Matthew 23

Kɨma Pɨwɨma Parisihiyaunɨ Wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaunɨ Daiwɨ Bitopɨ Kiyohɨwaiwaapɨ Jisaasiho Isɨhiyai Yaiwɨ Jatɨnɨwɨse Undindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:38-39; Rukɨho 11:43,46,20:45-46)

Aihɨ sura Jisaasiho isɨhiya wɨrɨsandɨhandisunɨ nyahɨ komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangisunɨ sata kanyatataase. “Isɨhiya wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ amɨ Parisihiyaunɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho Autaahaatɨhomɨ netɨ jɨpatɨpiya ahaimbɨpaamɨ tanyaaha mmowɨ nepɨ ausaawaahiyaare. Ausaawaahiyaasɨ nahataapa Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ tɨtɨhɨ ahotimbɨpa kasatisaihɨhapa sahɨ baiwɨ atiwɨ japepihɨrɨwise. Saiwɨ japepihɨrawaahandɨ kandɨ kiyaamɨ daiwɨ bitopɨ kiyohɨrɨhɨretɨ sahɨ wɨndɨ nuwipinjawɨ kamaiwɨse. Amɨ kiya isɨhiyai saiwɨ kaiwɨse undɨwɨ katɨwunjohɨrɨhɨretɨ kamaiwɨhiyaaso. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa akɨpɨpaamɨ tiwatɨhaatɨ wɨnɨhapɨpa sawanaamɨ gwɨnyapehohɨwaiwa ikɨpɨpa naaŋatɨ apɨpaahɨ namimaatahaiwaamatiyahaiwa isɨhiyaamɨ dawaarɨhɨrɨ ikotɨhaasɨnɨ wɨrapɨ awurɨtɨmapɨ tɨpwɨtɨwusosauhɨ nesi nipinjanawaayopo. Nesi nipinjanɨwɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrauhɨhandɨ kandɨ sawana katɨwunjohiyɨhiya isɨhiyai nunjawɨ andɨtɨwipɨ minjapepihɨrɨwɨhiyaare. Iyawaawɨ isɨhiya usa iwinjapɨ kiyaapɨ kiya Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa baiwɨ andɨtitɨwɨ japepihɨrɨwɨhiye tɨtotɨwɨ nahatewa kiya kiyohɨwaiwa nehɨ otaatapɨhaiwa kiyawaayopo. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaiwɨha isɨhiya gaapundɨtaatɨwɨhura amɨtɨhetunɨ ikwɨretunɨ wɨsasanohɨha Parisihiyaunɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ isɨhiya nyainjaitotɨwɨ nepɨ awaiwaiwa jɨpatɨpaiwɨ wɨsasanawaayopo. Aiwɨ amɨ kiyaamɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨ niyohohɨrɨhɨramɨ otasaahepɨ akɨmetatetɨ wihɨwihoaaŋɨ Autaahaatɨho kaundihɨ isɨhiya nahatiya kiyohɨmumwaaŋɨ nusatipɨhaapɨ isɨhiya nyangi nyainjaitotɨwɨ wɨrapananahaiwa mmwɨrɨhɨrɨ gwɨnɨwɨ wɨramawaayopo. Aiwɨ usɨpɨpaapɨ isɨhiya ahoyanɨwɨ nandapa awaimbɨpa tɨhɨwɨ nanɨhauhɨhapɨhɨ nyangi isɨhiya nyainjapɨ nandapa jɨhɨ nanyamɨtotɨwɨ gwɨnyaapɨ tɨpwɨnanɨwɨ auta detɨ bitopɨhiyaare. Aiwɨ amɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ isɨhiya ahoyanohɨpɨpɨhɨ isɨhiya nyangi nyainjaitotɨwɨ isɨhiyai mandusosawɨ mɨtaahoaahapaahaiwɨhiyaare. Aiwɨ isɨhiya ahoyanohɨpɨpɨhɨ isɨhiya nyangi nyainjapɨ mepɨ autaahepɨnyamapɨ awaisɨhoŋe ipɨhɨretɨ gaahuraare nyatɨtotɨwɨ maaritɨwɨhiyaare. Aiwɨ amɨ kiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha baiwɨ mmowɨ nepɨ amɨtɨha awaindɨhandɨ gwɨnyaahohɨtɨhandapɨ isɨhiya nyangi katɨpunjingɨhonye nyatɨtotɨwɨ maaritɨwɨhiyaare.

“Amɨ sahɨhɨ nyangisɨ isɨhiya katɨpunjingɨhonye nyatɨtotɨwɨ maaritɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ woŋɨ woai namusatipɨhaapɨ nahatiyaatɨ nauratɨhetahiyaatiso. Iyataatɨ amɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ naasonɨnɨhɨ sangisɨ kandɨsasohɨhonɨnɨtihɨto. Iyawaawɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiyaamɨ woaisɨ sahɨ maarɨho awaindɨhandɨ nunyawɨ mepɨ autaahemwapɨ apore mundɨwɨse. Sahɨ maaritɨwɨ mepɨ autaahemwaitaatɨwɨho samɨ Japɨho Autaahaatɨho nehɨ naasohɨso. 10 Iyawaawɨ sahɨ isɨhiya nyangisɨ mepɨ autaahepɨnyamapɨ awaisɨhoŋe nyatɨtotɨwɨ maaritɨwɨ gɨmunyaapɨse. Amɨ Autaahaatɨho isɨhiyai Japɨhɨ Numwaatɨ Iwinjatɨtandɨ Ahɨnisɨhonɨnɨ nɨnɨ nɨwahonɨnɨ samɨ awaisɨhonɨnɨ naasonɨnɨhiso. 11 Iyataatɨ samɨ woŋɨ noaipapɨ sahɨ nahatiyaatamɨ otɨpɨpatɨhoŋimatapaapaahɨ soŋɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ noaipapɨ sahɨ nahatiyaatamɨ awaisɨhoŋimatitaise. 12 Samɨ woŋɨ satɨpɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ tɨtɨhɨ gaahonɨnɨ awaisɨhonɨnɨ usaisɨ nusatipɨhaatɨhonɨne tɨpɨ genanɨpɨ gwɨnyaapaapaahɨ songi Autaahaatɨho netɨ gwaasɨhaaraŋehɨmaitaise. Amɨ samɨ woŋɨ satɨpɨ nɨnɨ utaahonɨnɨ maipɨhonɨnɨ gwaasɨhaaranɨne tɨpɨ yatɨhɨ ipatisanapaapaahɨ amɨ songi Autaahaatɨho netɨ autaahehɨmaitaise,” nyatatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Parisihiyaisunɨ Amɨ wɨnɨhapɨpa Katɨwunjohiyɨhiyaisunɨ Yaasɨhaiwa Naitaapo Undindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 12:40; Rukɨho 11:39-52, 20:47)

13 Nyahɨ komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi sanyatatosatɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaisunɨ amɨ Parisihiyaisunɨ Jisaasiho saundataase. “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaatɨ sahɨ apɨpaahɨ jɨnjaipɨpaisawɨ otaatapɨhiyaate. Daihɨra maasomwaaŋɨ isɨhiyai Autaahaatɨho nisɨhetapɨ iwinjatɨtandɨhɨra sahɨ nepɨ nuwisapuwawaayopo. Sandɨ apaapɨmaato amɨ sahɨ isɨhiyai jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhaiwa kaundɨwɨ katɨwunjawɨ nunjawaawɨ kaiwaaraahɨ Autaahaatɨho nisɨhetapɨ isɨhiyai iwinja bimindɨhandaatɨhɨ sahɨ sawanaatɨ wɨndɨ namɨndaapɨ amɨ isɨhiya kandaatɨhɨ nandaitotɨwɨ nasauhɨhiyai nepɨ nuwisapupwɨhiyaate. Isɨ sahɨ sandɨ siyohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho yaasɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ sangi nasamɨtaise. 14 (Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaatɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaate sangi awaindɨhandɨ yaasɨhandɨ Autaahaatɨho nasanyonɨhɨ sahɨ naitaapo. Amɨ asɨhiya osɨnɨhiyai sahɨ nepɨ nusopɨsasɨwɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ ikowɨnɨwɨ amɨ isɨhiya usa nyainjapɨ kiya gaahiya Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨwunyaapɨhiye tɨtotɨwɨ gaapɨpatɨ utaarɨhaiwa gaapundɨwɨhiyaate. Amɨ sahɨ sandɨ siyohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho sangi yaasɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nasamɨtaise.)
23:14Utɨpɨho jɨhɨ wuwanɨhaiwaatɨhɨ kɨmandɨ wesɨ 14 nɨmandɨ wɨndɨ jɨpatɨmaayopo.


15 “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaatɨ sahɨ apɨpaahɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaate Autaahaatɨho yaasɨhandɨ awaindɨhandɨ sangi nasamɨtaise. Sahɨ apɨpaahɨ maaritɨwɨ andɨtatɨ napamapɨ utaaho wo naasoaisangi numwaapɨ samɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa nunjawɨ katɨwunjisaihɨ noaipatɨ sahɨ sawanaatamatiyatɨ kaiwa japepihɨratɨ isiwatɨtandɨ nandapa namaanɨwɨ amɨ naapɨpa namopɨ daapɨhiyaate. Aiwɨ woai sahɨ numwaapɨ samɨ gwɨnyaapɨ kiyohɨwaiwa koai nunjawɨ katɨwunjauhɨ sangi nasɨtipɨhaatɨ samɨ jɨnjaipɨpa otaatapɨhaiwa biyatɨ maaritatɨ amɨ anɨtisatɨ isɨwatatɨ japepihɨrataise. Japepihɨrihɨ sahɨ koai Autaahaatɨho isɨhiyai netɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitandɨhaapɨhɨ sahɨ sawanaatamataiwɨ detɨ nepɨ ahɨwisawaayopo.

16 “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaate, samɨ ndɨha niyotatɨ asɨhatahiyaatisɨ isɨhiyai daihɨra asɨra numwaasi maipɨhaiwa kaitaatɨwɨhɨra nunjohɨtɨndapɨ Autaahaatɨho sangi yaasɨhandɨ nasamɨtaise. Sahɨ isɨhiyai satɨwɨ katɨwunjohɨtɨndapo, ‘Amɨ utaaho wo wapa kaitandɨ gwɨnyaataahapaapɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ Awaindɨhandapɨ ambɨhɨtatɨ sapa kaitandɨ akɨtɨnɨhɨ kandaato tatɨ katamapɨho amɨ kandɨ katimbɨpa wɨndɨ kamaayataataahɨ gaasɨ namane. O amɨ kahapaamapɨpa Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatapɨhapa gaahaiwa Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ ahotimbɨpaapɨ ambɨhɨtatɨ sapa akɨtɨnɨhɨ kaitande tatɨ kandaataahɨ komɨ kaitandɨ katimbɨpa ko tɨtɨhɨ kiyane,’ tɨwɨ sahɨ isɨhiyai katɨwunjawaayopo. 17 Sahɨ apɨpaahɨ ndɨha niyotatɨ nahariwɨhiyaate. Napaanɨhɨ jɨhɨ noaipatɨ awaindɨndaise. Kahapaamapɨpa Autaahaatɨhomɨ otɨpɨpatapɨhapa gaahaiwa aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ ahotimbɨpaaro e aŋɨ awaindɨhandɨ kaiwai netɨ anaahɨpɨpa nehɨ Autaahaatɨhomɨhapemasɨtɨndo? 18 Aiwɨ sahɨ isɨhiyai satɨwɨ katɨwunjawaayopo. ‘Amɨ utaaho wapa kaitandɨ gwɨnyaataahapaapɨ nandapa tɨhɨwɨ sisandɨpapɨ waamaitumapɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpɨhɨ arɨtaahandapɨ ambɨhɨtatɨ sapa kaitandɨ akɨtɨnɨhɨ kandaato,’ tatɨ katamapɨho amɨ kaitandɨ katimbɨpa kamaayataataahɨ sandɨ awaindɨhandɨmetisɨ namane. O amɨ ko sapa kaitande tatɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpɨhɨ arɨtaahandaasɨnɨ nandapa ahotimbɨpaapɨ ambɨhɨtatɨ kandaataahɨ katimbɨpa kapa tɨtɨhɨ akɨpɨpa kiyane tɨwɨ sahɨ isɨhiyai katɨwunjawaayopo. 19 Sahɨ isɨhiyaatɨ ndɨha niyotahiyaate. Sahɨ ndɨha niyotahiyaatisɨ wɨndɨ mohopo. Napaanɨhɨ noaipatɨ jɨhɨ awaindɨndaise. Nandapa Autaahaatɨhoai numwɨtaatɨwɨhapaaro e nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpɨhɨ arɨtaahandɨ nandapa kapai netɨ yandɨhɨ anaahɨpɨpa nehɨ Autaahaatɨhomɨhapemasɨpɨpɨho? 20 Iyataatɨ nandapa tɨhɨwɨ sisandɨpapɨ waamaindumapɨ Autaahaatɨhoai nunyohɨpɨpɨhɨ arɨtaahandɨ jɨhɨ awaindɨhandisɨ utaaho wapa kaitandɨ gwɨnyaataahapaapɨ kapɨhapɨ ambɨhɨtatɨ sapa kaitandɨ akɨtɨnɨhɨ kandaato ndaataahɨ kapɨhapunɨ amɨ nahataapa kapɨhɨ arɨtaahandaasɨnɨ ahotimbɨpaapɨ ahoyatɨ ambɨhɨndaase. 21 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ jɨhɨ awaindɨhandisɨ utaaho wapa kaitandɨ gwɨnyaataahapaapɨ kandapɨ ambɨhɨtatɨ sapa kaitandɨ akɨtɨnɨhɨ kandaato ndaataahɨ sandɨ aŋɨ awaindɨndapunɨ Autaahaatɨho kandaatɨhɨ bindataatɨ kandisɨ netɨ tɨtɨhɨ nehɨ sawahomɨhandemasɨhopunɨ ahoyatɨ ambɨhɨndaase. 22 Iyataatɨ yamɨhapataatɨhɨ Autaahaatɨho bindataatɨ isɨhiyaisunɨ amɨ kahapaamapɨpaisunɨ iwinjatimbɨpɨhe. Iwinjatimbɨpɨhɨsɨ utaaho wo wapa kaitandɨ gwɨnyaataahapaapɨ sapa akɨtɨnɨhɨ kaito tatɨ yamɨhapataatɨhapɨ ambɨhɨndaataahɨ Autaahaatɨho sapɨhɨ bimisɨhopɨ ambɨhɨndaase.

23 “Sahɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ Parisihiyaate, sahɨ isɨhiyaatɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaate. Sahɨ noaipahosɨha ikosɨha atuhwɨrɨpatɨ akwandɨhɨrɨ mataapɨhapa nimanɨwɨ kɨpwɨwɨ napɨpapɨ awɨtɨwɨ gaahapaisawɨ Autaahaatɨhoai nunyawaayopo. Saiwɨ mataapɨhapa sahɨ andɨta napamapɨ nunyawaawɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha watɨpɨhaiwa nepɨ sehɨmwaawaayopo. Iyataatɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha watɨpɨhaiwa satiwaiwaapɨto: ‘Isɨhiya usaisɨ aŋɨnɨ nepusosawɨ nauratɨhaiwɨ usowɨ mmotɨnɨwɨ amɨ maarɨho asɨpɨwiwɨ asɨpainɨwɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ ko gaahandɨ nyangi jinjapɨhɨ kainjahoso tɨwɨ gɨwunyaapɨ amɨ yawanaanɨnɨ gaahandɨ kaindɨhaawo tɨwɨ gwɨnyapepɨse,’ tatɨ katiwaiwa sahɨ sehɨmwaahauhɨhaiwaapɨto. Saiwa sehɨmwaahohɨwiwa baiwɨ napaitɨwɨ japepihɨrɨwɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa kahapaamapɨpa wapa Autaahaatɨhoai samwaaŋɨ nunyawɨse timumwaaŋɨ kamwaaŋɨ nunyawɨ ahoyawɨ nahataapa isɨwatɨwɨhiyaatɨtihɨto. Saiwɨhiyaatɨtihɨtonɨ sahɨ ahoyawɨ kamaayohɨtɨhandapɨ Autaahaatɨho yaasɨhandɨ sangi nasamɨtaise. 24 Sahɨ ndɨha niyotatɨ asɨhatahiyaatisɨ isɨhiyai daihɨra wɨndɨ baiwɨ namunjɨtaapo. Samɨ ndɨha niyotahiyaatisɨ nehɨ isɨhiyaatɨ sawanaatamɨ wɨnɨhapɨpa turɨkaare mataapɨhapaahɨhɨ watɨpɨtɨwɨ andɨtatɨ napamapɨ dɨpɨpataasɨnɨ dawaaho kɨsɨmwɨnɨwɨ isɨwatawaahandɨ kandɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ tanyaaha watɨpɨhapa awaimbɨpa sahɨ nepɨ sehɨmwaapɨ nanɨpimatawaayopo.

25 “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaatɨ sahɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaatisɨ Autaahaatɨho sangi naaŋatɨ yaasɨhandɨ nasamɨtandɨhiyaate. Sahɨ samɨ wipatɨ kaapɨho amɨ nyaihandɨ pɨretɨho ikwaatɨho kipatɨ sanahɨwaiwɨ bausawaahandɨ kandɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ kipotɨ ainjotatɨ asɨhatatɨ maipɨhaiwa maatɨmaatɨhɨrɨ amɨ sawanaatamɨ ambɨpatapɨhaiwa ikopaahɨhɨ tɨsaindahiyaate. 26 Ese Parisi ndɨ niyotiso kahapaamapɨpa maipɨhaiwa kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ gwɨnyaapɨ isɨwatingɨwaiwa namapɨ nepemaite. Nepemaitɨpɨ tɨtɨhɨ kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ saasanotahoŋɨ daimbɨ bitoaitaapo.

27 “Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ Parisihiyaatɨ sahɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaate. Autaahaatɨho naaŋatɨ yaasɨhandɨ sangi nasamɨtaise. Sahɨ isɨhiyaatɨ itapɨpaamɨ anɨmwaahɨpatamatetahiyaate. Iyataatɨ itapɨpaamɨ anɨmwaahɨpatɨ yamaatɨ tiwatɨhaatɨ isɨhiya naihoaapɨ aripa nopɨ nehaapɨ maipɨ amwepatɨ tandɨpɨho tisarɨpɨ yamahauhɨ sanahɨwendaahandɨ kandɨ mɨhatɨhɨ nyepepɨ isɨhiya napohiyɨhiyaamɨ andɨtatɨ amɨ kahapaamapɨpa namasaatahapaapɨ tɨsaindataise. 28 Sahɨ sɨrɨ kɨretɨ yamaatɨ nehɨhaatɨ isɨhiya nahatiyai gaahiyaatamataiwɨ nasoaanawaayopo. Saiwɨ nasoaanawaahandɨ kandɨ sahɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ jɨnjaipɨpa otaatapɨhaiwa amɨ maipɨhaiwa kahapaamapɨpa tɨsaindahiyaate. 29 Wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaatɨ amɨ Parisihiyaatɨ sahɨ jɨnjaipɨtɨwɨ otaatapɨhiyaate. Autaahaatɨho naaŋatɨ yaasɨhandɨ sangi nasamɨtaise. O amɨ apaapɨmaato. Amɨ sahɨ gaahatɨ kiyahaayono tɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiya napohiyɨhiyaamɨ anɨmwaahɨpɨhaiwa jinjahɨra naihoaapɨ sanahɨwaiwɨ isɨhiya kiya gaahiyaaso tɨwɨ sahɨ jinjahɨra kiyaapɨ gɨwunyaawaayopo. 30 Gɨwunyaapɨ amɨ sahɨ satawaatopo, ‘Amɨ nyahɨ jɨhɨ aimehura asoya asisa bimohura bindɨhaawaahɨ kiya kiyohɨpatamatiyaatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai wɨndɨ tɨmaawɨtaanɨhe,’ tawaatopo. 31 Sahɨ satawaawaahɨ sahɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai tiwohiyɨhiyaamɨ saisatoyaatisɨ kiyaamɨ jɨtɨpatɨ samɨhetɨ wɨsaindihɨ kɨretɨ kaitaatɨwɨ sa pɨwa katawaatopo. 32 Kiyonaahɨ sahɨ jaasoya jaasisa Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyai tiwohɨpatamataiwɨ kiyaatɨnɨ kaimɨ nuwɨse. 33 Sahɨ akwɨranɨhatɨmaatɨ akwɨranɨhomɨ mwaahatɨmaate. Autaahaatɨho sisɨhaapɨhɨ sangisɨ netɨ tɨsɨhoaitandɨhandɨ sahɨ napitaiwɨ nemapɨ yanɨhɨmaitaapo. Owetɨtaise.

34 “Isɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaisunɨ amɨ komɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaitandɨhandɨ mmowɨ nepɨhiyaisunɨ amɨ komɨ pɨwɨha katɨwunjɨtaatɨwɨhiyai nɨnɨ netɨ sangisenda nandusaasɨto. Nandusoaasisanɨhɨ kiyaamɨ usaisɨ sɨyɨhiyai sahɨ timmapɨ amɨ usaisɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ sɨyɨhiyai timaapɨ amɨ kiyaamɨ usaisɨ samɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ nepɨ yupwapɨ tahamanɨwɨ aunahɨpatɨ kahatɨ kahataahemapɨ naaŋatɨ yaawɨhaiwa numwɨtaapo. 35 Isɨ Autaahaatɨhomɨ isɨhiya tɨtɨhɨ gaahiya ainahiyɨhiyai jɨhɨ aimehura Aberɨhoai timmapɨ koaapɨhapɨ tipɨ napɨmbɨwɨ Berekaiyaahomɨ mwaaho Sekaaraiyaahoai aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ tipɨ tiwohɨwaiwa nahatewaapɨ samɨ jaasoya jaasisai nusatipɨhaapɨ naaŋatɨ yaasɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ sahɨ naitaatɨwɨhiyaate. 36 Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatataato saiwa nahatewa Autaahaatɨhomɨ isɨhiya ainahiyɨhiyai timmahohɨwiwaapɨ sahɨ isɨhiyaatɨ nisɨ pɨwɨha atiwɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kiyohɨwaiwa mmohohiyɨhiyaatɨ nahatiyaatɨ naaŋatɨ yaasɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨnɨhɨ naitaatɨwɨhiyaate,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Judaahiyaapɨ Jisaasiho Maarɨho Asɨpiyatɨ Tundindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 13:34-35, 19:41-44)

37 Saundatosatɨ Jisaasiho maarɨho asɨpiyatɨ sandaase. “Ese isɨhiyaatɨ Jerusaremɨhandaahapɨhiyaate, Autaahaatɨho isɨhiya komɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ awusaahohiyɨhiya sangisenda natausaasihɨhiyai sahɨ nawɨhaara yahuwɨ sɨyɨhiyai timmapɨhiyaate. Otɨpwɨsɨpaatɨ kaatamɨ mwaahonya sangɨhonyai ditatotɨ netɨ ahoyatɨ iwinjatindɨhandamataindɨ nɨnɨ sangi maarɨho nasanyataatɨ nasamaatɨ ahosisatɨ jainjatɨtondiyonɨhandɨ sahɨ pohipaiwɨ nisenda wɨndɨ namaasopo. 38 Namaasauhɨ sahɨ isɨhiyaatangisatɨ samɨ aunahɨpatɨ nasamatɨ nehɨ sawanaatamɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨsisataayonɨ sahunɨ amɨ samɨ aunahɨpɨhaiwa noaipa netɨ nopɨsasɨnatɨ itɨpɨtɨtaise. 39 Iyataatɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ kasatataato wanɨ kɨmuraapɨ sahɨ nɨngi jahɨra wɨndɨ apɨpaahɨ maanondaapo. Aiwɨ sahɨ nɨngi nanɨmaitaatɨwɨ tɨmetisaihɨhura napisanɨhɨ sahɨ nisapɨ satɨtaapo. ‘Ko Awaisɨho Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisa nasataisɨ Autaahaatɨho komɨ gaahaiwa nunyatɨ numwaasane,’ tɨtaapo,” tatɨ Jisaasiho komɨ maarɨho asɨpaindɨhandapɨ katatɨ namɨhaataise.

Copyright information for `AGM