a36:2Tav 26:34
b36:3Tav 28:9

Genesis 36

Esau ta 'Olu Mo ta Xasoxasou Ilo'a ta 'Ilu'ilusunu

Nanasi'a ta mitema ane Esau muxalixa'a aloxo 'o. Anu Esau ne ilemolu ualasou vile kalumo lexe Edomu.

a Anu mu'uluxa'a ta sema ne Kanani. Vile ualasie lexe Ada, eiae Eloni 'olu. Eloni anu itemasie Keti. Vile ualasie lexe O'olivama, eiae Ana 'ilie. Ana mamie ualasou lexe Sibeoni, anu itemasie Ivi. b Xe vile ualasie lexe Basemati, Isimaeli 'olu. Vimoe mulu ualasou lexe Navaiote. Ada opoone la sou mivo'onu Elipasi. Xe Basemati mivo'onu Leuelu xe O'olivama mivo'onu Ieusu ilou Ialamu mo Kola. Esau ta 'olu ane ne anu mupalaane'i mine ane'i mixoxoolu ne Kanani.

Xe Esau muavuti la muno'a ta semasemau ilo'a ta 'ili'ili'a mo ta mitema noxou mo ta mee mo ta kau mo ta donki mo ta kameli mo ta mimii iouiou ne muno'a mukalusi sou ilo'a misuku milai no xalee lia vile va'axu no paxa. Milai mixolu va'axu noxou vimou Iakovo, xo ilo'a mixolu mipita la ilou vimou mi'ami'a ilou mixamixa'a piena misevile la umomomo sou ilou ixolu ipita uasi xo tanixa'a uasi. Lia xalee se ane ilo'a mixolu no anu ne umomomo sou ilo'a ixolu ipita la uasi, xo ta sipsip ilo'a ta mee mo ta kau mo ta donki noxi'a ilou tapiena misevile mole lia xalee vile pa'usou la uasi. La sou Esau musuku sou mulai muxolu no laxalaxa'ilu ne Seiru. Esau anu mutu'u ovuxa'a ta mitema ne Edomu ane mixolu no laxalaxa'ilu ne Seiru.

Ta 'olu ualaualasi'a aloxo 'o, 10 Elipasi, nenu ualasie lexe Ada, Leuelu nenu ualasie lexe Basemati. 11 Xe Elipasi mupalaa la ta 'olu ualaualasi'a aloxo 'o, eiae Teman ilou Omaru mo Sepo mo Xatamu ilou Kenisi. 12 Xe Timuna, Elipasi semau ane vile mipalaa eiae Amaleki. Ane'i ta mitema ane ne, Esau ta xasoxasou. 13 Xe Leuelu ta 'olu ta mulu ualaualasi'a aloxo 'o, Nakati ilou Sela mo Sama mo Misa. Ane'i ta molomolo ane ne, Esau ilee semau Basemati ta xasixasi'a ane. 14 Xe O'olivama e Esau semau, nenie ualasie lexe Ana. Ana mamie ualasou lexe Sibeoni, O'olivama xasie. Ane O'olivama mipalaane'i ta 'ilie ane eiae Ieusu ilou Ialamu mo Kola.

15 Ta mitema ano 'o, ane'i ta tatila ane, Esau 'olu laposalaxu Elipasi muxalixa'a ualaualasi'a ano 'o, eiae Teman, Omaru, Sepo, Kenisi, Kola, Xatamu mo Amaleki. Ane'i e teitiitisou ualaualasi'a ne Elipasi ta 'olu. Ane'i ta tatila sou tuala tila ne Edomu, ane'i Ada ta xasixasie. 17 Ane'i ta tatila ano Esau 'olu e ualasou lexe Leuelu muxalixa'a. Ualaualasi'a ano 'o, eiae Nakati, Selau, Sama mo Misa. Ane'i ta tatila ane teitisou ualasi'a 'o la ne Leuelu muxalixa'a. Basemati, Esau semau ane tatalusi'a ta xasixasie. 18 Ane'i ta tatila sou tuala tila ne Edomu kalumo. Xe ane'i ane noxie O'olivama ane Ieusu ilou Ialamu mo Kola. Ane'i ta tatila ane ne O'olivama e Esau semau ane tameisi'a mixalixa'a. O'olivama nenie ane Ana. 19 Ane'i ta mitema ane nenge teitisou ualaualasi'a mukalu ne Esau e ualasou vile lexe Edomu muxalixa'a. Ane'i mixali ta tatila sou tuala tila noxi'a la.

20 Xe Seiru ta 'olu ta mulu ualaualasi'a aloxo 'o. Seiru anu itemasie Xoli, ia anu muxolu no tuala tila ne Edomu. Ta 'olu ualaualasi'a ano 'o, vile ualasou lexe Lotan mo Sobalu mo Sibeoni mo Ana 21 mo Disoni mo Eseru mo Disan. Ane'i ane ualaualasi'a mupala'a 'o ne, anu Seiru ta 'olu. Ane'i ta tatilasi'a ta mitema ne Xori no nano no tuala tila ne Edomu. 22 Seiru 'olu vile e ualasou lexe Lotan muxalixa'a ta 'olu ta mulu ane, eiae Xori ilou Koman. Lotan vimou sema ualasie lexe Timuna. 23 Sobalu ta 'olu ta mulu ualaualasi'a ane Aluvani ilou Manakati mo Ebalu mo Sepo mo Onamu. 24 Xe Sibeoni ta 'olu ta mulu ualaualasi'a ane Aia ilou Ana. Ana e mia'aloxu lexe mulai musaxila'a momu Sibeoni ta donkiiu la mumaisou tivula taxataxasou. La tivula uopuopu utetelo no taxataxa ne. 25 Xe Ana mulai xe mupalaa, la mupalaane'i ta 'olu ane, Disoni ilee O'olivama. 26 Xe Disioni la muxalixa'a ta 'olu ane, Emudan ilou Esuban mo Itiran mo Keran. Ane'i ta mulu mukalusi. 27 Xe Eseru ta 'olu ta mulu ualaualasi'a aloxo 'o, eiae Bila ilou Savani mo Akan. 28 Xe Disan ta noxou ane, Usu ilou Aran. Ane'i ta mitema ano 'o ane'i ta tatilasi'a ta mitema ne Xori. 29 Ualaualasi'a ano 'o, Lotan ilou Sobalu mo Sibeoni mo Ana mo Disoni mo Eseru mo Disan.

31 Xe no tauutauu ie ane ta Isilaeli'a tila vile sou usaxila'a uasi, la ane'i ta mitema ano 'o, ane'i mixali ta tatila sou tuala xalee ne Edomu. 32 Itema ane musaxila'u tuala xalee ne Edomu tei ane Bela. Momu ualasou lexe Beori. Anu muxolu sou musaxila'u tuala tila ne Dinava. 33 Xe Bela musoli, la Iovavu muno'u tanixu. Iovavu momu ualasou lexe Selau. Selau anu sou tuala tila ne Bosura. 34 Xe Iovavu musoli, la Usamu anu sou xalee lia ne Teman muno'u tanixu. 35 Xe Usamu musoli, la Kadati muno'u tanixu. Kadati momu ualasou lexe Bedati. Xe Kadati mulutu sou mulai ne Moabu sou mu'oto ne Midiani, la mutaloxolixa'a. La sou mulai muxolu ne Aviti sou musaxila'a ta mitema ne Aviti. 36 Xe Kadati musoli, la Samula anu sou tuala ne Masureka muno'u tanixu. 37 Xe Samula musoli, la Saulo itemasie Leovotia muno'u tanixu. Tuala ne Leovotia ne, muxolu 'alai no lexa tila ne Iupileitisi. 38 Xe Saulo musoli, la Balukanan muno'u tanixu sou muxali tila noxi'a. Balukanan momu ualasou lexe Akuboru. 39 Xe Balukanan musoli, la Kadati muno'u tanixu. La sou anu muxolu sou musaxila'u tuala tila ne Pau. Semau ualasie lexe Me'etavelu. Momu ualasou lexe Matele, xe Matele mamie ualasou lexe Mesaapu. 40 La sou ta mitema ta tatila ane noxou Esau ualaualasi'a aloxo 'o, Timuna ilou Aluva mo Ieteti mo O'olivama mo Ela mo Pinon mo Kenisi mo Taman mo Mipusalu mo Makadielu mo Iramu. Ane'i ta mitema ane ne ane'i ta mitema ta tatila noxi'a ta mitema noxou Edomu. Edomu ne Esau ualasou vile aloxo ne. Anu Esau ne ta mitema ne Edomu xasi'a. Ane'i ta tatila vilevilesi no tualasi'a mo ta mitema sou isaxila'a a ixolu.

Copyright information for `ATA