Jude 1

Ka Jut Sisas Kraisna gafugag el afa ka Jemsna suminig. Ka hwa mo nengelim ginofenig asa God nengelim unenig afa nengel Api Godna membug la afohie afa Sisas nengelim nangwaghiagego.

Copyright information for `AMNAMANAB