aOseyaaho 6:6

Matthew 9

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Wo Komɨ Ikwauhɨrɨ Bɨwatesɨhoai Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 2:1-12; Rukɨho 5:17-26)

Saundauhɨ Jisaasiho kopuhotɨ yamwaasi jahɨra durɨhɨraatɨhɨra nahaita komɨ aunahɨpatɨ Kapaniyamɨhandaahapɨ nasataise. Nasa noaipasɨhɨ isɨhiya usa Jisaasiho tɨtɨhɨwiwɨtotɨwɨ gwɨnyapenawaawɨ utaaho wo komɨ ikwauhɨrɨ apɨpaahɨ bɨwatesɨhɨ wɨndɨ dosi dahomaayaho gwɨtɨhotɨ autaahɨ nanototihɨhoai numwaasi nasawaayopo. Siyauhɨ Jisaasiho kiyaamɨ sawahopɨ gɨwunyaahohɨtɨhandɨ usonataise. Usonatosatɨ utaaho komɨ ikwauhɨrɨ bɨwatesɨhoai saundataase. “Nisɨ maasɨho andɨtitɨpɨ maarɨho wɨhitane. Nɨnɨ kinyɨ maipɨhaiwa nehɨmataayono,” undataase.

Aihɨ isɨhiya usa wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiya kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhapɨ sawana sanawaatopo. “Utaamo kɨmo isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwatɨhonɨne tatɨ Autaahaatɨhopɨ sisɨpɨhɨndaase,” nnawaatopo.

Sanɨhauhɨ Jisaasiho kiyaamɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ usonatosatɨ kiyai saundataase. “Sahɨ saiwa maipɨmaiwa napindapɨ taawɨ gwɨnyapehopo? Pɨwɨha kɨmairamɨ maahɨwaanɨhɨ usaayataise? Nɨnɨ satɨtandɨmaaro? ‘Nɨnɨ kinyɨ maipɨhaiwa nehɨmataayo tɨtandɨmaaro e kinyɨ timbɨpa nehɨmataayonɨ dosi numwe,’ tɨtandɨmaaro? Isɨ amɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonisapɨ ko yapɨpataapɨhɨ isɨhiyaamɨ maipɨhaiwa nemwaitandɨ kɨmaapɨ Autaahaatɨhomɨ watɨpɨhandisahore tɨwɨ sahɨ mmondaatɨwɨ nɨnɨ sangi saindɨ nasisɨtaano,” undatɨ isɨhiyaisɨ kaundataase. Saundatosatɨ utaaho komɨ ikwauhɨrɨ bɨwatesɨhoai saundataase. “Nepapɨ dopɨ kinyɨ yutɨhɨrɨ gwaasɨha nesi kinyɨ aŋɨpɨpɨhapɨ numwe,” undataase. Saundihɨ utaaho komɨ ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ andɨtɨmitisɨho nepatɨ dosi komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ notaise. Saiwa siya Jisaasiho utaaho komɨ ikwauhɨrɨ bɨwatetɨ napwisɨhoai tɨtɨhemwasɨtɨmandɨ isɨhiya mmonawa Autaahaatɨhopɨ yaiwɨ siyatɨ Autaahaatɨho isɨhiya yapɨpataapɨhiyai watɨpɨhandɨ numwindɨhandapɨ maaritɨwɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaapɨ mepɨ autaahemwawaayopo.

Kɨma Pɨwɨha Jisaasiho Utaaho Wo Matiyuhoai Gaatatɨ Numwaasɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 2:13-17; Rukɨho 5:27-32)

Jisaasiho sapɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ namasi taatɨ daihɨra notaatɨ nɨnɨ Matiyuhonɨnɨ Romɨhandaahapɨ gamanɨhopɨ nawɨho isɨhiya nahatiyaamɨ nehohɨhonɨnɨ aŋaaŋɨ nisɨ opisihandaapɨhɨ bimonɨhɨ ninjataise. Ninjatosatɨ Jisaasiho nɨngi sandataase. “Kɨnyɨ nambɨ nɨngi nanipinje,” ndihɨ nɨnɨ dosi Jisaasihoai nɨwipinjataayo.

10 Aihɨ Jisaasiho nisɨ aŋɨpɨpɨhɨ taatɨ nandapa nainjɨhɨ isɨhiya taahiyɨhiya nawɨho takisihandɨ ikonɨwɨ nehohiyɨhiyaunɨ isɨhiya maipɨhiya maasaimaarɨhiyaunɨ napɨwɨ Jisaasihoaisawunɨ amɨ komɨ otɨpɨpatɨhiyaisawunɨ nandapa maawɨ nanawaayopo. 11 Aihɨ saiwɨ nanɨhauhɨ isɨhiya usa Parisihiya Jisaasiho isɨhiya nawɨho takisihandɨ ikonɨwɨ nehohiyɨhiyaisatunɨ isɨhiya maatɨmaatapɨ maipɨhiya maasaimaarɨhiyaisatɨ nandapa nainjɨhɨ iwinjawaayopo. Winjaposawɨ Parisihiya Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiya nuwipinjohiyɨhiyai satɨwɨ nunjenawaayopo. “Sangi kiyasisisɨho nawɨho takisihandɨ ikonɨwɨ nehohiyɨhiyaisatunɨ isɨhiya maipɨhiya maasaimaarɨhiyaisatunɨ napaapɨ nandapa nainje?” undawaatopo.

12 Kiya satauhɨ Jisaasiho atɨwisatosatɨ kiyaamɨ pɨwɨha netɨ saundataase. “Isɨhiya ainahiyɨhiyaanɨnɨ timbɨmaayaahiyaanɨne tɨwɨhiya siya dokɨtaahoaapɨhɨ nowaamaayopo. Isɨhiya mmotɨnɨwɨ timbiyaahiyaanɨne tɨwɨhiyaahɨhɨ dokɨtaahoenda nowaayopo. 13 Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha jɨpatɨpindisɨha nɨnɨ kasatɨtandiyohɨmaamɨ tanyaaha napondaase tɨwɨ nepɨ tipɨtapaapɨ mmonɨwɨse.

‘Sahɨ nɨngi maarɨho naninyawɨ isɨhiyai iwɨtatamanɨwɨ maarɨho wɨwihohɨtɨhandapaanyise samɨ kohasɨpɨho nandapa tɨhɨwɨ sisandɨpapɨ nanɨmɨtaatɨwɨhapaapɨmaanyise,’ a 
tisɨhaapɨto. Iyataatɨ nɨnɨ isɨhiya satɨwɨ nyahɨ maipɨhaiwa oweta tɨtɨhɨ gaahiyaanɨne tohiyɨhiyai gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨnɨmaahe. Owetise. Isɨhiya satɨwɨ nyahɨ maipɨhaiwa kiyaatɨ maipɨhiyaanɨne tohiyɨhiyai gandɨ numwaitandɨ napɨtɨhonɨne,” undatɨ Parisihiyai kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Nandapa Namaanɨwɨ Onaitaatɨwɨhandapɨ Nasenohɨtɨhandapɨhaare

(Maakɨho 2:18-22; Rukɨho 5:33-39)

14 Kaihɨ Jonɨho isɨhiyai waapohora baawusisɨhoai nuwipinjohiyɨhiya Jisaasihoenda napɨwɨ sawana kiyaunɨ Parisihiyaunɨ asisɨha waiwaara nandapa namaanɨwɨ onaayohɨtɨhandapɨ Jisaasihoai saundɨwɨ nunjenawaayopo. “Nyahunɨ Parisihiyaunɨ nyamɨhatɨ siyaahiyaane, Autaahaatɨhopɨ gaapundaatɨ koaisa pɨwaatɨndaahura asisɨha waiwaara nandapa namaanaatɨ onaayahaayo. Nyahɨ siyahaayonɨ amɨ gi nangipinjawɨ kinyɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kiyohiyɨmiya napaapɨ nandapa wonjɨ masɨhonjɨsangi apɨpaahɨ onaamaayopo?” undawaatopo.

15 Saundauhɨ amɨ Jisaasiho kiyai saundataase. “Nɨnɨ wonɨnɨmesanɨhura nandapa namaanɨwɨ onaiwɨ maarɨho asɨpaitaatɨwɨhiyaasɨ wanɨ nɨnɨ kiyaisatɨ maasɨ bindataayonɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kaiwɨ nanipinjoyɨmiya nandapa onaamaiwɨ nanawaayopo.

16 “Iyataatɨ Utaaho wo yutɨhɨrɨ asɨrɨhɨrɨ namandipatɨ jahɨrɨhɨrɨ napwɨrɨnɨhonɨhɨretɨ tɨmaamahɨwatɨ wɨndɨ ngɨmundaise. Amɨ tɨmaamahɨwatɨ gwɨnɨhonaahɨ yutɨhɨrɨ jahɨrɨhɨrɨ napwɨrinjɨpɨpɨhɨ mɨtaahɨ awaindɨhandɨ napwɨrɨndaise tatɨ kandaase. 17 Iyataatɨ amɨ pɨwɨha waisangi siyate: waapoho wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ wipatɨ jahɨpatɨ pusatɨ namasaatɨhatopɨ isɨhiya wɨndɨ nuhaapɨ wɨmiwɨtaapo.
9:17Judaahiya maasapɨho sipɨsipɨhandamɨ atɨtatɨ nausohaapɨ ipɨhoetɨ ipiyawɨ awasihɨ natanɨwɨ gwɨnɨwɨ waapoho wainɨhandɨ katopɨ nuhaapɨ wipɨ ahiyawɨ nanɨwɨhiyaare.
O amɨ nuhaapɨ wiwawaawaahɨ wainɨhandɨ wipatetɨ namanatɨ nipitotayata nawatandɨwa nehɨhaatɨ nuhandɨwa owetanɨhɨ amɨ wipatisangi nawatata nopɨsasɨndaise. O amɨ wainɨhandɨ asɨtɨhandɨ wipatɨ asɨpata nuhaapɨ wiwawaawaahɨ maiwɨ wainɨhandunɨ wipatunɨ biyatɨ nga ahotɨtaise,” tatɨ kaundataase.

Kɨma Pɨwɨma Aŋaaŋɨ Pɨwɨhaapɨ Ahoyandaatɨwɨhandɨ Ja Bimisɨho Mɨtɨhomɨ Maataatapunɨ Apopa Waatɨ Jisaasihomɨ Utɨ Apotɨhɨrɨ Wisɨtɨhandapɨhaare

18 Jisaasiho taatɨ sandɨ saundihɨ Judaahiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohaaŋaaŋɨ ja bimisɨho mɨtɨho Jisaasihoenda nasatɨ komɨ auhɨraapɨhɨ atotɨpɨwesatɨ bindata saundataase. “Nisɨ maasɨhaama wanɨ kaatɨnɨhɨ napwise. Napwisɨ amɨ kɨnyɨ nambɨ ikwɨrɨ ahɨwisapɨ ahowimasamɨhɨ nepa jahɨra asaamaatimatatɨ bimɨtaisɨ namme,” undataase. 19 Aihɨ Jisaasiho dosi Judaahiya kapɨhapɨhiyaamɨ mɨtɨhoaisamɨ komɨ aŋɨpɨpɨhapɨ naihɨ Jisaasihomɨ otɨpɨpatɨhiyaanangisangi maawɨ nohaayo.

20 Taawa daihɨra niyonɨhɨ apopaatɨ waatɨ jɨtɨpatɨ apɨpaahɨ namandarisatɨ kɨnaungwɨha ikwɨ maindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨ 12 kiya sanawihɨ jɨtɨmainjɨhaatɨ dawaataatapɨ nasatɨ Jisaasihomɨ utɨ apotɨhɨramɨ otasaaha iwiwataise. 21 Sandɨ apopaatɨ Jisaasihomɨ utɨ apotɨhɨrɨ iwisɨtɨndɨ sawahaatɨ kaatamɨ maarɨhoaatɨhɨ sata gwɨnyaataate. “Amɨ nɨnɨ nehɨ Jisaasihomɨ utɨ apotɨhɨrɨ iwiwataataahɨ nisɨ timbɨmba jɨtɨmahohɨtɨmandɨ owenetɨtaise,” tate. 22 Siya iwisɨhɨ Jisaasiho nepemaita kaati iwinjata saundataase. “Itapo kɨnyɨ andɨtitɨpɨ kinyɨ maarɨho wɨhitane. Nisapɨ kɨnyɨ gɨnunyaahingɨtɨhanda kinyɨ timbɨpa jɨtɨmahingɨtɨhandɨ owesendaiso,” undataase. Aihɨ ketɨ kuraanɨhɨ saatɨ apopaatamɨ timbɨpa timbiya jɨtɨmasɨpɨpa gausendaise. 23 Aihɨ Jisaasiho utaaho awaisɨhomɨ aŋaaŋɨ nandaataise. Nandaatɨ aŋaaŋɨ mmonata isɨhiya maarɨho tundihɨ awirɨhɨrɨ taawɨ awirɨtɨwɨ ŋuŋaatɨwɨ gwauhɨ usonataise. 24 Iwinjatosa saundataase, “Kɨmaatɨ apopɨ metɨmaatɨ napotaamaise. Owe. Kaatɨhɨ nehɨ nanotondaise. Nanototihɨ ahowimatandiyonɨ sahɨ noaipapɨse,” undataase. Saundihɨ kiya isɨhiya nahatiya awirɨtɨwɨ gwɨwɨ bimohiyɨhiya dopɨ Jisaasihoai kɨnyɨ akɨtatɨnno undɨwɨ sisɨpundawaayopo. 25 Aihɨ isɨhiya awirɨtɨwɨ ŋuŋaatɨwɨ gwohiyɨhiyai aipɨ nepɨ nipinjawɨ ipaahaapemahauhɨ noaipasi nawɨsawitauhɨ kura Jisaasiho apopa metɨhaatɨ napotɨ nanototirɨhɨrotɨ aŋaaŋɨ nandaatɨ kaatamɨ ikwɨrɨ iwiwa ahowimasɨhɨ napomasaama jahɨra nepataise. 26 Aihɨ sandɨ Jisaasiho apopɨ metɨmaatɨ napomasɨhɨ jahɨra gaata ahowimasɨhɨ nepasɨtɨmandapɨ pɨwɨha sa nesi aunahɨpɨhaiwaara kanɨwɨ gaamawaayopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaahurɨ Yahurɨ Ndɨha Maipɨtahuri Kuramɨ Ndɨha Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare

27 Iyataatɨ Jisaasiho sapɨhɨ aŋɨpɨpɨhɨ taatɨ naihɨ utaahurɨ yahurɨ kuramɨ ndɨha maipɨta asɨhatihɨ wɨndɨ baimɨ minjapɨhurɨ koai nuwipinjai nomaise. Nuwipinjai nomaamɨ Jisaasihoai saundamaase. “Daawitɨhomɨ mwaahoŋɨ awaisɨhoŋe, yɨhoaanyangi kinyɨ maarɨho asɨpɨnyime,” undɨmɨ kaahaundamaise. 28 Aihɨ Jisaasiho aimɨ notɨ aŋɨtɨtɨhɨ nandaatɨ bimihɨhura kurɨ ndɨha maipɨhurɨ nandaapɨ koai iwinjamaise. Nandaapɨ iwinjasɨhɨ kuri Jisaasiho saunda nunjenataise. “Sɨhoaahɨ nɨnɨ sɨhoaasamɨ ndɨha asɨhatisɨma nga nasorɨhaitandɨ akɨtɨnɨhɨ baimɨ nisapɨ gɨnunyaamaiso?” unda nunjenataise. Siyatɨ nunjesɨhɨ amɨ kurɨ Jisaasihoai saundamaase. “Ye Awaisɨhonye, yɨhoaaŋɨ siyaha gɨhunyaahaayo,” undamaase. 29 Aihɨ Jisaasiho kuramɨ ndɨhotɨ iwiwatɨ saundataase. “Sɨhoaahɨ nisapɨ gɨnunyaasɨrɨhɨretɨ sɨhoaasamɨ ndɨha nasorɨhaatonɨhɨ jasamɨse,” undataase. 30 Saundihɨ kuramɨ ndɨha jahɨra nusorɨhaatihɨ jamaise. Jasɨhɨ Jisaasiho kuri pɨwɨha watɨpɨha nunya saundataase. “Sɨhoaahɨ nɨnɨ sɨhoaasamɨ ndɨha nasorɨhaahotɨmandapɨ isɨhiyai ausaapɨ wɨndɨ kamundɨmise,” undataase. 31 Iyatɨ Jisaasiho saunda kamundɨmise undihɨhandɨ kandɨ kurɨhɨ numwɨ sapɨhɨ yapita gaamapɨ Jisaasihopɨ pɨwɨha ausaapɨ isɨhiyai kaundɨmɨ gaamamaise.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Utaaho Wo Pɨwaamaatahomɨ Maahomwaaŋɨ Nɨwusaasɨtɨhandapɨhaare

32 Aihɨ utaahurɨ kuramɨ ndɨha Jisaasiho nusorɨhaasururɨ taamɨ naihɨ isɨhiya usa utaaho wo itɨpɨho maipɨho isɨhiyaamɨ pɨwɨha nema kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nɨwisapusɨhɨ pɨwaamaatɨwɨho nɨwɨndaasɨhɨ pɨwaamaatahoai numwaasi Jisaasihoenda nasawaayopo. 33 Numwaasi nasauhɨ utaaso so komɨ maahomwaaŋɨ napupwasɨhomɨ omaŋɨtɨtɨhapɨ Jisaasiho itɨpɨho maipɨho isɨhiyaamɨ pɨwɨha nema kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nɨwisapusɨhɨ pɨwaamaatɨwɨhoai netɨ ipaahaapɨ natausaasihɨ noaipasi naihɨ utaaso so pɨwɨha namasatɨ pɨwandaase. Siyatɨ komɨ maahomwaaŋɨ nɨwusainjɨhɨ pɨwaatihɨ isɨhiya Jisaasiho nɨwusoaasɨhɨ iwinjahohiyɨhiya awaindɨhandɨ mɨtaahɨ gwɨnyapepɨ satawaatopo. “Nyahɨ siyaahandɨ jɨhɨ wɨndɨ yapɨpatɨ Isɨraherɨhanda namoaipasɨhɨ monaahiyaanɨne,” tɨwɨ ese tawaatopo. 34 Aihɨ amɨ Parisihiya saiwa Jisaasimo kaiwɨmaiwaapɨ wipɨtɨwɨ satawaatopo. “Itɨpɨho maipɨhaiwaamɨ awaisɨho Bwaasɨrɨhɨrɨ Jisaasihoai watɨpɨhandɨ numwihɨ ko saiwa itɨpɨho maipɨmaiwa nemataise,” tawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiyaapɨ Maarɨho Asɨpiya Tundindɨhandapɨhaare

35 Aihɨ Jisaasiho notɨ nesɨwesɨwa aunahɨpa awaiwaiwaaraahunɨ gwɨharaahaiwaaraahunɨ japepihɨra daaya isɨhiyai usonataise. Iyatɨ ko kiyaamɨ aŋaaŋɨ pɨwɨhaapɨ ahoyanohɨwaiwaatɨhɨ kataunjataise. Iyatɨ ko Autaahaatɨho nyainja bimindɨhandɨ isɨhiyaanamɨ otɨhatɨhɨ nesisa mɨhotɨtandɨhandapɨ pɨwɨha gaaha wanɨha ausaatɨ kaundataase. Siyatɨ ausa kaundatɨ isɨhiya timbɨpa gɨmunyaata kahatamatɨpetɨhaiwa kiyaamɨ ambɨpatetɨ wɨrapɨ isɨpɨ daayohɨwaiwa nemwa tɨtɨhɨwiwataise. 36 Otɨpɨpatɨ saiwa kiyatɨ daayatɨ usonata isɨhiya taahiyɨhiyai isɨhiyaunɨ itɨpɨho maipɨhaiwaunɨ naaŋɨhaiwa nunyawɨ iwɨtaatisauhɨ kiya tihɨrɨ usaaha nawapwaahomataiwɨ naaŋɨhaiwa wɨrapɨ isɨpɨ daiwɨ bindawaayopo. Iyataatɨ amɨ kiyai isɨhiya usa ikwɨrɨ numwɨtaatɨwɨhiya owetihɨ maasapɨho sipɨsipɨhandɨ satɨho owehandamataiwɨ daiwɨ bitotawaayopo. Iyauhɨ kiyaapɨ Jisaasiho komɨ maarɨho awaindɨhandɨ asɨpiyatɨ tundataise. 37 Siyatɨ kiyaapɨ maarɨho tundihɨ Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨ mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ maawɨ nuwipinjauhɨ daisawɨhiyai saundataase. “Nandapa osaataatɨ kɨpwɨtaatɨwɨhapa aimɨ asakiyatɨ tɨmendaahandɨ kandɨ kɨpwɨwɨ nepɨ ahoaitaatɨwɨhiya yahingwaasɨhɨhe. 38 Isɨ nandapa kɨpwɨtaatɨwɨhapa tɨmetimbɨpaamɨ Satɨho Awaisɨho daatɨ otɨpɨpatɨhiya kɨpwɨtaatɨwɨhiyai sawaho natausaasɨta sahɨ kopɨ gaapundɨwɨse,” undataase.

Copyright information for `AGM