Matthew 16

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Usa Jahɨra Jisaasihoai Watɨpɨhandɨ Kaimbɨ Nanyise Undohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 8:11-13; Rukɨho 12:54-56)

Aihɨ isɨhiya usa Parisihiya amɨ Satiyusihiya Jisaasihoenda nasawaayopo. Napɨwɨ wɨndɨ kamaayonaahɨ koai nepɨ nusopɨsasɨto tɨwɨ iwinjatawaawɨ Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Nyahɨ kinyapɨ ko Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nasahoe taatɨ gwɨnyaitaanɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ nepɨ kaimbɨ nanyise,” undawaatopo. Undauhɨ Jisaasiho komɨha saundataase. “Asɨhataahura ipɨho nipatataatɨ yamɨhapatɨ jɨtɨpitihɨ sahɨ satawaatopo, ‘Apatɨhunɨ amɨ bousonɨhunɨ baahɨnyitande,’ tawaatopo. Aiwɨ asisɨhaatɨhɨ yamɨhapatɨ tɨwipa napapatɨ asɨhatihɨ sahɨ satawaatopo. ‘Ese wipɨwɨtande,’ tawaatopo. Saiwɨ yamɨhapati iwinjawaawɨ baahaitaise wipɨwɨtaise tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Gwɨnyaapɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨho nisɨhetapɨ isɨhiyai kawitandɨ gwɨnyapesɨwaiwa wanɨ kɨmura samɨmatɨhɨ nasatɨ taatɨ kaihɨhandɨ kaiwa sahɨ wɨndɨ mohopo. Wanɨ kɨmura namɨwiyaatohiyɨhiyaatɨ apɨpaahɨ maipɨhiyaatɨ Autaahaatɨho akoho naasopaahɨ gɨmunyaapɨ kɨho kɨhopɨ gwɨnyapepɨhiyaate. Saiwɨhiyaatisɨ sahɨ nɨngi sɨwipatɨ watɨpɨhatɨ wɨtɨ nyangi nanyise ndɨwɨ nanɨsenawaayopo. Isɨ nanɨsehohɨpitɨ wɨndɨ sangi namaasasɨto. Nehɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho Jonaahoai kawɨsatɨ isɨhiyai sɨwipatɨ nunjipatamataindɨhatɨhɨhɨ nasɨsɨto,” undamapɨ kiyaisɨ numwasi notaise.

Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Satiyusihiya Isɨhiyai Katɨwunjawɨ Kiyohɨwaiwaapɨhaare

(Maakɨho 8:14-21)

Naihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ Jisaasihoaisa maasɨ nohaayo. Iyaatɨ durɨhɨrɨ Garirihandɨ nahaitaatɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ noaipɨhaayo. Iyaatɨ nyahɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ nandapa bɨretɨhandɨ wapa miwaatɨ nanɨpimataatɨ nehɨ dosi taanahiyɨhiyaanɨnɨ nowaatɨ noaipɨhaayo. Nowaatɨ noaipawaatɨ bindɨhaawɨ Parisihiya Satiyusihiya isɨhiyaisɨ katɨwunjawɨ kiyauhɨ kaiwa isɨhiyaisɨ numwanɨmɨ naihɨ kaiwa awaindɨtɨtaiso tatɨ kandapɨ awaindɨhandɨ gwɨnyapenataatɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase. “Parisihiya Satiyusihiyaamɨ nandapa bɨretɨhandɨ netɨ nipitandɨhandɨ yisihandɨ samɨhetɨ yasamwaatɨ nasamanɨtaisɨ sahɨ bapaiwɨ jatɨnɨwo,” nyatataase. Ko nyangi sanyatihɨ amɨ nyahɨ yawanaanɨnɨ sanɨhaato. “Ko nyangi sandɨ kanyatindɨmandɨ apaapɨmaanyase, amɨ nyahɨ nandapa bɨretɨhandɨ wapa miwaatɨ nehɨ nasonɨhɨ kandapɨ nyase,” nnɨhaato. Komɨ pɨwɨha kanyatisɨhaapɨ taawa sanɨhonɨhɨ Jisaasiho nyangi nyasonatosatɨ sata nanyisenataise. “Nandapa bɨretɨhandɨ owesɨ maahɨwapɨhapɨ naitɨhaawe nɨwɨ napaapɨ awaindɨhandɨ taawɨ gwɨnyapehopo? Ese sandɨmaatɨ nisapɨ sahɨ apɨpaahɨ maipɨhonjɨ gɨnunyaapɨhiyaate! Sahɨ siyohɨtɨmandɨ nɨngi sangɨ maanowaawo? Isɨhiya usɨhiya gwɨnyaahiya 5,000 kaiwɨhiyai nandapa bɨretɨhandɨ 5 kiyahandamɨ naumbwɨtɨ nunyonɨhɨ nga gwɨsɨha tisaipɨ nanɨhauhɨ nawɨpɨpa ahotindɨhandapɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaahowo? Nawɨpɨpa ahotimbɨpa ikihɨ napitaiwɨhihɨ tisaipɨ nepɨ kɨpopo? Sahɨ nanɨpimatowo? 10 Amɨ nandapa bɨretɨhandɨ 7 kiyatɨ ikwɨrɨ naasairɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahandɨ isɨhiya usɨhiya gwɨnyaahiya 4,000 kaiwɨhiyai nunyohɨtɨhandapɨsangi sahɨ apɨpaahɨ wɨndɨ gɨmunyapenawaayowo? Ikihɨ awaihihɨ napitaiwɨhihɨ nawɨpɨpa tisaipɨ nepɨ kɨpopo? Sahɨ gwɨnyapehowo e nanɨpimatawaayowo? 11 Nɨnɨ Parisihiya Satiyusihiya isɨhiyai katɨwunjawɨ kiyohɨwaiwaapɨ kasatonɨhandɨ kandɨ sahɨ kiyaamataiwɨ samɨ ambɨpatapɨhaiwaapaahɨhɨ gwɨnyapepɨ nisapɨ baiwɨ gɨmaanunyaapɨ nyahɨ nandapa bɨretɨhandɨ nenamaasotɨhandapɨ awaindɨ gwɨnyaataatise nnɨwɨ napaapɨ gwɨnyapehopo? Isɨ sahɨ Parisihiya Satiyusihiya isɨhiyaisɨ katɨwunjawɨ kiyohɨwaiwa nandapa bɨretɨhandɨ netɨ nipindɨhandɨ yisihandamatiyahaiwaasɨ samɨhetɨ yasamwaatɨ nasamanɨtaisɨ yaiwɨ jatɨnɨwɨhiyaatɨ bitosawɨse,” nyatataase.

12 Kanyatihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ siyaatɨ gwɨnyapenaatɨ mmonɨhaayo ko nandapa bɨretɨhandɨ netɨ nipindɨhandapɨ maanyase. Nehɨ Parisihiya Satiyusihiya isɨhiyai katɨwunjawɨ kiyohɨwaiwaapɨ nyatiso taato.

Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihopɨ Ahore Tatɨ Ausaatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 8:27-30; Rukɨho 9:18-21)

13 Aihɨ Jisaasihoaisaatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ aunahɨpatɨ Sisariya Piripaihandamɨ yapɨpataahapɨ niyahaayo. Sapɨhɨ niyaatɨ bindɨhaawɨ Jisaasiho sata nyangi nanyisenataise. “Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisapɨ isɨhiya diyaamahoe tawaatopo?” tatɨ nanyisenataise. 14 Sata nanyisesɨhɨ nyamɨha koai wihoaaŋɨha saundɨhaato. “Isɨhiya usa kinyapɨ satawaatopo, ‘Ko Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho anɨmwaahɨpatombɨ japɨhɨ nepate,’ tawaatopo. Tɨwɨ amɨ usa satawaatopo, ‘Ko aimehura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Eraijaahore,’ tawaatopo. Tɨwɨ amɨ usa ‘Ko aimehura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho Jeremiyaahore,’ tawaatopo. Tɨwɨ amɨ usa ‘Ko aimehura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ wore,’ tawaatopo,” undaatɨ Jisaasihoai kaundɨhaato. 15 Saundonɨhɨ ko nyangi sata nanyisenataise. “O amɨ sahɨho? Sahɨ nisapɨ ko diyaamahoe tɨwɨ gwɨnyapenawaayopo?” nyatataase.

16 Sanyatihɨ Saimonɨ Pitaaho dotɨ Jisaasihoai saundataase. “Kɨnyɨ Kɨraisihoŋɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaapɨ Iwinjatɨtaapɨ Autaahaatɨho Ahɨngisɨhoŋɨ Autaahaatɨho asohomɨ Mwaahoŋe,” undatɨ awusaatɨ kaundataase.

17 Saundihɨ Jisaasiho komɨha wihoaaŋɨha Pitaahoai sata kaundataase. “Saimonɨhoŋɨ Jonɨhomɨ mwaahonye, Autaahaatɨho gisɨ gaahandɨ kahisataisɨ maarɨho wite. Ko nisɨ Apɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho nisapɨ pɨwɨha sa netɨ nangɨsihɨ kɨnyɨ nisapɨ ausaapɨ katapaase. Nehɨ kɨwahonyɨ maarɨhora gwɨnyaapehingɨtɨhanda katapaamaase, owetise. 18 Isɨ nɨnɨ gi sandɨ kahɨtataato. Kɨnyɨ watɨpɨhoŋɨ nawɨhaaraŋe. Nawɨhaarangisɨ kinyɨhetapɨ gisatɨ isɨhiya wanɨ nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaisunɨ ipotɨ ipotɨhura nisapɨ gɨnunyaitaatɨwɨhiyaisunɨ netɨ ahoyatɨ andɨtɨwiwɨto. Andɨtɨwisanɨhɨ nisapɨ gɨnunyaahohɨtɨhanda nawɨhiyaimatɨwɨ bitopɨ naisaihɨ Bwaasɨrɨhɨrunɨ komɨhiya watɨpɨhiyaunɨ nisɨ isɨhiyaisɨ wɨndɨ nepɨ tipɨ tipɨndɨwɨ maurɨpatitaapo. 19 Iyataatɨ nɨngi Apɨho yapɨpatambɨ natanoaasataatɨ komɨ watɨpɨhandɨ isɨhiya gɨnunyaahohiyɨhiyaisɨ iwinja bimɨtandɨ nɨngi nanɨmindɨhandɨ gi ipotɨ kinyɨ ikwɨraatɨhɨ nahɨmɨto. Nahɨmisanɨhɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ kahapaamapɨpa wapaamɨ daihɨra maasomwaaŋɨ nisɨ watɨpɨndɨ nɨnɨ gi nahɨnyohɨtɨndaahɨ nepɨ nisapupwɨ napuwapaapaahɨ amɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhoaisangi netɨ satɨ katɨ kaitaise. Aimbɨ kahapaamapɨpa wapaamɨ daihɨra maasomwaaŋɨ kɨnyɨ nepɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ dauta nutane tɨpɨ daupwɨ nuwapaapaahɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨhoaisangi netɨ satɨ katɨ kaitaise,” undatɨ Pitaahoai Jisaasiho kaundataase. 20 Saundatosatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanangi sanyatataase. “Sahɨ isɨhiyaisɨ nisapɨ ko Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwaatɨ Winjatɨtandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhore undɨwɨ kamundɨwɨse,” nyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napomatatɨ Japɨhɨ Nepaito Tatɨ Ausaatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 8:31—9:1; Rukɨho 9:22-27)

21 Aihɨ suraapɨ Jisaasiho namasatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi satatɨ kanyatatɨ nanyisataise. “Nɨnɨ Jerusaremɨhanda naitaano. Naindɨ noaipasanɨhɨ isɨhiya gwɨnyaahiya jɨhiyaunɨ amɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ isɨhiya wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ nɨngi yaasatɨ naaŋɨhaiwa nanɨmɨtaapo. Yaasatɨ naaŋɨhaiwa naninyawɨ sohonɨhi nɨwɨtaapo. Sohonɨhi nɨwisaihɨ napotɨ ahotɨmbɨtɨ asisɨha yatairɨ sananisonɨhɨ asisɨha netɨ mairɨ ma kanisɨhetɨ Autaahaatɨho jahɨra ahonimatɨ nanɨmaahonɨhɨ nepaito,” nyatatɨ nyangi kanyatataase. 22 Aihɨ Pitaaho Jisaasihoai numwaatɨ yandɨhema saunda itɨhundataase. “Awaisɨhoŋe, sandɨ nyangi kanyatingɨtɨndapɨ Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨhisatɨ nehɨmahonɨhɨ kandɨ gi namangoaipane,” undatɨ itɨhundataase. 23 Saundihɨ Jisaasiho Pitaahoai dawaatumwatɨ saundataase. “Kɨnyɨ gwɨnyapehingɨwiwa saiwa nehɨ kɨwahonyɨ isɨhiyaamɨ gwɨnyapehohɨwaiwa gwɨnyapenapaise. Autaahaatɨho gwɨnyapesɨtɨhandɨmaahe. Owetise. Kɨnyɨ saimbɨ nisɨ daihɨra gwɨnyapenɨhohɨrɨhɨra nepɨ nanɨsapuwapaise. Isɨ Bwaasɨrɨhɨraŋe, kɨnyɨ nisɨmbɨhapɨ nawɨsapitɨpɨ kɨraŋɨnɨhɨ numbwɨmape,” undataase.

24 Pitaahoai saundatosatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanangi sanyatataase. “Isɨhiya usa nɨngi napɨwɨ nanipinjawɨ nɨnɨ daahɨmɨra daayohɨrɨmɨra daitaatɨwaahɨ sawanaamɨ ambɨpatapɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨwaiwai namapɨ nanɨpimatɨwɨ nisaputɨwɨ kiyaisɨ isɨhiya naaŋa yaawɨhaiwa numwisaihɨhaiwa kaiwa nepɨ isɨpɨ nɨngi andɨtitɨwɨ nanipinjawɨse. 25 Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa maapɨ kiyaamɨ ambɨpatapɨhaiwaapaahɨhɨ andɨtatɨ napamawaawaahɨ kiya nɨngisawɨ jinjapɨhɨ bɨsotɨtaatɨwɨhandɨ wɨndɨ namaitaapo. O isɨhiya usa maapɨ kiyaamɨ ambɨpatapɨhaiwai ahosumwapɨ nisɨhaiwaapaahɨhɨ andɨtatɨ napamawaawaahɨ kiya nɨngisawɨ baiwɨ jinjapɨhɨ bɨsotɨtaatɨwɨhandɨ naitaapo. 26 Amɨ Isɨhiya usa kahapaamapɨpa yapɨpatambɨhaiwa nahatewa nunyawɨ nepɨ kiyaamɨhaiwemapɨ ahoyawaahandɨ kandɨ nɨngisawɨ kiya jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nihɨrɨwɨ owetonɨhɨ kaiwetapɨ akɨpɨpa napaamapa naitaapo? Apɨpaahɨ owetɨtaise. Nɨngisawɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ wapa nunyawɨ jahɨra namaitaapo. 27 Sandɨ sangi apaapɨmaasato, amɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ Apɨhomɨ watɨpɨhandɨ saasanotindɨhandaatɨhɨ nisɨ enjerɨhiya itɨpɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyaisatɨ napɨtɨ isɨhiyaisɨ netɨ tipɨtapaitandɨhura detɨtihɨ kasato. Aindɨ nɨnɨ isɨhiya nahatiya naasiya naasiyaisaahɨ maapɨ kiyaamɨ kiyohɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhapa kamwaaŋɨ numwɨtandɨhandapɨsato. 28 Isɨ kɨmandɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Isɨhiya usa wanɨ kɨmbɨhɨ bimohiyɨmiya wɨndɨ ketɨ namwaapɨwɨ bimambɨwɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napɨtɨ Awaisɨhonɨnimandɨ isɨhiyai iwinjaatɨ bimisanɨhɨ ninjaitaapo,” nyatatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi pɨwɨha gwɨnyaitɨhaaha kanyatataase.

Copyright information for `AGM