aAisaiyaaho 40:3

Matthew 3

Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Ausaasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:2-8; Rukɨho 3:1-18; Jonɨho 1:19-28)

Aihɨ Jisaasiho Nasaretɨhanda aimɨ gwɨnyanatɨ bimisura Jonɨho Isɨhiyai Baawusɨtandɨho noaipataise. Noaipatɨ Judiyaahandamɨ yapɨpatɨ ipatɨ iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ bindataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sata ausaatɨ isɨhiyai saundataase. “Sahɨ samɨ maipɨhaiwa namapɨ nepemaitɨwɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨse amɨ Autaahaatɨho isɨhiyaanɨ nahatiyaanangi osamatɨ nyainjaatɨ bimɨtandɨhura aimɨ nasatɨ detɨndaiso,” tatɨ pɨwɨha ausaataise. Iyataatɨ Jonɨho so jɨhura Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho Aisaiyaahomɨhetapɨ Autaahaatɨho katisɨhore. Iyataatɨ Autaahaatɨho Aisaiyaahomɨhetapɨ satatɨ kandaase:

“Isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhapɨ utaaho wo pɨwɨha satatɨ gandaase. ‘Awaisɨhopɨ daihɨra daawupwɨ tɨtɨhepumapɨse. Tɨtɨhepumapɨ baiwɨse’” a 
ndaase tatɨ Aisaiyaaho kandaase.

Jonɨho so maasapɨho kamerɨhandamɨ atɨha gwɨnɨwɨha niyohore. Niyotɨ yamepatɨ komɨ bwandɨpataapɨhɨ wɨsasanahore. Iyatɨ ko nandapa nainjɨpɨpa tapaatɨpɨhounɨ ipataatɨhapɨ apɨpaamɨ mwaahounɨ nanataise. Aihɨ sura isɨhiya Jerusaremɨhandaahapɨhiyaunɨ amɨ yapɨpatɨ Judiyaahandaahapɨhiyaunɨ amɨ aunahɨpɨhaiwa kapɨhɨ waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaatainapɨhiyaunɨ nuwɨ Jonɨhoaapɨhɨ noaipawaayopo.

Jonɨhoaapɨhɨ noaipapɨ kiyaamɨ maipɨhaiwa ausaapɨ nemɨhauhɨ Jonɨho kiyaisɨ waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaata baawusataise.

Aihɨ isɨhiya taahiyɨhiya Parisihiyaunɨ amɨ Satiyusihiyaunɨ waapoho naitaatɨwɨ nasauhɨ Jonɨho kiyai usonataise.
3:7Parisiya siya Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa nga japepihɨrɨwɨ amɨ isɨhiya napohiyɨhiya japɨhɨ nepaitaapo tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare. Aihɨ Satiyusihiya siya Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa wɨndɨ baiwɨ minjapepihɨrɨwɨ amɨ isɨhiya napohiyɨhiya wɨndɨ japɨhɨ namepaitaapo tɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaare.
Aihɨ Jonɨho kiyai usonataatɨ ko kiyai saundataase. “Sahɨ akwɨranɨho tataapwɨnɨhomɨ mwaayaatisɨ sapɨ Autaahaatɨhoai apowindɨhandɨ nemapɨ yanɨhɨmaitɨhaawo tɨwɨ sandɨ sahɨ kaitaawɨ owetise.
Isɨ sahɨ saiwɨ satɨwɨ, ‘Nyahɨ nyamɨ maipɨhaiwa aimɨ namawaatɨ akɨtɨnɨhɨ nepemaitaatɨ Autaahaatɨhoenda aimɨ akɨtɨnɨhɨ nasɨhaayo,’ tɨwɨ isɨhiyai nunjawɨ akɨpɨpa kaiwɨ tɨtɨhɨ daiwɨse. Isɨ sahɨ samɨ maarɨhoaatɨhapɨ satɨwɨ, ‘Nyahɨ Abɨraahamɨhomɨ mwaayaanɨ maatiyaanɨ saisatoyaanisɨ Autaahaatɨhomɨhiyaanɨne. Isɨ Autaahaatɨho nga nyangi nehɨ nanɨhiyatɨ nanyamaitaise,’ maatɨwɨse amɨ sahɨhɨmetisɨ Autaahaatɨhohɨ kɨmaiwa nawɨmaiwa netɨ nga Abɨraahamɨhopɨ komɨ saisatoyematɨ kiyatɨ ahaitaise. 10 Iyataatɨ mwɨsɨha ipatamɨ tambɨpɨhɨ aimɨ ahondaise. Isɨ ipatɨ nahatepɨ yandɨpɨho biyatɨ gaaho wɨndɨ namingohonɨhati Autaahaatɨho tisatatɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaise,”
3:10Isɨhiya Autaahaatɨhoai atɨhomaawiwɨ komɨ asɨmwaatɨtɨhɨ pɨnamaayohiyɨhiyai nemaitaise tahaase.
undatɨ Jonɨho Parisihiyaisunɨ amɨ isɨhiya Satiyusihiyaisunɨ kaundataase.
11 Iyatɨ isɨhiya nahatiyaisɨ saundataase, “Nɨnɨ sahɨ nepemaitotɨhandapɨ gwɨnyaataatɨ sahɨ nepemaitotɨhandɨ nasisatɨ nehɨ waapohoraahɨ baasusataayo. Isɨ amɨ utaaho nisɨ ipotɨ napisɨho so Itɨpɨho Gaahoraahunɨ amɨ Itɨpɨho komɨ sisɨha watɨpɨhaaraahunɨ otɨhatɨsema yutɨhɨraahamatiyatɨ nasamaasaitaise. Iyatɨ ko nɨngi nanɨtipɨhaatɨ apɨpaahɨ awaisɨhore. Isɨ nɨnɨ komɨ asuipatɨ nehɨ otɨpɨpatɨho kaipatamataindɨ nga nambɨndɨ nɨwusohaitandɨ awaisɨhonɨnɨ gaahonɨnɨmaahe. 12 Iyatɨ nisɨ ipotɨ napisɨho isɨhiya nahatiyai netɨ tipɨtapaatɨ usondandɨ komɨ ikwɨrɨ tɨmendaisɨ amɨ utaaho nandapa akɨpɨpa kɨpotaatɨ maipɨhapa napɨpatɨ nemasɨpatamatiyatɨ kaitando. Nematɨ nandapa akɨpɨpa aŋɨhandɨ nandapaapɨ aŋɨmatindɨhandaapɨhɨ netɨ ahaitaise. Ahiyataatɨ nandapa maipɨtihɨ nemasɨpɨpa netɨ sisɨha kaanɨhɨ namaayotatɨ tɨhisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaise. Isɨ amɨ sahɨ nepemaitɨwɨ Autaahaatɨhoenda napɨwɨse ko sangi japɨhɨ nasamaito,” undatɨ Jonɨho isɨhiya koenda nasohiyɨhiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Waapoho Nesɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:9-11; Rukɨho 3:21-22)

13 Aihɨ suraanɨhɨ Jisaasiho Jonɨhomɨ ikwɨraatapɨ waapoho naitotatɨ Garirihanda namasi Jonɨhoaapɨhɨ nasatɨ waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaatainɨ noaipataise. 14 Aihɨ Jonɨho Jisaasihoai nɨwisapuwɨtotatɨ saundataase. “Kɨnyɨ nɨngisɨ waapohora baanusɨtaapɨsɨ amɨ nɨnɨ gisɨ baahusɨtandɨ kɨnyɨ nisenda napaapɨ napise?” undataase. 15 Undihɨ Jisaasihomɨha saundataase. “Gaasɨ nɨnɨ katohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kɨnyɨ kaime. Amɨ siyaha kiyahaawɨ Autaahaatɨho tɨtɨhɨ maaritatɨ gwɨnyaasɨmumwaaŋɨ kaitɨhaawo,” undataase. Undihɨ Jonɨho namatɨ Jisaasiho kaundimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kiyatɨ Jisaasihoai baawusataise.

16 Aihɨ Jisaasiho osetetɨ waapoho nesi nehɨhaatɨ notataise. Notatɨ bitosɨhɨ yamɨhapatɨ kopɨ tɨwɨtawamataise. Tɨwɨtawamasɨhɨ ko jataise. Jataatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho koho dɨpɨhomatiyaho yamɨhapataatɨhɨraapɨ Jisaasihomɨhasɨnɨ nasataise. 17 Aihɨ yamɨhapataatɨhapɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wa sata kandaase. “Kɨmo nisɨ Maasɨhɨho akohoe. Maasɨhɨhotihɨ Koaisɨ nɨnɨ maarɨho aungwohandɨ nunyatɨ maarɨho koai wɨwitɨhore,” tatɨ pɨwandaase.

Copyright information for `AGM