Philemon 1

Eik Pol douk showeshike yape um yenek Jisas Krais ananin yopinyi mour um, yani ohwakin wanin Timoti weneku apudok shup um nyak ohwakin arpen Filemon. Nyak nyani ohwak douk menek Iruhin ananin mour atin iri.
Copyright information for `AON