aAunɨhɨhɨrɨ 110:1

Matthew 22

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨ Mwaaho Apopaatɨ Netɨ Wɨraitandɨ Isɨhiya Maaritɨwɨ Nandapa Tɨhɨwɨ Nandaatɨwɨ Ahoyanohɨtɨhandapɨ Jisaasiho Namɨhana Katindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 14:16-24)

Aihɨ Jisaasiho jahɨra pɨwɨha wa namɨhana kiya awaisawɨhiyai sata kaundataase. “Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjatihɨ wiwa taatɨ siyatɨ noaipapɨ notaise. Utaaho awaisɨho wo komɨ mwaaho apopaatɨ netɨ wɨraitandɨ nandapa awaimbɨpa netɨ tɨhatɨ tɨmanataise. Tɨhatɨ tɨmanataatɨ isɨhiya aimɨ jɨhɨ nandapaapɨ napɨtaatɨwɨ kaundatɨ nunjesawɨhiyai nuwɨ gaatɨwɨ numwaitaatɨwɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai netɨ natausaasataise. Natausaasihɨ nuwɨ kaundauhɨ kiya atisawaahandɨ kandɨ poundihɨ namaasopo. Namaasauhɨ namatɨ uta awaiso komɨ otɨpɨpatɨhiya usaisɨ saundataase. “Sahɨ nuwɨ isɨhiya nisɨ nandapaapɨ napɨwɨse undɨtɨ aimɨ gaatohiyɨhiyai saundɨwɨ awaisɨho gaatisɨho sandaase undɨwɨse. ‘Nisɨ nandapa awaimbɨpa aimɨ tɨhɨtɨ wanɨ tɨmendaise. Nandapa amɨ sɨpɨpɨhoho mwaaho napaisɨho titɨ tɨhɨtɨ nahataapa aimɨ tɨmendaise. Nisɨ maasɨhɨho apopaatɨ netɨ wɨrahonɨhɨ iwinjapɨ maaritɨwɨ nandapa tɨhɨtɨ tɨmanɨhohɨpɨpa nandaatɨwɨ napɨwɨse,’ undɨwɨ kaundɨwɨse,” undatɨ natausaasataise.

Saundatɨ natausaasihɨ nowaayopo. Nuwɨ awaisɨho kaundirɨhɨrɨ kɨretɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya isɨhiya kiyaisɨ tɨtɨhɨ kaundawaatopo. Tɨtɨhɨ saiwɨ kaundauhɨhandɨ kandɨ awaisɨho gaatisawɨhiya atɨhomiwɨ pohipaiwɨ wɨndɨ namaasopo. Namaapɨwɨ kiyaamɨ otɨpɨpatɨ kaitaatɨwɨ kɨhɨra nandawaayopo. Kɨhɨra nandɨwɨ wo komɨ osaataatapɨ naihɨ amɨ wo asɨharisatɨ nandapa maahoaipatɨ kohasɨpɨho netɨ ahoya naasaimbɨpɨhemaitandɨ notaise. Amɨ usa otɨpɨpatɨhiyaisɨ isɨwatawa ambɨpatɨ tipɨ isuriwɨ tipɨ amɨ usa sɨyɨhiyai timawaayopo. Komɨ otɨpɨpatɨhiyai sawiwɨ komɨ nandapaapɨ namaasauhɨ uta awaisɨho apɨpaahɨ apousataise. Apowihɨ komɨ isɨhiya tunnɨwɨyahwɨndaatɨwɨhiyai natausaasihɨ nuwɨ isɨhiya komɨ pɨwɨha gapɨpa atɨhomaawiwɨ maatɨmaatiwɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai tiwohiyɨhiyai tipɨ kiyaamɨ aunahɨpa niyapɨ tɨpowaayopo.

“Iyatɨ amɨ ko komɨ otɨpɨpatɨhiyai gaatatɨ numwaatɨ saundataase. ‘Nisɨ maasɨhɨho apopaatɨ netɨ wɨraitandɨ nandapa awaimbɨpa tɨhɨtɨ aimɨ tɨmetihɨhandɨ kandɨ isɨhiyai napɨwɨse undɨtɨ gaatohiyɨhiya nɨngi ahosɨnɨmawaawɨ wɨndɨ namaasowɨ kiyaahɨmaahe. Kiyaahɨmetisɨ namapɨ daihɨra awaiwaiwaatɨhɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ dɨndaayohɨpɨpɨhɨ nuwɨ isɨhiya usaapɨ daapɨse. Daapɨ usonawaahiyai pɨhɨtɨwɨ taahiyɨhiyai nisɨ nandapaapɨ numwaasi napɨwɨse,’ undatɨ natausaasataise. 10 Saundihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya daihɨra awaiwaiwaamɨ ururaatɨhapɨhɨ nuwɨ daapɨ isɨhiya usonawaahiya kiyaisɨnɨhɨ gaatɨwɨ numwaapɨ nepɨ ahoaiwɨ numwaasi nandapa awaimbɨpaapɨ napɨwɨ katɨhɨ bindawaayopo. Bimauhɨ awaisɨho nandapa awaimbɨpa tɨhatɨ tɨmasɨhomɨ aŋaaŋɨ isɨhiyaapɨ tisaitamataise.

11 “Tɨsaitamasɨhɨ utaaho awaisɨho isɨhiya komɨ mwaaho apopaatɨ netɨ wɨrahonɨhɨ iwinjapɨ maaritɨwɨ nandapa nandaatɨwɨ nasohiyɨhiyai usondandɨ nandaataise. Nandaatɨ usonataatɨ isɨhiya nahatiya apotɨhɨrɨ namatɨtaatɨwɨhuraapɨhɨrɨ awaisɨho sawahomɨhɨrɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya maasomwaaŋɨ nepɨ nunyohɨrɨhɨrɨ niyowaayopo. Nahatiya siyauhɨhandɨ kandɨ utaaho wo naasohɨ nisɨ apotɨhɨrisangi awaisɨhomɨhɨramatiya gaahɨriso tatɨ niyotɨ nandaatɨ bimihɨ awaisɨho koai usonataise. 12 Usonatosatɨ awaisɨho koai saundataase. ‘Uto kɨnyɨ apotɨhɨrɨ kɨmura usɨpɨmbaapɨmuraapɨhɨrɨ namaayopɨhoŋisɨ napitaimbɨ nandaapɨhoŋe?’ undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ utaaso wihoaaŋɨha wɨndɨ awaisɨhoai kamunje. 13 Aihɨ utaaho awaisɨho komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundataase. ‘Kɨmo utaamoai sahɨ nepɨ komɨ ikwauhɨrɨ wɨsasawɨ ipaahaapɨ apɨpaahɨ asɨhatindɨtɨhɨ yotɨwɨse. Nepɨ yotisaihɨ sapɨhɨ ko ngotɨ amɨ komɨ mangɨrɨ gitɨpaitando,’ undataase,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyai kaundataase.

14 Satatɨ kaundataatɨ amɨ wa kɨma kiyai namɨhanatɨ kaundisɨmaapɨ nusesɨpatɨtandɨ kaundataase. Iyatɨ ka satatɨ kaundataase, “Autaahaatɨho siyatɨ isɨhiya taahiyɨhiyai iwinjatɨtotatɨ nunjenatɨ gaatihɨhandɨ kandɨ kiya wɨndɨ atiwɨ namaasopo. Namaasauhɨ nehɨ yahingwaasɨhɨhɨ numwaatɨ iwinjatataise,” undatɨ kaundatɨ owemataise.

Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Nawɨho Takisihandapɨ Jisaasihoai Nunjehohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:13-17; Rukɨho 20:20-26)

15 Aihɨ Jisaasiho satatɨ kaundihɨ Parisihiya atiwɨmapɨ nuwɨ ko pɨwɨha kiyaamɨ nunjehohɨha tɨtɨhɨ kamundonaahɨ wipɨwitaatɨwɨ winjatawa nunjendaatɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawaayopo. 16 Kanɨwɨ wɨsasawesi Parisihiya sawana katɨwunjohiyɨhiyaunɨ amɨ awaisɨho Erotɨhomɨhiyaunɨ ahoyawɨ nehɨ waimwaayaisaahɨhɨ napɨpapɨ pɨwɨha Jisaasihoai nunjendaatɨwɨ apɨpaahɨ tɨmanɨwɨ kaundɨwɨ nusesɨpapɨ saundɨwɨ nunjepɨse undɨwɨ natɨwusaasawaayopo. Natɨwusaasauhɨ nuwɨ Jisaasihoai saundawaatopo. “Katɨpunjingɨhonye kinyɨ otɨpɨpatɨ kaingɨrɨhɨretɨ mmonaahiyaanɨne. Kɨnyɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaahaahɨhɨ katɨpɨ katɨpunjapɨhoŋe. Aimbɨ kɨnyɨ isɨhiyai wɨndɨ usopɨ nepɨmusosapɨ osamapɨ nahatiyai naasaipitɨ kawimbɨ amɨ isɨhiya usa gwɨnyaahohɨwaiwaapɨ yaimbɨ waatɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨhoŋe. Gɨmunyaapɨ nehɨ nanɨhaimbɨ pɨwɨha tɨtɨhɨ akaaha katɨpɨ amɨ Autaahaatɨhomɨhɨretapɨ pɨwɨha akaahaahɨhɨ katɨpɨ katɨpunjapɨhoŋe. 17 Saimbɨhoŋɨsɨ kɨmandɨ wɨndɨ nahɨsendɨhaawiyonɨ kɨnyɨ kandapɨ wipaimbɨ gwɨnyaapaapaahɨ kanyatɨtaape. Romɨhandaahapɨ awaisɨho Sisaaho nyangisɨ nyainjatisɨho nawɨho takisihandɨ naninyawɨse nyatataase. Ko sanyatihɨ amɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho Autaahaatɨhomɨ netɨ jɨhura Judaahiyaanangi nanyamimbɨpa satise. ‘Autaahaatɨho sangi jainja bindataisɨ komɨ otɨpɨpatapɨ nawɨho koai nunyawɨse,’ tise. Satisɨ nyahɨ Sisaahoai nawɨho takisihandɨ nunyahaawaahɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpa newa nopɨsasɨhaayono e owetiso?” undɨwɨ napitɨnyatise tɨwɨ iwinjatawaawɨ Jisaasihoai nunjenawaayopo.

18 Saundɨwɨ nunjehauhɨ kiya koai maipɨhandɨ kawitaatɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhandɨ usonatosa Jisaasiho kiyai saundataase. “Sahɨ utaatɨmatɨmaatɨ pɨwɨha otaatapɨ jɨnjaipɨpaisahatɨmaate sahɨ nɨngi jaipɨndɨwɨ napindapɨ nanɨsehopo? 19 Nawɨho taanauhɨho takisihandapɨ tɨmaitaatɨwo nɨngi nepɨ nanɨsawewɨse,” undataase. Undihɨ kiya nawɨho taanauhɨho koai nesi napɨwɨ nunjawaayopo. 20 Nesipɨwunyauhɨ netɨ isɨwatata kiyai saundatɨ nunjenataise. “Dɨyaamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ sɨwipatɨ amɨ ambɨpatɨ kɨmaiwa nawɨmoaatɨhɨ ahotise?” undatɨ kiyai nunjenataise. 21 Saundatɨ nunjesɨhɨ kiyaamɨha Jisaasihoai nepɨ saundawaatopo. “Sisaaho awaisɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ sɨwipate,” undawaatopo. Saundauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai saundataase, “Kiyonaahɨ Sisaahoai komɨhapa tɨtɨhɨ nunyawɨ amɨ Autaahaatɨhoai komɨhapa tɨtɨhɨ nunyawɨse,” undatɨ kiyaamɨ gwɨnyaahohɨtɨhandi ipatisamatɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ netɨ nɨwisapuwatɨ kaundataase.

22 Jisaasiho siyatɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nɨwisapuwatɨ satatɨ tɨtɨhɨ kaundihɨ amɨ kiya ese tɨwɨ yaiwɨ mɨtaahɨ awaindɨhandɨ gwɨnyaapɨ koai sapɨhɨ numwɨhaapɨ kiyaanɨhɨ nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Napohiyɨhiya Japɨhɨ Nepaitaatɨwɨhandapɨ Satiyusihiya Jisaasihoai Nunjehohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 11:18-27; Rukɨho 20:27-40)

23 Aihɨ ketɨ kura Satiyusihiya Jisaasihoenda nasawaayopo. Siya Satiyusimiya isɨhiya napohiyɨhiya wɨndɨ japɨhɨ namepaitaapo tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Satɨwɨ isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ wɨndɨ namepaitaapo tɨwɨhiyaasɨ kandapɨ Jisaasihoai nunjendaatɨwɨ nasawaayopo. 24 Napɨwɨ kiya Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Katɨpunjingɨhonye, wɨnɨhapɨpa Mosesiho Autaahaatɨhomɨ netɨ jɨpatɨpaimbɨpa nyahɨ Judaahiyaanapɨ satise: ‘Utaaho wo apopaati netɨ wɨratɨ bimainjatɨ maaha oweho naponaahɨ komɨ saingɨho osɨnɨhaati netɨ wɨrane. Netɨ wɨratɨ saahopɨ nanɨpimapɨ ambɨpatɨ ahotɨmɨ nutandɨhiya metɨhonyai namoyane,’ tatɨ Mosesiho katise. 25 Aihɨ kɨmbɨhɨ nyangisawɨ isɨhiya usa saahosaingoya 7 kaiwɨ ikwɨrɨ wihɨtɨrɨtihɨ wihɨnɨramɨ yahurɨtahiya bimambɨwɨ nahatiya owetise. Kiyaamɨ saaho jɨho apopaati netɨ wɨratɨ bimainjatɨ maaha oweho napotaise. Napwihɨ saingɨho ipotɨho netɨ saaho jɨhomɨ osɨnɨhaati netɨ wɨrataise. 26 Netɨ wɨratɨ bimainjatɨ amɨ saingo ipotɨhoaisangi maaha oweho apopaati ahɨwisamɨ napotaise. Saiwɨ naasaipitɨ kaiwɨ saingoya nahatiya apopaati nepɨ wɨrapɨ maaha owehiya napopɨ nuwɨ owetamataise. 27 Saiwɨ usɨhiya napopɨ owetihɨ ipotaataatɨnɨhɨ apopaatɨ napotaise. 28 Saiwɨ kaati nahatiya nepɨ wɨrapɨhaatisɨ isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepawaahura apopaatɨ saatɨ dɨyaamɨ apwaataatɨtɨtaise?” undɨwɨ Jisaasihoai Satiyusihiya nunjenawaayopo.

29 Nunjenɨhauhɨ Jisaasiho komɨha kiyai saundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaamɨ tanyaaha sahɨ wɨndɨ mopɨ amɨ Autaahaatɨho isɨhiya napohiyɨhiyai jahɨra ahowimatɨ numwaitandɨhandɨ watɨpɨhandɨ wɨndɨ mowɨhiyaate. Saiwɨ wɨndɨ mowɨhiyaatisɨ sahɨ asɨretɨ naharɨtɨwɨ nɨngi nanɨsenawaayopo. 30 Iyataatɨ isɨhiya jahɨra nepawaahura Autaahaatɨhomɨ yamɨhapataatɨhapɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya namaamaatohɨpatamataiwɨ usɨhiya asɨhiya nepɨ wɨndɨ namaamaatɨndaapo. Owetɨtaise. 31 Amɨ isɨhiya napohiyɨhiya jahɨra nepaitaatɨwɨhandapɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ sangi kasatihɨ awɨtohɨhaamɨ tanyaaha sahɨ wɨndɨ monɨhowo? 32 Autaahaatɨho satisɨhaapɨto, ‘Nɨnɨ Abɨraahamɨho Aisaakɨho Jekopɨhoai ahoya iwinjatataayo,’ tatɨ katisɨhaapɨto. Iyataatɨ singwaasɨ napomahohingingwaasamɨ maarɨho ambɨpatisatɨ ahiyatɨ bindataatɨse. Isɨ isɨhiya kopɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyai ambɨpatɨ asɨpatɨ neunyonɨhɨ jinjapɨhɨ asɨyɨhiyaimatisaihɨ kiyaamɨ Autaahaatɨhoematatɨ ahiya bimɨtaise,” undatɨ Jisaasiho Satiyusihiyai kaundataase.

33 Jisaasiho satatɨ kaundindɨndapɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ atisawaawɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaiwɨmapɨ ko isɨhiyai kataunjiwaiwaapɨ gwɨnyapenawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Wɨnɨhapɨpa Jɨhɨ Maahapa Awaimbɨpaare Undɨwɨ Parisihiya Jisaasihoai Nunjehohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:28-31; Rukɨho 10:25-28)

34 Aihɨ Parisihiya Jisaasiho Satiyusihiyaamɨ maahomwaaŋɨ netɨ nɨwisapuse tauhɨ atisawaayopo. Atisawaawɨ ahoyanɨwɨ pɨwɨha iwinjatawa nunjendaatɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawesi Jisaasihoenda nowaayopo. 35 Nuwɨ kiyaamɨ wo wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho pɨwɨha wɨsasawesi nasohɨha Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. 36 “Katɨpunjingɨhonye wɨnɨhapɨpa jɨhura Mosesiho Autaahaatɨhomɨ nyapɨ netɨ jɨpatɨpiyatɨ ahaimbɨpaamɨ maahɨwapaanɨhɨ wiwa nahatewai daahemwa jɨhɨ noaipatɨ awaimbɨpandaise?’ undatɨ nunjenataise.

37 Saunda nunjesɨhɨ Jisaasihomɨha koaisɨ saunda kaundataase. “Wɨnɨhapɨpa jɨhɨ awaimbɨpa kɨmbaasɨ kahɨtɨtaanɨ atime. ‘Kɨnyɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Awaisɨho kinyɨ Autaahaatɨhoai kinyɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ dotɨ nangɨtɨmasɨtɨhandɨ nahandɨ kinyɨ ambɨpatɨ amɨ kinyɨ amɨtɨha gwɨnyapehingɨtɨhandɨ nahandɨ nunyapɨ maarɨwitɨme,’ tatɨ jɨpatɨpindise. 38 Wɨnɨhapɨpa sapa kahɨtohɨpɨmba wɨnɨhapɨpa wiwai nusatipɨhaatɨ jɨhɨ awaimbɨpaare. 39 Iyataatɨ kasɨnɨhapa awaimbɨpa jɨhɨ kahɨtohɨpɨmbaamatiyahapaare. Iyatɨ kapa sandaase, ‘Kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maarɨho namɨnɨpɨ kɨwahonyapɨ maaritingɨpatamataimbɨ isɨhiya usaisɨ maarɨho nunyapɨ kiyaapɨ kɨnyɨ maarɨwitɨme,’ tatɨ jɨpatɨpindise. Iyataatɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨmaurɨ kɨmaurɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa Mosesiho nyapɨ Autaahaatɨhomɨ netɨ kata jɨpatɨpaimbɨpa nahataapaamunɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamunɨ pɨwɨhaamɨ tanyaahaure. 40 Iyatɨ wɨnɨhapɨmaurɨ kɨmaurɨ kaurɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaisɨ andɨtɨwiwatɨ anɨtisatɨ isɨwatataise,” undatɨ Jisaasiho Parisihiyaamɨ wo nunjesɨhoai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sawahopɨ Autaahaatɨho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwisɨhopɨ Parisihiyai Nunjesɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:35-37; Rukɨho 20:41-44)

41 Aihɨ Parisihiya sangɨ nuwɨ ahoyanohiyɨhiya kiyaanɨhɨ sapɨhɨ bitohauhɨ Jisaasiho kiyai saundatɨ nunjenataise. 42 “Autaahaatɨho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwisɨhopɨ sahɨ napitaiwɨ gwɨnyaawaayopo? Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Ahɨwisɨho Kɨraisiho dɨyaamɨ mwaahore?” undatɨ Parisihiyai Jisaasiho nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ kiyaamɨha koai saundawaatopo, “Daawitɨhomɨ mwaahore,” undawaatopo.

43 Saundauhɨ Jisaasiho kiyai saundatɨ nunjenataise. “O kiyonaahɨ Itɨpɨho netɨ gwɨnyausosihɨ jɨhura samɨ jaasoya jaasisai iwinjatisɨho awaisɨho Daawitɨho napaapɨ Kɨraisiho, ‘Nisɨ Awaisɨhoe,’ tise? Daawitɨho Kɨraisihopɨ satatɨ katisɨhaapɨto,

44 ‘Awaisɨho Autaahaatɨho nisɨ Awaisɨho Ninjatisɨhoai saundataase. “Kɨnyɨ nɨngisapɨ maawɨ isɨhiyai iwinjaapɨ bimaamɨ numwe. Iwinjaapɨ bimaamɨ naisamɨhɨ nɨnɨ kinyɨ tiworisai sɨhɨ netɨ kinyɨ ikwɨraatɨhɨmasanɨhɨ kɨnyɨ nepɨ kiyai kinyɨ asɨmwaatɨtɨhemapɨ itɨpapɨ ipatisapɨ tipɨ nemaitaapo,’ a 
undataase tatɨ Daawitɨho Kɨraisihopɨ katisɨhaapɨto.
45 Amɨ siyatɨ Daawitɨho Kɨraisihopɨ, ‘Nisɨ Awaisɨhoe,’ tonaahɨ Kɨraisiho nɨnapitiyatɨ Daawitɨhomɨ mwaahotɨtaise? Amɨ Kɨraisihoaisangi Daawitɨhomɨ Awaisɨho koai Iwinjaatɨ Bimisɨhometiso?” undatɨ Jisaasiho Parisihiyai nunjenataise.

46 Saunda nunjesɨhɨ kiyaamɨha apɨpaahɨ masɨhonjisangi wɨndɨ koai kamundopo. Aiwɨ asisɨha suraapɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya yaiwɨ Jisaasihoai wapaapɨ apɨpaahɨ wɨndɨ namunjenɨwɨmawaayopo.

Copyright information for `AGM