2 John 1

Kilisito' Lo-limine' Mono' Nene Do Gili' Lo Daloningumu' Gizine' Gamazi

O'moso'mo do kegeso ei' ve lo gele'mize molani' vene' make, gizebo ve naza gezesi ido' izipaha zuhosi lu'ne lamine' lengeme nouvoni' aleve lengikumu' luhuvo nite' mene nogize lingimuve. Ido' nenikovo' lu'ne lengeme nouvoni' nevoba gamazi gihile gili lamine' i nizave mukikisi a'mine'mine igi lu'ine lingimaa' nave.
Copyright information for `ASO