Matthew 6

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Iwɨtatamanɨwɨ Andɨtɨwipɨ Kiyawaahapa Noaasɨtaatɨwɨhandapɨhaare

Jisaasiho satatɨ kaundatosatɨ amɨ pɨwɨha wiwa saundataase. “Isɨhiya usaapɨ nyangi nyainjaitotɨwɨ wiwa gaahaiwa kiyaamɨ ndɨhetɨ kamaiwɨse. O isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ saiwa kiyawaawaahɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho sapɨ gaahaiwa tɨmaŋa ahɨsiwaiwa wɨndɨ kandapɨ namaasamɨtaise.

“Iyataatɨ isɨhiya kahapaamapɨpa owehiyaisɨ wapa kiyaisɨ andɨtɨwiwɨtandɨhapa numwɨtaatɨwaahɨ bɨpi napaisaatɨ nunyawɨse. Iyataatɨ isɨhiya usa otaatapɨhiya isɨhiya nyainjawaawɨ nyamɨ ambɨpatɨ nepɨ autaahɨ awaindepɨnyamaitotɨwɨ asakaiwɨ auta aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhunɨ daihɨraunɨ isɨhiya usaisɨ andɨtɨwiwɨtandɨhaiwa nunyawaayopo. Aisɨ sahɨ kiyaamɨ kiyohɨrɨhɨretɨ kamaiwɨse. Iyawaawɨ sahɨ baiwɨ gwɨnyaapɨse kiya kiyaamɨ isɨhiyaamɨhetapɨ naitaatɨwɨ kiyohɨwaiwa aimɨ nesihiyaasɨ Autaahaatɨho wɨndɨ ipotɨhura wapa namumwɨtaise. Isɨ kɨnyɨ isɨhiya ikɨpɨpa nandapa owehiyai wapa andɨtɨwiwɨtandɨhapa nunyapaapaahɨ kinyɨ gapɨ gaatingoya kɨnaimwaayai saiwa siyataayo mundɨpɨ nehɨ noaatɨpɨ nunye. Isɨ kinyɨ isɨhiyaapɨ maarɨho asɨpiyapaapɨ kaingɨtɨhandɨ noaasandane. Noaasandanɨhɨ Gapɨho noaasandihɨhaiwa mmonahosɨ mmonataatɨ kandapɨ wihoaaŋɨhapa nahɨmɨtaise.

Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhopɨ Gaapundawaawɨ Noaatɨwɨ Gaapundɨtaatɨwɨhandapɨhaare

(Rukɨho 11:2-4)

“Iyataatɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ gaapundapaahura isɨhiya otaatapɨhiyaamataimbɨ gaapɨmundɨme. Siya otaatapɨhiya gaapundawaahura isɨhiya nyainjaitotɨwɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhunɨ isɨhiya ahoyanɨhauhɨhapɨhunɨ maaritɨwɨ auta dopɨ bitotawa Autaahaatɨhopɨ gaapundɨwɨhiyaare. Sahɨ baiwɨ atiwɨ gwɨnyaapɨse kiya aimɨ kiyaamɨ kiyohɨwiwaapɨ wihoaaŋɨhapa nesihiyaasɨ Autaahaatɨho ipotɨhura kiyai wapa namumwɨtaise, apɨpaahɨ owetɨtaise. Isɨ kɨnyɨ gapundɨtaapɨhura kɨnyɨ baimbɨ isɨhiya ŋuŋaaha kɨrɨhɨrupa owehapɨhɨ numbwɨ noaatɨpɨ Gapɨho noaata bimisɨhopɨ gaapunde. Aisamɨhɨ noaatɨpɨ kaingɨwaiwa mmonahosɨ wihoaaŋɨ gaahaiwa nahɨmɨtaise.

“Iyataatɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gaapundawaahura isɨhiya Autaahaatɨhopɨ gɨmunyaahohiyɨhiyaamatɨmaiwɨse. Kiya gaapundawaahura nyahɨ utaarɨhandɨ pɨhɨta gaapundɨmɨ naisaihɨ atɨnyitotɨwɨ utaarɨhaiwa gaapundɨwɨhiyaare. Samɨ Japɨho Autaahaatɨhoai sahɨ sangɨ nunjesaihɨ samɨ nenoaahɨtiwaiwa nahatewa jɨhɨ aimɨ mmondaise. Isɨ sahɨ Autaahaatɨhopɨ gɨmunyaapɨ nehɨhiyaamɨhatɨ nepɨ kɨretɨ kamaiwɨse.

“Isɨ sahɨ saiwɨ kɨmɨretɨ gaapundɨwɨse ‘Nyamɨ Apɨhoŋɨ yamɨhapataatɨhɨ Bimingɨhonye, kinyɨ ambɨpatɨ nyahɨ naimawa awaindewaama onaahɨtewaamaitaano. 10 Kɨnyɨ nyangi nyainjaapɨ bime. Nyainjaapɨ bimisamɨhɨ nyahɨ kinyɨ maaritingɨrɨhɨretɨ mɨhaatɨ autaahɨ yamɨhapataatɨhɨ japepihɨrohɨpatamatiyaatɨ maapɨ yapɨmbataapɨhɨsangi japepihɨrɨtaano. 11 Nandapa wanɨ ipɨmo kɨmoetapɨhapa nyangi nanyɨnye. 12 Aimbɨ isɨhiya maipɨhaiwa nyangi kanyisauhɨ kaiwa nyahɨ aimɨ nemwahohɨpatamataimbɨ nyamɨ maipɨhaiwa nepɨnyamape. 13 Aimbɨ kɨnyɨ nyangisɨ wapa nanyisenatɨ nyapatitandɨhaiwaatɨhɨ nanyamaasi namumwe. Kaiwaatɨhapɨ nyangi nanyamaape. Iyapaapɨ kɨnyɨ nyangi nyainjaapɨ bindapaise. Kɨnyɨ watɨpɨhoŋe. Kɨnyɨ saasanotahoŋe. Koŋɨnɨhɨ saimbɨ bindapaise. Akɨte.’

14 “Baiwɨ atiwɨse. Isɨhiya usa sangi maipɨhaiwa kasisohɨwaiwa nepumwawaawaahɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ Bimisɨho amɨ samɨ maipɨhaiwa nesamaitaise. 15 O amɨ isɨhiya usa sangi maipɨhaiwa kasisohɨwaiwa nepumaamawaawaahɨ amɨ samɨ Japɨho samɨ maipɨhaiwa wɨndɨ nesamaamaitaise.

Kɨma Pɨwɨma Gaapundɨtaatɨwɨ Nandapa Namaanɨwɨ Onaitaatɨwɨhandapɨhaare

16 “Iyataatɨ sahɨ nandapa namaanɨwɨ onaiwɨ bindawaahura isɨhiya otaatapɨhiya isɨhiya usa nyangi nyasondotɨwɨ kiyohɨpatamataiwɨ isemetɨwɨse. Akɨtɨnɨhɨ sandɨ kasatataato isɨhiya siyohiyɨhiya kiyaamɨ sandɨ siyohɨtɨndamɨ wihoaaŋɨhapa aimɨ nesihiyaare. 17 O kɨnyɨ nandapa namaanɨpɨ onaayapaapaahɨ kinyɨ ndɨmaahomwaaŋɨ itatamanɨpɨ bausanɨpɨ mɨsisɨha tɨwɨhaatɨpɨ napɨpatɨpɨ nanɨhaimbɨ bime. 18 Saimbɨ nanɨhaimbɨ jahomaahɨmasɨhonyamataimbɨ bimisamɨhɨ isɨhiya kinyapɨ ko nandapa onaayatɨ bindataise tɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaitaatɨwo. Iyonɨhɨ kinyɨ Gapɨho noaatatɨ bimisɨho kohɨhɨ sawaho gɨsonatɨ gwɨnyaitaise. Iyatɨ Gapɨho ko noaasandihɨhaiwa mmonahosɨ kɨnyɨ noaasapɨ kaingɨwaiwaapɨ wihoaaŋɨhapa nahɨmɨtaise.

Kɨma Pɨwɨma Gaahaiwa Nepɨ Ahoaitaatɨwɨhandapɨhaare

(Rukɨho 12:33-34)

19 “Kɨmaapɨ yapɨpataapɨhɨ sawanaatapɨ kahapaamapɨpa ikɨpɨpa gaahaiwa nepɨ ahomaayawɨse. O saiwa nepɨ ahoyawaawaahɨ kahɨho naapɨho nanatunɨ yosoaamatatunɨ amɨ aŋaaŋɨ nawɨtapɨ ikonjaihɨ samɨ ikɨpɨpa kahapaamapɨpa gaahaiwa nopɨsasɨna owetɨtaise. Iyonɨhɨ samɨ maarɨhoaisangi kaiwaisa maawɨ ahoyatɨ owetɨtaise. 20 Isɨ samɨ ikɨpɨpa kahapaamapɨpa sawanaatapɨ yamɨhapataatɨhapaahɨhɨ nepɨ ahoyawɨ sapa kapa komɨ otɨpɨpatapɨ Autaahaatɨhoai nunyawɨse. O saisaihaahɨ samɨhaiwa kahɨho naapɨho namaanatɨ yosoaamaamatatɨ isɨhiya aŋaaŋɨ nawatapɨ ikomaanɨwɨ nga biyatɨ ahɨsɨsotɨtaise. 21 Isɨ amɨ samɨ maarɨhoaisangi samɨ kahapaamapɨpa gaahaiwa ahiyohɨpɨpɨhɨ sapɨhɨ kapɨhɨ maawɨ ahɨsɨsotɨtaise.

22 “Iyataatɨ ndɨha ambɨpati daihɨra nunjɨtandɨ sisɨhaamatiyahaare. Isɨ amɨ kinyɨ ndɨha saasanotahandaataahɨ kinyɨ ambɨpatisangi nga biyatɨ saasanotɨtaise. 23 O amɨ kinyɨ ndɨha sisɨha niyotisɨhaamatiya maipɨta niyotataataahɨ kinyɨ ambɨpatisangi apɨpaahɨ asɨhatamaitaise. Isɨ kinyɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨsangi setɨtaise. Kɨnyɨ kɨmambɨhaiwaisaahɨhɨ maarɨho nunyamahingɨtɨnda yamɨhapataatɨhapɨhaiwai kɨnyɨ wɨndɨ mmonɨpɨ amɨ wɨndɨ kamaitaise.

24 “Iyataatɨ utaaho wo awaisururɨ yahuramɨ otɨpɨpatɨ ahoyatɨ isɨwatataatɨ otɨpɨpatɨ kamaitaise, owetɨtaise. Nehɨ woaisaahɨhɨ maarɨho nunyataatɨ woaisɨ maarɨho namumwɨtaise. Iyatɨ woaisɨ biya anɨtisa isɨwatata woai namatɨ pohipɨwisamaitaise. Isɨ sahɨ saiwɨ noaipapɨ Autaahaatɨhomunɨ kahapaamapɨpa nawɨhomunɨ otɨpɨpatɨhiyaatimaamatɨtaapo.

Kɨma Pɨwɨma Kahapaamapɨpa Owetihɨ Pɨhɨtɨwɨ Gwɨnyaahohɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 12:22-31)

25 “Aihɨ nɨnɨ sandɨ kasatataato samɨ ambɨpatapɨhapa nandapa waapoho apotɨhɨrɨ napa newa nana niyoaitɨhaawe tɨwɨ waatɨ pɨhɨtɨwɨ wɨndɨ gɨmunyaapɨse. Autaahaatɨho samɨ ambɨpatɨsangi nasamihɨhatisɨ ko kati nunyawɨ andɨtɨwiwɨtaatɨwɨhapa nandapa namaasamɨtaiso? Iyatɨ amɨ ko samɨ ambɨpati namaasapɨ nɨwusoaitaatɨwɨhapa yutɨhɨrɨ apotɨhɨrɨ namaasamɨtaiso? E nasamɨtaiso? 26 Isɨ sahɨ kohoai usonɨwewɨse. Koho nandapa niyaama kɨpo nimana nandapaamɨ aŋɨpɨpɨhɨ ahoya nanahomaahe. Owetise. Samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho koho nehɨ nanɨhiyahoai sawaho komɨ ikwɨraatɨhɨ anɨtisa isɨwatɨ iwinjatataise. Isɨ sahɨ kohoai namusatipɨhaapɨ samɨ Japɨhomɨ kɨrɨwipatotapɨhiyaato? E owetiso? 27 Iyataatɨ samɨ wo komɨ wonjɨ utaarɨ biya bimɨtandɨhandapɨ gwɨnyapenatoandaatɨ kɨnaungwɨha wa netɨ bihɨwainjɨtaiso? Owetise. Autaahaatɨho sawahomɨhande.

28 “Aisɨ sahɨ napaapɨ apotɨhɨrɨ owetiso tɨwɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyaahopo? Tandɨpɨho napitiyatɨ nawataise tɨwɨ usonɨwewɨse. Tandɨpɨho otɨpɨpatɨ kiyatɨ apotɨhɨrɨ nasatɨ niyotaiso tɨwɨ usowɨse. 29 Isɨ nɨnɨ sangi sandɨ kasatataato jɨhura Soromonɨho apotɨhɨrɨ otiwa kaumbwaahapaisahondaahandɨ kandɨ ko wɨndɨ tandɨpɨmomatiya namaayose. Autaahaatɨho Soromonɨhoai nusatipɨha autaahɨ tandɨpɨhoai netɨ itatamanatɨ yundanyaawɨsataise. 30 Iyataatɨ tandɨpɨho woyɨha wanɨ ahendaise. Bousonɨhɨ tisatɨwɨ tɨhoaitaapo. Tandɨpɨho woyɨha saiwaisɨ Autaahaatɨho iwinjatataise. Isɨ Autaahaatɨhopɨ maipɨhonjɨ gɨwunyaahohiyɨhiyaate, Autaahaatɨho sangi biyatɨ jainja bɨmimɨtaiso? 31 Isɨ samɨ nanɨwɨ niyoaitaatɨwɨhapaapɨ pɨhɨtɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ pɨwɨha wɨndɨ samaatɨwɨse: ‘Nyahɨ nandapa waapoho maahapa nandɨhaawe? Iyaatɨ apotɨhɨrɨ maahapa niyowaatɨ nipaatɨtɨhaawe?’ tɨwɨ pɨhɨtɨwɨ gɨmunyaapɨse. 32 Samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨho sapɨ kiya saiwaapɨ nenoaahɨndaise tatɨ aimɨ mmonatɨ gwɨnyaahore. Iyataatɨ saiwa isɨhiya Autaahaatɨhopɨ atɨhomiwɨ gɨmunyaapɨhiya kaiwai kiyaamɨ Autaahaatɨhoemapɨ gwɨnyaitaatɨwɨhaiwe. 33 Isɨ sahɨ saiwaapɨ nanɨpimatɨwɨ jɨhɨ yeye tɨwɨ Autaahaatɨhoai nehɨ iwinjasaihɨ amɨ ko sangisɨ jainja bimone. Jainjatonɨhɨ amɨ sahɨ koai andɨtitɨwɨ isɨwatɨwɨ amɨ tɨtɨhɨtirɨhɨretɨ ko maaritatɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretapɨhapaapaahɨhɨ jasamana nasonɨhɨ kɨretɨ japepihɨrɨwɨse. Aisaihɨ Autaahaatɨho kaiwa japepihɨrohɨwaiwaamɨ tiwatɨhaatɨ samɨ nenoaahɨtiwaiwa nahatewa nasamɨtaise. 34 Isɨ asisɨha bousonɨhapɨhaiwa aipɨ nepɨ wanɨ kɨmura pɨhɨtɨwɨ maarɨho naaŋonɨhɨ gɨmunyaapɨse. Bousonɨhapɨhaiwa nehɨ kuraapɨhaiwaasɨ asisɨha wanɨmetapɨhaiwa baiwɨ gwɨnyaapɨ kaiwɨse. Asisɨha naasɨ naasaahɨ tɨtɨhɨ ketapɨhaiwa naaŋɨhaiwa tisaitataise,” tatɨ Jisaasiho isɨhiyai kataunjataise.

Copyright information for `AGM