Matthew 7

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Usaisɨ Topɨtaata Wonamaatɨhɨ Tipɨtapaapɨ Mausowɨse Tohɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 6:37-38, 6:41-42)

Iyatosatɨ Jisaasiho pɨwɨha wa sata kataunjataise. “Sahɨ isɨhiya usaapɨ saiwɨhiye saiwɨhiye tɨwɨ topɨtaata wonamaatɨhɨ tipɨtapaapɨ wɨndɨ mausowɨse amɨ Autaahaatɨhoaisangi wɨndɨ siyatɨ sangi kamaasito. O sandɨ apaapɨmaasato, amɨ Autaahaatɨho sahɨ isɨhiya usaisɨ tipɨtapaapɨ usohohɨrɨhɨrɨ kɨretɨ tipɨtapa jasondaihɨhandapɨsato. Wapa wamwaaŋɨ usaisɨ nunyawaawaahɨ amɨ kamwaaŋɨ jahɨra nasamɨtaapo. Isɨ amɨ ndɨha kɨwahonyɨhaatɨhɨ matoaatɨpatɨ nangɨmaasandipatapɨ kɨnyɨ wɨndɨ baimbɨ motɨnɨpɨ kɨsaahomɨ ndɨhaatɨhɨ ikwaatɨpɨhonjɨ ahotisonyonjapɨ kɨnyɨ napaapɨ baahaimbɨ usohise? Siyatɨ ndɨha kɨwahonyɨhotɨ matoaatɨpatɨ nangɨmaasandihɨhandɨ kandɨ kɨsaahoaisɨ nisaahoŋe, kinyɨ ndɨhotɨ yaiho ikwaatɨpɨho ahɨngotihɨ nehɨmaitandiyo undɨpɨ napitundɨpɨ kaundɨtaise? Kɨnyɨ jaipɨmwɨndiso atime. Kɨnyɨ kinyɨ ndɨhotɨ matoaatɨpatɨ nangɨmaasandipatɨ jɨhɨ nemape. Nemaposapɨ ipotɨ nga baimbɨ japaapɨ sura kɨsaahomɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho ahotisɨho baimbɨ mmonɨpɨ nepumaitaapo. Iyataatɨ sahɨ samɨ maarɨho apohɨpataatɨhapɨ nasɨtɨmana apɨpaahɨ gaahaiwa ainjɨhariwɨ isɨhiya kɨhiya kɨhiyai namunyawɨse. O nunyawawaahɨ suhɨrɨ isɨhiya nandapa nunyauhɨhiyai ikwipatamataiwɨ nunyohiyɨhiya sangi aposahaiwa maahoaipupwɨsamapɨ sisɨpɨsatɨtaapo. Aisaihɨ samɨ maarɨho nasɨtɨmana ipotɨsawaitaise. Aiwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha gaahaiwa anaahɨwaiwa isɨhiya kɨhiyai osamapɨ kamundɨwɨse. O saiwɨ kaundawaawaahɨ kiya maasapɨhoai nandapa nunyauhɨ netɨ biya namaanatɨ komɨ auhɨraapɨhɨ netɨ itɨpɨwa isehamasɨpatamataiwɨ samɨ pɨwɨha atɨhomaasiwɨ sisɨpɨsatɨtaapo.

Kɨma Pɨwɨma Nunjenɨwɨ Daapɨ Maasomwaaŋɨ Tiwɨtaatɨwɨhandapɨhaare

(Rukɨho 11:9-13)

“Sahɨ wapa nausetɨtonɨhapaapɨ Autaahaatɨhoaisɨ nunjenawaawaahɨ ko kapa nasamɨtaise. Aiwɨ amɨ sahɨ wapa nihɨrɨna noaasandonɨhapaapɨ pɨhɨtɨwɨ daawaawaahɨ kapa Autaahaatɨho nasisɨtaise. Aiwɨ amɨ wapa maasomwaaŋɨ napwɨtonɨhapaapɨ sahɨ maasomwaaŋɨ tiwisaihaahɨ Autaahaatɨho nuwatɨ kapa nesamɨtaise. Isɨ isɨhiya nahatiya wowaatɨ Autaahaatɨhoaisɨ wapaapɨ nanyɨnye undɨwɨ pɨhɨtɨwɨ nunjenɨhohiyɨhiyai kapa nunjenohɨpɨpa Autaahaatɨho numwɨtaise. Isɨ utaaho wo wapaapɨ pɨhɨtatɨ daataataahɨ Autaahaatɨho kɨmbaare unda nunjɨtaise. Isɨ amɨ utaaho wo maasomwaaŋɨ tiwataataahɨ amɨ Autaahaatɨho nɨwuwɨtaise.

“Isɨ samɨ womɨ metɨhonjɨ sapɨhoai nandapa bɨretɨhandapɨ nunjenɨhonɨhɨ nawɨha nemwɨtaiso? Owetɨtaise. 10 Iyataatɨ amɨ metɨhonjɨ wonjɨ sapɨhoaisɨ araiho napopɨhopɨ nunjehonɨhɨ akwɨranɨho nemwɨtaiso? Sandisangi owetɨtaise. 11 Iyataatɨ sahɨ isɨhiyaatɨ samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maipɨhaiwaisahiyaatisɨ samɨ metɨhonyai nasɨsehohɨpɨpa gaahaiwa numwɨtaatɨwɨ gwɨnyaapɨhiyaate. Sahisɨ siyowɨ samɨ Japɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhohɨ isɨhiya wapaapɨ koai nunjehohiyɨhiyai tɨtɨhɨ kaiwa gaahaiwa amɨ pɨhɨtatɨ waatɨ numwɨtaise. 12 Isɨ amɨ sahɨ isɨhiya usaapɨ kiya saiwɨ kanyitotɨwɨ gwɨnyaahohɨpatamataiwɨ isɨhiya usaisɨ naasaipitɨ katɨ kawiwɨse. Saiwɨ kiyawaawaahɨ sandɨ tɨtɨhɨ wɨnɨhapɨpa sapɨ Autaahaatɨho Mosesihoai numwimbɨpaamunɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaahohiyɨhiyaamɨ pɨwɨhaamunɨ akɨpɨpa kiyawaayopo.

Isɨhiya Asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨhandɨ Naitaatɨwɨ Onepatɨ Nandaitaatɨwɨhatɨ Apɨpaahɨ Maipɨhinjaatɨhe

(Rukɨho 13:24)

13 “Naaŋɨhandɨ apɨpaahandɨ naitaatɨwɨ nutaatɨwɨhapɨhapɨ onepatunɨ daihɨraunɨ taapwɨnɨ awaiwaure. Aihɨ isɨhiya tɨtaahiyɨhiya nanɨhaiwɨ nandaapɨ taawɨ daihɨra kɨra nowaayopo. Isɨ sahɨ baiwɨ onepatɨ maipɨhinjaatɨhɨ nandaapɨ daihɨra maipɨhinjaatɨhɨ naiwɨse. 14 Iyataatɨ isɨhiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨ onepatɨ nandaitaatɨwɨhatɨ apɨpaahɨ maipehinje. Iyataatɨ sɨra daahira jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ naitaatɨwɨhɨra apɨpaahɨ naaŋɨhɨraare. Aisɨ isɨhiya nɨnaasiyaahɨhɨ onepatɨ maipɨhinjaatɨhɨ mmonawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Pɨwɨha Jaiwɨtɨwɨha Ausaitaatɨwɨhandapɨhare

(Rukɨho 6:43-44, 13:25-27)

15 “Isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨha ausaahohiyɨhiyaapɨ sahɨ baiwɨ jaawo. Isɨhiya siya jaipɨsatɨwɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisawa newaahaare tɨwɨ kasatɨtaapo. Saiwɨ jaipɨsatɨwɨ samɨhatɨhɨ maasapɨho sipɨsipɨhandamataiwɨ napaisaatɨ aŋɨnɨ napɨtaapo. Nasaihɨ gaahiye tɨwaitaawɨ owetise. Siya isiya suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨrɨ iko niyatɨ tahamasɨrɨhɨramataiwɨ kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ isɨhiyai nepɨ nopɨsasɨwɨ tahamanɨtaatɨwɨhaiwa kɨpwɨndahiyaare. 16 Iyataatɨ sahɨ kiyaamɨ pɨwaatɨwɨ daiwɨ bitohohɨrɨhɨretɨ usonawaawɨ siyaatawaawe tɨwɨ mmondaapo. Iyataatɨ wainɨhandamɨ yandɨpɨho dawipatetapɨ ningotɨ ahotihɨ nandawaayowo? Owetise. Iyataatɨ amɨ ipatɨ pɨhoaipɨhomɨ yandɨpɨho woyɨha nahaapatohetɨ ningotɨ ahotihɨ nandawaayowo? Owetise. 17 Isɨ siyate ipatɨ gaahatɨ yandɨpɨho gaaho ningoaitaise. O amɨ ipatɨ maipɨhatɨ yandɨpɨho amɨ maipɨho ningoaitaise. 18 Iyataatɨ ipatɨ gaahatɨ yandɨpɨho maipɨho wɨndɨ namingoaitaise. Iyonɨhɨ amɨ ipatɨ maipɨhatɨ yandɨpɨho gaaho wɨndɨ namingoaitaise. Owetɨtaise. 19 Isɨ ipatɨ nahatepɨ yandɨpɨho wɨndɨ biyatɨ namingosɨpatɨ tisatɨwɨ sisɨhaapɨhɨ tɨhoaitaapo. 20 Isɨ amɨ ipatamɨ yandɨpɨho mmonawaawɨ ipa setahatɨndaate tohɨpatamataiwɨ isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtɨwɨhaiwa ausaahohiyɨhiyai setahiyaatawaawe tɨwɨ sahɨ usondaapo.

21 “Iyataatɨ isɨhiya jinjapɨhɨ nɨngisɨ Awaisɨhoŋe ndɨwɨ kandohiyɨhiya nahatiya yamɨhapataatɨhɨ nisɨ Apɨho Autaahaatɨho isɨhiyai iwinja bimindɨhandaatɨhɨ wɨndɨ namɨndaitaapo. Apɨpaahɨ owetɨtaise. Nehɨ isɨhiya Apɨho yamɨhapataatɨhɨ bimisɨhomɨ maaritatɨ gwɨnyapesɨrɨhɨretɨ baiwɨ japepihɨrohiyɨhiya siyaahɨhɨ nisɨ Apɨho isɨhiyai iwinja bimindɨhandaatɨhɨ nandaitaapo. 22 Iyataatɨ asisɨha ipotɨhetɨ isɨhiya taahiyɨhiya usɨhiya asɨhiya nɨngi sandɨtaapo. ‘Awaisɨhoŋe, Awaisɨhoŋe, kinyɨ ambɨpataahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atisa newaatɨ ausaahaayo. Iyaatɨ kinyɨ ambɨpataahɨ itɨpɨho maipɨhaiwaisɨ nemahaayo. Iyaatɨ amɨ kinyɨ ambɨpataahɨ watɨpɨhaiwa kahatamatɨpetahaiwa kiyahaayo,’ ndɨtaapo. 23 Ndɨwɨ kandisaihɨ sura nɨnɨ kiyaisɨ ausaatɨ tɨtɨhɨ saundɨto. ‘Sangisɨ nɨnɨ apɨpaahɨ maipɨhonjisangi wɨndɨ maasɨsotɨhiyaate. Sahɨ maipɨhaiwaahɨhɨ kaiwɨhiyaate. Isɨ sahɨ nɨngi nanɨmasi nawɨsawitɨwɨ nuwɨse,’ undɨto.

Kɨma Pɨwɨma Daihɨra Yatɨwɨ Aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtaatɨwɨhɨraapɨhaare

(Rukɨho 6:47-49)

24 “Isɨ isɨhiya usa nɨnɨ sangi nisɨ pɨwɨha kandɨsasohɨwɨmaiwa baiwɨ atiwɨ japepihɨrawaawaahɨ siya utaaho wo komɨ aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtandɨ biyatɨ gwɨnyaatɨ kiyatosa mmonatɨ yapɨpatɨ watɨpɨhatetɨ yasɨha baahɨ mɨhaapɨ anɨtisatɨ mɨhotatɨ aŋɨmatipatamataiwɨhiyaare. 25 Iyataatɨ aŋaaŋɨ saaŋɨ anɨtiwɨ yasɨha baahɨ mɨhaapɨ mɨhotɨwɨ watɨpɨhaaŋɨ aŋɨmatauhɨ wipatɨ aungwohandɨ wipɨwatɨ waapɨhaatɨ awaindɨhandɨ usepuwatɨ itɨnambɨtɨhɨrɨ aungwohandɨ noaipataatɨ saiwa kwɨtɨwatɨ pimbapoya ikɨpɨndihɨ aŋaaŋɨ saaŋɨ wɨndɨ namaayase. Owetise. 26 Iyataatɨ amɨ isɨhiya usa nisɨ pɨwɨha kɨma katotɨma atisawaahandɨ kandɨ baiwɨ minjapepihɨrohiyɨhiya siya utaaho wo biyatɨ gɨmunyaatɨ naharisaho aŋaaŋɨ aripatɨ napaipataatɨhɨ aŋɨmatisɨhomataiwɨhiye. 27 Iyataatɨ naharisaho aŋaaŋɨ siyatɨ aripatɨ napaipataatɨhɨ aŋɨmatihɨ wipatɨ aungwohandɨ wipɨwatɨ usepuwatɨ itɨnambɨtɨhɨrɨ napoyaatɨ saiwa saaŋɨ aŋaangi netɨ kwɨtɨwa pimbapoya ikɨpɨndamasɨhɨ niyatɨ noaatɨwotɨ kɨrɨtoandahinjɨ tɨmahiyataise,” undatɨ Jisaasiho isɨhiyai kataunja osasepɨhaataise.

28 Siyatɨ Jisaasiho pɨwɨha kataunjatɨ osasepɨhaasɨhɨ isɨhiya wɨrisandɨhandɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndotaise. 29 Siyatɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndosɨtɨmandɨ apaapɨmaahe, amɨ Jisaasiho pɨwɨha ausaatɨ kataunjimumwaaŋɨ isɨhiya wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaamɨ pɨwɨha ausaapɨ katɨwunjohɨmumwaaŋɨ amusaatɨ komɨ watɨpɨhandisatɨ kataunjihɨ kandapɨ kiyaamɨ maarɨho wɨndotaise.

Copyright information for `AGM