aAisaiyaaho 3:10, 34:4

Matthew 24

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandɨ Isɨhiya Usa Niyapɨ Nupwɨsasɨwɨ Nopɨsasɨtaapo Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 13:1-2; Rukɨho 21:5-6)

Aihɨ Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ aŋɨ Awaindɨhandɨ namasi notaise. Namasi taatɨ naihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ komɨhinɨ detɨ nasaatɨ koai saundɨhaato, “Aŋɨ Awaindɨmandɨ aŋaaŋɨ apɨpaahɨ sanahɨweta gaahandɨsɨ kɨnyɨ baimbɨ japɨ mmome,” undaatɨ koai nunjɨhaayo. Saundonɨhɨ amɨ komɨha nyangi sanyatataase. “Ye, akɨtɨsɨ gaahaaŋɨsɨ wanɨmuraahɨhɨ sahɨ baiwɨ kandisɨ iwinjapɨ mmowɨse. Saiwa mmohohɨwiwaapɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sangi kasatɨtaanɨ atiwɨse. Nawɨmaiwa tiwatɨnyepiyatɨ ahotiwɨmaiwa sasaahohaamɨhasɨnɨ apɨpaahɨ naasaahɨsangi tiwatɨnyepiyatɨ wanɨ ahotimbɨpɨhɨ ahɨmotɨtaise. Isɨhiya nepɨ nupwɨsasɨwɨ nahataisɨ noaatɨwopɨ napapɨ yatɨhemaitaapo,” tatɨ nyangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Naaŋɨhaiwa Asakiyatɨ Noaipaitaise Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 13:3-13; Rukɨho 21:7-19)

Aihɨ Jisaasiho sisɨho Oripɨhoaasɨnɨ niyatɨ bimihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ nehɨ yawanaanɨnɨhɨ koenda niyaatɨ noaipahaayo. Niyaatɨ noaipawa koai saundaatɨ nunjenɨhaayo. “Kɨnyɨ nyangi kanyate, aŋɨ awaindɨmandɨ maahɨwuraanɨhɨ isɨhiya nepɨ niyapɨ nupwɨsasɨwɨ nopɨsasɨtaapo? Aisaihɨ amɨ kɨnyɨ jahɨra napɨtaapɨhandapunɨ amɨ napisamɨhɨ Autaahaatɨho kahapaamapɨpa ahotatɨ isɨhiyaanɨ bimaamɨ niyohurɨmura netɨ owemaitandɨhuraapɨ wapa napaanɨhɨ napitimatataatɨ nyangi nanyɨsɨtaise?” undaatɨ nunjenɨhaayo.

Undaatɨ nunjenɨhonɨhɨ Jisaasiho komɨha nyangi sanyatataase. “Sahɨ bapaiwɨ jatɨnɨwɨhiyaato, wiwa isɨhiya usa jɨnjaipɨsatɨtaawo. Sandɨ apaapɨmaasato amɨ isɨhiya taahiyɨhiya noaipapɨ satɨwɨ, ‘Nɨnɨ kɨmonɨnɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaatɨ Iwinjatɨtandɨ Autaahaatɨho Ahɨnisɨhonɨne,’ tɨwɨ isɨhiya taahiyɨhiyaisɨ jɨnjaipundɨtauhɨhandapɨto. Amɨ sahɨ isɨhiya akɨtɨnɨhɨ nupwɨ nesi tunnɨwɨ yawinjaihɨhaiwaapɨ atiwɨ amɨ nehɨ maatapɨ itɨpɨhora usa tunnɨwɨ yahwɨnɨhopo tɨwɨ atɨhomɨsamasaihɨhaiwaapɨ atitaapo. Sahɨ saiwa atisawaahandɨ kandɨ tunnɨwɨ yahwɨnohɨwaiwaapɨ yaiwɨ samɨ maarɨho jandotɨ wɨsirandɨtaisɨ baiwɨ jatɨnɨwɨhiyaato. Amɨ saiwaahɨ noaipaitaise. Saiwa noaipataahandɨ kandɨ asisɨha ipotɨha Autaahaatɨho kahapaamapɨpa netɨ owematɨ asɨpɨpa ahaitandɨha sangɨ napise. Iyataatɨ isɨhiya aunahɨpatɨ wɨtaahapɨhiya nupwɨ nesi wɨtaahiyaisawɨ tunnɨwɨ yahwɨndaapo. Aisaihɨ amɨ isɨhiya yapɨpatɨ awaipatɨ wɨtaahapɨhiya nupwɨ nesi amɨ yapɨpatɨ awaipatɨ wɨtaahapɨhiyaisawɨ tunnɨwɨ yahwɨndaapo. Iyataatɨ amɨ yapɨpatɨ taahɨpɨpɨhɨ jahɨro awaiwaiwa noaipatɨ amɨ ipɨpatɨpatɨ asakiyatɨ ipɨpatɨpindaise. Iyataatɨ saiwa naaŋiwaiwa nahatewa isɨhiya nahatiyaamɨ maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaawɨtandɨhaiwa napɨtandɨhaiwaamɨ jɨhɨ namasatɨ daihɨra daahɨwataise.

“Amɨ saiwa taatɨ siyatɨ noaipapɨ niyonɨhɨ sangisɨ isɨhiya nisapɨsatɨwɨ nepɨ wɨsairapɨ nasamaasi nuwɨ mambɨ isɨhiya awaisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨsisaihɨ amɨ kiya sangisɨ yaasɨhaiwa nasanyawɨ amɨ siyɨhiyaatangi tipɨsamaitaapo. Tɨsapɨ sahɨ nisapɨ baiwɨ gɨnunyaapɨ tɨtɨhɨ daiwɨ bimisaihɨ kandapɨ yapɨhɨ nahatewaaraahɨ isɨhiya sangisɨ mandɨtɨsiwɨ ahosɨsamaitaapo. 10 Saiwɨ isɨhiya sangisunɨ isɨhiya nisapɨ ipotɨ ipotɨ gɨnunyaasaihɨhiyaisunɨ yaasɨhaiwa nasanyawɨ mandɨtɨsisaihɨ samɨ usa taahiyɨhiya kiya nisapɨ gɨnunyaahotɨhandɨ namapɨ sura kiya tɨmɨhaitaapo. Aiwɨ sahɨ samɨ usaisɨ isɨhiya tiworisa tɨsawɨtaatɨwɨhiyai nusepaitaapo. Saiwɨ nusepaapɨ amɨ sahɨ pohipinɨwɨ ahosɨmatɨwɨ mandɨtindaapo. 11 Amɨ sura isɨhiya taahiyɨhiya jɨnjaipɨtɨwɨhiya satɨwɨ, ‘Nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisaatɨ newaatɨ ausaahohiyɨhiyaanɨ pɨropetɨhiyaane,’ tɨwɨ isɨhiya nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyai jɨnjaipundɨwɨ daihɨra asɨra numwaasi nutaapo. 12 Sura isɨhiya maipɨhaiwa asakaiwɨ kaisaihɨ amɨ isɨhiya kaiwaapɨ yaiwɨ kiyaamɨ maarɨho namɨndaatɨwɨhandɨ namapɨ bwaitaise. 13 Sura kahapaamapɨpa maipɨhaiwa isɨhiya asakaiwɨ kaimɨ naisaihɨhandɨ kandɨ utaaho itapaatɨ wowaatɨ kaiwaapɨ yayatɨ tɨmaamahiyatɨ andɨtitatɨ nisapɨ gɨnunyaatɨ bitopɨ notɨ ipotɨ otasaahaapɨhɨndaataahɨ Autaahaatɨho so saati numwaahonɨhɨ asoho asaamaatimatatɨ jinjapɨhɨ bimɨtaise. 14 Iyataatɨ Pɨwɨha Gaaha Wanɨha Autaahaatɨho nisɨhetapɨ isɨhiyaisɨ numwaatɨ iwinjatɨtandɨhandapɨ nɨnɨ nesipɨtɨ maapɨ ahiyohɨma sahɨ nesi isɨhiya nahatiya yapɨhɨ nahandaahiyai gaamapɨ ausaapɨ kaundɨtaatɨwe. Saiwɨ kaundɨwɨ gaamasaihɨhura Autaahaatɨho kahapaamapɨpa netɨ owematɨ amɨ asɨpɨpa ahaitaise,” tatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Wɨndɨ Apɨpaahɨ Maipɨhandɨ Noaipaitaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

15 Sanyatatosatɨ amɨ pɨwɨha kɨma kaamɨ bihɨwainjatɨ wa nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi Jisaasiho sanyatataase. “Wɨndɨ isɨhiyaamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ apɨpaahɨ yaurɨmaahanahandɨ maipɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ isɨhiya usa nesipɨwɨ ahaisaihɨ kandɨ aŋɨndi netɨ nopɨsasatɨ ahotanɨhɨ tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho pɨropetɨ Daniyerɨho jɨhɨ katirɨhɨrɨ kɨretɨ sahɨ mmondaapo,” ndaase. Jisaasiho satisɨ Daniyerɨho katisɨha woŋɨ waaŋɨ awɨtohiyɨhiyaatɨ kaapɨ baiwɨ mmowɨ amɨ gwɨnyaapɨse. 16 Satatosatɨ Jisaasiho netɨ bihɨwainjatɨ satɨmɨ notaise. “Isɨ sura isɨhiya usa aŋɨ Awaindɨhandɨ nepɨ nopɨsasisaihɨhura yapɨpatɨ Judiyaahanda Jerusaremɨhandɨ ahetimbɨpɨhɨ isɨhiya bindawaahiya sisɨhaiwaasɨnɨ noaatɨtaatɨwɨhapɨhɨ kaanɨhɨ isɨhiya kiyai tiwɨtaatɨwɨhiya tiworisaapɨ yanɨhɨmapɨ naiwɨse. 17 Saiwɨ yanɨhɨmasaihɨ amɨ utaaho wo komɨ masapɨpɨhɨ itɨpɨho netɨ ikɨnatɨ bitosɨho komɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ komɨ ikɨpɨpa wɨndɨ asa namene. Nehɨ konɨhɨ isɨhiyaapɨ yanɨhɨmane. 18 Iyataatɨ amɨ utaaho wo komɨ osaataatɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ bitosɨho komɨ apotɨhɨrɨ naitandɨ komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ nepemaitatɨ jahɨra wɨndɨ namone. Nehɨ konɨhɨ isɨhiyaapɨ yanɨhɨmane. 19 ‘Ese nisɨ maarɨho tɨndataise asɨhiya maahaapɨ gwɨsɨtɨwɨ amɨ maaha sangɨha amwɨtɨhɨrɨ nunyohiyɨhiya usɨhiyaamataiwɨ nawɨhaiwɨ nihɨtɨwɨ wɨndɨ yamaanɨhɨmasaihɨ isɨhiya yaawɨhaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa kiyaisɨ sura numwɨtaapo. 20 Isɨ saiwa naaŋɨhaiwa asisɨha wipɨwatɨ itɨnambɨtɨrisatɨ mbwaahonɨhura amɨ asisɨha ikɨndaatɨwɨha Sapaatɨhandetɨ wɨndɨ sangi namaasoaipaitandɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ kiyaatɨnɨhɨ gaapundɨmɨ nuwɨse. Amɨ wɨnɨhapɨpa asisɨha Sapaatɨhandetɨ kaanɨhɨ wɨndɨ dahomaiwɨse tahuraaso. 21 Iyataatɨ saiwa naaŋa yaasɨhaiwa awaiwaiwa asakiyatɨ sura noaipasɨwiwa jɨhura wuwanɨ yeyetatɨ yamɨhapa yapɨpatɨ kahapaamapɨpa Autaahaatɨho ahaisururaapɨ noaipapɨ napiwaiwai apɨpaahɨ awaindɨhandɨ nusatipɨhaatɨ noaipaitaise. Iyatɨ amɨ ipotɨ ipotɨsangi siyatɨ naaŋɨhaiwa awaiwaiwa wiwa sura noaipasɨwiwaamatiyahaiwa wɨndɨ namoaipaitaise. Owetɨtaise. 22 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho sura asisɨha kaiwetɨ naaŋɨhaiwa noaipaitandɨha netɨ namandipatɨ wɨndɨ nuhɨmaamahonaahɨ amɨ isɨhiya nahatiya kiyaanɨhɨ owetamaitaihe. Saiwɨ owetɨtɨhandɨ kandɨ komɨ isɨhiya sawahopɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaapimatonɨhɨ namatɨ Autaahaatɨho asisɨha kaiwetɨ naaŋɨhaiwa noaipaitandɨha netɨ namandipatɨ nuhɨmaitaise. 23 Iyataatɨ amɨ sura utaaho wo sangisɨ sasatatɨ, ‘Jasawewɨse! Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwatɨ Iwinjatɨtandɨ Autaahaatɨho Namɨhanatɨ Ahɨwisɨho kɨmbɨhɨ kɨmore,’ tatɨ amɨ wo, ‘mɨhapɨhɨ sore,’ tatɨ kasatonaahɨ sahɨ koaisɨ wɨndɨ atɨhomaawiwɨse. 24 Iyataatɨ amɨ sura isɨhiya noaipapɨ sangisɨ jɨnjaipɨsatɨwɨ usa satɨtaapo. ‘Nɨnɨ Isɨhiyaisɨ Japɨhɨ Numwaatɨ Iwinjatɨtandɨ Autaahaatɨho Nanɨmahanatɨ Ahɨnisɨhonɨne,’ tɨwɨ tɨtɨhɨ akɨtɨhiyaamataiwɨ noaipaitaapo. Noaipapɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ baiwɨ andɨtitɨwɨ gɨwunyaapɨ niyohiyɨhiyai jɨnjaipundɨwɨ daihɨra owetɨtaatɨwɨhɨra numwaasi nutaatɨwɨ kahapaamapɨpa sɨwipatɨ watɨpɨhaiwa isɨhiya ese akɨte tɨwɨ mmondaatɨwɨhaiwa kaitaapo. Saisaihɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨhopɨ baiwɨ gɨwunyaahohiyɨhiya kiyaisɨ wɨndɨ atɨhomaawitaapo. 25 Saiwa siyatɨ noaipaitaihɨ jɨhɨ aimɨ tɨmanɨtɨ nɨnɨ sangisɨ kasatataato amɨ sahɨ baiwɨ jaawɨ atiwɨ gwɨnyaitaatɨwo.

26 “Isɨ amɨ isɨhiya sangisɨ nisapɨ jaipɨsatɨwɨ ‘Jasawise ko isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ mɨhore tɨwɨ kasatisaihaahɨ sahɨ kiyaisɨ wɨndɨ atɨhomaawiwɨse.’ Aiwɨ amɨ kiya satɨwɨ, ‘Jasawise ko kɨmbɨhɨ kɨmore,’ tisaihɨhandɨ kandɨ sahɨ kiyai wɨndɨ atɨhomaawiwɨse. Owetane. 27 Sandɨ nɨnɨ apaapɨmaasato amɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nasataahura kɨnapɨpa kɨnapinatɨ ipɨho noaipasɨpɨpɨhapɨ yamɨhapatɨ nahandɨ nahɨraapɨ ipɨho nipainjɨpɨpɨhɨ naihɨ isɨhiya iwinjahohɨpatamataindɨ auta isɨhiya nahatiyaamɨ ndɨhetɨ napɨto. 28 Sahɨ mmonɨwɨhiyaate itapɨpa namasaatatɨ ainjotatɨ ahotihɨhapɨhɨ jurɨho noaipatɨ ahoyanatɨ netɨ nanatɨ owemasɨho. Isɨ nɨnɨ napisanɨhura sɨrɨ kɨretɨ maapɨ yapɨpataapɨhɨ noaipaitaise,” tatɨ Jisaasiho kandaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sawaho Isɨhiyaamɨ Saaho Jɨho Napɨtandɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare

29 “Sanyatatosatɨ kɨma kaamɨ bihɨwainjatɨ Jisaasiho sandaase: Naaŋɨhaiwa sura noaipasɨwaiwa owetanɨhɨ nehɨ ketɨ kuraanɨhɨ,

‘Ipɨho noaipataaho ko wɨndɨ yahomutaatɨ apɨpaahɨ asɨhatamatɨ waatɨho noaipatɨ wɨndɨ tɨhomwaatɨ amɨ kaumbwaatɨ yamɨhapataatɨhapɨ tɨmahiyatɨ amɨ kahapaamapɨpa watɨpɨhaiwa mɨhaatɨ autaahapɨhaiwa kapaamɨ tɨtɨhɨ daihɨra daayatɨ bitotɨ ahotimbɨpɨhɨ namasi tɨmɨhaitaise.’ a 
30 “Iyonɨhɨ sura nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ mɨhaatɨ yamɨhapataatɨhɨ noaipasanɨhɨ amɨ isɨhiya pɨwɨha kaha kaha katohiyɨhiya nahatiya maarɨho asɨpaiwɨ gwɨwɨ ninjasaihɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ yamɨhapataatɨhɨ tɨwipataatɨhɨ nisɨ watɨpɨhandɨ saasanotindɨhandisatɨ napɨto. 31 Napisanɨhɨ otɨpɨho kapaparɨhɨrɨ ipopɨ ganɨhonɨhɨ nisɨhiya nahatiya atitaapo. Atisaihɨ nɨnɨ nisɨ yamɨhapataatɨhapɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiyai netɨ yapɨpataapɨhɨ aunahɨpatɨ nahatewaara gaamatɨ nandusoaasisanɨhɨ nuwɨ nisɨ isɨhiya nahatiyai nepɨ ahonitaapo,” ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Awaatɨpɨho Ninatɨ Tɨwɨhandɨwisɨhoai Iwinjasawɨse Wapaapɨ Kasatɨtaiso Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

32 Jisaasiho satatosatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi pɨwɨha kɨma kaamɨ bihɨwainjatɨ kanyatɨmɨ notaatɨ ko sandaase: “Sahɨ awaatɨpɨhoai baiwɨ mmonɨwɨ iwinjapɨ gwɨnyaapɨse wapa noaipaitandɨhuraapɨ nasisatɨ kasatɨtaiso. Sawanaatɨ aimɨ mmonɨhohɨtɨhande, awaatɨpɨho kupwɨratɨ tɨwɨhaasɨhɨ sahɨ mmonawaawɨ satohɨtɨhande, ‘kimbapɨho kɨmo ipɨhopɨhondaatisɨ ipɨho nga ipɨtatɨ yatitande,’ tɨwɨ gwɨnyaahohɨtɨhande. 33 Isɨ sahɨ awaatɨpɨhoai iwinjapɨ gwɨnyaahohɨtɨhandisɨ kahapaamapɨpa naaŋɨhaiwa amɨ maipɨhaiwa noaipaitaise satɨtɨ kasatohɨwɨmaiwa noaipahonɨhɨ sahɨ mmonawaawɨ nisapɨ komɨ napɨtandɨhura detɨtatɨ tɨmendaatiso tɨwɨ sahɨ gwɨnyaapɨse. 34 Isɨ kɨmandɨ akɨtɨnɨhɨ nɨnɨ sangisɨ kasatɨtaanɨ atiwɨse. Saiwa noaipaitaise satɨtɨ kasatɨmɨ nasohɨwaiwa katohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ isɨhiya kɨmiya wɨndɨ owemetɨwɨ binyaihɨ noaipaitaise. 35 Iyataatɨ yamɨhapatɨ amɨ yapɨpatɨ kahapaamapɨpa owetanɨhandɨ kandɨ nisɨ pɨwɨha wɨndɨ apɨpaahɨ owemetatɨ nahata kaanɨhɨ ahotɨmɨ notaatɨ kaamɨ akɨpɨpa nɨnɨ katohɨrɨhɨretɨ tɨtɨhɨ noaipaitaise,” tatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Nɨnɨ Jahɨra Napɨtandɨhuraapɨ Isɨhiya Nahatiya Wɨndɨ Mohopo Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

36 Sanyatatosatɨ amɨ kɨma kaamɨ wa ko sandaase. “Nɨnɨ jahɨra napɨtandɨhura asisɨha amɨ ipɨhomɨ sɨwipatɨ ahura sura ko napɨtaiso tɨwɨ mambɨ isɨhiya nahatiya apɨpaahɨ wɨndɨ mohopo. Amɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya itɨpɨhiyaisangi wɨndɨ mohopo. Owe. Nehɨ Apɨho Autaahaatɨho sawahohɨ nɨnɨ jahɨra napɨtandɨhura asisɨha ipɨhomɨ sɨwipatɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. 37 Iyataatɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napɨtandɨhura isɨhiya Nuwaahomɨhura kahapaamapɨpa kiyohɨwaiwaamatiyahaiwa isɨhiya kaitaapo. 38 Saiwɨ jɨhɨ sura Nuwaahohura wipatɨ wipɨwatɨ usepatɨ usepuwatɨ durɨhɨrɨ sangɨ nimainjɨhura isɨhiya nanɨhaiwɨ kiyaamɨ nasɨsoaarɨ kiyohɨpatɨ kaiwɨ nandapa wɨrapɨ nepɨ tɨhɨwɨ nanɨwɨ amɨ usɨhiya asɨhiya nepɨ nusoaasawɨ nusoaasanɨwɨ wɨrapɨ namaatɨnɨmɨ nuwɨ asisɨha Nuwaaho kopuhotɨ nandaasuraisangi katɨ taawɨ kiyawaayopo. 39 Aiwɨ nuwaahoai kiyaahɨ wɨndɨ naingaapɨ maawinjapɨ wipɨwatɨ usepuwɨtaiso tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨ kiyaamɨ kiyohɨwaiwaapaahɨhɨ nambɨtɨwɨmɨhauhɨ Autaahaatɨho wipɨpasɨhɨ wipɨwatɨ usepatɨ awaindɨhandɨ usepuwatɨ durɨhɨrɨ awairɨhɨrɨ nimaanatɨ dotɨ ketɨ kiya kiyaanɨhɨ nahatiyaisɨ netɨ nawatisatɨ nainje. Isɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napɨtandɨhura sɨkiyatɨtɨtaise. 40 Iyataatɨ sura nɨnɨ napɨtɨ isɨhiya usaisɨ numwaataatɨ usai nemaito. Aindɨ sura utaahurɨ yahurɨ kuramɨ osaataatɨ taamɨ otɨpɨpatɨ kaitaise. Kaisaihɨ kuramɨ woai numwaataatɨ amɨ woai nemaito. 41 Iyataatɨ sura apopɨpurɨ yapurɨ taamɨ napaihɨrɨ nawenɨtaise. Taamɨ nawesaihɨ kapuramɨ waati numwaataatɨ amɨ waati nemaito.

42 “Isɨ Nɨnɨ samɨ Awaisɨhonɨnɨ napɨtandɨhura asisɨha sahɨ wɨndɨ mohowɨ baiwɨ namopɨ samɨ ndɨha naingaapɨ jatɨwɨse. 43 Iyawaawɨ kɨmandɨ nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangisɨ kasatɨtandiyonɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse amɨ utaaho wo aŋaaŋamɨ satɨho utaaho wo komɨ aŋaaŋɨ nawatatɨ ikɨpɨpa ikowɨndandɨho napɨtandɨhuraapɨ mmonahondaataahɨ ko wɨndɨ namotɨ konɨhɨ jaatɨ bimonɨhɨ ikowɨndandɨho wɨndɨ nandaatɨ komɨ aŋaaŋɨ nurɨwatatɨ ikɨpɨpa wɨndɨ namusaitaise. 44 Isɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ sahɨ ko napɨtaiso tɨwɨ wɨndɨ minjatɨwɨ nehɨ sangi nanɨhaiwɨ maanɨmaanaisaihɨhura napɨtɨpanɨ sandapɨ sahɨ baiwɨ kiyaatɨnɨhɨ asisɨha nahatewetɨ wɨndɨ namopɨ jatɨmɨ nuwɨse,” ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨho wo Tɨmetatisangi Amɨ tɨmaametisɨhopɨ Namɨhanatɨ Katindɨhandapɨhaare

45 Jisaasiho satatɨ katatosatɨ kɨma ka katisɨmaapɨ namɨhanatɨ wa sandaase: “Utaaho wo awaisɨho ikɨpɨpa kahapaamapɨpa taahɨpɨpa amɨ otɨpɨpatɨhiya taahiyɨhiyaisaho wapɨhapɨ notaahura komɨ otɨpɨpatɨhiyaamɨ woaisɨ kiyaamɨ awaisɨhoematatɨ iwinja bitotɨ nandapa kapaapɨhura kiyaisɨ nemwɨtandɨ ahɨwisataise. Utaaho napitiyatɨ napitetahoaisɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai iwinja bitoaitandɨ ahɨwitaise? Utaaho amɨtɨha biyatɨ gwɨnyaatɨ amɨ napaitatɨ komɨ awaisɨho napɨtandɨhuraapɨ jatataatɨ otɨpɨpatɨ nunyamɨ naipatɨ konɨhɨ kaimɨ nutandɨhoaisɨ ahɨwitaise. Isɨ utaaso siyatɨ amɨtɨha gaaha biyatɨ gwɨnyaatɨ napaitatɨ otɨpɨpatɨ kaimɨ naiso komɨ awaisɨho nasatɨ usohonɨhura biyatɨ nga maaritɨtaise. 47 Nɨnɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Otɨpɨpato somɨ asɨmwaatɨtɨhɨ komɨ awaisɨho komɨ ikɨpɨpa kahapaamapɨpa nahataapa netɨ ahiyonɨhɨ winjatɨtaise. 48 O amɨ otɨpɨpato so komɨ amɨtɨha gaaha gwɨnyaitandɨhandɨ owetatɨ amɨ biyatɨ komɨ awaisɨho napɨtandɨhuraapɨ wɨndɨ minjatahondaataahɨ komɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ sawaho satɨndaise: ‘Nisɨ awaisɨho ketɨ jahɨra wɨndɨ namaasatɨ utaarɨhandɨ bɨsotɨtaise tɨtaise’. 49 Satatɨ komɨ sasaahoya otɨpɨpatɨhiyai netɨ ipatisatɨ tiwatɨ nusopɨsasatɨ amɨ isɨhiya waapoho watɨpɨho nanɨwɨ naharisohiyɨhiyaisatɨ nandapa awaimbɨpa wɨratɨ netɨ tɨhatɨ waapoho watɨpɨho naharitaatɨwɨho netɨ nanatɨ naharisatɨ bimɨtaise. 50 Siyatɨ bimonɨhɨ komɨ awaisɨho asisɨha wiwetɨ otɨpɨpato naharisatɨ nisɨ awaisɨho sura napɨtaisomaatatɨ nehɨ koaisɨ nanɨhiyatɨ monatɨ bimonɨhura napɨtaise. 51 Nasatɨ awaisɨho so otɨpɨpatɨhoaisɨ netɨ ambɨpatɨ maarɨho yaawɨhandɨ neunyonɨhɨ amɨ isɨhiya otaatapɨhiya yaawɨhaiwa nehohɨwaiwa kiyaisatɨ naitaise. Iyatɨ sapɨhɨ ko ngotɨ amɨ komɨ mangɨrɨ gitɨpaitaise,” tatɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangi namɨhanatɨ kanyatataase.

Copyright information for `AGM