aJekaraiyaaho 11:12-13

Matthew 27

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Pairotɨhoaapɨhɨ Numwaasi Niyohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:1; Rukɨho 23:1-2; Jonɨho 18:28-32)

Aihɨ bowihɨ asisɨhaatɨhɨ kohokoaisawɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ dɨpumanɨwɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya nahatiya amɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiya pɨwɨha apatindɨtɨhɨ kanɨwɨ sanɨhohɨha Jisaasiho nɨnɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨne ndaatɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaasɨ sandapɨ ko napwɨto nɨwɨ aimɨ kanɨhohɨha nepɨ tɨtɨhemapɨ Jisaasiho gaasɨ napwɨto nɨwɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨ andɨtipɨ nepɨ kanɨwɨ wɨsasawaayopo. Sanɨwɨ tɨmanɨwɨ apɨpaahɨ wɨsasawɨ isɨsi Jisaasihoai nepɨ wɨrɨhɨrɨ watɨpɨhɨrɨ senɨhanda wɨsasawɨ numwaasi Romɨhandaahapɨ gamanɨhomɨ utaaho wo kiyapɨho komɨ ambɨpatɨ Pairotɨhoenda nowaayopo. Gamanɨho Romɨhandaahapɨho Jisaasihomɨ pɨwɨha tipɨtapaatɨ mmonatosatɨ awaisawɨhiyai aaye undatɨ Jisaasihoai tiwɨtandɨ sandɨ Pairotɨhoenda numwaasi nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Wɨratatɨ Napwindɨhandapɨhaare

(Aposerɨhiya 1:18-19)

Jisaasiho sohoai tiwɨtaatɨwɨ saiwɨ pɨwɨha kanɨwɨ wɨsasauhɨ Judaasiho Jisaasihoai komɨ tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨ awusaatɨ numwisɨho sandɨ mmonataatɨ namatɨ koai ipotɨwausesɨhɨ nɨnɨ maipɨhandɨ kiyono tatɨ maarɨho naaŋawihɨ gwɨnyaataise. Iyatɨ nawɨho taanauhɨho 30 kaiwɨ siriwaaho Jisaasihomɨ tiworisa Judaasiho nusepaasɨtɨhandapɨ nunyotɨho jahɨra nesi notɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaisunɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiyaisunɨ nunyataise. Nesi notɨ nunyataatɨ kiyai ko saundataase, “Nɨnɨ utaahonɨnɨ apɨpaahɨ maipɨhandɨ kaindɨ Jisaasiho utaaho tɨtɨhɨ ainahɨhoai sangi nasepaatɨ samɨ ikwɨraatɨhɨsamahonɨhɨ sohoai sahɨ tiwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kanɨwɨ aimɨ wɨsasauhɨ samɨ nawɨho jahɨra kɨmo nasesi nasonɨ nepɨse,” undatɨ kiyaamɨ nawɨho jahɨra nunyataise. Saundatɨ numwihɨ kiyaamɨha Judaasihoai saundawaatopo. “Sandɨ kɨnyɨ Jisaasihoai kawingɨtɨndapɨ nyahɨ wɨndɨ apɨpaahɨ gɨmunyaitaanɨ kɨnyɨ kɨwahonyɨhandisɨ wɨrapɨ isɨpɨ bitose,” undawaatopo. Saundauhɨ Judaasiho nawɨho Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ sapɨhɨ yotamapɨ notɨ wɨratamataise.

Aihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiya nawɨho Judaasiho tɨmasɨho nepɨ sanawaatopo. “Kɨmo nawɨmo itapɨpa tiwaatɨ jɨtɨpatɨ newaatɨ nuhaitɨhaawɨ nunyaahosɨ amɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpa itɨhɨtɨhapa ahotahosɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ otɨpɨpatapɨ wɨndɨ ahɨmaitɨhaawo,” nnawaatopo. Sanɨwɨ pɨwɨha naasaahɨ kanɨwɨ wɨsasawesi nawɨho ko nepɨ koraahɨ kapɨhɨ yapɨpatɨ wɨtɨ isɨhiya kaanɨhapɨhiya napwisaihɨhiyai kata yamwaitaatɨwɨ nunyawɨ newaayopo. Iyataatɨ satɨ yapitɨ sisɨwaahaipatɨ kwaatɨhaihaatɨ isɨhiya nopɨ jɨhura onɨha yapɨpatɨ kaimbɨwɨhatɨ nehɨ ahotihɨhatɨ nunyawɨ newaayopo. Saiwɨ nawɨho itapɨpa tipɨ jɨtɨpatɨ nepɨ nuhaitaatɨwɨ nunyawɨhora namapɨ satɨ yapitɨ nunyawɨ nepɨhatɨtihɨ isɨhiya satɨ yapiti Jɨtɨpataapɨhe tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨ wanɨ kɨmuraisangi satɨwɨ katɨwɨ ambɨhɨtawaatopo. Iyataatɨ sandɨ jɨhura utaaho Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Jeremiyaaho pɨwɨha wa satatɨ katɨsɨha tɨtɨhɨ akaaha noaipataise. Iyataatɨ pɨwa sandaase:

“Kiya nawɨho taanauhɨho 30 kaiwɨ isɨhiya Isɨraherɨhiya kopɨ nusepaasɨhoai numwɨtaatɨwɨ pɨwɨha wɨsasawɨ aaye tohɨho kamwaaŋɨ tɨtɨhɨ newaayopo.
10 Nepɨ nawɨho kora kapɨhɨ yapɨpatɨ onɨha kiyohiyɨhiya yapɨpatɨ sisɨwaahaipatɨ nopɨ namasawɨ onɨha kaiwɨ tɨhohiyɨhiyaamɨhatɨ nunyawɨ newaayopo nɨngi Awaisɨho nunyapɨ nepe dindɨhandamataiwo,” a 
ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Pairotɨho Pɨwɨha Netɨ Tipɨtapaatɨ Mmonatɨ Jisaasihoai Nunjesɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:2-5; Rukɨho 23:3-5; Jonɨho 18:33-38)

11 Aihɨ komɨ tiworisa numwaasi niyauhɨ notɨ Jisaasiho Pairotɨhoaapɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ Pairotɨhomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ bitosɨhɨ Jisaasihoai Pairotɨho saundatɨ nunjenataise. “Kɨnyɨ Judaahiyai iwinjatingɨhoŋɨ awaisɨhoŋo?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ Jisaasiho komɨha Pairotɨhoai saundataase. “Ye, kɨnyɨ sa ka tɨtɨhɨ katapaase,” undataase. 12 Iyatɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiyaunɨ pɨwɨha jaipɨtɨwɨhaiwa Jisaasihomɨhetɨ nepɨ yawutaapɨ Pairotɨhoai ko siyahoe siyahoe undohɨwaiwaapɨ Jisaasiho utaaho ainahɨhondaahandɨ kandɨ wihoaaŋɨha ko wɨndɨ kamaatɨtandɨ kamaatise. 13 Ko siyatɨ kopɨ jaipɨtɨwɨ pɨwɨha katohiyɨhiyai wihoaaŋɨha wɨndɨ kamundihɨ Pairotɨho Jisaasihoai saundataase. “Isɨmiya kɨmiya pɨwɨha kɨmaiwa kinyɨmetemapɨ katohɨwɨmaiwaapɨ wihoaaŋɨha kaundɨtaapɨha owetiso?” undatɨ nunjenataise. 14 Pairotɨho saundatɨ nunjesɨhɨhandɨ kandɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha koai apɨpaahɨ masɨhonjɨsangi wɨndɨ kamundise. Siyatɨ apɨpaahɨ wɨndɨ kamundihɨ Pairotɨho namatɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yayatɨ gwɨnyaataise.

Kɨma Pɨwɨma Pairotɨho Jisaasiho Napwɨto Tindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:6-15; Rukɨho 23:13-25; Jonɨho 18:38-19:16)

15 Iyataatɨ Judaahiyaanɨnɨ Autaahaatɨho jɨhura nyapundatɨ isɨhiya yapɨpatɨ Isipɨhandaahiyai tiwatɨ netɨ nopɨsasamatɨ kiyaamɨ ikwɨraatɨhapɨ nyamɨ asoya asisai waatɨho asisɨha numwaasuraapɨ kɨnaungwɨha nahatewetɨ gwɨnyaahaayo. Siyahaahura nyamɨ isɨhiya maatɨmaatiwɨ maipɨhiyai gamanɨho netɨ napusawɨhiyaamɨ woai nupusoaase undaatɨ Judaahiyaanɨnɨ yawanaanɨnɨ kaundonɨhoai Pairotɨho nyamɨ kiyapɨho nuwausoaasahore. 16 Aihɨ sura utaaho wo apɨpaahɨ maipɨho maatɨmaatisatɨ ikonatɨ isɨhiyai tiwamatɨ aunahɨpatɨ yapɨpatɨ nopɨsasaho amɨ isɨhiya nahatiya kopɨ siyahoe tɨwɨ usowɨho komɨ ambɨpatɨ Barapaasihoai nepɨ napuhauhɨ napwɨtatɨ bindataise. 17 Aihɨ isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ Pairotɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ masaataatɨ noaipapɨ ahoyanɨhauhɨhura Pairotɨho kiyai saundatɨ nunjenataise. “Nɨnɨ utaamurɨ kɨmuramɨ wo maahoaisɨnɨhɨ nutusoaasɨtandɨ sahɨ samɨ maarɨho gwɨnyaawaayopo? Barapaasihoro e Jisaasiho Kɨraisihoro tohɨhoro?” undatɨ nunjenataise. 18 Sandɨ apaapɨ kiyai nunjenataamaaise amɨ Pairotɨho Jisaasiho utaaho ainahɨhosɨ nehɨ iwinjatɨ nandusoaasɨtando tatɨ gwɨnyaatɨ amɨ aimɨ biyatɨ mmonataatɨ isɨhiya nehɨhiya Jisaasihoai utaaho gaahoso tɨwɨ usohauhɨ amɨ Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya tanyaaha owehandɨ nehɨ nuwipɨhandɨ isɨhiya taahiyɨhiya Jisaasihoai maaritɨwɨ nuwipinjauhɨ kandapɨ kiyai apowihɨ Jisaasihoai numwaasi nasauhɨ sandapɨ isɨhiya nahatiyai nunjenataise. 19 Saundatɨ nunjenatosatɨ kiyaamɨha pɨwɨha wihoaaŋɨhaapɨ taatɨ jatihɨ komɨ apwaataatɨ Pairotɨhopɨ pɨwɨha wa nusoaasataatɨ saundataase. “Kɨnyɨ utaaso so apɨpaahɨ aŋɨnɨ tɨtɨhɨ ainahɨhoaisɨ wapa kamaawimbɨ owetane. Sandɨ gi nɨnɨ apaapɨmaahɨto, amɨ utaaso sopɨ nɨnɨ wanɨ bousetɨmetɨ kopɨ yapepatɨ nisɨ maarɨho ambɨpatɨ yainyahandɨ jataatɨhɨto. Isɨ uta soaisɨ wapa apɨpaahɨ wɨndɨ kamaawimbɨ kinyɨ ikwɨrɨ nepɨ nasɨhasɨne,” undatɨ pɨwɨha nusoaasataise. Nusoaasihɨ netɨ awɨtatɨ amɨ sandapimaawɨ Pairotɨho namatɨ Jisaasihoai netɨ nehɨ iwinjatɨ nandusoaasɨtando tatɨ gwɨnyaataise.

20 Aihɨ Pairotɨho kiyaamɨha wihoaaŋɨha koai kaundɨtaatɨwɨ jatataatɨ komɨ apwaataatɨ pɨwɨha nusoaasisɨha biyatɨ mmonatɨ gwɨnyaataise. Ko taatɨ saihɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasɨpɨho maahoaipa tɨhɨwɨ waamaindumapɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ Judaahiyaanamɨ gwɨnyaahiya jɨhiya isɨhiya wɨrɨsandɨhiyai nɨwusepaipapɨ saundawaatopo. “Sahɨ Pairotɨhoai saundɨwɨse. ‘Barapaasihoai nupusoaasapɨ Jisaasiho daahɨ napone,’ undɨwɨse,” undawaatopo. 21 Aihɨ Pairotɨho kiyai bapiyatɨ jɨhaatɨ saundatɨ nunjenataise. “Utaamurɨ kɨmuramɨ maahoaisɨnɨhɨ nutusoaasɨtandɨ sahɨ maarɨho gwɨnyaawaayopo?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ kiya aimɨ gwɨnyaapɨ bitombɨwɨhiyaasɨ kaahaatɨwɨ koai saundawaatopo. “Barapaasihoai nupusoaase,” undawaatopo. 22 Saundauhɨ Pairotɨho kiyai komɨha saundatɨ nunjenataise. “Kiyonaahɨ Jisaasiho Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaatɨ Iwinjatɨtandɨ Autaahaatɨho Ahɨwisɨhoe tohɨhoai nɨnɨ napitɨwitandono?” undatɨ nunjenataise. Saundatɨ nunjesɨhɨ isɨhiya nahatiya kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nausaapɨ kaahaatɨwɨ Pairotɨhoai saundawaatopo. “Ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ nepɨ tipɨmandaapɨ sohoai timmape,” undawaatopo. 23 Saundɨwɨ kaahaatauhɨ amɨ Pairotɨho kiyai saundatɨ nunjenataise. “Kɨmo utaamo maipɨhapa maatɨmaatɨhɨrɨ napindɨnɨhɨ kaisono?” undatɨ nunjenataise. Ko kiyai saundihɨ amɨ kiya kiyaamɨ maahomwaaŋɨ norɨpatɨwɨ kaahaatɨwɨ koai saundawaatopo. “Ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ sohoai nepɨ tipɨmandaapɨ timmape,” undɨwɨ kaahaatawaatopo.

24 Isɨhiya saiwɨ kaahaatɨwɨ komɨ pɨwɨha wɨndɨ atɨhomaawisauhɨ Pairotɨho mmonataatɨ wiwa maatɨmatɨhɨrɨ noaipatɨ isɨhiya nepɨ tunnɨwɨ nopɨsasɨndaawo tatɨ gwɨnyaataise. Siyatɨ gwɨnyaataatɨ namatɨ ko isɨhiya wɨrɨsandɨhiyaamɨ ndɨhetɨ otɨhaatɨ waapoho netɨ komɨ ikwɨrɨ bausataise. Bausatɨ kiyai saundataase, “Utaamo kɨmoai sahɨ sohoai tipe tɨwɨ kaahaatohɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ tiwisaihɨ napotaataahɨ sandɨ nisɨhandɨmaahe. Owetise. Kɨmo utaamoai sahɨ tiwawaawaahɨ sawanaatamɨ gwɨnyaahohɨtɨhanda kiyawaayopo satɨtɨ nasisatɨ nisɨ ikwɨrɨ kɨmɨrɨ sahɨ ninjahauhɨ samɨ ndɨhetɨ bausataayo. Isɨ sahɨ utaamo kɨmoai tiwawaawaahɨ nehɨ sawanaatamɨhande. Sawanaatamɨhandisɨ sahɨ pɨwɨha naitaapo,” undatɨ Pairotɨho komɨ ikwɨrɨ bausataise. 25 Pairotɨho kiyai saundihɨ kiya isɨ wɨrɨsandɨhiya nahatiya koai wihoaaŋɨha saundawaatopo. “Koai sohoai tiwaatɨ komɨ jɨtɨpatɨ newaatɨ nuhaahohɨtɨhandapɨ gaasɨ Autaahaatɨho naaŋatɨ yaasahandɨ nyangisunɨ nyamɨ manyinya asoya asisa ipotɨ ipotɨhiyai nanyamɨto,” undawaatopo. 26 Aihɨ Pairotɨho Barapaasihoai nuwausoaasihɨ naihɨ Jisaasihoai netɨ komɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ ikwɨraatɨhematɨ saundataase. “Koai wɨrɨhɨra nepɨ yupwapɨ nupwɨ numwaasi nuwɨ tipɨmandaapɨ tipɨse,” undataase. Saundihɨ kiya wɨrɨhɨrɨ otasaahepɨ ainɨhɨrɨ dawipatamatiyahɨrɨ nainaametahɨra Jisaasihoai nepɨ yupwapɨ nuwawaayopo. Yupwapɨ nuposawɨ numwaasi nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihoai Maatɨmaatɨwiwɨ Sisɨpɨhundohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:16-20; Jonɨho 19:2-3)

27 Aihɨ Pairotɨhomɨ isɨhiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihoai numwaasi nuwɨ awaisɨho Pairotɨhomɨ aŋɨpɨpɨhɨ masaataatɨ sasaahoya usa bimohɨpɨpɨhɨ noaipawaayopo. Aiwɨ amɨ kiya nahatiyai gaatɨwɨ numwaahauhɨ kiyaisawɨ maawɨ Jisaasihomɨhinɨ napɨwɨ ahoyanawaayopo. 28 Ahoyanɨwɨ Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ niyosɨrɨhɨrɨ nesɨpamapɨ kiya apotɨhɨrɨ isɨhiya awaisawɨhiya gamanɨhiya kiŋɨhiyaahɨhɨ niyohohɨrɨhɨrɨ nepɨ Jisaasihoai nɨwusoaitaatɨwɨhapa newaayopo. 29 Aiwɨ kiya kaarɨha kɨsɨhɨsumbɨpa niyapɨ jaipaiwɨ namɨhanɨwɨ tingaatɨha awaisawɨhiya gamanɨhiya kiŋɨhiyaahɨhɨ nipaatohɨha kaiwɨ Jisaasihoai komɨ mɨtɨhoaasɨnɨ nɨwipaapɨ amɨ irɨhɨrɨ awaisawɨhiya gamanɨhiya kiŋɨhiyaamɨ watɨpɨhandɨ nunjahɨrɨ komɨ ikwɨrɨ gaahɨretɨ isɨpusosawaayopo. Aiwɨ kiya komɨ utatototɨ atotɨpɨwesawɨ ko kiyaamɨ ipɨpaatihɨhandaamataiwɨ maatɨmaatɨwiwɨ sisɨpɨhundawaayopo. Sawiwɨ koai saundawaatopo, “Sɨkoŋe. Sɨkoŋɨ Judaahiyai koŋɨnɨhɨ kiŋɨhoŋimatɨpɨ winjatɨmɨ numwe!” undɨwɨ maatɨmaatundɨwɨ sisɨpɨhundawaatopo. 30 Saundɨwɨ maatɨmaatundɨwɨ sisɨpɨhundɨwɨ Jisaasihoai maahoaipurupwɨ amɨ irɨhɨrɨ kiya isɨpusosohɨrɨhɨrɨ nepɨ kɨraahɨ komɨ mɨtɨhaatɨhɨ jinjɨhaatɨ tiwawaayopo. 31 Kiya koai saiwa sawiwɨ owemaposawɨ apotɨhɨrɨ isɨhiya awaisawɨhiya isɨhiyai iwinjatohiyɨhiya niyohohɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai nepɨ maatɨmaatɨwiwɨ nɨwɨsohohɨrɨhɨrɨ nesɨpapɨ sawahomɨhɨrɨ nepɨ nɨwɨsoposawaayopo. Aiwɨ kiya ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ sohoai tiwɨtaatɨwɨ Jisaasihoai numwaasi nowaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨmandaapɨ Sohoai Tiwohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:21-32; Rukɨho 23:26-43; Jonɨho 19:17-27)

32 Saiwɨ aunahɨpatɨ namasi Jisaasihoai numwaasi taawɨ daihɨra nowaawɨ utaaho wo aunahɨpatɨ Sairinihandaahapɨho komɨ ambɨpatɨ Saimonɨhoaisawɨ nutanawaayopo. Nutanɨwɨ koai Jisaasihomɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya nehɨ sawanaunyaapɨ tarɨwundɨwɨ nepɨ tɨpwɨtɨwusosauhɨ ko turɨpwɨtataise. 33 Aiwɨ Jisaasihoai numwaasi kiya nuwɨ aunahɨpatamɨ nawɨsapɨ ipaahaapɨ wapɨhɨ ambɨpatɨ Gorɨkataahanda noaipawaayopo. Iyataatɨ satɨ ambitɨ Gorɨkataahando tohɨtɨndɨ tanyaaha itapɨpaamɨ mɨtɨhomɨ andɨtatamatetahapɨho tawaatopo. 34 Sapɨhɨ noaipapɨ komɨ ambɨpatɨ yatɨhɨ yaawonɨhɨ tipɨmandaitaatɨwɨ Jisaasihoai waapoho wainɨhandɨ waapoho watɨpɨho ikɨrɨhoaisawɨ tɨmaamaipɨ nuhaapɨ kɨsɨhɨsiwɨ nandotɨwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya nunyawaayopo. Nunyauhɨ netɨ nanatɨ mmonata ikonatɨ nurɨtɨmasɨhɨ amɨ ko wɨndɨ namainje. 35 Aihɨ sapɨhɨ Gorɨkataahanda Jisaasihoai ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaahauhɨ napwɨtandɨ nimandataise. Tipɨmandaaposawɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ wɨrɨ tipɨtapaapɨ newaawɨ wɨrɨ nahatohɨrɨtihɨ namapɨ kɨrɨ diyaamaho nese tɨwɨ ipɨpa wapa isawaayopo. Isawaawɨ apotɨhɨrɨ nahatohɨrɨ kiyaamɨ wo netaise. 36 Saiwɨ ipɨpa isɨwɨ Jisaasihomɨ apotɨhɨrɨ neposawɨ kiya kapɨhɨ daahɨ bindawa Jisaasihoai wiwa komɨ naisɨhiya tinjaapɨ numwaitaawo tɨwɨ jaawɨ bitotawaayopo. 37 Aiwɨ Jisaasihomɨ mɨtɨhomɨ autaahɨ ipatetɨ komɨ tiworisa pɨwɨha kaapɨ napone tohɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaiwɨ tipɨmandaaposawaayopo. Iyawaawɨ sa pɨwa satɨwɨ jɨpatɨpiyawaayopo.

Kɨmo Jisaasiho Judaahiyai Iwinjatisɨho Kiŋɨho Awaisɨhore,

tɨwɨ jɨpatɨpaiwɨ tipɨmandaaposawaayopo.

38 Aihɨ utaahurɨ wurɨ maatɨmaatimɨ ikopaisahuri Jisaasihoaisawɨ maawɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ yatɨwetɨ woai gaahɨraihoaaŋɨ amɨ woai konaamohihoaaŋɨ tipɨmandaahauhɨ napwɨtaatɨmɨ nimandamaise.

39 Isɨhiyaamɨ daihɨra detɨ saiwɨ tipɨmandaaposauhɨ isɨhiya daiwɨ nuwɨ napɨwɨyawaahiya iwinjawaawɨ Jisaasiho ipatetɨ tipɨmandandihɨ kiyaamɨ mɨtɨho tunniwɨ ikwɨwiwɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kaundɨwɨ sisɨpɨhundawaayopo. 40 Sisɨpɨhundɨwɨ saundawaatopo, “Ese! Uto kɨnyɨ satɨpɨhoŋɨsɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandɨ nɨnɨ otinjaatɨ napapatɨ nupwɨsasɨtɨ amɨ asisɨha mairɨ ma saniyonɨhɨ jahɨra netɨ mɨhondɨ aŋɨmatɨto tingɨhoŋɨ sɨkoŋo. Kɨnyɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahoŋɨtapaapaahɨ immatɨ nemapɨ namaapopɨ asohoŋimate,” undawaatopo.

41 Sɨrɨ kɨretɨ naasaipitɨ kawiwɨ pɨrisihiya isɨhiya isɨhiyaapɨ nandapa kohasipɨho maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ katɨwunjohiyɨhiyaunɨ amɨ gwɨnyaahiya jɨhiyaunɨ Jisaasihoai nepɨ nusopɨsasɨwɨ mɨmaipɨwiwɨ sisɨpɨhundawaayopo. 42 Kiya sawiwɨ Jisaasihopɨ satawaatopo, “Kɨmo utamo isɨhiya usaisɨ tɨtɨhemwahosɨ amɨ katɨ kiyatɨ sawaho wɨndɨ tɨtɨhematatɨ ipatetapɨ namoaatɨpase. Iyatɨ ko Isɨraherɨhiyai Iwinjatisɨho Awaisɨho sɨkosɨ ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatɨ nemapɨ noaatɨpane. Noaatɨpahonɨhɨ nyahɨ mmonaatɨ akɨtɨ koso taatɨ kopɨ gɨwunyaitaano. 43 Iyatɨ amɨ ko Autaahaatɨhopɨ biyatɨ gɨwunyaatɨ amɨ ko Autaahaatɨhomɨ Mwaahonɨne tahore. Satahosɨ wanɨ Autaahaatɨho koaisɨ maarɨho nunyataatɨ nasatɨ koai tinjausetɨ numwaaso taatɨ nyahɨ iwinjaitɨhaawo,” nɨwɨ kiya Jisaasihopɨ sisɨpɨhɨtawaatopo. 44 Iyauhɨ amɨ utaahurɨ maatɨmaatɨhɨrɨ ikopaapɨ nepɨ tipɨmandaahohururisangi Jisaasihoai naasaipitɨ katɨ kawimɨ sisɨpɨhundamaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Maarɨho Nusoaasatɨ Napwindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:33-41; Rukɨho 23:44-49; Jonɨho 19:28-30)

45 Aihɨ ipɨho saniyatɨ otɨhasɨnɨtatɨ sɨwipatɨ auhɨraapɨhɨ itɨpunohuraatihɨ kapɨhɨ yapɨpatɨ nahatepɨ gaamatɨ nehɨ nɨwipɨhandɨ ipɨho asɨhataise. Siyatɨ asɨhatɨmɨ notɨ ipɨho sɨwipatɨ japɨhɨ saasɨnataise. 46 Iyatɨ sura ipɨho mɨhepɨ yaataatisuraatihɨ Jisaasiho nehotatɨ kaahaata sandaase. “Eri Eri rama sapakɨtani?” tatɨ kaamɨ tanyaaha sandaase, “Ese, nisɨ Autaahaatɨhoŋe kɨnyɨ nɨngi napindapɨ apɨpaahɨ nanɨmamahise?” tatɨ komɨ Sapɨho Autaahaatɨhopɨ kaahandaase.

47 Satihɨ isɨhiya usa sapɨhɨ bitotawaahiya koai atɨwisawaawɨ satawaatopo. “Ko Eraijaahopɨ gandaase nasatɨ tinjausaitando,” nnawaatopo. 48 Sanɨwɨ kiyaamɨ wo atisamapɨ nihɨti notɨ wɨndɨ yutɨpɨhandɨ waapoho isɨwatɨtandɨhandɨ netɨ waapoho wainɨhandɨ biyatɨ jɨmaayahandɨ tɨmandaatɨ notɨ irɨhɨrɨ asatɨpatetɨ ningahɨwatɨ nesi niyatɨ Jisaasiho nandotatɨ komɨ maahomwaaŋɨ ahɨwisatɨ nunyataise. 49 Wo Jisaasihoai sawihɨ amɨ usa satawaatopo, “Eraijaahopɨ gandaasɨ koai Eraijaaho nasatɨ tinjausetɨ numwaaso taatɨ iwinjaitɨhaawo,” tɨwɨ Jisaasihopɨ maatɨmaatɨtɨwɨ sisɨpɨhɨtawaatopo. 50 Aihɨ Jisaasiho jahɨra Autaahaatɨhopɨ kaahaatatɨ sawahomɨ gwɨnyaasɨtɨhanda komɨ maarɨho Autaahaatɨhoai numwihɨ numwaasɨhɨ napomataise. 51 Aihɨ sura Jisaasiho maarɨho nusoaasisururaanɨhɨ apotɨhɨrɨ utaarɨhɨrɨ Autaahaatɨhomɨ aŋɨ awaindɨhandaatɨhɨ nimandirɨhɨrɨ otɨhutaatɨ mɨhasɨnapɨ napwɨrɨnɨmɨ kɨrɨnɨhɨ mɨhaapɨ notɨ yatɨwɨndaise. Aihɨ yapɨpatɨ ahoainatɨ ipɨpatɨpatɨ ipɨpatɨpinatɨ amɨ nawɨha awaiwaiwa nutatɨ nawatataise. 52 Iyatɨ kapɨhɨ isɨhiya itapɨpaamɨ anɨmwaasɨha ipwɨrɨndɨwatɨ nutatɨ nuwatɨ japwainjɨhɨ isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaahohiyɨhiya napwauhɨ yamwaahohiyɨhiya jahɨra taahiyɨhiya nepawaayopo. 53 Aiwɨ Jisaasiho anɨmwaahɨpatombɨ aimɨ nepasɨhura kiyaamɨ anɨmwaahɨpatɨ namasi aunahɨpɨ Awaipatɨ Autaahaatɨho satɨ nisɨhate tatɨ maaritimbɨpɨhɨ Jerusaremɨhandaahapɨ niyawaayopo. Niyauhɨ isɨhiya taahiyɨhiya kiyai iwinjawaayopo.

54 Yapɨpatɨ siyatɨ ipɨpatɨpinatɨ kahapaamapɨpa nahataapa noaipasɨpɨpa tunnɨwɨ yawɨnohiyɨhiyaamɨ saaho tɨhaapundisɨhounɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya koaisawɨ Jisaasihoai iwinjatohiyɨhiya mmonɨwɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yayawaayopo. Yaiwɨ kiya Jisaasihopɨ satawaatopo. “Ese, uta kɨmo apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaahore!” tawaatopo.

55 Iyataatɨ asɨhiya taahiyɨhiya Jisaasihoai iwɨtatamanɨwɨ tɨhɨngwaasɨwiwɨhiya koai Garirihandaahapɨ nuwipinjai napɨwɨhiya sapɨhɨ nawɨsawɨ kaanɨhɨ bitotawa mmonɨwɨ japepinjawaayopo. 56 Aiwɨ siya asɨyaamɨhatɨhapɨ winyaamɨ ambɨpatɨ sinyaare: Mariyaahaatɨ aunahɨpatɨ Makɨtaraahandaahapɨhaatɨtihɨ amɨ waatɨ Maariyaahaatɨ Jemɨsiyɨ Josepiyaamɨ sanaatɨ amɨ waatɨ Sepetihomɨ mwaahuramɨ sanaatɨ siyaare.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nepɨ Yamwaahohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 15:42-47; Rukɨho 23:50-55; Jonɨho 19:138-42)

57 Aihɨ ipɨho sangɨ nipatatɨ asɨhatahuraatihɨ utaaho wo komɨ ambɨpatɨ Josepɨho kapɨhɨ nasatɨ noaipataise. Iyataatɨ so aunahɨpatɨ Arimatiyaahandaahapɨho ikɨpɨpa nawɨho taahɨpɨpaisahore. Iyatɨ ko Jisaasihomɨ pɨwɨha biyatɨ atisatɨ netɨ japepihɨratɨ amɨ Jisaasihoai maarɨho biyatɨ nunyahore. 58 Iyatɨ ko Pairotɨhoenda notɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ netɨ yamwaitandɨ nunjenataise. Netɨ yamwaitandɨ nunjesɨhɨ Pairotɨho komɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai Jisaasihomɨ ambɨpatɨ Josepɨhoai nepumwɨtaatɨwɨ pɨwɨha kaundataase. 59 Kaundihɨ nuwɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ Josepɨhoai nepunyauhɨ Josepɨho Jisaasihomɨ ambɨpatɨ netɨ apotɨhɨrɨ kɨhoepɨhɨrɨ asɨrɨhɨraapɨhɨ mmataise. 60 Mmatɨ anɨmwaahɨpatɨ akosɨha wanɨ asɨpatɨ itapɨpa wɨndɨ ahɨmaayawɨhatɨ sawahomɨhatɨ koai nawɨhetɨ nisatoaapatɨ yamwaahatopɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ nesi notɨ wiwatɨ ahiyataise. Siyatɨ wiwatɨ ahiyatɨ anɨmwaahɨpatamɨ maahomwaaŋɨ mipatetɨ nawɨha awaisɨha nawapwaaho netɨ nisapuwatɨ napuwatosamɨ sapɨhɨ namasi notaise. 61 Aihɨ Mariyaaha Makɨtaraahandaahapɨhaatunɨ Mariyaahaatɨ waatɨ sapɨhɨ anɨmwaahɨpɨ akosaamɨ wihɨnɨ mandosamɨ bindamaise.

Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihomɨ Anɨmwaahɨpatetɨ Jaawɨ Timohɨtɨhandapɨhaare

62 Aihɨ bowihɨ Judaahiyaanamɨ asisɨha awaisɨha Sapaatɨhandetɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyaunɨ amɨ Parisihiya napɨwɨ pairotɨhoai iwinjawaayopo. 63 Iwinjapɨ Jisaasihopɨ koai saundawaatopo. “Awaisɨhoŋe, uta jaipɨmundisɨho sangɨ napotɨ asoho bindataahura pɨwɨha wa ko katisɨhaapɨ nyahɨ gwɨnyaahaawɨ gi kaapɨ kahɨtisaihɨ kɨnyɨ wapa kaitaapɨ nahɨsendɨhaawɨ nasahaayo. Iyataatɨ uta jaipɨmwɨndisɨho pɨwɨha satɨmɨhore. ‘Asisɨha mairɨ ma saniyonɨhura jahɨra nɨnɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepaito,’ tatɨ katɨmɨhore. 64 Satɨmɨhosɨ wiwa komɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ mmowɨ nepɨ nuwipinjohiyɨhiya noaatɨwɨ apatindɨtɨhɨ napɨwɨ komɨ ambɨpatɨ ikonɨwɨ neposawɨ isɨhiyai wiwa kiya satɨwɨ, “Ko anɨmwaahɨpatombɨ aimɨ nepase,” undɨwɨ jaipundɨtaapo. Saundisaihɨ jaipɨpa kɨmba ipotɨhapa jɨhapai nusatipɨhaatɨ awaimbɨpaatɨtaise. Iyataatɨ sandɨ nyahɨ gi apaapɨmaahɨto kɨmba jaipɨmba nepɨ atiwɨ gwɨnyaapɨ isɨhiya taahiyɨhiyai kataunjiwaiwa japepihɨrɨtauhɨhandapɨto. Isɨ sandapɨ kɨnyɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai kaundisamɨhɨ kiya Jisaasihomɨ anɨmwaahɨpatetɨ asisɨha mairɨ ma sanotɨ owetanɨhapɨ jaawɨ bitoaito. Jaawɨ bitosaihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya komɨ ambɨpatɨ wɨndɨ napɨwɨ ikomando,” undɨwɨ Pairotɨhoai kaundawaatopo. 65 Saundauhɨ Pairotɨho kiyai komɨha saundataase, “Gaasɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usai numwaasi nuwɨ anɨmwaahɨpatamɨ maahomwaaŋɨ mipatɨ anɨtiwɨ nepɨ napupwɨ kaiwosawɨ kiyai ahɨwisaihɨ jatɨwɨse,” undataase. 66 Saundihɨ kiya nuwɨ anɨmwaahɨpatɨ anɨtiwɨ nepɨ napupwɨ amɨ nawɨha mipatetɨ napwɨndisɨha isɨhiya usa nupwɨ nemaamaito tɨwɨ itɨhɨtɨwɨ asɨtɨha napupwɨ wapa mipatetɨ namasawaayopo isɨhiya wapa wipaisaihɨ mmondaatɨwo. Aiwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai ahɨwisauhɨ kapɨhɨ jaawɨ bitotawaayopo.

Copyright information for `AGM