aWuwanɨhapɨhɨ 1:27, 5:2; Marakaiho 2:15
bWɨnɨhapɨpa 24:1-4

Matthew 19

Kɨma Pɨwɨma Namaatɨnohɨtɨhandɨ Nepɨ Namaasɨpaitaatɨwɨhandapɨ Jisaasiho Kataunjindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 10:1-12; Rukɨho 16:18)

Aihɨ Jisaasiho saiwa katatɨ owemapɨ sapɨhɨ yapɨpatɨ Garirihanda namasi yapɨpatɨ Judiyaahandamɨhatɨ waapɨhaatɨ Jorɨtanɨhaatamɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ ahetipataahapɨ notaise. Naihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ maawɨ nohaayo. Nowaatɨ daayonɨhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasihoenda nasauhɨ kiyaamɨ timbɨpaisahiyai tɨtɨhɨwiwataise.

Siyatɨ tɨtɨhɨwisɨhɨ daayaatɨ bitohonɨhɨ isɨhiya Parisihiya usa Jisaasihoai wapaapɨ nunjendaatɨwɨ nasawaayopo. Napɨwɨ wihoaaŋɨha ko tɨtɨhɨ kiyaisɨ wɨndɨ biyatɨ kamundonaahɨ koai nepɨ nusopɨsasɨtotɨwɨ winjatawaawɨ Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Kahapaamapɨpa nahataapa wapa gwɨnyapenataahapaapɨ utaaho wo komɨ apwaataati apɨpaahɨ namatɨ kaatisɨnɨhɨ netɨ natausaasɨtandɨ gaaro e owetiso?” undɨwɨ nunjenawaayopo.

Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha sata kaundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sataha awɨtɨwɨhiyaatɨsɨ sahɨ wɨndɨ gɨmunyaahowo?

‘Jɨhɨ aimehura yeyetatɨ isɨhiyaisɨ kiyatɨ namasisɨho wohoaisɨ apopaatapɨ kiyatɨ ahɨwisatɨ apopaatisɨ wohopɨ kiyatɨ ahɨwisataise’. a 
Iyatɨ amɨ sandɨ siyatɨ woho apopaati ahɨwindɨmandapɨ Autaahaatɨho sandaase. ‘Wohorɨ saniyɨ sapiyai namasisɨ apopaati nɨwipaahonɨhɨ namaatɨmɨ tɨmaamaitɨtaise.’ Isɨ kasanyurɨ yasasanyurɨmaahe, owetise. Kasanyurɨ tɨmaamaitɨmɨ noaipapɨ kasanyuramɨ maarɨho ambɨpatɨ naasaipɨhɨndaise. Isɨ amɨ Autaahaatɨho aimɨ woho apopaati netɨ tɨmaamaisɨtɨhandɨ isɨhiya wɨndɨ nepɨ namaasɨpapɨse,” undatɨ Jisaasiho Parisihiyai kaundataase. Jisaasiho kiyaisɨ saundihɨ Parisihiya koaisɨ saundɨwɨ nunjenawaayopo.

“O siyonaahɨ Mosesiho jɨhura wɨnɨhapɨpa napindapɨ satatɨ katise?” Utaaho wo komɨ apwaataati namaitandaahɨ ko utɨpɨho apwaataati namaitandɨ kaati nanɨmasi numwe undaho jɨpatɨpiya nunya kaati netɨ natausaasane tatɨ katise?” b 
undɨwɨ nunjenawaayopo.

Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Sandɨ Mosesiho wɨnɨhapɨpa watɨpɨhapa kandaamaase, owetise. Nehɨ sawanaatamɨ atihɨrɨ nawaatɨmapɨ maatɨmaatisohɨtɨhanda gaasɨ sɨwaasisai utɨpɨho nunyawɨ namapɨse tatɨ katise. Iyataatɨ sahɨ siyohɨtɨndɨ jɨhɨ aimehura woho apopaati ahɨwisataatɨ Autaahaatɨho gwɨnyapenatɨ ahaihɨ ahotɨmɨ napindɨhandɨmaahe. Owetise. Isɨ sangi kɨmandɨ nɨnɨ kasatataatonɨ atiwɨse. Utaaho wo komɨ apwaataatɨ utaaho woaisatɨ namohaati namatɨ waatisɨ netɨ wɨrataataahɨ so komɨ apwaataatɨ jɨhaatisamɨ tɨmaamaitɨmɨ maarɨho ambɨpatɨ naasaindɨtindɨhandɨ netɨ nasɨpataise,” undatɨ Parisihiyai Jisaasiho saundihɨ kiya pɨwɨha owetihɨ namasi nowaayopo.

10 Namasi niyauhɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ saundɨhaato. “O amɨ utaaho wo apopaatisamɨ tɨmaamaitɨtaatɨmɨhapa sapa wɨnɨhapɨpa watɨpɨhapa ahotanaahɨ gaasɨ isɨhiya wɨndɨ namaamaatɨto,” undɨhaato.

11 Undonɨhɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase. “Nisɨ pɨwɨha woho apopaatɨ andɨtitɨmɨ tɨmaamaitɨtaatɨmɨhandapɨ kandɨsasohɨma isɨhiya nahatiya atiwɨ nepɨ kamaitaapo. Nehɨ isɨhiya Autaahaatɨho kiyaamɨ maarɨho ambɨpatɨ napaisaatumwatɨ andɨtɨwihonɨhiyaahɨhɨ atiwɨ nepɨ kaitaapo. 12 Iyataatɨ isɨhiya usa namaamaatohɨtɨndɨ apaapɨmaahe, amɨ isɨhiya usa saniyaamɨ gwɨsɨhaatɨhapɨ namaatɨwɨ sɨhɨmwaamoyaitaatɨwɨ waapoho owehiya napɨwɨhiyaare. Amɨ usa kiyaisɨ isɨhiya usa nepɨ paatonɨho napaapɨ nusopɨsasauhɨ kandapɨ namaamaatawaayopo. Aiwɨ amɨ isɨhiya usa sawanaamɨ maarɨhoraahɨ nehɨ Autaahaatɨho iwinja bimonɨhɨ komɨ otɨpɨpatapaahɨhɨ jinjapɨhɨ asisɨha nahatewetɨ andɨtitɨwɨ gwɨnyaitaatɨwɨ namaamaatawaayopo. Isɨ utaaho wo andɨtatisahondaataahɨ nisɨ pɨwɨma sangi kandɨsasohɨma isɨwatɨ japepihɨrane,” nyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨho Manyɨnyai Maarɨho Wɨwisɨtɨhandɨ Numwindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 10:13-16; Rukɨho 18:15-17)

13 Aihɨ isɨhiya usa manyɨnyai Jisaasiho ikwɨrɨ ahɨwisa gaapɨwundonɨhɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ maarɨho wɨwisɨtɨhandɨ naitotɨwɨ Jisaasihoenda numwaasi nasawaayopo. Numwaasi nasauhɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ itɨhundaatɨ nɨwisapuwɨhaayo. 14 Siyaatɨ itɨhundonɨhɨ Jisaasiho sandaase, “Manyɨnyai wɨndɨ namaawisapupwɨ kiya nisenda napɨtaatɨwɨ nehɨ iwinjasawɨse. Isɨhiya manyɨnya kɨmiyaamataiwɨ nisapɨ nanɨhaiwɨ gɨnunyaahohiyɨhiya Autaahaatɨho isɨhiyai iwinja bindataatɨ gaahaiwa kawiwaiwa kiyaamɨhaiwaatɨtaiso,” daase. 15 Sata katatosatɨ manyɨnyaisɨ ikwɨrɨ ahɨwisa Autaahaatɨho maarɨho wɨwisɨtɨhandɨ nunyataise. Nunyamapɨ sapɨhɨ namasi notaise.

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Ikɨpɨpa Taahɨpɨpaisaho Jisaasihoaisatɨ Pɨwaatinjɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 10:17-31; Rukɨho 18:18-30)

16 Aihɨ asisɨha waara utaaho wo nasatɨ Jisaasihoai saunda nunjenataise. “Katɨpunjingɨhonye, gaahandɨ napindɨ kiyataatɨ nɨnɨ Autaahaatɨhoaisatɨ bimɨtandɨhandɨ naitande?” undatɨ nunjenataise.

17 Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho koaisɨ saundataase. “Kɨnyɨ nɨngi gaahandapɨ napindapɨ nanɨsehise? Nehɨ Autaahaatɨho sawaho naasohɨ sohɨhɨ gaahore. Isɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhoaisapɨ jinjapɨhɨ bimɨtaapɨhandɨ naitaapaahɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baimbɨ gwɨnyaapɨ japepihɨrɨme,” undataase.

18 Undihɨ amɨ utaaso Jisaasihoai “wɨnɨhapɨpa maahɨwapaare?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho komɨha koaisɨ saundataase, “Wɨnɨhapɨpa kɨmbaapɨto: ‘isɨhiyai timaamape. Asɨhiyai ikomaanɨme. Wapa isɨhiya usaamɨhapa ikomaawɨnɨme. Isɨhiya usaapɨ jaipɨmaatɨme. 19 Kɨniyɨ gapiyai baimbɨ atɨwimbɨ maarɨwitɨpɨ gaahaiwa gɨwunyaapɨ kawime. Aimbɨ kɨwahonyapɨ maaritɨpɨ maarɨho namɨnɨhingɨpatamataimbɨ kinyɨ naisohopɨ maaritɨpɨ koaisɨ maarɨho nunye,’ timbɨpaapɨto,” undatɨ Jisaasiho kaundataase.

20 Jisaasiho saundihɨ uta waimwaaso koaisɨ saundataase. “Wɨnɨhapɨpa saiwaahɨ aimɨ taatɨ japepihɨrataahonɨne. Japepihɨrataahonɨnisɨ wapa napaapɨ nausetɨndaayo?” undataase.

21 Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase, “Amɨ kɨnyɨ jinjapɨhɨ bimɨtaapɨhandɨ nenoaahɨtindɨhandɨ nepɨ watɨpɨtɨpɨ isɨwatɨtaapaahɨ kɨnyɨ kinyɨ ikɨpɨpa usaisɨ nepunyapɨ nawɨho nepe. Aimbɨ nawɨho nehingɨho isɨhiya ikɨpɨpa owehiya taanahiyɨhiyai nunye. Saimbɨ nunyapaapɨ kɨnyɨ yamɨhapataatɨhɨ ikɨpɨpa nepɨ ahoaitaapo. Saiwa saimbɨ nɨngi kɨnyɨ nambɨ nanipinje,” undataase. 22 Jisaasiho saundihɨ uta waimwaaso atisataatɨ komɨ maarɨho apɨpaahɨ naaŋawisaho notaise amɨ ikɨpɨpa taahɨwaiwaisahondaato.

23 Naihɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi sata kanyatataase. “Nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ kasatataato, isɨhiya ikɨpɨpa taahɨpɨpaisahiya kapaisaahɨhɨ maarɨho nunyawɨ anɨtiwɨ isɨwatohiyɨhiyai Autaahaatɨho winja bimonɨhɨ noaipapɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ naaŋamaitaise. 24 Iyataatɨ amɨ sawanaatɨ aimɨ mmohohɨtɨhande, maasapɨho awaisɨho kamerɨhandɨ amɨ kauhoaisangi onepatɨ maipɨhinjaatɨhɨ nandaitotatɨ dinanataatɨ apɨpaahɨ watɨpɨtihɨ wɨndɨ namɨndaasɨtɨhande. Nandaitandɨ watɨpɨtindɨhandisɨ isɨhiya ikɨpɨpa taahɨpɨpaisahiya kapaisaahɨhɨ maarɨho nunyawɨ anɨtiwɨ isɨwatohiyɨhiyaisɨ Autaahaatɨho iwinja bimonɨhɨ noaipapɨ komɨhiyaimatɨtaatɨwɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ watɨpɨtamaitaise,” nyatataase.

25 Jisaasiho sa sanyatihɨ atisɨhaawɨ nyahɨ mangɨrɨ ikwɨnaatɨ yayahaawɨ satɨhaato. “Ese siyonaahɨ isɨhiya diyaanɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nga naitaapo?” tahaato.

26 Sataatɨ katonɨhɨ Jisaasiho yatɨwatɨ nyainjatataatɨ sanyatataase, “Isɨhiya mambɨhiya sawanaamɨ watɨpɨhandɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ apɨpaahɨ naaŋa watɨpɨtatɨ owendaise. O amɨ Autaahaatɨho sawahohɨ nahatewa tɨtɨhɨ nga kaitaise,” nyatataase.

27 Sanyatihɨ Pitaaho Jisaasihoai saunda nunjenataise, “Mmonɨpeme, nyahɨ kahapaamapɨpa nahandɨ namasisɨ gisɨ nahipinjɨhaayo. Nahipinjɨhaayonɨ nyahɨ napindɨ naito?” undatɨ nunjenataise.

28 Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase. “Kɨmandɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sangi kasatataato, kahapaamapɨpa nahataapa Autaahaatɨho netɨ japɨhɨ asɨpɨpemaitandɨhura Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nisɨ saasanotindɨhandɨ watɨpɨhandisatɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyai winja bimisanɨhɨ sahɨ nɨngi nanipinjohiyɨhiyaatɨ nɨngisawɨ maawɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaisɨ iwinjaawɨ bimɨtaapo. 29 Iyataatɨ isɨhiya nahatiya usa naasohɨ naasaamɨhɨ nisapimatonɨhɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ saaho saingoya sanaanɨ sanaapwɨsa saniyɨ sapiya mwaaya maatiya yapɨpatɨ kahapaamapɨpa namatɨ kapaisɨ dawaatumwataataahɨ kokaati nɨnɨ kapaapɨ nanɨpimatɨ asakaindɨ tiwatɨ nyepaindɨ numwisanɨhɨ amɨ kokaatɨ jinjapɨhɨ bimɨtandɨhandɨ naitaise. 30 Iyataatɨ amɨ ipotɨhura Autaahaatɨho nisɨhetapɨ komɨ isɨhiyai winjaatɨ bimonɨhura isɨhiya taahiyɨhiya wanɨmura noaipapɨ ambɨpatisahiya apɨpaahɨ awaisawɨhiyaimatɨwɨ jɨhɨtohiyɨhiya sɨhɨhura noaipapɨ ipotɨtisaihɨ amɨ isɨhiya taahiyɨhiya wanɨmura noaipapɨ apɨpaahɨ nehɨhatɨma ambɨpatɨ owetatɨ ipotɨtohiyɨhiya sɨhɨhura noaipapɨ jɨhɨtɨtaapo,” tatɨ komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatataase.

Copyright information for `AGM