Jude 1

Zuda' Luhuvo Nite' Mene Gizelesa Api' Ogo No'noho' Gamazi Gize-ngidine' Gamazi

Ado' Izesu Kilisito' gonolo' ve Zakobo' akunolo Zuda' naza luhuvo nite' meve nene O'moso'mo lulo lengeme mino vise lo do eita o-lengedavo Izesu Kilisito' gizebo o-lengede neive lengi' nene nogize-lingiduze.
Copyright information for `ASO