aAisaiyaaho 53:4

Matthew 8

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Womɨ Asaaha Pisapɨpa Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:40-44; Rukɨho 5:12-14)

Aihɨ Jisaasiho sisɨhoaasɨnɨ namasi noaatɨpasɨhɨ isɨhiya apɨpaahɨ awaindɨ wɨrisandɨhandɨ nɨwipinjai nowaayopo. Aihɨ utaaho wo asaaha pɨsapɨpaisaho nasatɨ detɨ Jisaasihomɨhinɨ atotɨpɨwesatɨ bindataatɨ Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhoŋe, kɨnyɨ nisɨ asaaha pisapɨmaiwa nepɨnɨmaitaapɨ maaritapaapaahɨ nepɨnɨmape, nɨnɨ noaipatɨ gaahonɨnɨtɨtaano?” tatɨ nunjenataise. Aihɨ Jisaasiho asaaha pɨsapɨpaisahoai ikwɨrɨ ahɨwisataatɨ saundataase. “Kinyɨ noaipapɨ gaahoŋimatɨtaapɨ nɨnɨ maaritataayonɨ kinyɨ pisapɨpa owetanɨhɨ kɨnyɨ noaipapɨ gaahoŋimate,” undataase. Undihɨ ketɨ kuraanɨhɨ komɨ asaaha pisapɨpa owetihɨ ko noaipatɨ gaaho popɨtɨhoematataise. Aihɨ ko noaipatɨ gaahotisɨhoai Jisaasiho saundataase, kɨnyɨ baimbɨ atime. “Kinyɨ asaaha pisapɨpa nɨnɨ nehɨmahohɨtɨmandapɨ isɨhiya nehɨhiyai ausaapɨ kamundɨme. Owetise. Nehɨ tɨtɨhɨ koŋɨnɨhɨ numbwɨ pɨrisihiya isɨhiyaapɨ nandapa tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai nunyohiyɨhiyaapɨhɨ noaipape. Numbwɨ noaipasamɨhɨ kiya kinyɨ pisapɨpa akɨtɨnɨhɨ owendaiso tɨwɨ baiwɨ gisopɨ nangɨsapɨse. Aiwɨ kinyɨ asaaha pisapɨpa akɨtɨnɨhɨ owendaise hɨtisaihaahɨ namapɨ Autaahaatɨho nisɨ asaaha timbɨpa nenɨmataise undɨpɨ nunjɨtaapɨhapa kiyai nunye. Numwisamɨhɨ kiya kapa nepɨ Mosesihomɨ wɨnɨhapɨpa katimumwaaŋɨ kamwaaŋɨ kinyapɨ tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai numwɨto,” undatɨ Jisaasiho koai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiyaamɨ Mɨtɨhomɨ Otɨpɨpatɨhomɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Rukɨho 7:1-10)

Aihɨ Jisaasiho niyatɨ aunahɨpatɨ Kapaniyamɨhanda noaipasɨhɨ utaaho wo isɨhiya Romɨhiyaamɨho tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya 100 kaiwɨhiyaamɨ mɨtɨho nasataise. Nasatɨ Jisaasihoai nunjenatɨ saundataase. “Awaisɨhoŋe, nisɨ otɨpɨpatɨho komɨ ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ yaawihɨ konɨhɨ nanototihɨ kahɨtataato,” undataase. Undihɨ Jisaasiho koai saundataase, “Gaasɨ nɨnɨ nundɨ koai tɨtɨhɨwiwɨtaano,” undataase. Undihɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyaamɨ mɨtɨho Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhonye, kɨnyɨ nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ nambɨ nandaitaapɨ nɨnɨ gaahonɨnɨmaahe. Gaasɨ nehɨ pɨwɨha katisamɨhɨ nisɨ otɨpɨpatɨhomɨ timbɨpa owetɨto. Iyataatɨ nɨnɨsangi isɨhiya usa awaisawɨhiya ninjaawɨ bimauhɨ kiyaamɨ otɨtɨhɨ bindataahonɨne. Iyataatɨ amɨ tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiya usa nisɨ otɨtɨhɨ bimauhɨ nɨnɨ kiyai iwinjaatɨ bindataayo. Iyataatɨ nɨnɨ utaaho woaisɨ, ‘kɨnyɨ numwe!’ undonaahɨ atisa notaise. Aihɨ amɨ utaaho woaisɨ, ‘kɨnyɨ namme!’ undonaahɨ atisatɨ ko nasataise. Aindɨ amɨ nisɨ otɨpɨpatɨhoai ‘kɨnyɨ kɨmatɨ otɨpɨpatɨ kaime,’ undonaahɨ amɨ atisatɨ kiyataise. Saindɨhonɨnisɨ amɨ kɨnyɨ pɨwɨha katɨpɨ timbɨpa nemaitaapɨ watɨpɨhandisahoŋɨtihɨ nɨnɨ aimɨ gwɨnyaataayo,” undataase. 10 Undatɨ kaundihɨ Jisaasiho atisataatɨ pɨwɨha sa kaundihiyataatɨ yayamatɨ mɨtaahɨ gwɨnyapenataise. Siyatɨ gwɨnyapenataatɨ namatɨ isɨhiya koaisawɨ maasɨ daiwɨ bitohoyɨhiyai saundataase. “Isɨhiya usa utaamo kɨmo biyatɨ gɨwunyaasɨpatamataiwɨ baiwɨ gɨwunyaapɨhiya tɨtɨhɨ akɨtɨnɨhɨ Isɨraherɨhiyai nɨnɨ wɨndɨ akɨtɨnɨhɨ mausoho owetise.

11 “Isɨ nɨnɨ sangisɨ sandɨ kasatataato, yamɨhapataatɨhɨ isɨhiya taahiyɨhiya yapɨhɨ nahandahapɨhiya Abɨraahamɨho, Isaakɨho amɨ Jekopɨho siyaisawɨ maasɨ nandapa nanɨwɨ nahoaiwɨ pɨwaatinjaihɨ Autaahaatɨho kiyaisaahɨhɨ iwinja bimɨtaise. 12 Iyatɨ Autaahaatɨho jɨhura isɨhiyai iwinja bimɨtota tɨmaŋa ahɨwisawɨhiyai netɨ ipaahaapɨ asɨhatindɨhandaatɨhemahonɨhɨ gwɨwɨ mangɨrɨ gitɨpaitaapo,” tatɨ kiyaisɨ kaundataase. 13 Iyatosa tunnɨwɨ yahwɨnohiyɨhiyai tɨhaapundisɨhoai saundataase. “Gaasɨ kinyɨ aŋɨpɨpɨhapɨ numwe, kinyɨ gɨwunyapehingɨtɨhandɨ kandɨ naitaino,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Pitaahomɨ Sanohaamaatamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:29-31; Rukɨho 4:38-39)

14 Aihɨ Jisaasiho Pitaahomɨ aŋɨpɨpɨhɨ nasatɨ noaipataise. Iyatɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ mmonataatɨ Pitaahomɨ sanohaamaatɨ sisɨha nusoaipatɨ yaawihɨ nanotondaise. 15 Aihɨ Jisaasiho kaati ikwɨrɨ ahɨwisa sisɨha timbɨpa nemwa tɨtɨhɨwiwataise. Aihɨ kaatɨ nepatɨ Jisaasihopɨ nandapa turɨhatɨ koai yainjɨraawisataise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Itɨpɨho Maipɨhapai Nemwa Isɨhiya Taahiyɨhiyai Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 1:32-34; Rukɨho 4:40-41)

16 Aihɨ asɨhataahura isɨhiya taahiyɨhiya itɨpɨho maipɨhaiwa bimohiyai numwaasi Jisaasihoaapɨhɨ nasawaayopo. Aihɨ Jisaasiho nehɨ komɨ pɨwɨhaaraahɨ itɨpɨho maipɨhaiwaisɨ nemataise. Iyatɨ amɨ isɨhiya nahatiya timbɨpaisahiyai japɨhɨ tɨtɨhɨwiwataise. 17 Saiwa siyatɨ noaipaitaihɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha atisatɨ netɨ ausaasɨho Aisaiyaahoai kaundihɨ ko atisatɨ netɨ sata katisɨha wanɨ akaaha noaipataise.

“Ko nyamɨ andɨtatɨ kunyapetotɨhandɨ sawahomɨhetema nyamɨ timbɨpa netɨ awɨnyɨtɨmatɨ nenyamataise,” a 
tatɨ Aisaiyaaho katisɨhaare.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Isɨhiya Usa Nɨngi Nanipinjɨtaatɨwaahɨ Yaawatɨ Naaŋiwaiwaapɨ Kiya Gwɨnyaaposawo Tindɨhandapɨhaare

(Rukɨho 9:57-60)

18 Aihɨ Jisaasiho mmonata isɨhiya durɨhɨramataiwɨ nimaanɨwɨ komɨhinɨ ahoyanɨmɨ nasauhɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmowɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyai sata kaundataase. “Durɨhɨrɨ Garirihandamɨ wihɨnapɨ nutɨhaawo,” undataase. 19 Aihɨ utaaho wɨnɨhapɨpa kataunjisɨho nasatɨ Jisaasihoai saundataase, “katɨpunjingɨhonye, wapɨhɨ naisamɨhapɨhɨ nɨnɨ gi nahipinjɨto,” undataase. 20 Saundihɨ Jisaasiho koai wihoaaŋɨha saundataase. “Suhɨrɨ ainjɨhɨrɨhɨrɨ kɨramɨ akosɨha yomumwaaŋɨ nanoaitandɨhapɨhɨ ausetahɨre. Iyataatɨ amɨ kohoaisangi nanoaitandɨha itɨha ausetahore. Iyataahandɨ kandɨ Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ nehɨhaatɨ maatɨmaatɨ nanotɨ daayataahonɨnisɨ aŋaaŋɨ owehonɨne,” undataase. 21 Aihɨ utaaho wo Jisaasihomɨ pɨwɨha atisa neho Jisaasihoai saundataase. “Awaisɨhonye, nɨnɨ gi nangipinjɨtandɨhandɨ kandɨ apɨho napwonɨhɨ yamwaatosamapɨhuraapɨ jatɨtaanɨ kɨnyɨ gaare dɨtaino?” undataase. 22 Saundihɨ Jisaasiho koai saundataase. “Isɨhiya asɨyɨhiyaimatɨwɨ jinjapɨhɨ jinjapɨhɨ bimɨtaatɨwɨhandɨ owehiya kiyaamɨ napohiyɨhiyai sawana nepɨ yamwaapɨse. Aisaihɨ kɨnyɨ nɨngi nanipinje,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Itɨnambɨtɨhɨri Netɨ Yatɨhisɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 4:36-41; Rukɨho 8:22-25)

23 Aihɨ Jisaasihoaisawɨ komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nuwipinjohiyɨhiyaisawɨ kopuhotɨ yamwaasi nowaayopo. 24 Taawɨ niyauhɨ nuwisaataatapɨ itɨnambɨtɨhɨrɨ apɨpaahɨ aungwohandɨ durɨhɨraatɨhɨ noaipataise. Noaipatɨ itɨnambɨtɨhɨrɨ durɨhɨri tiwayaasɨhɨ waapɨhaatɨ sisɨho dotɨ kopuhotɨ tiraamataise. Sandɨ taatɨ saihɨ Jisaasihohɨ ahomaaya nanomataise. 25 Nanomasɨhɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya Jisaasihoenda nuwɨ koai ahowimawaayopo. Ahowimapɨ kiya koai saundawaatopo. “Awaisɨhoŋe, nyangi nanyamaape, nyahɨ aimɨ detɨ waapoho nana owetɨtɨhaawiyono,” undawaatopo. 26 Undauhɨ Jisaasiho nepatɨ kiyai saundataase, “Sahɨ napindapɨ yayopo? Sahɨ nisapɨ gɨnunyaahohɨtɨhandɨ maahɨtihe?” undataase. Saundatosatɨ Jisaasiho dotatɨ itɨnambɨtɨhɨrisunɨ durɨhɨrisunɨ yatɨhitɨpɨ owete undihɨ amɨ itɨnambɨtɨhɨrunɨ durɨhɨrɨ sisɨhaiwaamatiyatɨ dosi napiwaiwa Jisaasihomɨ maahomwaaŋɨ atɨwisa kandɨnɨhɨ apɨpaahɨ yatɨhita owendaise. 27 Saiwa saihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya ese tɨwɨ ikwɨrɨ mangɨra ikwɨnawaayopo. Ikwɨnɨwɨ sanawaatopo. “Kɨmo utaamo napimahoe? Amɨ itɨnambɨtɨhɨrɨ waapɨhaatɨ sisɨhomatiyahaiwaisangi komɨ maahomwaaŋɨ atɨwisa asɨmwaatɨtɨhɨ sanaindɨmando?” nnawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaahurɨ Yahuramɨhatɨhapɨ Itɨpɨho Maipɨhaiwa Nemwasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 5:1-17; Rukɨho 8:26-37)

28 Aihɨ Jisaasihoaisawɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisawɨ durɨhɨrɨ nahaitɨwɨ wihɨnɨ mɨhihɨnɨ yapɨpatɨ Gataraahanda nuwɨ noaipawaayopo. Nuwɨ noaipɨhauhɨ utaahurɨ yahurɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nɨwɨndaapɨ bimauhɨhurɨ akosɨha isɨhiya napohiyɨhiyai ahiyohɨpɨpɨhɨ bindamaahurɨ kɨraapɨ napihɨ Jisaasihoaisawɨ nutanawaayopo. Iyataatɨ utaasurɨ surɨ apɨpaahɨ watɨpɨhurɨtihɨ isɨhiya yaiwɨ wɨndɨ dahomaiwɨhɨraare. 29 Aihɨ surɨ utaasuramɨhatɨhapɨ itɨpɨho maipɨhaiwa Jisaasihoai saundɨwɨ kaahaundawaatopo. “Autaahaatɨhomɨ Mwaahonye, kɨnyɨ nyangi napitɨnyitaape? Nyamɨ asisɨha kɨnyɨ nyangi nyapɨ mwɨnyapɨ yaasɨhandɨ nanyamɨtaapɨha sangɨ noaipasɨ napaapɨ nambɨhoŋe?” undawaatopo. 30 Aihɨ sapɨhɨ onɨhɨ wonjɨ maasapɨho asakiyatɨ taahɨwaiwa nandapa nanɨwɨ bitotawaayopo. 31 Aihɨ itɨpɨho maipɨhaiwa Jisaasihoai saundɨwi gɨwusewaayopo. “Amɨ kɨnyɨ nyangi utaamurɨ kɨmuramɨmatɨhapɨ nepɨnyamaitaapaahɨ maasamaiwaatɨhɨ nowa nandaitaanɨ natɨpɨnyoaase,” undawaatopo.

32 Undauhɨ Jisaasiho itɨpɨho maipiwai sata kaundataase, “Kiyonaahɨ nuwɨse,” undataase. Jisaasiho saunda nuwɨse undihɨ itɨpɨho maipiwai kurɨ utaasuraatɨhapɨ noaipasi kapɨhɨ maasapɨhaiwa asakiyatɨ bitosɨwaiwaatɨhɨ nandaawaayopo. Itɨpɨho maipiwai maasapɨhaiwaatɨhɨ nuwɨ nandaahauhɨ maasapiwa nehoaatetetɨ ainjɨhariwɨ namaŋɨndi nuwɨ durɨhɨraatɨhɨ naapwaatɨwɨ waapoho nanɨwɨ nawatisawaayopo. 33 Aihɨ isɨhiya maasapɨhaiwa jaawɨ bitohohiyɨhiya sandɨ mmowɨmapɨ aunahɨpataahapɨ yanɨhɨmapɨ nowaayopo. Nuwɨ Jisaasiho kaiwaiwa nahatewa ausaapɨ kaundawaatopo. Kaundawaawɨ amɨ Jisaasiho utaahuramɨhatɨhapɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nemwasɨhɨ kurɨ noaipapɨ gaahurimatindɨhandapimaawɨ kaundɨwɨ gaamawaayopo. 34 Saiwa Jisaasiho kaiwaiwaapɨ satɨwɨ kaundauhɨ atiwɨmapɨ isɨhiya aunahɨpatɨ nahandɨ nupwɨsasɨwesi Jisaasihoaisunɨ utaahurɨ kuramɨhatɨhapɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nemwaasururisunɨ iwinjaitaatɨwɨ nasawaayopo. Napɨwɨ Jisaasihoaisunɨ utaahurɨ kuramɨhatɨhapɨ itɨpɨho maipɨhaiwa nemwasururisunɨ baiwɨ usonɨwɨ gaamawaayopo. Usowɨ kaiwosawɨ Jisaasihoai isɨhiya aunahɨpataahapɨhiya gɨwusepɨ napaisaatundɨwɨ nyamɨ yapɨpatɨ namasi wɨtaahapɨ numwe undawaatopo.

Copyright information for `AGM