Matthew 28

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Anɨmwaahɨpatombɨ Jahɨra Nepasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 16:1-10; Rukɨho 24:1-10; Jonɨho 20:1-18)

Aihɨ Judaahiyaanamɨ asisɨha awaisɨha Sapaatɨhandɨ
28:1Sa asisɨha saararehura Judaahiya ikɨnohuraare.
mmonɨhoaasohɨha aimɨ sanotɨ owetihɨ asisɨha Sandehura taatɨ bowataise. Taatɨ bowihɨ asisɨhaatɨhɨ koho koaisamɨ apopɨpurɨ Mariyaaha Makɨtaraahandaahapɨhaatɨtihɨ amɨ Mariyaahaatɨ waatɨtihɨ Jisaasihomɨ akosɨha anɨmwaahɨpatɨ mmondaatɨmɨ nomaise.
Aihɨ sapɨhɨ ketɨ nɨwisaataatapɨhandɨ wonamaatɨ topɨtaata yapɨpatɨ ipɨpatɨpinataise amɨ Autaahaatɨho Awaisɨhomɨ enjerɨho itɨpɨho yamɨhapataatɨhapɨ otɨpɨpatɨho yamɨhapatɨ namasi maapɨ yapɨpataapɨhɨ noaatɨpasɨho. Noaatɨpatɨ nawɨha nawapwaaho aungwohandɨ anɨmwaahɨpatamɨ maahomwaaŋɨ mipatetɨ napwɨndisɨha nuwatɨ netɨ nepehaasatɨ kaanɨhɨ nawɨsatɨ ahiyatosatɨ kasɨnɨ ko bindataise. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nahato sisɨha kɨnapɨpaamatiya nausaatatɨ otiwatɨ kaumbwaatɨ amɨ komɨ apotɨhɨrɨ amɨnaihɨrɨ apɨpaahɨ kɨhoepɨ taanahɨndaise. Ko Setaho sapɨhɨ noaipatɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhaiwa saasanotɨhaiwaisatɨ bitosɨhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihomɨ anɨmwaahɨpatɨ jaawɨ bitohohiyɨhiya koai usonɨwɨmapɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ yaiwɨ itipɨ kwaapanɨmaasapɨ yapɨpataapɨhɨ tɨmahiyawɨ apɨpaahɨ isɨhiya napowaahiyaamatiyawaayopo.

Aihɨ amɨ enjerɨho yamɨhapataatɨhapɨho apopɨpurisɨ saundataase. “Amɨ sainjaahɨhɨ wɨndɨ yamaimɨse. Nɨnɨ aimɨ jasohonɨ Jisaasiho ipɨ tɨtɨhɨ atawɨhatetɨ tipɨmandaapɨ tiwohɨhopɨ taamɨ daamaise. Kohɨ kɨmbɨhɨ wometɨse. Wometatɨ aimɨ jahɨra asohoematatɨ nepase sawaho jɨhɨ nepaito tatɨ katirɨhɨrɨ kɨreto. Koai ahiyauhɨ nanototimbɨpɨhɨ kɨmbɨhɨsɨ wometɨsɨ sainjaahɨ nammɨ baimɨ mmonɨmɨse. Mmonɨmapɨ nehɨ ketɨ nihɨti naimɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyai saundɨmɨ kaundɨmɨse. ‘Jisaasiho aimɨ anɨmwaahɨpatombɨ asohoematatɨ jahɨra nepase. Nepasi samɨ jɨhɨ Garirihandaahapɨ mɨho naise. Sapɨhɨ sangi nasamaatɨ ahositandɨ naisɨ sahɨ koai usondaatɨwɨ naiwɨse,’ undɨmɨ kaundɨmɨse. Pɨwɨha kɨma sainjaasangi nɨnɨ akaaha akɨtɨnɨhɨ kasatataato. Kasatataatonɨ sainjaahɨ gwɨnyaapɨ ketɨ naimɨse,” undatɨ yamɨhapataatɨhapɨho apopɨpuri tarɨwundatɨ natausaasataise.

Aihɨ apopɨpurɨ kapɨhɨ anɨmwaahɨpatɨ tarɨwaimɨ namasi yayamaahandɨ amɨ kapuramɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nga maaritɨmɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyai Jisaasiho nepasɨtɨhandapɨ kaundɨtaatɨmɨ naupwasi niyamaise. Taamɨ naupwasi naihɨ nɨwisaataatapɨ akohɨhɨ Jisaasiho noaipatɨ kapurisatɨ nutana iwinjatɨ saundataase. “Maimbure asisɨhaatɨhe,” undataase. Saundihɨ nammɨ tɨmahiyamɨ Jisaasihomɨ auhɨrɨ iwipɨ maaritɨmɨ koai mepɨ autaahepumamaise. 10 Sawihɨ kapuri Jisaasiho saundataase, “Sainjaahɨ wɨndɨ yamaimɨse. Yamaimɨ naimɨ nisɨ nɨhoaarɨsa nisɨ otɨpɨpatɨhiya Garirihanda nɨngi nisonda naitaanɨ kapɨhapɨ kiya naita sainjaahɨ kaundɨtaatɨmɨ naimɨse,” undatɨ natausaasataise.

Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiya Jisaasihomɨ Anɨmwaahɨpatɨ Jaawɨ Bitohohiyɨhiya Kahapaamapɨpa Noaipasɨhɨ Mmonɨhohɨpɨpaapɨ Pɨwɨha Katohɨtɨhandapɨhaare

11 Apopɨpurɨ taamɨ daihɨra naihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya anɨmwaahɨpatetɨ jaawɨ bitohohiyɨhiyaamɨ usa aunahɨpata jahɨra naiwɨ kahapaamapɨpa noaipasɨpɨpaapɨ nahatewa ausaapɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa maahoaipatɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai waamaindumapɨ nunyohiyɨhiyaamɨ mɨtɨhiyai kaundawaatopo. 12 Saiwaapɨ kaundauhɨ atiwosawɨ kiya Judaahiyaanamɨ mɨtɨhiya gwɨnyaahiyaisawɨ ahoyanɨwɨ pɨwɨha wa kanɨwɨ wɨsasawaayopo. Kanɨwɨ wɨsasawɨ satawaatopo. “Jisaasiho anɨmwaahɨpatombɨ asohoematatɨ jahɨra nepase,” nyatɨwɨ kanyatohɨtɨhandɨ nesi isɨhiyai tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya wɨndɨ ausaapɨ kamundɨto nɨwɨ nawɨho apɨpaahɨ awaisɨho ikihɨ awaihihɨ nunyawaayopo. 13 Nawɨho awaisɨho nunyawɨ kiya tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai saundawaatopo. “Jisaasiho jahɨra nepasɨtɨhandapɨ isɨhiya nasesaihɨ sahɨ satɨtaatɨwe, ‘Nyahɨ nanowaamahonɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya apatɨhɨ napɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nehopo tɨtaatɨwe. 14 Amɨ gamanɨhomɨ kiyapɨho Pairotɨho sandapɨ atisataatɨ sangi sasatatɨ sandɨ sahɨ wɨndɨ namoaitɨhiyaatɨsɨ akɨtɨnɨhɨ nanomɨhauhɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya newaayowo?’ satatɨ nasɨsehonaahɨ nyahɨ daihɨra wɨra mmonaatɨ koai newaatɨ napaisaatumwaitaano. Napaisaatumwasaihɨ ko sangi wapa kamaasisonɨhɨ amɨ sahɨ samɨ ambɨpatapɨ awaindɨhandɨ yaiwɨ wɨndɨ mɨtaahɨ gɨmunyaitaatɨwo,” undɨwɨ atɨpatisawɨ nawɨho awaisɨho kiyai nunyawɨ kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nepɨ nɨwisapuwawaayopo. 15 Iyauhɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya namapɨ nawɨho nepɨ kiyai Judaahiyaanamɨ awaisawɨhiya satɨwɨ katɨwɨse undɨwɨ kaundohɨwaiwa kɨretɨ nesi isɨhiyai kaundawaatopo. Satɨwɨ Jisaasihomɨ ambɨpatɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nehopo tɨwɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya pɨwɨha katohɨha Judaahiyaanamɨhatɨhɨ kaanɨhɨ daayatɨ nɨnɨ jɨpatɨpiyohurɨmura ahondaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Noaipatɨ Iwinjatindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 16:14-18; Rukɨho 24:36-49; Jonɨho 20:19-23)

16 Aihɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonaatɨ newaatɨ kiyaatɨ nɨwipinjohiyɨhiyanɨnɨ 11 kiyaatɨ ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ naasohɨtahiyaanɨnɨ sisɨho woaasɨnɨ sapɨhɨ naiwɨse nyatatɨ Jisaasiho kanyatisɨhoaasɨnɨ yapɨpatɨ Garirihanda niyahaayo. 17 Niyaatɨ sapɨhɨ sisɨhoaasɨnɨ Jisaasihoai iwinjahaayo. Iwinjaatɨ maarɨho yatɨhitaatɨ waatɨ gwɨnyaawaatɨ yatɨhɨ tɨmahiyaatɨ koai nyahɨ mepɨ autaahewaumahaayo. Siyaatɨ mepɨ autaahewaumɨhaawɨ nyamɨ usa kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ satɨwɨ, “Ese kɨmo akɨtɨnɨhɨ Jisaasiho asohoematatɨ anɨmwaahɨpatombɨ nepasɨhotindɨho e koai wotindɨho?” tɨwɨ kiyaamɨ maarɨho yɨyatɨwɨ gwɨnyaawaayopo. 18 Aihɨ Jisaasiho nasatɨ detɨ nyamɨ otɨhaatɨ bitondaatɨ pɨwɨha wa sanyatataase. “Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhandɨ nahandɨ kahapaamapɨpa yamɨhapataatɨhunɨ yapɨpataapɨhunɨ ahotimbɨpa isɨhiyai maawɨ jaatɨ bimɨtandɨ nɨngi aimɨ naninyataise. Nanɨmihɨ nahataapa nisɨ ikwɨraatɨhɨ ahotihɨ nɨnɨ iwinjatataayo. 19 Isɨ sangi nisɨ watɨpɨhanda andɨtisaiwɨtaanɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nesi yapɨpatɨ nahatewaara gaamapɨ isɨhiya nahatiyenda sahɨ nuwɨse. Nuwɨ isɨhiyai numwaapɨ nepɨ ahoyawɨ nisapɨ sahɨ ausaapɨ kaundɨwɨ katɨwunjisaihɨ kiya nisapɨ gɨnunyaapɨ nɨngisɨ napɨwɨ nanipinjɨto. Aiwɨ Apɨhomunɨ amɨ nɨnɨ komɨ Mwaahonisunɨ amɨ Itɨpɨho Gaahomunɨ ambɨpatɨ watɨpɨhanda isɨhiya nisapɨ gɨnunyaahohiyɨhiyai baawusawɨse. 20 Aiwɨ nisɨ pɨwɨha nahatewa isɨhiyai katɨwunjawɨse satɨtɨ kandisasohɨwaiwa kiya baiwɨ atiwɨ gwɨnyaapɨ japepihɨrɨwɨ nɨngi napɨwɨ nanipinjɨtaatɨwɨ sahɨ baiwɨ kiyai katɨwunjawɨse. Siyawaawɨ kɨmandɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse. Nɨnɨ sangi andɨtɨsitɨ sangisatɨ konɨnɨhɨ jinjapɨhɨ bitopɨ nundɨ ipotɨhura Autaahaatɨho nisɨhetapɨ isɨhiyai netɨ tipɨtapaahonɨhuraatɨtaise,” nyatatɨ nyahɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaanangi Jisaasiho kanyatataase.

Copyright information for `AGM