aAunɨhɨhɨrɨ 91:11-12; Wɨnɨhapɨpa 8:3
bWɨnɨhapɨpa 6:16
cWɨnɨhapɨpa 6:16
dAisaiyaaho 9:1-2

Matthew 4

Kɨma Pɨwɨma Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Nemaitandɨ Nunjesɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:12-13; Rukɨho 4:1-13)

Aihɨ sura Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai nunjendotatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho numwaasi isɨhiya iwɨwɨrɨho owehapɨhɨ notaise. Notɨ apatɨhɨ otapɨhaatɨ nandapa onaayatɨ namaanatɨ bimaamɨ naihɨ waatɨho wo napotɨ wo nusoaipataise. Nusoaipasɨhɨ asisɨha 40 kiyahaiwa sanawihɨ Jisaasihoai apɨpaahɨ aungwohandɨ jaumanamataise. Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ nasataise. Nasatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nemasotatɨ Jisaasihoai saundataase: “Kɨnyɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoŋɨtapaapaahɨ ye nɨnɨ kɨmɨkonɨne tɨpɨ nɨngi nepɨ nanisapɨ kɨmaiwa nawɨmaiwa noaipatɨ nandapa bɨretɨhandimatonɨhɨ kɨnyɨ nepɨ nandaapɨ kaunde,” undataase.

Undihɨ Jisaasihomɨha saundataase, “Owe! Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha sandaase. ‘Nehɨ nandapa bɨretɨhandɨhɨhɨ isɨhiyai kiya asɨyaimatɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ wɨndɨ nunyataamaise. Owetise. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha nahatewa komɨ maahomwaaŋapɨ katiwaiwa atiwɨ nepɨ japepihɨrauhɨ isɨhiyai kiya asɨyaimatɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ nunyataise,’ ndaase,” undataase.

Saundatɨ Jisaasiho kaundihɨ namatɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai numwaasi aunahɨpatɨ apɨpaahɨ awaipatɨ Jerusaremɨhandaahapɨ notaise. Notɨ aŋɨ awaindɨhandamɨ mɨhaatɨ nɨwaataatɨ aundetɨhoaasɨnɨ ahɨwisataise. Ahɨwisatosatɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai saundataase, “Kɨnyɨ apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mwaahoŋɨtapaapaahɨ kɨmasɨnapɨ mɨhaapɨ naapwaate. Amɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha satatɨ jɨpatɨpindiso.

‘Nɨnɨ kinyapɨ nisɨ enjerɨhiya otɨpɨpatɨhiya yamɨhapataatɨhɨ bimohiyɨhiyai nandusoaasisanɨhɨ kiya kiyaamɨ ikwɨraatɨhɨ gi giwasaihɨ nawɨhaara kɨnyɨ auhɨrɨa sundɨpɨhoaisangi wɨndɨ asundɨmusoaitaise,’ a 
tatɨ pɨwɨha aimɨ jɨpatɨpindisɨ naapwaate,” undataase.

Undihɨ Jisaasiho komɨha saundataase. “Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa sandaase.

‘Kɨnyɨ kinyɨ Awaisɨho Autaahaatɨhoai napitaise tɨpɨ namunjenɨme,’ b 
daase,” undataase.

Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ amɨ Jisaasihoai numwaasi sisɨho wo apɨpaahɨ utaarɨhoaasɨnɨ niyataise. Niyatɨ autaahɨ mɨhasɨnɨ bitondaatɨ isɨhiya kahatamatɨponjawɨhiyaamɨ yapɨpatɨ aunahɨpatɨ gaahaiwa nahatewa maarɨho dotɨ amɨ ambɨpatɨ pɨwɨha gɨmunyaatɨhaiwa nahatewa gaamatɨ nunjataise. Nunjatosatɨ Jisaasihoai saundataase, “Kɨnyɨ nisapɨ maarɨnitɨpɨ atotɨpɨnɨwesapɨ mepɨ autaahepɨnɨmasamaahɨ saiwa nahatewa gi nahɨmɨto amɨ kaiwa kɨnyɨ jatɨtaapo,” undataase.

10 Undihɨ Jisaasiho Bwaasɨrɨhɨri saundataase. “Bwaasɨrɨhɨraŋe kɨnyɨ ahe. Kɨraŋɨnɨhɨ numbɨmape. Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa sataha yaha ahondaise.

‘Kɨnyɨ kinyɨ Awaisɨho Autaahaatɨho naasoaisaahɨhɨ nepɨ mepɨ autaahemape. Aimbɨ otɨpɨpatɨ naasohɨ komɨhatɨhɨhɨ kawime,’ c 
tatɨ ahondaise,” tatɨ Jisaasiho Bwaasɨrɨhɨri kaundataase.
11 Aihɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai namasi notaise. Naihɨ Autaahaatɨhomɨ enjerɨhiya usa napɨwɨ Jisaasihoai andɨtɨwiwawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Garirihanda Otɨpɨpatɨ Namasatɨ Kaindɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:14-15; Rukɨho 4:14-15)

12 Jisaasiho Jonɨhopɨ atisataatɨ Jonɨhoai Erotɨho maipɨhandɨ kaihɨ itɨhundindɨhandapɨ aimɨ isɨpɨ nepɨ wɨrapɨ napuhopo tauhɨ yapɨpatɨ Garirihandaahapɨ notaise. 13 Iyataatɨ ko Jisaasiho Nasaretɨhanda namasi notɨ yapɨhaurɨ Sepɨyuraanɨhomɨhiyaamɨhataahunɨ Napɨtaaraihomɨhiyaamɨhataahunɨ aunahɨpa wɨtɨ Kapaniyaamɨhandamɨ detɨ durɨhɨrɨ Garirihandainɨ ahetihɨhata notɨ bindataise. 14 Aihɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wa Komɨ pɨwɨha atisa netɨ ausaasɨho Aisaiyaahomɨ maahomwaaŋapɨ katisɨha Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨ kaiwaiwaara akaaha noaipataise. Iyataatɨ Aisaiyaaho sata kandaase.

15 “Yapɨpatɨ Sepɨyuraanɨhomɨhiyaamɨhatamunɨ yapɨpatɨ Napɨtaaraihomɨhiyaamɨhataahɨ durɨhɨramɨhihoaaŋɨ waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaatɨ nahaitɨwɨ wihɨnɨ mɨhihɨnunɨ amɨ Judaahiyaamɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyaamɨ yapɨpatɨ Garirihandamɨ wihoaaŋɨhata noaipasɨhɨ aimɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ isɨhiya napwɨtaatɨwɨhandamɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiyaapɨhɨ nausainjɨtɨhandɨ aimɨ noaipataise.
16 Kapɨhɨ isɨhiya asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiya nausainjɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ noaipasɨhɨ aimɨ mmonɨhohɨpatamataiwɨ isɨhiya Judaahiyaamɨ dawaapɨpɨhiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha akɨtɨha atɨhomisohiyɨhiya atiwɨ mmonɨwɨ naitaapo. Iyataatɨ siya isiya napwɨtaatɨwɨhandamɨ asɨhatindɨhandaatɨhɨ bimohiyɨhiyaapɨhɨ nausainjɨtɨhandɨ aimɨ noaipataise,” d 
tatɨ Aisaiyaaho katisɨha Jisaasiho kapɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyatɨ bindata akaahemataise.

Jisaasiho Isɨhiya Murɨmurisɨ Sahɨ Nɨngi Nanipinjawɨse Undihɨ Kiyai Koai Nɨwipinjawaayopo

(Maakɨho 1:16-20; Rukɨho 5:1-11)

17 Aihɨ suraapɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ namasatɨ pɨwɨha ausaataise. Ausaataatɨ satatɨ ausaataise, “Autaahaatɨho isɨhiyai iwinja bimɨtandɨhura aimɨ nasatɨ detɨndaisɨ sahɨ maipɨhaiwa kiyohɨwaiwa namapɨ nepemaitɨwɨ Autaahaatɨhopɨ gɨwunyaapɨse,” tatɨ Jisaasiho pɨwɨha ausaataise.

18 Aihɨ Jisaasiho durɨhɨrɨ Garirihandainɨ taatɨ daimɨ notaatɨ utaahurɨ wurɨ saingɨho saaho bitosɨhɨ usonataise. Kuramɨ womɨ ambɨpatɨ Saimonɨhore. Iyataatɨ komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Pitaahoe tɨwɨ ambɨhɨtɨwɨhore. Iyataatɨ komɨ saingɨhomɨ ambɨpatɨ Endɨruhore. Iyataatɨ surɨ utaasurɨ kuramɨ otɨpɨpatɨ araiho noaitaatɨmɨhatɨ kaimɨ bindamaahure. Isɨ kurɨ taamɨ durɨhɨraatɨhɨ araihopɨ ikihɨ tɨmasɨhɨ usonataise. 19 Aihɨ kuri Jisaasiho saundataase, “Sahuraahɨ nɨngi nanipinjai namɨse Autaahaatɨhomɨ isɨhiyaimatɨtaatɨwɨhiyai numwaitaatɨmɨ nɨnɨ kaindɨsasɨtaano,” undataase. 20 Undihɨ ketɨ kuraanɨhɨ kurɨ kuramɨ ikihɨ araihopɨhihɨ namasi Jisaasihoai nuwipinjai niyamaise.

21 Aihɨ Jisaasiho kapɨhɨ namasi notɨ utaahurɨ wurɨ saaho saingɨho bimihɨ usonataise. Kuramɨ ambɨpatɨ Jemɨsiyɨ Joniyaare. Aihɨ kuramɨ sapɨho Jepetihore. Aihɨ kurɨtihɨ sapɨho Jepetihotihɨ mausasɨ kopuhotɨ bindawa taawɨ kusasamɨ ikihɨ araiho nohohihihɨ tɨtɨhemɨhauhɨ Jisaasiho kurapɨ gandaase. 22 Aihɨ kurɨ ketɨ komɨ pɨwɨha atimɨmapɨ sapɨhoaisunɨ kopuhoaisunɨ namasi Jisaasihoai nuwipinjai niyamaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Kiyatɨ Autaahaatɨhomɨ Pɨwɨha Ausaatɨ Isɨhiya Timbɨpaisahiyai Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 6:17-19)

23 Iyatɨ Jisaasiho yapɨpatɨ Garirihandamɨ aunahɨpatɨ nahatewaara daayatɨ kiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨwaiwaapɨhɨ nandaatɨ isɨhiyai Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha kataunjataise. Iyatɨ ko Autaahaatɨho isɨhiyai iwinjaatɨ bimindɨhandamɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaatɨ kaundatɨ amɨ isɨhiya timbɨpa kahatamatɨpetahapa netɨ kiyaamɨ ambɨpatɨ nusopɨsasisawɨhiyai netɨ tɨtɨhɨwiwataise. 24 Aihɨ Jisaasiho siyatɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandapɨ pɨwɨha yapɨpatɨ Siriyaahanda notɨ gaamataise. Aihɨ kiya atisawaawɨ namapɨ isɨhiya ambɨpatɨ aungwohandɨ ikɨtɨhɨtisa nɨwɨnatɨ yaawindɨhandisawɨ bimohiyɨhiyaisunɨ itɨpɨho maipɨhaiwa kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ nɨwɨndaatɨ iwiwatahiyaisunɨ amɨ isɨhiya tɨmahiyawɨ kwaapanɨmaasapɨ ahotawa itihohiyɨhiyaisunɨ isɨhiya ikwauhɨrɨ namɨhatatɨ bɨwatesawɨhiyaisunɨ siya timbɨpa kahatamatɨpetahapa numwaasawɨhiyai numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Numwaasi nasauhɨ kiyai Jisaasiho tɨtɨhɨwiwataise. 25 Aihɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya Garirihandaahapɨhiyaunɨ mihoaaŋɨ Dekaporisihandaahapɨhiyaunɨ
4:25Dekaporisitotɨmandɨ Ikwɨmaindɨmo tawaatopo.
aunahɨpa Jerusaremɨhandaahapɨhiyaunɨ yapɨhɨ nahandɨ Judiyaahandaahapɨhiyaunɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ waapɨhaatɨ Jorɨtaanɨhaatainapɨhiyaunɨ Jisaasihoaapɨhɨ nuwɨ noaipawaayopo.

Copyright information for `AGM