aJapɨhɨ Numwaasɨho 20:13; Wɨnɨhapɨpa 5:17
bJapɨhɨ Numwaasɨho 20:14; Wɨnɨhapɨpa 5:18
cPɨrisihiya 19:12; Nambaahandɨ 30:2; Wɨnɨhapɨpa 23:21
dJapɨhɨ Numwaasɨho 21:24; Pɨrisihiya 24:20; Wɨnɨhapɨpa 19:21

Matthew 5

Aihɨ Jisaasiho jata isɨhiya wɨrɨsandɨhandɨ tɨtaahiyɨhiyaatihiyata namatɨ sisɨhoaasɨnɨ nasaamanataise tamangɨpɨpɨhapɨ isɨhiyai daahepihɨwatɨ iwinjatataatɨ pɨwɨha kataunjɨtando. Nasaamanatɨ mɨhasɨnɨ bimihɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nɨwipinjohiyɨhiyaisangi kapɨhɨ naiwɨ komɨhinɨ detɨ koaisawɨ maasɨ bindawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sisɨhoaasɨnɨ Pɨwɨha Isɨhiya Maarɨho Witɨtaatɨwɨhandapɨ Kaundatɨ Ausaasɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 6:20-23)

Aihɨ Jisaasiho namasatɨ kiyai pɨwɨha sata kataunjataise. “Isɨhiya usa Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ maarɨhoaatɨhɨ nenoaahɨtɨwɨ sangɨ waatɨ neho tɨwɨ bɨpi napaisaatɨ ipatisanɨwɨ gwɨnyaahohiyɨhiya gaasɨ maaritɨwɨse, amɨ Autaahaatɨho kiyai gaahatɨ kawɨsatɨ amɨ winja bindataiso. Iyataatɨ isɨhiya usa sawanaunɨ amɨ isɨhiya usaunɨ maipɨhaiwa kaiwɨ tɨmahiyawɨ nopɨsasɨnohɨwaiwaapɨ maarɨho asɨpaiwɨ ngohiyɨhiyai Autaahaatɨho kwɨtipatɨ nɨwɨndiwa nurɨpɨpaiwatɨ gaahatɨ kawitaisɨ gaasɨ kiya maaritɨwɨ kiyaamɨ maarɨho wɨwitane. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa ipatisanɨwɨ Autaahaatɨho maaritirɨhɨretɨ kiyawaawaahɨ kiyaisɨ Sapɨho gaahaiwa nahatewa tɨmaŋa ahɨwiwaiwa numwɨtaisɨ maaritɨwɨ kiyaamɨ maarɨho wɨwitane. Isɨhiya usa Autaahaatɨho tɨtɨhaiwa gwɨnyaatɨ maaritiwaiwa ko maaritirɨhɨretɨ kaitaatɨwɨ maaritɨwɨmahohiyɨhiya gaasɨ kiya maaritɨwɨ kiyaamɨ maarɨho wɨwitane, amɨ Autaahaatɨho kiyaisɨ gaahaiwa waatɨ tisaahɨwa gaamatɨ numwɨtaiso. Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa isɨhiya usaapɨ maarɨho tundatɨ asɨpɨwisohiyɨhiya gaasɨ maaritɨwɨse amɨ Autaahaatɨhoai kiyaapɨ maarɨho tundonɨhɨ kiyai maarɨho asɨpɨwitaiso. Iyataatɨ isɨhiya usa kiyaamɨ amɨtɨha amɨ maarɨhoaatɨhɨ gwɨnyaahotɨhandɨ saasanotatɨ tɨtɨhɨtatɨ amɨ maarɨho naasohɨtihɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapaahɨhɨ andɨtatɨ napamahohiyɨhiya siya Autaahaatɨhoai usowɨ komɨ utatototɨ detɨ bimɨtaatɨwɨhiyaasɨ maaritɨwɨse.

“Iyataatɨ isɨhiya usa itɨhɨnnɨwɨ tɨmunɨwɨ bɨpi maarɨho namɨnɨwɨ napaisaatɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ andɨtitɨwɨ isɨhiyaamɨ otɨhapɨhɨ otɨpɨpatɨ kiyohiyɨhiya siya Autaahaatɨhomɨ metɨhonyaimatawaawɨsɨ gaasɨ maaritɨwɨse.

10 “Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa tɨtɨhɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyaasɨrɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaisaihɨ kandapɨ isɨhiya usa naaŋɨhandɨ numwisaihaahɨ gaasɨ kiya maaritɨwɨse amɨ Autaahaatɨho aimɨ kiyai iwinja bindataiso.

11 “Iyataatɨ sahɨ nisɨhiyaatɨtɨwɨ amɨ nisɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ kaisaihɨ isɨhiya usa sangi jasonawaawɨ nisapɨsatɨwɨ pɨwɨha ainjotaha maahoaipɨsaupwɨ kasatɨwɨ naaŋɨhandɨ nasanyawɨ pɨwɨha maipɨhaiwa jaiwɨtɨwɨhaiwa kasatisaihaahɨ gaasɨ nehɨ maaritɨwɨse. 12 Iyataatɨ amɨ jɨhura nisɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ anusaahohiyɨhiyaisangi saiwɨ sangi kasisohɨtɨmandamataiwɨ yaawatɨ naaŋɨhaiwa nunyawɨhiyaare. Iyataatɨ samɨ gaahaiwa awaiwaiwa naitaatɨwɨhaiwa Autaahaatɨho tɨmaŋiwaiwa yamɨhapataatɨhɨ ahondaise. Ahondaisɨ asakaiwɨ maaritɨwɨ sisɨwɨ aunɨhaiwɨse,” undatɨ Jisaasiho kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Sapɨpa Sisɨhaamataiwɨhiya Bimɨtaatɨwɨhandapɨhaare

(Maakɨho 9:50; Rukɨho 14:34-35)

13 Sata kaundatosa amɨ pɨwɨha wa sɨwipatɨ namɨhana saundataase. “Sahɨ kɨmaapɨ yapɨpatambɨhiyaapɨ sapɨpaamataiwɨhiyaate. Isɨ sapɨpaamɨ jɨpaindɨhandɨ owetonɨhɨ nyahɨ napitiyaatɨ kaisaihɨ sapa sapɨpa noaipatɨ japɨhɨ jɨpaitaise? Sapɨpa siyatɨ maipɨtahapa namaanɨwɨ namasaihɨ isɨhiya itɨpapɨ nopɨsasɨwɨ daitaapo.

14 “Aiwɨ amɨ sahɨ yapɨpatambɨhiyaapɨ sisɨha nausainjɨhaamataiwɨhiyaate. Isɨ aunahɨpatɨ wɨtɨ sisɨhaisahatɨ sisɨhoaasɨnɨ ahendaahatɨ wɨndɨ noaatatɨ ahɨmetɨtaise, nehɨ auta ahetɨtaise. 15 Iyataatɨ isɨhiya norɨhɨrɨ wɨrɨ tɨpopɨ yutɨhɨrɨ namaasapɨ ahiyawaamaayopo, owetise. Nehɨ norɨhɨrɨ tɨpopɨ autaahiwawaayopo isɨhiya nahatiya aŋɨtɨtɨhɨ bimohiyɨhiyai nɨwusoaatɨtando. 16 Isɨ sɨkaiwɨ samɨ kiyohɨtɨhandɨ isɨhiya usaisɨ nɨwusoaatane. Nɨwusoaatonɨhɨ samɨ kiyohɨwaiwa gaahaiwaatanɨhɨ mmonawaawɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhomɨ ambɨpatɨ nɨwimaitaatɨwo.

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Wɨnɨhapɨpaapɨhaare

17 “Iyataatɨ sahɨ nisapɨ ko wɨnɨhapɨpaunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha katohɨwaiwaunɨ netɨ nemaitandɨ nasataise tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse, owe. Nɨnɨ saiwa nemaitandɨ nasataamaayo, owe. Nɨnɨ nehɨ kaiwa netɨ akɨwaiwemaitandɨ nasataayo. 18 Nɨnɨ pɨwɨha apɨpaahɨ akɨtɨha kɨma kasatɨtandiyonɨ baiwɨ atiwɨse. Yapɨpatɨ amɨ yamɨhapatɨ ahotɨmɨ niyonɨhɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaisangi ahotɨmɨ notɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha kahapaamapɨpa kaitandɨ kata wɨsasa ahaiwaiwa akɨwaiwa noaipahonɨhura owetɨtandɨhapaare. 19 Isɨ amɨ utaaho wo Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha wonjɨ maipɨhonjɨ tipɨtapa nematɨ isɨhiya usaisɨ saiwɨ kaiwɨse undatɨ kaundonaahɨ Autaahaatɨho komɨ isɨhiyai iwinja bimindɨhandamɨ utaaso soai dawaataatema kopɨ nanɨpimatɨtaise. O utaaho wo wɨnɨhapɨpa kapa biyatɨ japepihɨratɨ amɨ isɨhiyai sahɨ saiwɨ kaiwɨ wɨnɨhapɨpetɨ japepihɨrɨwɨse undatɨ kaundonaahɨ koai Autaahaatɨho sawahomɨ isɨhiyai winja bimindɨhandaatɨhɨ otɨhatɨhemwa ndɨmaahomwaaŋɨ netɨ ahɨwitaise. 20 Aihɨ nɨnɨ sangi akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato, sahɨ Autaahaatɨhomɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ tɨtɨhɨ nga dahomaiwɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamunɨ amɨ Parisihiyaamunɨ daayohɨmumwaaŋɨ yatɨhemapɨ autaahɨ wamwaaŋɨ dahomaayawaawaahɨ Autaahaatɨho wɨndɨ sangi wanɨ kɨmbɨhunɨ amɨ ipotunɨ jainja bɨmimɨtaise.

Jisaasihomɨ Daihɨra Wanɨhɨra Komɨ Isɨhiya Daitaatɨwɨhɨra Jahɨrɨhɨraamɨ Autaahɨ Wamwaaŋɨ Ahondaise

(Rukɨho 12:57-59)

21 “Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa isɨhiyaisɨ timaamape tɨwɨhapa aimɨ samɨ jaasoya nehopo. Nepɨ sangi wɨnɨhapɨpa kapa katɨwɨsasauhɨ sahɨ aimɨ atiwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Iyatɨ amɨ pɨwɨha andɨtɨwiwɨha sataha aimɨ atiwɨhiyaate:

‘Utaaho wo isɨhiyai tiwamataataahɨ so pɨwɨha tipɨtapaatɨ mmondandɨhoaapɨhɨ noaipaitaise,’ a 
tɨwɨha atiwɨhiyaate.
22 Amɨ nɨnɨhɨ sangi sandɨ kasatataato, utaaho wo komɨ naisoho saingo saahoemainjɨhopɨ apousataataahɨ so pɨwɨha tipɨtapaatɨ mmondandɨhoaapɨhɨ noaipaitaise. Iyatɨ amɨ utaaho wo komɨ naisoho saingo saahoemainjɨhoai sisɨpɨhunda tɨhanyohoŋe undataataahɨ so isɨhiya pɨwɨha tipɨtapaapɨ mmondaatɨwɨhiyaapɨhɨ noaipaitaise. Iyatɨ amɨ utaaho wo komɨ naisoho saingo saahoemainjɨhoai kɨnyɨ apɨpaahɨ naharimbɨ amɨtɨha owehoŋe undataataahɨ so sisɨha maipɨha tɨhoaatɨtandɨhaamɨ petetɨ aimɨ bindataatɨsɨ kaapɨhɨ nutaise.

23 Isɨ kɨnyɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundɨpɨ komɨ ambɨpatɨ nuwimaitaapiyapaapɨ kinyɨ naisoho wo kinyapɨ pɨwɨha ahotanɨho bimonɨhɨ gwɨnyapenapaapaahɨ nehɨ namasi numwe. Numbwɨ koaisapɨ pɨwɨha tɨtɨhemapɨ napaisaatɨnɨmapɨ kɨnyɨ jahɨra naimbɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpa mepɨ autaahemwapɨ numwɨtaapɨ nesi naingɨpɨpa koai nunye.

25 Iyataatɨ amɨ utaaho wo gisɨ pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhapɨ nangɨmaasi niyonaaraahɨ nangɨmaasi naisɨhoai pɨwɨha napaisɨha kaundɨpɨ maarɨho naasohɨtanɨhɨ ketɨ pɨwɨha pɨwanɨmɨ tɨtɨhemapɨse. O kɨnyɨ saimbɨ kamaayapaapaahɨ ko nangɨmaasi niyatɨ pɨwɨha atisatɨ tipɨtapa mmondandɨhoaapɨhɨmahonɨhɨ amɨ ko netatɨ tingaatɨhaisahiyaamɨ ikwɨraatɨmahonɨhɨ amɨ tingaatɨhaisahiya nepawɨ napwɨtohɨtɨhandaatɨhɨmaitaawo. 26 Sahisaihɨ kɨnyɨ napwɨtohɨtɨhandaatɨhɨ bimaamɨ numbwɨ kinyɨ maipɨhaiwa owemaitaapɨ nawɨho wɨndɨ namunyapaapaahɨ kɨnyɨ wɨndɨ namasi namoaipaitaise, hɨtɨtɨ akɨtɨnɨhɨ waapɨhɨndɨ kahɨtataato,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyai kaundataase.

27 Kaundatosa pɨwɨha kɨma kaamɨ wa sata kaundataase, “Pɨwɨha waisangi sataha jɨhura noaipasɨhɨ aimɨ atiwɨhiyaate:

‘Kɨnyɨ usɨhiya asɨhiya usaamɨhiyai ikomaawɨnɨme,’ b 
tatɨ pɨwɨha aimɨ ahotihɨ atiwɨhiyaate.
28 Amɨ nɨnɨhɨ sangi bapaindɨ kasatataato: Utaaho apopaatɨ waati usonataatɨ aunɨhɨwisatɨ komɨ maarɨho kaatapɨ wɨndotɨ nurɨtɨmanataataahɨ so saatɨ apopaati ikonatɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ maipɨhandɨ aimɨ kiyataise.

29 “Iyataatɨ kinyɨ ndɨha ikwɨrɨ gaahɨraihoaaŋɨha maipɨhaiwa kaitaapɨhaiwaatɨhɨ nangɨmaasi niyonaahɨ ka namwaapɨ yotɨme. Yotisamɨhɨ kɨnyɨ utaahoŋɨ nahatongi nepɨ sisɨha tumwipɨhaapɨhɨ wɨndɨ yamaahotɨto. 30 Iyataatɨ amɨ kinyɨ ikwɨrɨ gaatɨhɨrɨ maipɨhaiwa kaitaapɨhaiwaapɨhɨ gisi niyonaahɨ kɨrɨ otipapɨ yotɨme. Yotisamɨhɨ kɨnyɨ utaahoŋɨ nahatongi nepɨ sisɨha tumwipɨhaapɨhɨ wɨndɨ yamaahotɨtaatɨwo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Apwaataati Nemasɨhopɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 19:9; Maakɨho 10:11-12; Rukɨho 16:18)

31 “Iyataatɨ pɨwɨha jɨhura siyaha noaipataise. ‘Utaaho wo komɨ apwaataati namataataahɨ gaasɨ nehɨ nanɨhiya utɨpɨhandɨ wɨndɨ namaatɨnohɨtɨhandɨ nasɨpatɨtaatɨwɨhandɨ nunyatɨ natausaasane,’ taha pɨwɨha jɨhura noaipataise. 32 Aihɨ amɨ nɨnɨhɨ pɨwɨha sandɨ kasatataato apopaatɨ waatɨ kɨhiyaisatɨ maasɨ dahomaayahaati warɨho namataataahɨ amɨ ko apopaatɨ saati maipɨhandɨ kɨhiyaisa kaitandɨhandaatɨhemwataise. Iyataatɨ amɨ saatɨ apopaatɨ warɨho jɨho namasaamaati wo netɨ wɨrataataahɨ maipɨhandɨ saatisa kiyatɨ baiwɨ namaatɨnɨwɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ netɨ nopɨsasataise.

33 “Iyataatɨ amɨ pɨwɨha waisangi samɨ jaasoya aimɨ nepɨ kasatauhɨ aimɨ atiwɨhiyaate. Iyataatɨ sa pɨwa siyate:

‘Wapa kaitaapɨ Autaahaatɨhomɨ ambɨpataahapɨto tɨpɨ katɨpɨ ahaingɨpɨpa nanɨpimatɨpɨ nepɨ namopɨsasɨpɨ akɨpɨpa kaime,’ c 
taha aimɨ jɨhura noaipasɨhɨ sahɨ atiwɨhiyaate.
34 Atisauhɨhandɨ kandɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato, ‘Ahomunɨ ahapaamunɨ ambɨpata sapa saitaano,’ tɨpɨ pɨwɨha katɨpɨ wɨmisase, owetane. Nehɨ akɨpɨpaahɨ kaime. Iyapaapɨ ‘yamɨhapataatɨhapɨto maatɨme.’ Amɨ sapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ mɨtɨhomasɨpɨpɨhiso. 35 Iyapaapɨ amɨ ‘yapɨpataahapɨto maatɨme,’ amɨ sapɨhɨ Autaahaatɨhomɨ auhɨrɨmasɨpɨpɨhiso. Iyapaapɨ amɨ ‘aunahɨpatɨ Jerusaremɨhandaahapɨto maatɨme,’ satɨ isɨhiyaamɨ Kiŋɨho Mɨtɨho Awaisɨhomɨ aunahɨpatiso. 36 Iyapaapɨ amɨ ‘kɨnyɨ nisɨ mɨtɨhoaatɨhapɨto,’ tɨpɨ pɨwɨha katɨpɨ wɨmisase kɨnyɨ kinyɨ mɨsisɨha wɨndɨ kɨhoepɨhemapɨ asɨhahemaamaitaise. Owetise. Autaahaatɨho sawahomɨhande. 37 Kɨnyɨ utaahoŋɨ ainahɨhoŋɨtapaapaahɨ kɨnyɨ pɨwɨha katisamɨha isɨhiya akɨte tɨwɨ naitaapo. Isɨ kɨnyɨ kinyɨ pɨwɨha ‘aye kaitaano,’ tɨpɨ ‘owe kamaitaano,’ te. O amɨ kaamɨ tiwatɨhaatɨ bipinjapɨ pɨwɨha wa katapaapaahɨ sa kinyɨ maarɨho jahɨho maipɨhomɨhaare. Iyatɨ amɨ Bwaasɨrɨhɨrɨ kɨramɨha bihɨwainjataise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sahɨ Maipɨhaiwa Isɨhiya Sangi Kasisohɨwaiwa Wihoaaŋɨ Kamaawiwɨse Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 6:29-30)

38 “Iyataatɨ pɨwɨha wa jɨhura siyaha aimɨ noaipasɨhɨ atiwɨhiyaate. Iyataatɨ sa pɨwa siyate:

‘Utaaho wo ndɨha nangumwaahonɨhoai amɨ komɨha wihoaaŋɨ namwaape. Amɨ wo mangɨrɨ tiwa nangɨwonaahɨ amɨ komɨhɨrɨ wihoaaŋɨ tipɨ nawe,’ d 
tɨwɨ pɨwɨha katauhɨ atiwɨhiyaate.
39 Aihɨ amɨ nɨnɨhɨ naasoŋɨ naasangi sandɨ kasatataato, usa maipɨhaiwa kasisaihaahɨ sahɨ wihoaaŋɨhaiwa kamaawiwɨse. Owe. O utaaho wo pahaapɨpatɨ tɨsawihonaahɨ amɨ wihoaaŋɨhatisangi tɨsawihɨwɨta nunyawɨse. 40 Iyataatɨ amɨ utaaho wo kinyɨ apotɨhɨrɨ jahɨrɨhɨrɨ nangaitandɨ pɨwɨha pɨwaatɨtaatɨwɨhapɨhapɨ nangɨmaasi naitandiyonaahɨ kɨnyɨ kinyɨ apotɨhɨrɨ asɨrɨhɨrimaawɨ tɨmaamaipɨ koai nunye. 41 Iyataatɨ amɨ utaaho wo apɨpaahɨ gi pohɨtaho tarɨwɨhɨta nisɨ ikɨpɨpa nesaimbɨ yametɨ sisɨmoaasɨnapɨ naninyamɨ napɨtaapo hɨtonaahɨ ko siso nusatipapɨ kaanɨhɨ wapɨhapɨ nesumbunye. 42 Iyataatɨ amɨ utaaho wo wapaapɨ naninye hɨta nasehonaahɨ bɨpi kapa nahɨsesɨpɨpa napaisaatɨ nunye. Iyatɨ amɨ utaaho wo gisɨ nisɨhapa ipotɨ nahɨmɨtaanɨ wapa naninye hɨtonaahɨ komɨ pɨwɨha nepumaamapɨ bɨpi nunye.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Samɨ Tiworisai Maarɨho Nunyawɨse Tindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 6:27-28, 32-36)

43 “Iyataatɨ pɨwɨha wa jɨhura aimɨ noaipasɨhɨ sahɨ aimɨ atiwɨhiyaate. Iyataatɨ pɨwɨha sa siyahaare, Kinyɨ naisɨhiyai maarɨho nunyapaapɨ amɨ tiworisai maarɨho namunye, taha jɨhura noaipasɨhɨ atiwɨhiyaate. 44 Aihɨ nɨnɨhɨ sangisɨ sandɨ kasatataato samɨ tiworisa isɨhiya samɨhiyaametahiyai maarɨho nunyawɨse. Aiwɨ isɨhiya usa sangi kahapaamapɨpa gɨmunyaatɨhapa naaŋatɨ yaasɨhaiwa nasanyohiyɨhiyaapɨ gaapundɨwɨse Autaahaatɨho sawaho kiyaisɨ tɨtɨhemwaito. 45 Sahɨ saiwɨ kiyawaawaahɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho sawahomɨhɨretɨ japepihɨrɨwɨ taawɨ kaimɨ nowaayopo. O sandɨ apaapɨmaato, amɨ Autaahaatɨho komɨ ipɨho netɨ isɨhiya maipɨhiyaamɨhetunɨ gaahiyaamɨhetunɨ yaawutaataise. Iyatɨ amɨ komɨ wipatɨ netɨ gaahiyaamɨhetunɨ maipɨhiyaamɨhetunɨ ahoya wipɨpasɨhɨ wipurɨwataiso. 46 Sahɨ sandɨ saiwɨ isɨhiya maarɨho nasanyohiyɨhiyaisaahɨhɨ maarɨho nunyohɨtɨmandɨ wapa kahapaamapɨpa asakaiwɨ naitotɨwo? Owetise. Amɨ sandɨ isɨhiya gamanɨhopɨ nawɨho takisihandɨ nusehohiyɨhiya nusewaawɨ tiwatɨhaatɨ sawanaapɨho ikonɨwɨ nehohiyɨhiyaisangi satɨ katɨ kiyawaayopo. Iyawaayowɨ sahɨ maarɨho nasanyohiyɨhiyaisaahɨhɨhɨ nunyohɨtɨmandɨ gaahatɨ kiyawaayowo? Akɨpɨpa napitetahapa naitaatɨwe? 47 Iyataatɨ amɨ sahɨ nehɨ samɨ naisɨhiya japɨ jaatingoyaisaahɨhɨ nɨwipaapɨ pɨwaundawaawaahɨ isɨhiya usa apɨpaahɨ saiwɨ wɨndɨ kamaiwɨhatɨ sahɨ kiyawaayowo? Autaahaatɨhopɨ atɨhomiwɨ nanɨpimatɨwɨ samɨ dawaataatɨ bimohiyɨhiyaisangi satɨ katɨ kaiwɨ maarɨho namɨnawaayowo? 48 Isɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho tɨtɨhɨ gaaho ainahɨho saasanotahosɨ sangisangi katɨ nepɨ tɨtɨhɨ kaiwɨ gaahiyaatɨ ainahiyɨhiyaatɨ saasanotahiyaatimatɨwɨse,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyaisɨ saiwa kaundataase.

Copyright information for `AGM