bAisaiyaaho 62:11; Jekaraiyaaho 9:9
cAunɨhɨhɨrɨ 118:26
dAunɨhɨhɨrɨ 118:22-23

Matthew 21

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Awaisɨhoematatɨ Jerusaremɨhanda Niyatɨ Nandaasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 11:1-11; Rukɨho 19:28-40; Jonɨho 12:12-19)

Aihɨ nyahɨ Jisaasihoaisaatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ Jerikohandaahɨraapɨ nasaatɨ Jerusaremɨhanda detɨtihɨ aunahɨpatɨ Betɨpakihanda sisɨho wo komɨ ambɨpatɨ Oripɨhandamɨ sɨhoaarɨhɨretɨ ahetihɨhata noaipɨhaayo.
21:1Sisɨho Oripɨho so amɨ ipatɨ oripɨhatɨ nawatɨ asakiyatɨ koaasɨnɨ ahetahosɨ kandapɨ Sisɨho Oripɨho tɨwɨ ambɨhɨtawaatopo.
Sapɨhɨ Jisaasiho nyamɨ wuri sata kaundataase.
“Sɨhoaahɨ aunahɨpatɨ nyamɨ naitɨhaamihoaaŋɨ ahetimata naimɨse. Naimɨ sapɨhɨ noaipapɨ ketɨ kuraanɨhɨ maasapɨho dongiho wo wɨraposisaihɨ komɨ mwaaho sɨpɨpɨhohoaisatɨ bitohonɨhɨ sɨhoaahɨ mmondaise. Mmonamaamɨ so koaisɨ sanaati mwaasoaisamɨ ahoyamɨ nesɨpapɨ numwaasi kɨmbɨhɨ nammɨse. Amɨ isɨhiya usa sɨhoaahɨ napitiyamaise satɨwɨ nasɨsesaihaahɨ kiyai saundɨmɨse. ‘Awaisɨho wapa kaitandɨ numwaapɨse nyatihe,’ undɨmɨse. Saundisaihɨ kiya namapɨ nehɨ jainjasaihɨ maasapɨho dongihindari numwaasi napɨtaatɨmo,” undatɨ Jisaasiho wɨnɨhundatɨ natausaasataise.

Iyataatɨ sandɨ saimatindɨmandɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨwɨha wa jɨhura satisɨhaamɨ akɨtɨhandɨ noaipaitande. Iyataatɨ ko pɨwɨha sandaase,

“Sahɨ isɨhiya Sisɨho Saiyonɨhandɨ Jerusaremɨhandaahiyai saundɨwɨ kaundɨwɨse. ‘Wanɨ samɨ awaisɨho jainjatɨtandɨho sangisenda yaho taatɨ nasataise. Ko utaaho aŋɨnɨ napaisaatɨhosɨ amɨ maasapɨho dongihomɨ mwaahoaasɨnɨ yamwaasi yatɨhɨ napaisaatɨ yaho taatɨ nasataise,’ b 
tatɨ kandaase.”

Aihɨ nyahɨ otɨpɨpatɨhiyaanamɨ kurɨ Jisaasiho kaunda natausaasimbɨpa naimɨ kɨretɨ kiyamaise. Aimɨ kurɨ maasapɨho dongiho sanaatɨ mwaahoaisunɨ numwaasi namɨ kuramɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatapɨhɨrɨ nausohaapɨ dongiho sɨpɨpɨhohomɨ dawaarɨhɨretɨ ahaihɨ kasɨnɨ Jisaasiho yamwaatɨ bimotɨ Jerusaremɨhandaahapɨ dongiho koaasɨnɨ taatɨ niyataise. Taatɨ naihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Jisaasiho awaisɨhoso tɨwɨ maaritɨwɨ usa kiyaamɨ utɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhapa nausohaapɨ daihɨra tusapaapanɨwɨ gwaapwɨwɨ amɨ usa isaaha totɨpatɨ tisatɨwɨ daihɨra nusapaapɨ mɨhopɨ mɨhinɨ gwaapowaayopo. Aiwɨ isɨhiya Jisaasihomɨ usa jɨhɨ usa ipotɨ niyawaawɨ maaritɨwɨ satɨwɨ konyahɨtawaatopo:

“Daawitɨhomɨ Mwaahoŋe nyahɨ gisɨ mepɨ autaahehɨwaamɨhaayo. Autaahaatɨho Gisɨ anɨtisatɨ giwasonɨhɨ nyamɨ Awaisɨhoŋimatɨpɨ nyainjatɨme. Kɨnyɨ Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisapɨ nasapainɨ ko sawaho komɨ gaahaiwa nahɨnyatɨ nangɨmaasane. Kɨnyɨ nyamɨ Awaisɨhoŋimatɨpɨ napingɨtɨmandapɨ Autaahaatɨhoai mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ mepɨ autaahewaumwɨhaayo,” c 
tɨwɨ konyahɨtawaatopo.

10 Aihɨ Jisaasiho niyatɨ Jerusaremɨhanda nandaasɨhɨ isɨhiya nahatiya dopɨ wɨndɨ biyatɨ gɨmaawunyainjɨhɨ satɨwɨ nasenawaayopo. “Utaaso so diyaamahore?” tawaatopo. 11 Satɨwɨ nasenɨhauhɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ nasenɨhohiyɨhiyai saundawaatopo. “Kɨmo utaamo yapɨpatɨ disɨtɨrikɨhandɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ taunɨhandɨ Nasaretɨhandaahapɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨho Jisaasihore,” undɨwɨ wihoaaŋɨha kaundawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Niyatɨ Nandaatɨ Daayatɨ Mmosɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 11:15-19; Rukɨho 19:45-48; Jonɨho 2:13-22)

12 Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ nandaatɨ isɨhiya usa kahapaamapɨpa namɨnɨwɨ nunyawɨ nehohiyɨhiyai netɨ ipaahaapema tahamanataise. Iyatɨ isɨhiya nawɨho yapɨpatɨ wɨtaahapɨho Judaahiyaamɨhoetemapɨ nehohiyɨhiyaamɨ gwɨtɨho bwɨnanaatɨ nepihotɨ amɨ koho pɨpɨhopa Autaahaatɨhopɨ tɨhɨwɨ sɨsandɨpaitaatɨwɨho nunyawɨ nehohiyɨhiyaamɨ ganɨho gwɨtɨho netɨ nepihotɨ tipɨndatɨ isɨhiyai tahamanataise. 13 Tahamanatɨ kiyai saundataase, “Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ sandaase: ‘Nisɨ aŋaaŋɨ isɨhiya nisapɨ gaapundɨtaatɨwɨhaane,’ ndaase. Autaahaatɨho satihɨhandɨ kandɨ sahɨ kaaŋɨ nepɨ anɨmwaasɨha isɨhiya ikohiya ikondaatɨwɨ noaatohɨpɨpɨhamataiwɨ sahɨ kiyawaayopo,” undatɨ tahamanatɨ itɨhundataase.

14 Aihɨ isɨhiya usa ndɨha niyotahiyaunɨ amɨ usa ikwauhɨrɨ ambɨpatɨ bɨwatetɨ namɨhatahiya aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Jisaasihoenda nasauhɨ kiyai ko netɨ tɨtɨhɨwiwataise. 15 Aihɨ sapɨhɨ aŋɨndaatɨhɨ manyinya maaritɨwɨ konyahɨtɨwɨ aunɨhɨtɨwɨ satawaatopo. “Daawitɨhomɨ Mwaahoŋe, nyahɨ gisɨ mepɨ autaahewaahɨmɨhaayo,” tɨwɨ aunɨhɨtawaatopo. Aihɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumwapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ Jisaasiho isɨhiyai gaahaiwa watɨpɨhaiwa kawiwaiwa mmowɨ manyinya Jisaasihoaisɨ mepɨ autaahepumwahohɨtɨhandɨ atiwɨ mmonawaawɨ kiyaisɨ apɨpaahɨ apousataise. 16 Apowihɨ namapɨ Jisaasihoai kiya saundɨwɨ nunjenawaayopo, “Uto manyinya konyahɨtɨwɨ aunɨhɨtohɨtɨmandɨ tɨtɨhɨmetisɨ kɨnyɨ atino?” undɨwɨ nunjenawaayopo. Satɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha saundataase. “Ye baindɨ atisataayo. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sata jɨpatɨpindihɨ awɨtohɨhaamɨ tanyaaha wɨndɨ mohowo? Satisɨhaapɨto, ‘Autaahaatɨhonye, kɨnyɨ manyinyaamunɨ amɨ sangɨhiya amwɨtɨhɨrɨ ikwɨhandahiyaamɨ maahomwaaŋɨ aimɨ nɨwusaahɨnɨhɨ kɨwahongi tɨtɨhɨ baiwɨ mepɨ autaahepɨhɨmawaayopo,’ tatɨ jɨpatɨpindɨsɨhaaro,” undatɨ Jisaasiho awaisawɨhiya koai nunjenɨhohiyɨhiyai kaundataase. 17 Saundatɨ Jisaasiho kiyai numwasisɨ amɨ Jerusaremɨhanda namatɨ noaipasi aunahɨpatɨ Betanihandaahapɨ notɨ sapɨhɨ nanotaise.

Kɨma Pɨwɨma Ipatɨ Wɨtɨ Yandɨpɨho Namingosɨhati Jisaasiho Awaipɨte Undihɨ Awaipɨtindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 11:12-14, 11:20-24)

18 Aihɨ bowihɨ asisɨhaatɨhɨ koho koaisaatɨ Jisaasiho Jerusaremɨhandaahapɨ jahɨra naihɨ niyahaawɨ koaisɨ jaumanataise. 19 Jaumasɨhɨ daihɨraamɨhinɨ ipatɨ wɨtɨ pwɨhoaipɨhomatiyahatɨ yandɨpɨho ningosɨhɨ isɨhiya nandɨwɨ nanɨwɨhatɨ ahetihɨ Jisaasiho kati iwinjataise. Iwinjatosa kataapɨhɨ notɨ yandɨpɨho ningoaitaiso tatɨ nepihɨra jata yandɨpɨho owetihɨ nehɨ isaahaahɨhɨ iwinjataise. Winjataatɨ namatɨ katisɨ saundataase. “Kɨnyɨ kɨmatɨ immataŋɨ apɨpaahɨ awaipɨtɨpɨ yandɨpɨho jahɨra wɨndɨ namingope,” undataase. Undihɨ ketɨ kuraanɨhɨ ipitɨ satɨ awaipɨtamataise.

20 Siyatɨ awaipɨtamasɨhɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ mmonɨhaawɨ yayaatɨ maarɨho nanɨpimainjɨhɨ sataatɨ nasenɨhaayo. “Ese immatɨ kɨmatɨ napitiyatɨ ketɨ awaipɨtamase?” taatɨ nasenɨhaayo.

21 Sataatɨ nasenɨhonɨhɨ Jisaasiho sata kanyatataase. “Pɨwɨma kɨma watɨpɨha nɨnɨ sangi tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Sahɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandapɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ amɨ maarɨho yɨyatɨwɨ gɨmunyaawaawaahɨ sahɨ wapa nɨnɨ immatɨ kɨmati kawisohɨtɨmandamataiwɨ nga kaitaapo. Aiwɨ amɨ sahɨ nehɨ wapa saiwɨhapaahɨhɨ kamaitaapo. Amɨ sahɨ kɨmo sisɨmoaisangi nga saundɨtaapo, ‘ndopɨ noaatɨwopesi kɨnyɨ durɨhɨraatɨhɨ pɨnumbwɨ tɨmahiye,’ undisaihɨ ko sangi atɨsisatɨ kaitaise. 22 Aiwɨ amɨ sahɨ wapa naitaatɨwɨhapaapɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ gɨwunyaawaawɨ Autaahaatɨhoai nunjenawaawaahɨ kapa nunjehohɨpɨpa naitaapo,” nyatatɨ kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Awaisawɨhiya Jisaasihoai Komɨ Watɨpɨhandapɨ Nunjenɨhohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 11:27-33; Rukɨho 20:1-8)

23 Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ jahɨra niyatɨ isɨhiyai taatɨ kataunjataise. Taatɨ kataunjihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya isɨhiyaunɨ Jisaasihoenda napɨwɨ saundɨwɨ koaisɨ nunjenawaayopo. “Kɨnyɨ watɨpɨhandɨ maahapɨhapɨ nepɨhandaahɨ watɨpɨmaiwa kaise? Gisɨ watɨpɨndɨ diyaamaho nahɨmihɨhande?” undɨwɨ nunjenawaayopo. 24 Saundɨwɨ nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha saundataase, “Nisangi sangi naasaindɨhɨ wɨndɨ nasɨsendaano. Amɨ sahɨ wihoaaŋɨ nepɨ tɨtɨhɨ kandisaihaahɨ nisangi watɨpɨhandɨ sandaahɨ kɨmaiwa kiyo satɨtɨ kasatɨtaano. 25 Jonɨho Isɨhiyaisɨ Baawusisɨho watɨpɨhandɨ ndɨ numwihɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ baawusise? Autaahaatɨho numwihɨhandaaho e isɨhiya nunyauhɨhandaaho?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ kiya sawana sanawaatopo. “Pɨwɨha napitɨtaatɨ kaundɨtɨhaawe? Amɨ nyahɨ koaisɨ Autaahaatɨho numwihɨhandaahe undisaihɨ wiwa ko sanyatɨtaiso amɨ Jonɨho isɨhiyai pɨwɨha ausaatɨ kaundatɨ baawusindɨhandɨ nisɨ kandɨ kiyohɨtɨmandisawɨ napindapɨ sahɨ mmowɨ nepɨ gwɨnyaahopo? Nyatɨtaiso. 26 O amɨ nyahɨ sataatɨ isɨhiya nunyauhɨhandaahe tɨtɨhaawɨhandapɨ nyahɨ yayahaayo wiwa isɨhiya ahoyanɨwɨ wapa wipɨnyitauho. Amɨ kiya Jonɨhopɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhoe tɨwɨ waatɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨhiyaatiho,” nnawaatopo. 27 Sawana sanɨwɨ wɨsasawesi Jisaasihoai saundawaatopo. “Kɨnyɨ nanyisehingɨtɨndapɨ nyahɨ wɨndɨ moho,” undawaatopo. Saundauhɨ amɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “O kiyonaahɨ nisangi sangisɨ watɨpɨhandɨ sandaahɨ kɨmaiwa nɨnɨ kiyo satɨtɨ wɨndɨ kamaasatɨtaano,” undatɨ isɨhiya awaisawɨhiya nunjehohiyɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨ Mwaahurapɨ Jisaasiho Namɨhanatɨ Katindɨhandapɨhaare

28 Aihɨ Jisaasiho Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya koai napɨwɨ nunjehohiyɨhiyai pɨwɨha wa saundataase. “Pɨwɨha kɨma namɨhandɨ nɨnɨ sangi kasatɨtandiyohɨmaapɨ sahɨ napitaiwɨ gwɨnyaawaayopo? Utaaho wo komɨ mwaahurɨ yahurisaho kurisɨ osaataatɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨmɨ numwɨtandɨ gwɨnyaataise. Gwɨnyaatɨ komɨ mwaaho woai jɨhɨ notɨ saundataase. ‘Maasɨho wanɨ asisɨma kɨmetɨ kɨnyɨ numbwɨ osaataatɨ otɨpɨpatɨ kaime,’ undataase. 29 Saundihɨ ko sapɨhoai komɨha wihoaaŋɨha saundataase. ‘Nɨnɨhɨ pondihiyo,’ undataase. Undihɨ namatɨ sapɨho mwaaho woenda notaise. Notɨ woai jɨhɨ kaundipatɨ naasaipitɨ katɨ kaundataase. Kaundihɨ meto sapɨhoai saundataase. ‘Ye, aaye kaitaano apore,’ undataase. Sapɨhoai saundatɨ aaye undamapɨho ko amɨ wɨndɨ notɨ osaataatɨ otɨpɨpatɨ kamaise. Amɨ metɨho sapɨho jɨhɨ nunjesɨho nehɨ sawahounyaatɨ bapiyatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ ipotɨ osaataatɨ notɨ otɨpɨpatɨ kiyataise. 31 Aisɨ meturɨ suramɨ maahonɨhɨ sapɨho maaritatɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ kiyataise?” undatɨ Jisaasiho isɨhiya Judaahiyaanamɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ Awaindɨhandɨ jatohiyɨhiya awaisawɨhiyai nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ kiya Jisaasihoai kiyaamɨha saundawaatopo. “Metɨho jɨhɨ nunjesɨho sapɨho maaritatɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ kiyataise,” undawaatopo. Saundauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Kɨmandɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ kasatataato sahɨ baiwɨ atiwɨse. Isɨhiya usɨhiya asɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiya sahɨ apɨpaahɨ maipɨhiye tɨwɨ samɨ mandɨha kaanɨhɨ naingaapɨ usomapɨ kahɨtɨwɨ noaamahohiyɨhiya samataiwɨ wɨndɨ watɨpɨtɨwɨ namoaasawɨ napaisaatɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ nepemaitisaihɨ Autaahaatɨho kiyai iwinjatɨtandɨhandɨ sangi nasɨtipatɨ detɨ detɨ ahondaise. 32 Sandɨ apaapɨmaato amɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho nasatɨ daihɨra tɨtɨhɨ kɨmɨraare tatɨ nasɨsihɨ amɨ sahɨ koaisɨ wɨndɨ baiwɨ usopɨ gɨmaawunyaahopo. Sahɨ siyauhɨhandɨ kandɨ isɨhiya usɨhiya asɨhiya apɨpaahɨ maipɨhiyaahɨhɨ Jonɨhoai komɨ pɨwɨha atɨwiwɨ kiyaamɨ maipɨhaiwaatɨhapɨ japɨhɨ nepemaitawaayopo. Isɨhiya maipɨhiya saiwɨ Jonɨhomɨ pɨwɨha atɨwiwɨ gɨwunyaahauhɨ sahɨ iwinjawaahandɨ kandɨ sahɨ samɨ amɨtɨha nepemaipɨ komɨ pɨwɨha wɨndɨ gɨmaawunyaahopo?” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Wainɨhandamɨ Osaataatɨ Nepɨ Jatohiyɨhiya Maatɨmaatiwɨhiyaapɨ Jisaasiho Namɨhanatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:1-12; Rukɨho 20:9-19)

33 Iyatosatɨ Jisaasiho isɨhiya Judaahiyaanamɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandɨ jatohiyɨhiya awaisawɨhiyai saundataase. “Pɨwɨha kɨma wa namɨhanɨtɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse. Utaaho wo yapɨpatɨ asakiyatɨ ahusetaho osaataatɨ wɨrɨhɨrɨ wainɨhandɨ niyaamatɨ naaporɨhɨrɨ nesɨwesɨwatɨ nisatɨ nisapuwatɨ anɨmwaahɨpatɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho katopɨ ikisiwatɨ waapoho namoaitandɨhatɨ yamwaatɨ amɨ isɨhiya ikondaatɨwɨhiyaapɨ jaatɨ bitoaitandɨhopɨ aŋaaŋɨ bwɨnanaatɨ nuwataatɨ kiyatɨ aŋɨmatataise. Kiyatɨ ko isɨhiya usa komɨ osaataatɨ wainɨhandɨ jatɨwɨ nimanɨwɨ nanɨwɨ amɨ sawahoai nawɨhounɨ wainɨhandunɨ numwɨtaatɨwɨhiyai nunyamapɨ aunahɨpa namasi wapɨhɨ utarɨhandɨ daaya bitoaitandɨ notaise. 34 Iyatɨ notɨ bindataatɨ wɨrɨhɨrɨ wainɨhandɨ aimɨ yandɨpɨho ningotɨ akuraihɨ nandɨwɨ ahoaitaatɨwɨhura tɨmetihɨ yapɨpatɨ osaataatamɨ satɨho komɨ otɨpɨpatɨhiya kopɨhapa nimanɨwunyaihɨ nusaitaatɨwɨ netɨ natausaasataise. 35 Siyatɨ netɨ natausaasihɨ nuwɨ osaataatɨ wainɨhandɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyai iwinjawaayopo. Winjɨhauhɨ osaataatɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya osaataatɨ wainɨhandamɨ satɨho otɨpɨpatɨhiya natausaasisawɨhiyai nepɨ anɨtiwɨ isɨwatawa woaisɨ komɨ ambɨpatɨ tipɨ nausopɨ asohoai gotɨ tipɨ amɨ woaisɨ apɨpaahɨ sohoaisɨ timapɨ amɨ woaisɨ nawɨhaara yahuwɨ sohoai timawaayopo. 36 Sawiwɨ tiwauhɨ amɨ osaataatamɨ satɨho jɨhaatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya usa jɨhiyai nusatipɨhaapɨ taahiyɨhiyai natausaasataise. Natausaasihɨ amɨ osaataatɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya kiyai naasaipitɨ katɨ kawisawaayopo.

37 “Komɨ otɨpɨpatɨhiyai isɨhiya osaataatɨ iwinjaawɨ bitohohiyɨhiya saiwɨ tiwauhɨ namatɨ osaataatamɨ satɨho sawahomɨ mwaahoai asɨtɨha napuwatɨ ipotɨnɨhɨ kiyenda natausaasataise. Natausaasataatɨ ko sandaase, ‘Nisɨ maasɨhɨhoai osaataatamɨ satɨhomɨ mwaahoso tɨwɨ akɨtɨnɨhɨ kiya koaisɨ mepɨ autaahemwapɨ atɨwitaapo,’ tatɨ natausaasataise. 38 Satatɨ nisɨ maasɨhɨhoai atɨnɨwitaawo tatɨ natausaasihɨhandɨ kandɨ ko taatɨ napihɨ iwinjaposawɨ sawana sanawaatopo. ‘Kɨmo utaamo osaataatamɨ satɨhomɨ mwaahosɨ osaataatɨ naitandɨhosɨ namatɨ osaataatɨ komɨhapa nyamɨhapaimatɨta naitɨhaawɨ koai ketɨ tiwɨtɨhaawo,’ nnawaatopo. 39 Sanɨwɨ nehɨhaatemapɨ koaisɨ nepɨ aisi noaipapɨ osaataatɨ naaporɨhɨramɨ ipaahaapɨ sohoai tiwawaayopo,” undatɨ Jisaasiho Judaahiyaanamɨ isɨhiya awaisawɨhiyai pɨwɨha sa namɨhana kaundataase. 40 Saundatosa Jisaasiho kiyai saundatɨ nunjenataise. “Osaataatɨ wainɨhandamɨ satɨho nasataahura isɨhiya siya komɨ osaataatɨ iwinjaawɨ bitohohiyɨhiyai napitɨwitaise?” undatɨ nunjenataise.

41 Saundatɨ nunjesɨhɨ kiyaamɨha koai saundawaatopo. “Isɨhiya siya maatɨmaatiwɨ maipiyai osaataatamɨ satɨho siyɨhiyai tiwa nematɨ komɨ osaataatɨ wainɨhandɨ yandɨpɨho ningotɨ mimohonɨhɨ nandɨwɨ nanawaahura tɨtɨhɨ kopɨhapa numwɨtaatɨwɨhiyai iwinjatɨtaatɨwɨ nemwɨtaise,” undawaatopo. 42 Saundauhɨ Jisaasiho kiyai saundataase, “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindisɨha sahɨ aimɨ mmowɨ akɨtɨnɨhɨ awɨtɨwɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ kaamɨ tanyaaha sahɨ wɨndɨ mohowɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse.

‘Yasɨha kɨma isɨhiya aŋaaŋɨ aŋɨmatohiyɨhiya ponyatise tɨwɨ namahotɨha ka wanɨ noaipatɨ mɨhotɨrɨhɨrɨ yasɨha anaahɨhaimatihɨ isɨhiya usa nyamɨ yasɨha aundetɨhopɨ yaŋatɨhaatane tawaatopo. Iyatɨ sandɨ Awaisɨho Autaahaatɨho yasɨhaisɨ netɨ andɨtiwatɨ watɨpɨtatɨ mɨhondaise. Ko nyamɨ ndɨhetɨ sandɨ saihɨ nyahɨ awaindɨhandɨ yayawaamawaatɨ maaritɨhaayo,’ d 
tatɨ jɨpatɨpindataise.
43 Sandɨ apaapɨmaato amɨ Autaahaatɨho sangi komɨ jainjatindɨhandɨ namatɨ nematɨ isɨhiya usa kiyaamɨ dahopa otɨpɨpatetapɨ akɨpɨpa namwɨyaitaatɨwɨhiyai neunyatɨ kiyaisɨ iwinjatɨtaise. 44 (Iyataatɨ nɨnɨ aŋaaŋamɨ yasɨha anaahɨha mɨhotɨrɨhɨranɨne. Mɨhotɨrɨhɨranɨnisɨ utaaho wo nɨnɨ napaisɨhonɨnɨ maipɨhonɨnisɨ yasɨha watɨpɨha mɨhotɨrɨhɨri nundɨ isɨwatɨtaano tatɨ nisenda komɨ maarɨho ipatisana nasataataahɨ nɨnɨ komɨ maipɨhaiwa nemwatɨ andɨtɨwiwɨto. Andɨtɨwisanɨhɨ aŋaaŋɨ yasɨha anaahɨha mɨhotɨrɨhɨrisɨhaanamatiyatɨ andɨtita bitoaitaise. O amɨ utaaho wo nɨnɨ watɨpɨhonɨnɨ gaahonɨniso tatɨ genanatɨ nisenda namaasataataahɨ aŋaaŋɨ yasɨha mɨhotɨrɨhɨrɨ owehaaŋɨ niyatɨ nopɨsasinjɨtɨhandamatiyatɨ ko tɨmahiya nopɨsasɨnatɨ owetɨtaise,” undatɨ Jisaasiho Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiyai kaundataase.)
21:44Kɨmandɨ wesɨ 44 mandɨ utɨpɨho jɨhɨ jɨhaiwaatɨ wɨndɨ ahɨmotise.


45 Saundihɨ amɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨwɨ waamaindumwapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ awaisawɨhiya mɨtɨhiyaunɨ amɨ Parisihiyaunɨ sandɨ Jisaasiho sɨwipatɨ namɨhanatɨ kaundindɨndɨ atisawaayopo. Atisawa sandɨ ko nyahɨ yawanaanapiso tɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 46 Sandɨ saiwɨ yawanaanapiso tɨwɨ mmonawaawɨ koai nepɨ wɨraitaatɨwɨ kiyaamɨ maarɨho nonasayataise. Kiyai sawimataataahandɨ kandɨ Jisaasihopɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ ko Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨhoe tɨwɨ gɨwunyaapɨhotihɨ amɨ kiya isɨhiya wɨrɨsandɨhiya wiwa nyangi wipɨnyitaawo tɨwɨ yayawaawɨ koai wɨndɨ kiya nepɨ wɨmirahopo.

Copyright information for `AGM