a5:1-2Tav 1:27-28
b5:2Mat 19:4; Mak 10:6
c5:24Eva 11:5; Iud 14

Genesis 5

Ualaualasi'a Adamu ta Xasoxasou Ilo'a ta 'Ilu'ilusunu

a Nanasi'a Adamu ta xasoxasou ilo'a ta 'ili'ilisunu a ano. No voxo ane Lataua mukoine'i ta mitema la mixali aloxo anu Lataua. b Mukoine'i ta mulu xe ta sema ka mualusi'a. Ka mumoxo'a lexe “ta mitema”. Adamu mumaulixu tauu ie itemaxu ta'uve mo mavulovexa tatalu (130) mukalu, la mupalaa 'olu mulu vile la. La 'olu ne, maulixu loxo momu manina. La mumoxo'u ualasou lexe Seti. Adamu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a (800) la. No nano no anu tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa tatalu (930), la sou anu musoli.

Xe 'olu Seti ne mumaulixu tauu ie loxo itemaxu ta'uve mo ta'uve (105) mukalu, la mupalaa 'olu mulu, ualasou lexe Enosi. Seti muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo muxatele tamei (807) la. No nano no tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa vile mo mulelia tamei (912), la sou anu musoli.

Enosi mumaulixu tauu ie loxo mavulovexa muxatele tami'a (90) mukalu, la mupalaa 'olu mulu. Mumoxou ualasou lexe Kenan. 10 Io, anu muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo mavulovexa vile mo mulelia ta'uve (815) la. No nano no tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 11 Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo ta'uve (905), la sou anu musoli.

12 Kenan mumaulixu tauu ie loxo mavulovexa muxatele tamei (70) mukalu la mupalaa 'olu vile mulu. Mumoxou ualasou lexe Maalaleli. 13 Kenan muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo mavulovexa tami'a (840) la. No nano no tauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 14 Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa vile (910), la sou anu musoli.

15 Maalaleli mumaulixu tauu ie loxo mavulovexa muxatele vile mo ta'uve (65) mukalu la mupalaanu 'olu vile mulu, la mumoxo'u ualasou lexe Ielati. 16 Io, anu muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo mavulovexa tatalu (830) la. No nano no tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 17 Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo mavulovexa muxatele tami'a mo ta'uve (895), la sou anu musoli.

18 Xe Ielati tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele vile mo tamei (162), la mupalaanu 'olu vile ualasou lexe Enoko. 19 Io, anu muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tami'a (800) la. No nano no tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 20 Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele vile mo tamei (962), la sou anu musoli.

21 'Olu Enoko ne, tauu iexu mulai muxali loxo mavulovexa muxatele vile mo ta'uve (65), la sou mupalaa 'olu Metusela. 22 Xoluxolu ilou toxotoxo noxou mulai noxou Lataua pumuxu no nano no tauutauu ie aloxo itemaxu mavulovexa vile mo itemaxu ta'uve (300). No nano no tauutauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 23 La sou anu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa vile mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele vile mo ta'uve (365). 24  c Xoluxoluxu mo muamua'ixu ne, ilou Latauasi. Aloxo ne la sou ane Lataua mupasikinoxu mole tasiauxusi, io usoli mo imaisou uasi.

25 Metusela mumaulixu tauu ie loxo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele tatalu mo muxatele tamei (187) mukalu, la sou anu mupalaa 'olu vile ualasou lexe Lameki. 26 Ka muxolu mumaulixu tauu ie loxo itemaxu mavulovexa tatalu mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele tatalu mo tamei (782) la. No nano no tauu ie ane ne, anu mupalaane'i ta 'olu se'i la. 27 Xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tami'a mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele vile mo muxatele tami'a (969), la sou anu musoli.

28 Ioxe, xe Lameki tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele tatalu mo tamei (182), la sou mupalaa 'olu vile la, 29 muvikala aloxo 'o, “No anu lia ane IAUE mu'oxo masuanu 'o, la molomolo ano 'o sou ukalusou 'au'au toxoxa'a noxinge,” la sou mumoxo'u 'olu ne ualasou lexe Noa. 30 Lameki mumaulixu tauutauu ie se'i la loxo itemaxu mavulovexa tamei mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele tami'a mo ta'uve (595). No nano no tauu ie ane ne, la anu mupalaane'i ta 'olu se'i la, 31 xe tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tatalu mo itemaxu ta'uve mo mavulovexa muxatele tamei mo muxatele tamei (777), la sou anu musoli.

32 Noa muxolu mo tauu iexu mulai muxali loxo itemaxu mavulovexa tamei mo itemaxu ta'uve (500), xe ili'i la sou mupalaane'i ta 'olu ta mulu tatalu ualaualasi'a lexe Semu ilou Amu mo Iapeti.

Copyright information for `ATA