Matthew 14

Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhoai Jɨhura Tiwauhɨ Napomasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 6:14-29; Rukɨho 3:19-20, 9:7-9)

Aihɨ sura Erotɨho awaisɨho isɨhiya Garirihandaahiyai iwinja bimisɨho Jisaasihopɨ komɨ watɨpɨhaiwa kaiwaiwaapɨ atisataise. Atisatosatɨ saundataase, “Ese so akɨtɨnɨhɨ Jonɨho isɨhiyai baawusisɨho ko jahɨra anɨmwaahɨpatombɨ nepate. Siyataatɨ komɨhatɨhɨ watɨpɨhaiwa ahotihɨ kaiwetapɨ ko watɨpɨmaiwa kiyataise,” Daase. Iyataatɨ sandɨ ko apaapɨmaase, jɨhura Jonɨhoai Erotɨho sawahomɨ pɨwɨhaara tiwauhɨ napwindɨhandapɨ gwɨnyapenataatɨse. Iyataatɨ Jonɨhomɨ daihɨra napwirɨhɨra siyate. Erotɨho komɨ saaho Piripɨho sangɨ napotɨ bimihɨhomɨ apwaataatɨ Erotiyaasihaati aunɨwɨsataatɨ kaati ikonatɨ netɨ wɨrataise. Aihɨ Jonɨho Erotɨhoai saundataase, “Gaatɨho sangɨ napwihɨhandɨ kandɨ kɨnyɨ wɨndɨ satɨ gaahatɨ kaimbɨ komɨ apwaataatɨ Erotiyaasihaati nepɨ wɨrapaamaise,” undatɨ mausahaiwa kaunda itɨhundataase. Saundihɨ Erotiyaasihaati Jonɨhopɨ apɨpaahɨ kaatamɨ mandɨha nusoaatatɨ apousamasɨhɨ kandapɨ Erotɨhoai nususepaipatɨ jinjahɨra Jonɨhoai nemape undatoaatihɨ namatɨ kaatapimainjɨhiyata ko Jonɨhoai netɨ wɨratɨ napuwataise. Ko saiwa saundindɨmandapɨ Erotɨho Jonɨhoai wɨratɨ napuwatosatɨ sohoai tiwamaitotatɨ gwɨnyapenɨmɨ notoandaise. Iyatoandaahandɨ kandɨ isɨhiya Jonɨhopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨhoe tɨwɨ koai autaahɨ nepɨ isɨwatauhiyata Erotɨho satatɨ nɨnɨ Jonɨhoai tiwisanɨhɨ isɨhiya dopawɨ nisɨ awaisɨhonɨnimandɨ iwinja bimohɨtɨhandɨ nepɨ nopɨsasɨwɨ maatɨmaatitaawo tatɨ gwɨnyaataatɨ isɨhiyaapɨ yayatɨ Jonɨhoai ketɨ wɨndɨ tɨmaawise. Aihɨ amɨ asisɨha Erotɨhoai sanaatɨ namwisuraatihɨ kuraapɨ gwɨnyapendaatɨwɨ isɨhiya napɨwɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ bimauhɨ kiyaamɨ ndɨhetɨ Erotiyaasihaatamɨ maataatɨ nonasaya waipwaasɨtɨhandapɨ Erotɨho maarɨho tundatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ maaritataise. Siya maaritataatɨ kaati pɨwɨha wa tɨmana saundataase, “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sahɨtataato wapaapɨ nanɨsesamaahɨ tɨtɨhɨ kɨnyɨ nanɨsehingɨpɨpa nahɨmɨto,” undataase. Undihɨ apwaimaamaati sanaatɨ kaundisɨha japepihɨra Erotɨhoai saundatɨ nunjenataise. “Wanɨ kɨmura kuraanɨhɨ kɨmbɨhɨ ketɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨhomɨ nahwɨtarɨhɨrɨ namandipapɨ mɨtɨho pɨretɨho nehoaatɨpɨhoaatɨhɨ nesɨmbo,” undataase.

Erotiyaasihaatamɨ maataatɨ awaisɨho Erotɨhoai saundihɨ amɨ Erotɨhomɨ maarɨho yaawatɨ naaŋawisataise. Komɨ maarɨho yaawa naaŋawihɨhandɨ kandɨ amɨ komɨ pɨwɨha kaati wapaapɨ nanɨsesamɨhapa kapa akɨtɨnɨhɨ nahɨmɨto undatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ kaundindɨhandapimainjɨhɨ namatɨ ko kaatamɨ nasesɨpɨpa nepunyawɨse undatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ woai kaundataase. 10 Kaundihɨ niyatɨ napwɨta bimimbɨpɨhɨ Jonɨhoai nahwɨtarɨhɨrɨ namandipatɨ komɨ mɨtɨho nisatataise. 11 Iyatɨ mɨtɨho nesisatɨ apwaimaamaati numwihɨ amɨ kaatɨ nesi notɨ kaatamɨ sanaatɨ Erotiyaasihaati nunyataise.
14:11Sandɨ mɨtɨho nesɨmbo unda nunjesɨtɨmandɨ apaapɨmunje kaatamɨ sanaatɨ Jonɨho akɨtɨnɨhɨ sohoai nahwɨtarɨhɨrɨ namandipawaayowo tatɨ mmondandɨhandapunje.
12 Aihɨ Jonɨhomɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiya kandapɨ atisawaawɨ napɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nesisuwɨ yamwaawaayopo. Yamwaaposamɨ kiya nuwɨ Jisaasihoai Erotɨho Jonɨhoai nemasɨtɨhandapɨ kaundawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya 5,000 Kaiwɨhiyai Jisaasiho Nandapa Numwindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 6:31-44; Rukɨho 3:19-20, 9:7-9)

13 Satɨwɨ kaundauhɨ atisamapɨ Jisaasiho sapɨhɨ namasi kopuhotɨ yamwaatɨ isɨhiya owehapɨhapɨ nehɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangisataahɨhɨ nohaayo. Aihɨ isɨhiya Jisaasiho sapɨhapɨ naise tauhɨ atiwɨmapɨ kiyaamɨ aunahɨpɨhaiwa namasi nyangi nyahamasi auhɨraapɨhɨ nowaayopo. 14 Nuwɨ noaipɨhauhɨ Jisaasiho kopuho namasi noaatɨpa nehɨhaatɨ notataise. Iyatɨ isɨhiya awaindɨhandɨ wɨrɨsandɨhandi iwinjataatɨ kiyaapɨ komɨ maarɨho asɨpiyatɨ tundataise. Siyatɨ kiyaapɨ maarɨho tundihɨ kiyaamɨ timbɨpaisahiyaisɨ tɨtɨhɨwiwataise.

15 Aihɨ asɨhataahura aimɨ ipɨho yaataatisɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonaatɨ newa kiyawa nuwipinjohiyɨhiyaanɨ nasawa Jisaasihoai saundɨhaato. “Aimɨ asisɨha napandotaisɨ amɨ isɨhiya owehapɨhɨsɨ nandapa owetise. Isɨ isɨmiyai natɨpusoaase kiyaisɨ aunahɨpɨhaiwaara nuwɨ nandapa daapɨ nepɨ nando,” undɨhaato. 16 Undonɨhɨ Jisaasiho komɨha nyangisɨ sanyatataase. “Owe, kiya kɨmbɨhɨ wɨndɨ namasi namuwɨse. Sawanaatɨ wapa kiya nandaatɨwɨhapa nunyawɨse,” nyatataase. 17 Nyatihɨ amɨ nyamɨha saundɨhaato, “Nyahɨhɨ nandapa bɨretɨhandɨ ikwɨ naasairɨtihɨ amɨ araiho 2 kiyatɨ yahurisahiyaane,” undɨhaato. 18 Undonɨhɨ Jisaasiho sanyatataase, “Gaasɨ kapa nɨngi kɨmbɨhɨ nesɨpɨwɨ naninyawɨse,” nyatataase.

19 Nyatatosatɨ isɨhiyai yatɨhɨ bimaawɨse undihɨ bindawaayopo. Iyauhɨ ko nandapa bɨretɨhandɨ 5 kiyatɨ ikwɨ wihɨtɨrɨtihɨ amɨ araiho yahurɨtihɨ netɨ isɨwatata naingaatɨ yamɨhapataatɨhɨ jatɨ Autaahaatɨhoai nandapaapɨ kɨnyɨ gaahoŋe gaare undataase. Undatosatɨ nandapa bɨretɨhandɨ naumbotɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi nanyamihɨ amɨ nyahɨ newaatɨ isɨhiyai nesɨwesɨwa gaamawa nunyahaayo. 20 Nunyonɨhɨ nepɨ isiya nahatiya pɨhɨtɨwɨ nanɨwɨ amɨ gwɨsɨmowaayopo. Iyauhɨ amɨ nawɨpɨpa nyahouna ahotimbɨpa Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ newa ahoyawa ikihɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahura tisaahɨwa kɨpohaayo. 21 Iyataatɨ isɨhiya nandapa nanɨhohiyɨhiya nehɨ usɨhiyaahɨhɨ asɨhiya manyinyai awɨmɨtɨwɨ 5,000 kaiwɨhiyaare.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Durɨhɨraatɨhɨ Autaahɨ Itɨpapɨ Naindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 6:45-52; Jonɨho 6:16-21)

22 Aihɨ Jisaasiho komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi sanyatataase. “Sahɨ jɨhɨ kopuho nesi durɨhɨrɨ nahaitɨwɨ wihɨnapɨ taawɨ naawɨse nɨnɨ isɨhiyai nɨwahonɨnɨ netɨ nandusaasɨtaano,” nyatataase. 23 Aihɨ isɨhiyai netɨ kiyaisɨnɨhɨ natausosamapɨhura nehɨ sawahohɨhɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨtandɨ sisɨhoaasɨnɨ nasaamaanataise. Iyatɨ sawahohɨhɨ sisɨhoaasɨnɨ nasaamana bimihɨ aimɨ asɨhatamataise. 24 Aihɨ suraanɨhɨ kopuho aimɨ notɨ durɨhɨramɨ otɨhaatɨndaise. Aihɨ itɨpɨho kopuhoai netɨ tiwanda itɨpinnatɨ durɨhɨrɨ sisɨho dotɨ kihihoaaŋemataise. 25 Aihɨ bousetetɨ Jisaasiho durɨhɨraatɨhɨ autaahɨ taatɨ itɨpatɨ daimɨ nasataise. 26 Daimɨ napihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨ iwinjaatosatɨ apɨpaahɨ maarɨho owenyetihɨ yayawaamɨhaayo. Yayawaamawa satahaato, “Ese waapɨhaatetapɨ matapɨhiya maipɨhiye,” taatɨ kaahaatɨhaato. 27 Yayonɨhiyata ketɨ kuraanɨhɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase, “Maarɨho wɨsaitane. Nɨne. Nɨnisɨ wɨndɨ yamaiwɨse,” nyatataase.

28 Nyatihɨ Pitaaho Jisaasihoai sata kaundataase, “Awaisɨhonye o amɨ kɨnyɨtapaapaahɨ namme nde. Nɨnɨ gisenda durɨhɨraatɨhɨ autaahɨ itɨpatɨ daimɨ napɨtaano,” undataase. 29 Undihɨ amɨ Jisaasiho Pitaahoai, “Gaasɨ namme,” undataase. Undihɨ Pitaaho kopuho namasi noaatɨpatɨ durɨhɨraatɨhɨ autaahɨ itɨpatɨ daimɨ Jisaasihoenda notaise. 30 Notaatɨ itɨpɨho itɨpinataatɨ durɨhɨrɨ tiwayaasɨhɨ iwinjatɨ yayataise. Siyatɨ komɨ yaindɨhandaahɨ taatɨ nawatisataatɨ Jisaasihopɨ sata gandaase, “Awaisɨhonye nɨngi nanimaapɨ nanɨmaape,” undataase.

31 Undihɨ ketɨ namaŋɨnda Jisaasiho satotɨ ahɨwa numwaataise. Numwaatosatɨ sata kaundataase. “Ese, uta kɨmoŋɨ kɨnyɨ apɨpaahɨ nisapɨ maipɨhonjɨ masehonjɨ gɨnunyaapɨhoŋe. Kɨnyɨ napaapɨ maarɨho yahwɨ gwɨnyaahise?” undataase. 32 Saundihɨ kurɨ maisahurɨ durɨhɨraatɨhapɨ notɨmɨ kopuhotɨ nasaamasɨhɨ itɨpɨho napotɨ yatɨhitataise. 33 Aihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ kopuhotɨ bimohiyɨhiyaanɨ Jisaasihoai saundawa, ‘Kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoŋɨ akohoŋe,’ undaatɨ mepɨ autaahewaumwahaayo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Genesaretɨhandaahiyaamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwatɨ Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 6:53-56)

34 Aihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangisa durɨhɨrɨ nahaitawa nonji yapɨpatɨ Genesaretɨhanda noaipɨhaayo. 35 Noaipahonɨhɨ isɨhiya kapɨhapɨhiya Jisaasihoai usowosawɨ aimɨ kɨmo koso nɨwɨ kapɨhɨ yapita gaamapɨ pɨwɨha katɨwepinjanɨwɨ kiyaamɨ timbɨpaahiyai Jisaasihoenda numwaasi nasawaayopo. 36 Aiwɨ numwaasi nasohiyɨhiya Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Isɨmiya kɨmiyai kɨnyɨ ikwɨrɨ ahɨwitaapɨ gandaahandɨ kandɨ isɨhiya taahiyɨhiyaasɨ namapɨ nehɨ iwinjasamɨhɨ kinyɨ apotɨhɨramɨ mangɨrainɨ otasaahaapɨ giwɨta gaaro?” undawaatopo. Saundauhɨ Jisaasiho kiyaisɨ nehɨ iwinjasɨhɨ komɨ apotɨhɨrɨ wiwawaayopo. Aiwɨ isɨhiya timbɨpaahiya komɨ apotɨhɨramɨ otasaaha wihohiyɨhiya nahatiya gaawimatatɨ tɨtɨhitawaayopo.

Copyright information for `AGM