aJekaraiyaaho 13:7

Matthew 26

Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Jisaasihoai Tiwɨtaatɨwɨ Pɨwɨha Wɨsasohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:1-2; Rukɨho 22:1-2; Jonɨho 11:45-53)

Satatɨ saiwa katatɨ owematosatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi Jisaasiho sanyatataase. “Sahɨ aimɨ mmonawaayopo. Asisɨha yatairɨ saniyonɨhɨ Isɨraherɨhiyaanamɨ asisɨha awaisɨha kimbapɨho jɨhura Autaahaatɨho nyapundatɨ Isipɨhiyaisɨ tiwataatɨ nyamɨ asoya asisaisɨ tɨmaawatɨ nusatipasɨtɨhandapɨ gwɨnyaitɨhaahura noaipaitaise. Noaipahonɨhɨ sura kura nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨhi nɨwahonisɨ isɨhiya nanɨmaasi nuwɨ isɨhiya mambɨ awaisawɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ nanumwɨtaapo kiya nɨngi ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nipɨmandaapɨ sohonɨhi nɨwɨtaatɨwo,” nyatatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi Jisaasiho kanyatataase.

Aihɨ sura Jisaasiho nyangisɨ taatɨ sanyatihɨ amɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiya usaunɨ kiyaamɨ jɨhɨ mɨtɨho awaisɨho komɨ ambɨpatɨ Kaiyapaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahoyanawaayopo. Ahoyanɨwɨ Jisaasiho sohoai tiwɨtaatɨwɨ noaatɨwɨ isɨpɨ numwaitaatɨwɨhɨra daihɨraapɨ daapɨ nepaatɨnɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawaayopo. Saiwɨ pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasawaawɨ namapɨ sawana sanawaatopo. “Owe. Nyahɨ sandɨ kɨma asisɨma awaisɨma kimbapɨmo Pasopaamandetɨ kamaitɨhaawo. Amɨ isɨhiya ahoyanawaahuraasɨ kiyaamɨhatɨhapɨ Jisaasiho gaahoso tɨwɨ gɨwunyaapɨhiya nepɨ nyangi nyapɨ amɨ nepɨ sawana tunnɨwɨ aunahɨpatɨ nepɨ nopɨsasɨtaawo,” nɨwɨ sɨhɨ wuraapɨ namɨhaawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Waatɨ Jisaasihomɨ Mɨtɨhoaatɨhɨ Atɨpatɨ Werɨhandɨ Waamainjotɨhandɨ Nɨwuhaatɨ Iwinjaasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:3-9; Jonɨho 12:1-8)

Jɨhɨ awaisɨhoematatɨ Jerusaremɨhanda sangɨ nandaasura Jisaasiho Betanihandaahapɨ naihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨhɨ maawɨ nohaayo. Nowaatɨ Betanihanda akɨpwepɨho Saimonɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ noaipawa bindɨhaayo. Bindɨhaawɨ Jisaasiho taatɨ nandapa nainjɨhɨ apopaatɨ waatɨ atɨpatɨ werɨhandɨ nga biyatɨ waatɨ waamainjotɨhandɨ nawɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ nunyatɨ nehatɨ katamɨ wipatɨ nehɨ usɨpɨpaapɨhatɨ katopɨ werɨhandɨ windhatɨ nesi Jisaasihoenda nasataise. Nasatɨ saatɨ apopa atɨpatɨ werɨhandɨ komɨ mɨtɨhaatɨhɨ nɨwuhaatɨ iwinjaataise. Kaatɨ Jisaasihoai sawihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ sandɨ mmonɨhaawɨ kandapɨ apɨpaahɨ itɨhɨtaatɨ yawanaanɨnɨ sanɨhaato. “Ese kɨmaatɨ apomaatɨ atɨpatɨ werɨhandɨ apɨpaahɨ gaahatɨ napindapɨ nopɨsasatɨ tɨmase? Kɨmatɨ atɨpatɨ werɨhandɨ biyatɨ nga waamainjotɨhatɨ nawɨho awaisɨho katapɨ nga nepɨ isɨhiya ikɨpɨpa owehiyai numwɨtɨhatiso,” nnaatɨ yawanaanɨnɨ kanɨhaato.

10 Nyahɨ sanɨhonɨhɨ Jisaasiho mmonataatɨ nyangisɨ sanyatataase. “Sahɨ kɨmaatɨ apomaati nɨngi atɨpatɨ werɨhandɨ waamainjotɨhandɨ nuhaatɨ ninjaasɨtɨmandapɨ pohɨrundɨwɨ namaawisapupwɨse. Sandɨ nɨngi apɨpaahɨ gaahandɨ kanisatɨ nanɨsihɨ nɨnɨ maarɨho witɨtɨ netaayo. 11 Isɨhiya ikɨpɨpa owehiyaahɨ sangisawɨ kɨmbɨhɨ kɨmaapɨ jinjapɨhɨ bɨsotisaihɨ sahɨ kiyaisɨ gaahaiwa kawɨsawaatɨtaapo. Amɨ sahɨ nɨngi gaahaiwa kanitaatɨwɨ nɨnɨ sangisatɨ nisɨ ambɨpatɨ ndɨmaahomwaaŋɨ isɨtɨ wɨndɨ nasisoaarɨ konɨnɨhɨ bɨmimɨto. 12 Kɨmaatɨ apomaatɨ atɨpatɨ werɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ waamainjotɨhandɨ wipatɨ nehɨ naasuraahɨ tuwatapɨ noaapɨ jaatɨwɨ namaitaatɨwɨhatɨ nisɨ mɨtɨhaatɨhɨ nanuhaatɨ ninjaasɨtɨmandɨ nyahɨ Judaahiyaanɨhɨ isɨhiya napwauhɨhiyai atɨpatɨ werɨhandɨ waamainjotɨhatɨ nuhaawaatɨ jaawa yamwaahohɨpatamatiyatɨ nisɨ ambɨpatɨ netɨ nɨmanataise nɨnɨ napotɨ yamwaatɨtandɨhuraapo. 13 Nɨnɨ sangisɨ akɨtɨnɨhɨ kasatataato, sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaaha wanɨha isɨhiyai japɨhɨ numwaitandɨ nɨnɨ napwohɨtɨhandapɨha isɨhiya nesi yapɨpatɨ nahanda isɨhiya usaisɨ ausaapɨ kaundisaihɨhapɨhɨ apomaatɨ kɨmaatɨ nɨngi atɨpatɨ werɨhandɨ nuhaatɨ ninjaasɨtɨmandɨ nesi kanɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨhaatɨhɨ atiwɨ saatɨ Jisaasihoai gaahandɨ kawɨsataise tɨwɨ gɨwunyaitaapo,” nyatatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi kanyatataase.

Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Jisaasihomɨ Tiworisai Nusepasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:10-11; Rukɨho 22:3-6)

14 Aihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ 12 kiyaatɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaanamɨ wo komɨ ambɨpatɨ Judaasiho aunahɨpatɨ Kariyotɨhandaahapɨho pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyai Jisaasihopɨ nusepaitandɨ notaise. 15 Nusepaitandɨ notɨ kiyaisɨ ko saundataase. “Nɨnɨ Jisaasihoai sangi nasepaatɨ samɨ ikwɨraatɨhɨ ahɨsisanaahɨ sahɨ nɨngi nawɨho napitaiwɨ nanɨmɨtaapo?” undataase. Saundihɨ kiya atiwosawɨ nawɨho taanauhɨho nepɨ awɨtɨwɨ mmonɨwɨ 30 kaiwɨho koai nunyawaayopo. 16 Nunyauhɨ netɨ isɨwatata daihɨra wɨra Jisaasiho kɨmore undatɨ tiworisaisɨ netɨ nunjɨtandɨhɨraapɨ sura nawo nesuraapɨ Judaasiho daatɨ mmonɨmɨ notaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaanangisa Asisɨha Pasopaahandetɨ Sipɨsipɨhandunɨ Nandapa Bɨretɨhandɨ Nainjɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:12-21; Rukɨho 22:7-14, 21-23; Jonɨho 13:21-30)

17 Aihɨ asisɨha wiwa kɨnaungwɨha nahatewetɨ nyahɨ Judaahiyaanɨnɨ kaiwai newaatɨ awaiwaiwemawaatɨ bɨretɨhandɨ nipindɨhandɨ yisɨhandɨ owehandɨ tɨhawa nanɨhohɨwaiwa aimɨ detɨndaise. Iyataatɨ saiwa asisɨha awaiwaiwa Pasopaahandamɨhaiwaare. Iyataatɨ jɨhura Isipɨhanda nyamɨ asoya asisa sipɨsipɨhandɨ tipɨ kandamɨ jɨtɨpatɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ jaahauhɨ Autaahaatɨho katɨ mmonataatɨ kiyaisɨ nusatipatɨ isɨhiya Isipɨhiya sɨyɨhiyaisɨ tiwamataise. Aihɨ sandapɨ nyahɨ Judaahiyaanɨnɨ asisɨha saiwaamɨ jɨhetɨ gwɨnyaawaatɨ sipɨsipɨhandɨ tiwaatɨ tɨhawaatɨ nanahaayo. Saitɨhaahuraatihɨ asisɨha jɨha aimɨ detɨtihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ Jisaasihoai saundaatɨ nunjenɨhaayo. “Nandapa asisɨ kɨma awaisɨmetɨ kinyapɨ maahɨwapɨhɨ newaatɨ tɨngɨmaŋɨtɨhaawe?” undaatɨ nunjenɨhaayo. 18 Saundaatɨ nunjenɨhonɨhɨ Jisaasiho nyangi sanyatataase. “Aunahɨpata utaaho wo setahoenda naiwɨse satohɨhoenda naiwɨ koai sahɨ saundɨwɨse. ‘Kataunjisɨho satise, ‘nɨnɨ otɨpɨpatɨ Autaahaatɨho naninyatɨ natanoaasihɨ nesi napɨtɨ kiyohɨpatɨ kaindɨ owemaitandɨhura aimɨ detɨndaise. Iyatɨ detɨsɨ nɨnɨ nisɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nanipinjohiyɨhiyaisatɨ Judaahiyaanamɨ asisɨha awaisɨmetɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ sɨpɨpɨhoho sapɨhomɨ gwɨtɨtɨhoaisatɨ nandapa bɨretɨhandɨ nipindɨhandɨ yisɨhandɨ owehandɨ kinyɨ aŋɨpɨpɨhɨ nandaano tihe,’ undɨwɨse,’ nyatataase.” 19 Sanyatihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ Jisaasiho kanyatirɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨraatɨ nandapa newaatɨ tɨhaatɨ tɨmanɨhaayo.

20 Tɨhawaatɨ tɨmanɨhonɨhɨ ipɨho notɨ asɨhatahurandaise. Asɨhataahuraatihɨ Jisaasihotihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ 12 kiyaatɨ ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyaanɨnɨ bindɨhaawɨ nandapa nanahaayo. 21 Nandapa taawaatɨ nanahaawɨ Jisaasiho sandaase, “Nɨnɨ akɨtɨnɨhɨ sangi kasatɨtaanɨ atiwɨse, samɨ woŋɨ nɨngi nipɨ nɨwɨtaatɨwɨhiyai nusepaapɨ kɨmore undɨwɨ nɨngi nepɨ nunjɨtaapo,” nyatataase. 22 Sanyatihɨ nyahɨ atisɨhaawɨ nyamɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ apɨpaahɨ yaasatɨ nyatatɨ naaŋanyihɨ nɨnaasonɨnɨhɨ napɨpananaatɨ Jisaasihoai saundaatɨ nunjenɨhaayo. “Awaisɨhoŋe, akɨtɨnɨhɨ nɨno? Kɨnyɨ nisapɨno?” undaatɨ Jisaasihoai nunjenɨhaayo. 23 Saundaatɨ nunjenɨhonɨhɨ Jisaasiho komɨha nyangi sanyatataase. “Samɨ wo nandapa bɨretɨhandɨ nisɨ nyaihandɨ pɨretɨho naasɨkoaatɨhɨ wiwatɨ tɨmandaatɨ nainjɨho nɨngi nipɨ nɨwɨtaatɨwɨhiyai kɨmore undatɨ netɨ anusaitaise. 24 Anusaahonɨhɨ nisɨ tiworisa sohonɨngi nɨwisaihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nisapɨ ko siyatɨ napwɨtaise tatɨ jɨpatɨpindisɨha japepihɨrɨtɨ kɨretɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napwɨto. Nɨnɨ saindɨ napwisanɨhandɨ kandɨ utaaso nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨngi isɨhiya tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ netɨ anusaaso naaŋatɨ yaawɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naitaise. Naitaisɨ ese koai sanaatɨ namaamotaataahɨ sandɨ ko wɨndɨ namaitaihe,” nyatataase. 25 Sanyatihɨ Judaasiho Jisaasihoai netɨ nusepaatɨ kɨmore undɨtandɨho Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Katɨpunjingɨhonye, kɨnyɨ akɨtɨnɨhɨ nisapɨno e owetiso?” undatɨ nunjenataise. Saundihɨ Jisaasiho Judaasihoai komɨha saundataase, “Ye, kɨwahoŋɨ sa ka aimɨ katapaase,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Awaisɨhomɨ Nandapa Gwɨtɨtɨho Jɨtɨpatapɨhaare

(Maakɨho 14:22-26; Rukɨho 22:15-20; 1 Korindɨhiya 11:23-25)

26 Aihɨ nyahɨ nandapa taawaatɨ nanahaawɨ Jisaasiho nandapa bɨretɨhandɨ netɨ isɨwatata Autaahaatɨhoai gaahoŋe gaare undatɨ gaapundatɨ naumbotɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi nanyinyataise. Nanyinyataatɨ sanyatataase, “Kɨmandɨ bɨretɨmandɨ nisɨ ambɨpatapɨ namɨhanahandɨsɨ sahɨ nepɨ nanɨwɨse,” nyatataase. 27 Sanyatatosatɨ amɨ waapoho wainɨhandɨ wipatɨ kaapɨhopɨ netɨ isɨwatataatɨ Autaahaatɨhoai kɨnyɨ gaahoŋe gaare undatɨ nyangi nanyinyataatɨ sanyatataase: “Kɨmo waapomo wainɨmandɨ nisɨ jɨtɨpatapɨ namɨhanahande. Isɨhiya nɨngi nɨwisaihɨ nisɨ jɨtɨpatɨ nuhaatonɨhɨ jɨhura Autaahaatɨho pɨwɨha katatɨ tɨmanatɨ wɨsasirɨhɨretɨ nisɨ jɨtɨpatɨ nuhainjɨpatɨ mmonataatɨ isɨhiya nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwahonɨhɨ kiya noaipapɨ Autaahaatɨho sawahoaisawunɨ isɨhiya sawanaunɨ naasiyaimatɨwɨ bimɨtaatɨwɨhate. Isɨ sahɨ nahatiyaatɨ nepɨ nanɨwɨse. 29 Nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ kasatataato, kɨmo waapoho waindɨhandɨ nɨnɨ apɨpaahɨ wɨndɨ namandɨmatatɨ sɨhɨ nisɨ Apɨho Autaahaatɨho nisɨhetapɨ isɨhiya nisɨhiyai iwinjatonɨhura waapoho wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ japɨhɨ sangisatɨ maasɨ nando,” nyatatɨ kanyatataase.

30 Jisaasiho nyangisɨ sanyatatɨ owemasɨhɨ sapɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ bindɨha nandapa nanɨhohɨpɨpɨhɨ aunɨhɨhɨrɨ wɨrɨ katawaamapɨ Jerusaremɨhanda namasi noaatɨpawaatɨ wihɨnɨ sisɨho Oripɨhoaasɨnapɨ nasaamanɨhaayo.

Kɨma Pɨwɨma Pitaahoai Jisaasiho Kɨnyɨ Nɨngi Nanoaasɨtaise Undindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:27-31; Rukɨho 22:31-34; Jonɨho 13:36-38)

31 Aihɨ daihɨra taawaatɨ noaatɨpawa niyahaawɨ nyangi Jisaasiho sanyatataase. “Kɨmura wanɨ apatindɨmatɨhɨ sahɨ nahatiyaatɨ kiyaatɨnɨhɨ nɨngi nanɨmasi jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nisapɨ katatɨ jɨpatɨpindirɨhɨrɨ kɨretɨ tɨtɨhɨ yanɨhɨmaitaapo. Yanɨhɨmapɨ nisapɨ gɨnunyaahohɨtɨhandɨ bwaitaise. Iyataatɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨhaatɨhapɨ nisapɨ namɨhanatɨ satise:

‘Nɨnɨ Autaahaatɨhonɨnɨ utaaho maasapɨho sipɨsipɨhandɨ jaatɨ bitosɨho satɨhoai sohoai tiwisanɨhɨ komɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ usonamapɨ numwasi kɨhɨra nandatɨ torɨwatamaitaise,’ a 
tatɨ jɨpatɨpindɨse.
32 Satatɨ jɨpatɨpindisɨ kɨretɨ nɨnɨ napomatatɨhandɨ kandɨ Autaahaatɨho jahɨra nɨngisɨ ahonimatɨ nanɨmaahonɨhɨ sangisɨ jahɨra nasamaatɨ netɨ ahosindɨ jainjaitandɨ samɨ jɨhɨ Garirihandaahapɨ taatɨ nɨnɨ naito,” nyatataase. 33 Sanyatihɨ atisahaawɨ Pitaaho Jisaasihoai saundataase. “Amɨ nisaahoyɨmiya gi nangɨmapɨ gɨsesi yanɨhɨmasaihɨsangi nɨnɨ gi wɨndɨ nangɨmasi yamaanɨhɨmaito,” undataase. 34 Saundihɨ amɨ Jisaasiho komɨha Pitaahoai saundataase. “Kɨnyɨ kɨmandɨ baimbɨ atimbɨ gwɨnyaape. Kɨmura apatindɨmatɨhɨ bousetetɨ isɨhiya gi sahɨtɨwɨ, ‘Kɨnyɨ Jisaasihomɨ naisohoŋe,’ hɨtɨwɨ nahɨsesaihɨ kɨnyɨ yaimbɨ otɨpwɨsɨpaatɨ sangɨ gaatonɨhura kɨnyɨ isɨhiya nahɨsehohiyɨhiyai nisapɨ saundɨtaise. ‘Owe. Nɨnɨ Jisaasiho soai wɨndɨ mausotɨhonɨne,’ undɨpɨ mairɨ maara nisɨ ambɨpatɨ kɨnyɨ nepɨ nanoaasɨtaise,” undataase. 35 Saundihɨ Pitaaho Jisaasihoai komɨha saundataase. “Amɨ tiworisa nɨngi gisawɨ maisɨhoaanyangi nyawɨtaatɨwɨsangi nɨnɨ kiyai apɨpaahɨ wɨndɨ kinyapɨ samundɨto, ‘Nɨnɨ Jisaasihoai wɨndɨ apɨpaahɨ mausotɨhonɨne,’ mundɨto. Owetɨtaise,” undataase. Jisaasihoai Pitaaho saundihɨ amɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanɨnɨ usaanɨnɨ naasaipitɨ katɨ Pitaahoai nuwipinjaatɨ Jisaasihoai kaundɨhaato.

Kɨma Pɨwɨma Wapɨhɨ Getɨsemanihanda Jisaasiho Gaapundindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:32-42; Rukɨho 22:39-46)

36 Aihɨ Jisaasiho nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi nanyamaasi sisɨhoaasɨnɨ nasaamanatɨ naihɨ niyaatɨ wapɨhɨ ambɨpatɨ Getɨsemanihanda noaipɨhaayo. Siyaatɨ sapɨhɨ niyawaatɨ noaipawaatɨ nyahɨ usaanangi Jisaasiho sanyatataase. “Sahɨ kɨmbɨhɨ bimaawɨse nɨnɨ onɨhɨ mɨhapɨhɨ naindɨ gaapundɨtaano,” nyatataase. 37 Sanyatamapɨ Pitaahoaisunɨ Sepetihomɨ mwaahurɨ Jemɨsiyɨ Joniyai numwaasi Jisaasiho gaapundɨtandɨ onehɨ mɨhapɨhɨ niyataise. Komɨ maarɨho omaŋɨtɨtɨhɨ ambɨpatɨ osamatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ tiwatɨ iwɨtaatisatɨ naaŋawisatɨ yaawataise. 38 Sawimainjɨhɨ mmotɨnataatɨ namatɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhingwaasɨ Pitaaho Jemɨsiho Jonɨhoai saundataase. “Maingwaase, utaahonɨnɨ kɨmonɨnɨ nahatonɨnɨ nisɨ maarɨho apɨpaahɨ awaindɨhandɨ naaŋanisatɨ yaasatɨ nisɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ambɨpatɨ gaanɨmatɨ netɨ mɨmaipɨnimatatɨ nanopɨsasɨnatɨ tiwatɨ nanosatɨ nɨtaatihiyo. Sanimainjɨhiyonɨ saingwaasaatɨ kɨmbɨhɨ namopɨ jaawɨ bitotawa nɨngi andɨtɨnipɨ gaapundɨwɨse. Nɨnɨ onɨhɨ masɨwonjaapɨhɨ nundɨ gaapundɨtaano,” undatɨ kingwaasi kaundataase. 39 Kingwaasi saundamapɨ Jisaasiho onɨhɨ kaanɨhɨ masɨwonjɨ notɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ yapɨpatetɨmatɨ tɨmahiyatɨ gaapundataise. Gaapundataatɨ komɨ Sapɨho Autaahaatɨhopɨ satatɨ gaapundataase. “Ese nisɨ Apore kɨmaiwa naaŋatɨ yaasamaiwa netɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nɨpɨ nipɨmandaasaihɨ nɨnɨ napwɨtandiyohɨtɨmandɨ nɨnɨ wɨndɨ namwaapwɨtandɨ kɨnyɨ gaaso tɨpɨ nepɨnɨmaitaapaahɨ kaiwa nepɨnɨmape. Saimbɨ nepɨnɨmaitaapɨhandɨ kandɨ nɨnɨ maaritɨtɨ nisɨ gwɨnyaatɨ katohɨrɨhɨretɨ kɨnyɨ wɨndɨ japepihɨrɨpɨ kamaime. Owetane. Nehɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨ gwɨnyaapɨ maaritingɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨpɨ kaime,” undatɨ Autaahaatɨhoai kaundataase.

40 Saundatɨ Autaahaatɨho Sapɨhoai Jisaasiho pɨwaundatɨ gaapundatɨ gousemapɨ komɨ otɨpɨpatɨhingwaasenda jahɨra nasataise. Nasatɨ usonataatɨ kingwaasɨhɨ apɨpaahɨ ahominɨwɨ nanomawaayopo. Nanomɨhauhɨ Jisaasiho Pitaahoai saundataase, “Pitaahoŋe, saingwaasaatɨ nɨngi andɨtɨnipɨ jatawaawɨ apɨpaahɨ masɨhonjɨsangi gaapɨmundɨwɨ napindapɨ nanomahopo? 41 Sangi nasɨsendandɨhaiwa noaipatɨ nasɨsehonɨhɨ tɨmɨhaitaawɨ sahɨ baiwɨ jatɨnɨwɨ bitotawa andɨtitɨwɨ gaapundɨwɨse. Samɨ maarɨho nga biyatɨ gaapundatɨ jatɨtandɨ maaritataahandɨ kandɨ samɨ ambɨpatɨ wɨndɨ andɨtɨminje,” undatɨ Jisaasiho Pitaaho Jemɨsiho Jonɨmohingwaasi kaundataase.

42 Kingwaasi saundamapɨ Jisaasiho jahɨra gaapundɨtandɨ notaise. Notɨ Autaahaatɨhoai saundatɨ gaapundataase. “Ese nisɨ Apore, kɨmaiwa naaŋatɨ yaasamaiwa nɨnɨ naitandɨ apɨpaahɨ pondataahandɨ kandɨ nisɨ gwɨnyaahohɨrɨhɨretɨ wɨndɨ namutaano. Amɨ nɨnɨ sandɨ kaitandɨhɨra daihɨra nehɨ kɨrahɨtanaaho. Nehɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ maaritɨpɨ gwɨnyaahingɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨtɨ kaitaano daihɨra kɨmɨ kɨraaso,” undatɨ gaapundataase. 43 Autaahaatɨhoai saundatɨ gaapundatɨ gousemapɨ jahɨra komɨ otɨpɨpatɨhingwaasenda Jisaasiho nasataise. Nasatɨ usonata kingwaasɨ ndɨha norɨhaapɨ jatawa andɨtitɨwɨ wɨndɨ gaapɨmundɨwɨ kingwaasɨhɨ ndɨha naawihɨ tingaitɨwotawaayopo. 44 Saiwɨ komɨ otɨpɨpatɨhingwaasɨ wɨndɨ jatawa gaapɨmundɨwɨ tingaitɨwosauhɨ namatɨ Jisaasiho amɨ jahɨra niyatɨ ipotɨhandɨ gaapundataase. Gaapundataatɨ jɨhɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ gaapundatɨ gousesɨrɨhɨrɨ kɨretɨ japepihɨratɨ gaapundatɨ Autaahaatɨhoai gousetaise.

45 Niyatɨ ipotɨhandɨ gaapundatɨ owemamapɨ komɨ otɨpɨpatɨhingwaasenda jahɨra nasatɨ kiya gwɨnyaitaatɨwɨhandɨ kiyai saundataase. “Sahɨ akɨtɨnɨhɨ gaahatɨ kaiwɨ ikɨnɨwɨ itɨpɨho nepɨ nanopotawaayopo. Gaasɨ saingwaasaatɨ nanopotɨwɨsono. Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨhi isɨhiya nepɨ wɨnisasawɨ isɨhiya nyamɨ dawaataatapɨhiyai nanumwisaihɨ kiya nepɨ nɨpɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nipɨmandaasaihɨ napwɨtandɨha asisɨha wanɨ kɨma ka noaipataisɨ saingwaasaatɨ mmonawaayowo e owetiso? 46 Saingwaasaatɨ tarɨwaiwɨ ketɨ nepapɨse nutɨhaawo. Nepapɨ jasawewɨse utaaho nɨngi netɨ nisɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ anusaatɨ nanumwɨtandɨho aimɨ kɨmbɨhɨ kɨmo nasatɨ noaipataisɨ koaisaatɨ nutandɨhaawɨ nutɨhaawo,” undatɨ kingwaasɨ komɨ otɨpɨpatɨhingwaasi Jisaasiho kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Tiworisa Jisaasihoai Nepɨ Isɨpɨ Wɨrahohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:43-50; Rukɨho 22:47-53; Jonɨho 18:3-12)

47 Jisaasiho taatɨ konɨhɨ kingwaasi pɨwaundɨmɨ naihɨ Judaasiho nyahɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ mmonaatɨ newaatɨ kiyaatɨ nuwipinjohiyɨhiyaanamɨ wo isɨhiya Jisaasihoai nepɨ isɨpɨ wɨraitaatɨwɨhiyai numwaasi nasatɨ noaipataise. Judaasihoaisawɨ isɨhiya apɨpaahɨ taahiyɨhiya wɨrɨsandɨhandi pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaitumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiya awaisawɨhiyaunɨ natɨwusaasauhɨ pwɨsɨpatɨ namatanaatɨ kosasaihɨrɨ amɨ pwɨsɨpatɨ turaipatɨ pɨhɨtɨwɨ isɨsi nasawaayopo. 48 Iyataatɨ jɨhɨ tɨmanatɨ Judaasiho Jisaasihoai tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ netɨ numwisɨho tiworisa wɨrɨsandɨhandi saundataase. “Utaaho nɨnɨ naindɨ koai naahipaumwatɨ gerundisanɨhɨ ninjahoto so kosɨ sahɨ nepɨ isɨpɨ wɨrapɨse,” undatɨ kiyai numwaasi nasataise. 49 Iyatɨ Judaasiho nasatɨ noaipatɨ tɨtɨhɨ konɨhɨ Jisaasihoenda niyatɨ saundataase. “Katɨpunjingɨhonye apatɨhe. Gaahuraasɨ kinyɨ maarɨho wɨngitatɨ napaisaatɨtane,” undatɨ naisɨhiya kainɨhohɨrɨhɨretɨ kiyatɨ naahipaumwatɨ gerundataise. 50 Siyatɨ gerundihɨ Jisaasiho Judaasihoai saundataase. “Kwɨhoe, kaitaapɨ napingɨpɨpa tarɨwaimbɨ ketɨ kaime,” undataase. Aihɨ isɨhiya tiworisa wɨrɨsandɨhandɨ nasohiyɨhiya Jisaasihoai nepɨ anɨtiwɨ isɨpɨ wɨrawaayopo.

51 Saiwɨ nepɨ wɨrahauhɨ ketɨ kɨnapaahoya nyahɨ Jisaasihoai nuwipinjohiyɨhiyaanamɨ Jisaasihomɨhinɨ detɨ bitohohiyɨhiyaamɨ wo komɨ namatanaatɨ kosasaihɨrɨ napatesi pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaitumapɨ dɨpumanɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisɨhomɨ otɨpɨpatɨhomɨ atihɨrɨ tisatamasɨhɨ mɨhaapɨ yiyandɨhɨ timahiyataise. 52 Aihɨ nyamɨ koai Jisaasiho saundataase, “Kɨnyɨ pwɨsɨpatɨ kosasaihɨrɨ namatanaatɨ kanaatamɨ anɨhandopɨ jahopɨ wipe. Amɨ usa maatɨmaatiwɨ pwɨsɨpatɨ nepɨ timbiyohiyɨhiya amɨ isɨhiya pwɨsɨpatɨ kataahɨ nepɨ tiwisaihɨ napwɨtaapo. 53 Kɨnyɨ gwɨnyaapaino e wɨndɨ gɨmunyaahɨno? Nɨnɨ nisɨ Apɨhoai nunjesanɨhɨ komɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiyai tiwaatɨhɨrɨ kɨhɨrɨ asakiyatɨ natausaasonɨhɨ napɨwɨ tinjaapɨnaitaapo. 54 O amɨ saiwɨ enjerɨhiya yamɨhapataatɨhapɨhiya nɨngi nga tinjaapɨnesaihaahɨ Autaahaatɨhomɨ kɨmaiwa nɨngi wanɨ nanoaipasɨwɨmaiwaapɨ siyatɨ sɨrɨ sɨretɨ noaipaitaise tatɨ jɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaamɨ akɨwaiwa napitiyatɨ noaipaitaise?” undatɨ koai nyahɨ nahatiyaanɨ gwɨnyaitɨhaaha kaundataase.

55 Koai saundatosatɨ isɨ tiworisa wɨrɨsandɨhandi Jisaasiho saundataase. “Isɨhiyaato sahɨ wɨrɨsandiwɨ pwɨsɨpatɨ kosasaihɨrɨ namatanaatɨ turaipatɨ isɨpɨ gwɨsitɨwɨ tɨpwinji utaaho wo maatɨmaatisatɨ timbiyahoai nepɨ tipɨ wɨraitaatɨwɨ napɨwɨhiyaato? Nɨnɨ ipɨho nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ isɨhiyai kandunjatoaasohurura sahɨ nɨngi nepɨ nipɨ wɨmaanirapɨhiyaatiso. 56 Sahɨ nɨngi wɨndɨ samaaniwɨhiyaatɨtawaahandɨ kandɨ kɨmaiwa sahɨ nɨngi nepɨ wɨnirapɨ kiyohɨwɨmaiwa jɨhura isɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha jɨpatɨpiyohɨwaiwaamɨ akɨpɨpa tɨtɨhɨ noaipaitandɨ sahɨ kiyawaayopo,” undatɨ Jisaasiho isɨhiya komɨ tiworisai kaundataase. Aihɨ Jisaasihoai saiwɨ isɨhiya komɨ tiworisa nepɨ isɨpɨ wɨrahauhɨ nyahɨ Jisaasihoai numwasi nyahɨ 11 kiyaatɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ naasohɨtahiyaanɨnɨ yanɨhɨmahaayo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Pɨwɨha Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Tipɨtapaapɨ Mmonɨhohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:53-65; Rukɨho 22:54-55, 63-71; Jonɨho 18:13-14, 19-24)

57 Aihɨ isɨhiya Jisaasihoai isɨpɨ nepɨ wɨrahohiyɨhiya koai numwaasi pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisɨho Kaiyapaasihomɨ aŋɨpɨpɨhɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ amɨ gwɨnyaahiya jɨhiya mɨtɨhiyaunɨ ahoyanɨwɨ bimauhɨhapɨhɨ nuwɨ noaipawaayopo. 58 Saiwɨ Jisaasihoai wɨrapɨ numwaasi niyauhɨ Pitaaho Jisaasihoai nuwipinjai ipotɨ bɨpi notɨ Kaiyapaasihomɨ masaataatamɨ onepataapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ Jisaasihoai napitɨwɨsopo tatɨ iwinjaitandɨ nandaatɨ mɨhatɨhɨ Kaiyapaasihomɨ aŋaaŋɨ iwinjatohiyɨhiyaisatɨ maasɨ bindataise.

59 Aihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ usa gwɨnyaahiya jɨhiyaunɨ amɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ nahatiya pɨwɨha jaiwɨtɨhaiwa Jisaasihopɨ isɨhiya ko siyahoe siyahoe tisaihɨ sohoai tiwɨtaatɨwɨhandapɨ mmonɨwɨ pɨhɨtɨwɨ daawaayopo. 60 Saiwɨ daapɨ isɨhiya taahiyɨhiyai numwaahauhɨ napɨwɨ Jisaasihopɨ ko siyahoe tɨwɨ jaipɨtɨwɨ katauhɨhandɨ kandɨ pɨwɨha komɨhetɨ nepɨ yawutaitaatɨwɨha kiya wɨndɨ monɨhopo. Monɨhauhɨ ipotaataatɨnɨhɨ utaahurɨ wurɨ Jisaasiho jɨhɨ pɨwɨha wa katihɨ atɨwimɨhurɨ nammɨ pɨwɨha isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ ausaamaise. 61 Nammɨ ausaamaamɨ kurɨ isɨhiya pɨwɨha atiwɨ nepɨ tipɨtapaahohiyɨhiyai asɨretɨ saundamaase. “Kɨmo utaamo jɨhɨ yɨhoaaŋɨ atɨwisonɨhɨ satise, ‘Autaahaatɨhomɨ aŋaaŋɨ awaindɨhandɨ nɨnɨ netɨ nga nupwɨsasɨtɨ nopɨsasɨtɨmatɨ amɨ jahɨra asisɨha mairɨmetɨ netɨ mɨhondɨ aŋɨmatɨtɨ owemaito,’ tahore,” undɨmɨ kaundamaase.

62 Kurɨ saundihɨ atiwosawɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisɨho dotɨ Jisaasihoai saundatɨ nunjenataise. “Pɨwɨha kɨma utaamurɨ kinyapɨ ko satise tɨmɨ katisɨmaapɨ wihoaaŋɨha owetiso?” undatɨ nunjenataise. 63 Saundihɨ Jisaasiho apɨhɨmandaise. Apɨhɨmaatihɨ namatɨ utaaho awaisɨho nunjesɨho Jisaasihoai jɨhaatɨ saundataase. “Autaahaatɨho asoho akɨtɨho konɨhɨ jinjapɨhɨ bimisɨhomɨ ambɨpata amɨ komɨ ndɨhetɨ nɨnɨ gi kɨnyɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ sanahaahonɨne ndɨtaapɨ nahɨsenataayonɨ wanɨ tɨtɨhɨ kanyate? Kɨnyɨ Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaapɨ Iwinjatɨtaapɨ Autaahaatɨho Ahɨngisɨhoŋɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoŋɨtapaapaaho?” undataase.

64 Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase. “Ye, kɨwahoŋɨ sa ka katingaare. Nɨnɨ sɨkonɨne. Sɨkonɨnisɨ nɨnɨ sahɨ nahatiyaatangi akɨtɨnɨhɨ kasatataato, wanɨ naaŋatɨ yaasɨhaiwa nehohurɨmuraapɨ namasatɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ watɨpɨho komɨ watɨpɨhaiwa nahatewa nɨngi naninyonɨhɨ awaisɨhonɨnimandɨ yamɨhapataatɨhapɨ isɨhiyai winjatɨmɨ naisanɨhɨ sahɨ ninjapɨ mmondaapo. Aindɨ ipotɨ jahɨra isɨhiyai netɨ tipɨtapaitandɨ enjerɨhiya nisɨ yamɨhapataatɨhapɨ itɨpɨhiya otɨpɨpatɨhiyaisatɨ tɨwipataatɨhɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisatɨ nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ napisanɨhɨ sahɨ ninjaitaapo,” undataase. 65 Jisaasiho saundihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho awaisɨho Kaiyapaasiho Jisaasiho katisɨhaapɨ satatɨ, “ko Autaahaatɨhoai netɨ nopɨsasatɨ sisɨpɨhɨtihɨ nɨngi aponyise,” undatɨ isɨhiyai nunjɨtandɨ komɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhɨrɨ napwɨratɨ sandaase. “Utaaho kɨmo, ‘nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨne,’ ndaatɨ ko noaipatɨ Autaahaatɨhoematatɨ amɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaase. Satatɨ sisɨpɨhɨtihɨ aimɨ kɨma nyahɨ atisɨhaayonɨ napaapɨ jatɨtɨhaawe? 66 Sahɨ napitaiwɨ gwɨnyaawaayopo?” undatɨ isɨhiya nahatiyai nunjenataise. Kaiyapaasiho saundatɨ nunjesɨhɨ isɨhiya nahatiya pɨwɨha naasaahɨ koai saundawaatopo. “Jisaasiho pɨwa komɨ katisaapɨ napone?” undawaatopo.

67 Satɨwɨ isɨhiya Jisaasihoai komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ maahoaipurɨpwɨ komɨ ndɨha nɨwisapupwɨ namaasapɨ tipɨ asanapatɨ pɨhaapɨpatɨ turɨwipɨ tiwawaayopo. 68 Sawiwɨ Jisaasihoai sisɨpɨhundɨwɨ saundawaatopo. “Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaapɨ Iwinjatɨtaapɨ Autaahaatɨho Ahɨngisɨhoŋɨtapaapaahɨ saiwa ndɨ kiyatɨ tɨhuse tɨpɨ Autaahaatɨho netɨ gi nahɨsonɨhɨ nyangi ausaapɨ kanyate?” undɨwɨ maatɨmaatiwɨ mɨmaipɨwɨsawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihoai Nɨnɨ Wɨndɨ Mausotɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 14:66-72; Rukɨho 22:56-62; Jonɨho 18:15-18, 25-27)

69 Jisaasihoai mɨhatɨhɨ aŋɨtɨtɨhɨ taawɨ sawɨsauhɨ Pitaaho yamaapɨ ipaahaapɨ isɨhiya usaisa bindataise. Bimihɨ Kaiyapaasihomɨ asɨhiya otɨpɨpatɨhiyaamɨ waatɨ nasatɨ Pitaahoai usonatosatɨ saundataase. “Kɨnyɨ gisangi utaamoŋɨ Jisaasiho aunahɨpatɨ Garirihandaahapɨhoaisapɨ maasɨ bitohɨnɨhɨ gɨsotɨhoŋe,” undataase. 70 Saundihɨ Pitaaho kɨmɨ konɨne mundatɨ isɨhiya nahatiyaamɨ otɨhaatɨ ndɨhetɨ noaasatɨ saundataase. “Utaaso pɨwa kɨnyɨ katingo soai nɨnɨ wɨndɨ mausotɨhonɨnisɨ kɨnyɨ nehɨ nuwipɨhandɨ katapaase,” undataase. 71 Saundamapɨ Pitaaho isɨhiya ahoyanohiyɨhiyaamɨ ndɨhaapɨ yayatɨ dosi nawɨsaitatɨ notɨ onepatamɨ maasomwaaŋetetɨ bitondaise. Bitosɨhɨ Kaiyapaasihomɨ asɨhiya otɨpɨpatɨhiyaamɨ apopaatɨ amɨ waatɨ Pitaahoai iwinjataise. Iwinjataatɨ kapɨhɨ isɨhiya bitohohiyɨhiyai saundataase. “Utaamo kɨmo Jisaasiho Nasaretɨhandaahapɨhoaisatɨ maasɨ bitosɨhɨ iwinjahonɨhoe,” undataase. 72 Saundihɨ Pitaaho, “Ye, kɨmɨ konɨne,” mundatɨ daahɨ jahɨra noaasatɨ komɨha saundataase. “Apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ nɨnɨ utaaso soai wɨndɨ mausotɨhonɨne ndaato,” undataase. 73 Saundatosatɨ bitosɨhɨ kapɨhata masɨwonjɨ sanaihɨ kapɨhɨ isɨhiya usɨhiya bitotawaahiya napɨwɨ Pitaahoai saundawaatopo. “Akɨtɨsɨ uto nyahɨ gi aimɨ gɨsohonɨ kɨnyɨ pɨwaatɨpɨ kaingɨrɨhɨretɨ aimɨ mmoho kɨnyɨ Jisaasihoaisawɨ daiwɨ bitohohiyɨhiyaamɨ woŋe,” undawaatopo. 74 Aiwɨ saundɨwɨ mwɨtetauhɨ Pitaaho yayatɨ nuwinatɨ namatɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpatɨ katatɨ sandaase. “Amɨ nɨnɨ pɨwɨma kɨma katohɨma akaaha kamaatisanaahɨ gaasɨ Autaahaatɨho nɨngi naaŋatɨ yaasahandɨ nanɨmɨto. Nɨnɨ apɨpaahɨ akɨtɨ akɨtɨnɨhɨ utaaso so Jisaasihoai wɨndɨ mausotɨhonɨne ndaato,” undatɨ isɨhiya nunjehohiyɨhiyai kaundataase. Kiyai saundatɨ osasepɨhaasɨhɨ nehɨ ketɨ kuraanɨhɨ otɨpwɨsɨpaatɨ gandaase. 75 Aihɨ ketɨ Pitaaho Jisaasiho pɨwɨha jɨhɨ koai tɨmanatɨ saundatɨ kaundisɨhaapɨ gwɨnyaataise. Iyatɨ Pitaaho Jisaasihomɨ pɨwɨha kaundisɨha sura gwɨnyaasɨha kɨmaare: “Otɨpwɨsɨpaatɨ sangɨ gaatonɨhɨ isɨhiya gi kɨnyɨ komɨhoŋe hɨsaihɨ amɨ kɨnyɨ kiyai saundɨpɨ, ‘Owe, nɨnɨ utaaso soai wɨndɨ mausotɨhonɨne,’ undɨpɨ nisɨ ambɨpatɨ nepɨ nanoaasɨtaise,” undisɨha gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ komɨ maarɨho tundihɨ onepatamɨ mɨhapaahɨ noaipatɨ awaindɨhandɨ ngotɨ maipiyamataise.

Copyright information for `AGM