ tipɨ urɨpatisauhɨ kiyaamɨ maarɨho owetihɨ napwɨtaatɨwiyohiyɨhiyai nisɨ otɨpɨpatɨho kiyaamɨ maarɨho jahɨra netɨ tɨtɨhɨwiwɨtaise. Iyatɨ amɨ isɨhiya usa sisɨha norɨhɨrɨ tɨha tɨhwɨtimɨ notɨ otasaahanda niyotɨtandɨ nehɨmasɨhaamataiwɨ kiyaamɨ maarɨho nipɨtihɨ napwɨtaatɨwɨ nahɨriwɨ bimohiyɨhiyai nisɨ otɨpɨpatɨho kiyaamɨ maarɨho jahɨra netɨ wɨwiwatɨ tɨtɨhɨwiwɨtaise. Iyatɨ ko apɨpaahɨ andɨtitatɨ watɨpɨtatɨ nɨnɨ isɨhiya nahatiya tɨtɨhɨ gaahiya nisɨhiyaimatɨtaatɨwunɨ maipɨhaiwa nahatewa yapɨpatambɨ nematɨ ipɨhatindɨmaitandɨ gwɨnyaahohɨwaiwa akɨwaiwa noaipaitandɨ kaimɨ notɨ kaiwa noaipahonɨhuraatɨtaise. 21 Iyonɨhɨ isɨhiya yapɨhɨ nahatewaaraahiya nisɨ otɨpɨpatɨho atɨnisahopɨ ko nyangi japɨhɨ apɨpaahiyaanangi nanyamaito tɨwɨ kopaahɨhɨ gɨwunyaapɨ nammopɨ andɨtitɨwɨ jatɨtaapo,’ e 
tatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahomɨ maahomwaaŋapɨ kandaase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Bwaasɨrɨhɨramɨ Watɨpɨhanda Otɨpɨpatɨ Watɨpɨhaiwa Kiyataise Tohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 3:20-30; Rukɨho 11:14-23, 12:10)

22 Aihɨ isɨhiya usa utaaho wo koai itɨpɨho maipɨho numwaatɨ komɨ ndɨha nɨwɨsotisɨhɨ wɨndɨ minja komɨ maahomwaaŋɨ netɨ nɨwisapusɨhɨ wɨndɨ pɨwaamaatahoai Jisaasihoenda numwaasi nasawaayopo. Iyauhɨ Jisaasiho so utaasometapɨ itɨpɨho maipɨhoai netɨ yota utaasomɨ ndɨha nusorɨhaatɨ maahomwaaŋɨ nɨwusaatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ ko jahɨra pɨwaatatɨ jataise. 23 Aihɨ kapɨhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ ahoyanɨhohiyɨhiya sandɨ mmonawaawɨ apɨpaahɨ yaiwɨmapɨ Jisaasihopɨ satɨwɨ nasenawaayopo. “Ese, utamo kɨmo kɨmandɨ kaisɨ Daawitɨhomɨ Mwaaho Nyainja Bimɨtandɨhondaatete? Amɨ kometanaahɨ diyaamahotɨtaisono?” nnawaatopo. 24 Sanɨhauhɨ Parisihiya sandɨ atiwosawɨ kiya Jisaasihopɨ satawaatopo. “Ko itɨpɨho maipɨhaiwa netɨ yotindɨmandɨ nehɨ amɨ itɨpɨho maipɨhaiwaamɨ awaisɨho Bwaasɨrɨhɨrɨ koai watɨpɨhandɨ nunya andɨtɨwisɨhɨ saiwa kiyataise,” tawaatopo.

25 Satauhɨ Jisaasiho Parisihiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ usonatosa kiyai saundataase. “Isɨhiya usa yapɨpatɨ naasaipitɨ kataahapɨhiya yapɨpatɨ namandipapɨ tipɨtapaatɨwɨ tunnɨwɨ kahapɨhɨ kahapɨhɨ ahoyanawaawaahɨ wɨndɨ kiya otɨhɨ bɨmimɨtaapo. Iyataatɨ amɨ aunahɨpatɨ wɨtɨsangi amɨ kɨretɨhiya nususasɨ wusasɨsangi nepɨ tipɨtapaatɨwɨ itɨhɨnnɨwɨ sawanaahandɨ tunawaawaahɨ wɨndɨ kiya tɨmaamaamaitɨwɨ nopɨsasɨnɨwɨ tɨmɨhaitaapo. 26 Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ iwinja bimisawɨhiya dopawɨ nepɨ yahwɨnɨwɨ tunawaawaahɨ nasɨpatawaayopo. Siyawaawɨ kiya wɨndɨ andɨtiwɨtɨ bɨmitoaitaapo. Owetɨtaise. Apɨpaahɨ tɨmahaitaapo. 27 Iyataatɨ sahɨ nisapɨ satawaatopo, ‘Ko itɨpɨho maipɨhaiwa nemasɨtɨmandɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ koai watɨpɨhandɨ numwihɨ saiwa kiyataise,’ tawaatopo. Isɨ amɨ kiyonaahɨ nɨnɨ sangi nasɨsendaano. Samɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nasipinjohiyɨhya itɨpɨho maipɨhaiwa nepɨ yotohɨtɨndɨ kiyai watɨpɨhandɨ ndɨ numwihɨ kiyawaayopo? Amɨ sangi nasipinjohiyɨhiya watɨpɨhandɨ nɨnɨ netɨ kiyohɨtɨmandɨ kandaahɨ kiya itɨpɨho maipɨhaiwa nemawaayowɨ samɨ pɨwɨha nisapɨ katohɨha sawanaatamɨhetɨ yasamwaitaise. 28 Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhohɨhɨ nɨngi watɨpɨhandɨ nanɨmihɨ kandaahɨ itɨpɨho maipɨhaiwa isɨhiyaamɨhetapɨ tahamanɨtɨ nemataayo. Saiwa saindɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nɨnɨ nemahohɨtɨmandɨ Autaahaatɨho sangi jainjaatɨ bimɨtandɨhandɨ aimɨ nasatɨ samɨhatɨndaise satatɨ nasisataise.

29 “Utaaho wo amɨ utaaho apɨpaahɨ watɨpɨhomɨ aŋaaŋɨ nehɨ nanɨhiya nawatatɨ nandaatɨ komɨ ikɨpɨpa wɨndɨ namusaitaise. Owetɨtaise. Nehɨ koai wɨrɨhɨra anɨtisa jɨhɨ wɨsasatosataahɨhɨ komɨ aŋaaŋɨ nawatatɨ ikɨpɨpa naitaise. Isɨ nɨnɨ Bwaasɨrɨhɨri daahemwa apɨpaahɨ watɨpɨhonɨnisɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandaahɨ kɨrisɨ netɨ wɨsasatosatɨ kɨramɨ itɨpɨho maipɨhaiwai netɨ yondaayo.

30 “Iyataatɨ utaaho wo nɨngisa tɨmaamaitɨha bɨmitondaataahɨ so nɨngi netɨ nipɨndataise. Iyatɨ amɨ utaaho wo nɨngi komɨ ikwɨrɨ naninya isɨhiyai nisenda numwaasi namaasataataahɨ so nisɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyai netɨ tahamana torɨwamataise. 31 Isɨ sahɨ baiwɨ atiwɨse. Isɨhiya kiyaamɨ maipɨhaiwa gɨmunyaatahaiwaunɨ maahomwaaŋapɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ katohɨwaiwaunɨ nahatewa Autaahaatɨho nemwaitaise. Iyataahandɨ kandɨ amɨ isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhopɨ maipɨhaiwa gwɨnyapepɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ pɨwɨha maipɨhaiwa katohɨwaiwa kaiwa Autaahaatɨho apɨpaahɨ wɨndɨ nemwaamaitaise. Owetɨtaise. 32 Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisapɨ maipɨhaiwa gwɨnyapepɨ sisɨpɨhɨtɨwɨ katohɨwaiwa Autaahaatɨho nemwaitaise. Iyataahandɨ kandɨ kiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨhopɨ sisɨpɨhɨtohɨwaiwa Autaahaatɨho wanunɨ asisɨha ipotɨhetunɨ kaiwa wɨndɨ nemwaamahonɨhɨ kaiwaanɨhɨ ahotɨmɨ nutaise,” undataase.

33 Undatosatɨ wa pɨwɨha saundataase. “Iyataatɨ isɨhiya ipatamɨ yandɨpɨho mmonɨwosawɨ ipatɨ satɨ gaahate satɨ maipɨhate tɨtaapo. Isɨ ipatɨ gaahatɨ yandɨpɨho gaaho ningotaise. Ipatɨ maipɨhatɨ yandɨpɨho maipɨho ningotaise. 34 Apɨpaahɨ akwɨranɨ tataapwɨnɨhomɨ mwaahatɨmaate sahɨ baiwɨ atiwɨse. Samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwaahɨhɨ tisaindahiyaatisɨ saiwa kaiwaahɨhɨ sahɨ katɨtaapo. O amɨ napaapono isɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kɨpwɨndiwaiwa kaiwaahɨhɨ kiyaamɨ maahomwaaŋapɨ katɨtaapo. 35 Iyataatɨ amɨ uta ngaawo komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kahapaamapɨpa gaahaiwaahɨ gwɨnyapenatɨ netɨ osaiwaiwa kaiwaahɨhɨ kata kaitaise. Iyonɨhɨ amɨ utaaho maipɨho wo komɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kahapaamapɨpa maipɨhaiwaahɨhɨ gwɨnyapenatɨ netɨ osaiwaiwa kaiwaahɨhɨ kata kaitaise.

36 “Iyataatɨ nɨnɨ akɨtɨ kɨma sangi kasatataato ipotɨhura Autaahaatɨho asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨhetɨ isɨhiya nahatiya naasohɨ naasaamɨhɨ pɨwɨha nahata tanauhɨha kiyaamɨ katohɨhaapɨ naasa naasaahɨ awɨtɨwɨ Autaahaatɨhoai sa sata sataatɨ kato undɨtaapo. 37 Iyataatɨ amɨ sura Autaahaatɨho sawanaatamɨ pɨwɨha katohɨwaiwa kaiwa netɨ mmonatesi sasatɨtaise. ‘Sahɨ ainahiyɨhiyaate amɨ sahɨ maipɨhaiwaisawɨhiyaate satɨtaise,’” unda Jisaasiho Parisihiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Usa Jisaasihoai Watɨpɨhandɨ Kaimbɨ Nanyise Undohiyɨhiyai Itɨhundindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 8:11-12; Rukɨho 11:29-32)

38 Aihɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamunɨ Parisihiyaamunɨ nehɨ usaahɨhɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Katɨpunjingɨhonye, nyahɨ kɨnyapɨ ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahoe taatɨ gwɨnyaitaanɨ wɨtɨ sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ nepɨ nanyise?” undawaatopo.

39 Undauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase, “Sahɨ nisɨ kiyohɨwaiwa jinjahɨra mmonawaahandɨ kandɨ apɨpaahɨ maipɨhiyaatɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨmunyaapɨhiyaate. Saiwɨhiyaatisɨ sahɨ nɨngi sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ nehɨ sawanaatamɨ ambɨpatapaahɨhɨ maaritɨwɨ mmowɨ namaitaatɨwɨhatapɨ nanyise ndɨwɨ nanɨsenawaayopo. Isɨ nanɨsehohɨpitɨ wɨndɨ sangi namaasasɨto. Nehɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Jonaahoai kawɨsatɨ isɨhiyai sɨwipatɨ nunjipatamataindɨhatɨhɨ nasɨsɨto. 40 Saindɨ Jonaaho araiho awaisɨhomɨ gwɨsɨhaatɨhɨ asisɨha mairɨmaara nanotɨ nepasɨpatamataindɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨsangi saindɨ kaindɨ mɨhatɨhɨ apɨpaahɨ yapɨpatamɨ nyepepɨ nundɨ noaatɨpatɨ bimisanɨhɨ asisɨha mairɨma sananisonɨhɨ jahɨra nepaito. 41 Iyataatɨ Jonaaho isɨhiya Niniwehandaahiyai kiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ Autaahaatɨho ahosumwa mandɨtɨwiwɨtandaihɨ ausaatɨ kaundihɨ namapɨ kiya jahɨra maipɨhaiwaatɨhapɨ nepemaitopo. Iyauhɨ amɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ Jonaahoai nusatipɨhaatɨhonɨnɨ wanɨ samɨmatɨhɨ bindataayo. Saindɨ bimonɨhandɨ kandɨ sahɨ atiwɨ jahɨra wɨndɨ namepemaitopo. Isɨ sandɨ sahɨ namepemaitohɨtɨndapɨ jɨhura Niniwehandaahiya Jonaahomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ nepemaitohiyɨhiya Autaahaatɨho asisɨha isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨhura komɨ ndɨhetɨ samɨ maipɨhaiwa nepɨ ausaapɨ nasisɨtaapo. 42 Iyataatɨ amɨ jɨhura apopaatɨ isɨhiyai iwinja bindataahaatɨ yapɨpatɨ kaanɨhɨ wɨtaahapɨhaatɨ Soromonɨhomɨ amɨtɨha awaindɨhandɨ gwɨnyapenatɨ kataunjindɨhandɨ atitandɨ napise. Aihɨ amɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ Soromonɨhoai daahemwatɨhonɨnɨ wanɨ samɨmatɨhɨ bindataayo. Isɨ sahɨ siyohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho isɨhiya yapɨpatɨ nahandaahiyai netɨ tipɨtapaitandɨhura sahɨ baiwɨ atɨhomisohɨwɨmaiwaapɨ apopaatɨ saatɨ dotɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ sangi mandɨtɨpɨsitaise,” undatɨ Jisaasiho isɨhiya komɨ pɨwɨha atɨhomisohiyɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Itɨpɨho Maipɨho Utaahoai Namasi Naisɨhomɨhatɨhɨ Jahɨra Nasa Nandaasɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 11:24-26)

43 Kaundatosatɨ wa pɨwɨha namɨhana saundataase. “Iyataatɨ itɨpɨho maipɨho utaahomɨhatɨhapɨ noaipasi notaahura ko yapɨpatɨ awasatɨ waapɨhaatɨ iwɨwɨrɨho ahɨmetatɨ owehapɨhɨ notɨ daayatɨ ko mbɨpa netɨ maarɨho witɨtandɨhapɨhapɨ daataise. Daataatɨ amɨ ko ikɨndandɨhapɨhɨ wɨndɨ monataise. 44 Monataatɨ ko sawaho sanataase. ‘Nɨnɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ namasi nasohɨpɨpɨhapɨ jahɨra naitaano,’ ndaase. Satamapɨ jahɨra jɨhura namasi naimbɨpɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ niyatɨ mmonataise. Niyatɨ mmonataatɨ kaaŋɨ aŋaaŋɨ nipɨtatɨ naihoanda sanahɨwiya itatamanɨndataise. 45 Setihɨ mmonamapɨ notɨ itɨpɨho maipɨhaiwa ikwɨrɨ naasairɨhɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahaiwa 7 kiyatɨ koai nusatipɨhaapɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwai numwaasi nasataise. Numwaasi nasatɨ koaisawɨ maawɨ aŋɨndaatɨhɨ utaahomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nandaapɨ bindawaayopo. Nandaapɨ bindawa utaaso soai apɨpaahɨ nepɨ nusopɨsasawaayopo. Nusopɨsasauhɨ ko daahɨ apɨpaahɨ maipɨtatɨ wuwanɨ kaimumwaaŋɨ nusatipɨhaatɨ nopɨsasɨnataise. Saisɨ sɨrɨ kɨretɨ isɨhiya maipɨhiya nisɨ kiyohɨwaiwa mmonɨwɨ baiwɨ akɨtɨnɨhɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ namepemaitohiyɨhiya awaindɨhandɨ apɨpaahɨ maipɨhaiwaatɨhɨ nandaapɨ nepɨ nopɨsasɨndaapo,” undatɨ kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨhiyaapɨhaare

(Maakɨho 3:31-35; Rukɨho 8:19-21)

46 Iyatɨ Jisaasiho taatɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhiyai pɨwɨha konɨhɨ kaundɨmɨ naihɨ kura komɨ sanaatunɨ saingoyaunɨ koenda napɨwɨ noaipawaayopo. Noaipapɨ ipaahaapɨ bitotawa koaisawɨ pɨwaatɨndotɨwɨ nasenawaayopo. 47 Pɨwaatɨndaanɨ maahe tɨwɨ nasenɨhauhɨ kapɨhɨ isɨhiyaamɨ wo Jisaasihoai saundataase, “Jasapeme, kinyɨ kɨnaatunɨ kwɨnyɨhoyaunɨ wanɨ kɨmiya ipaahaapɨ bitotawaawɨ pɨwaahɨtɨtaatɨwɨtopo,” undataase. 48 Undihɨ amɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha sandaase, “Diyaamɨhaatɨ nisɨ naate? Diyaamahiya nisɨ nɨhoaarɨse?” ndaase. 49 Satatosa Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyai ikuwɨsatɨ sandaase. “Jasawewɨse, kɨmiya nisɨ naatɨ nisɨ nɨhoaarɨsaare. 50 Isɨhiya wowaatɨ nisɨ Apɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho ko kaatɨ saito saito tatɨ kiyaapɨ gɨwunyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kiyohiyɨhiya siyaahɨhɨ nisɨ nɨhoaarɨho nisɨ naapwɨraatɨ nisɨ naate,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyai kaundataase.

Copyright information for `AGM