1 Corinthians 11

méraiyan-kisau wémaumne.

Ísu Káráísitimo uráintemba miyá wéumpo kemó úndantemba kewáráꞌá miyán-oro.

Maníkóntáfésa imáyáa ésa túwaandu ombá aare tiꞌnónkáꞌó káátaraan-aai.

Kentáféꞌa imáyáa úmae iyéꞌa simásímakain-aaimo simátímakaunda-aaimo taawiyáfóntafeꞌa aamoí uwátinkaumne. Simátíménda ísáaro. Káráísiti seyaafákáꞌá káráwisasa waaimó ombá tuwaainíntónkáꞌá káráwiyowana Maníkó Káráísitinkaꞌa káráwiyaiye. Miyáumai Maníkóntáfésa imáyáa ésa túwaandu ombá waaimá inaí wésesa Maníkón-aai simátímémba tiꞌnónkáꞌó káátaresamo ésa Káráísitin-awiꞌa sáwíꞌa ónááwe. Túwaandu ombá aaremá inaí sésa Maníkón-aaimo simátímémba tiꞌnónkáꞌó ímbo káátaresamo ésa tuwaaiꞌwai túwíꞌa sáwíꞌa ónááfo aare tiꞌnónkáꞌó káátaraamba tuwánésa tuwaaiꞌwaimbá káráwiyaawe sembá mindásafesa tiꞌnónkáꞌó ímbo káátaresamo ésa tuwaaiꞌwai túwíꞌa sáwíꞌa ónááwe. Sáwíꞌo on-ínímbó tigaesáfésa íwae sésamo tiꞌnóntáumo kárásuwaantemba tiꞌnónkáꞌá ímba káátaraan-inimba sáwí-ininkaamba ésa pósa tigaesáfésa wéowe. Aaremó tiꞌnónkáꞌó ímbo káátaresamo ésa tiꞌnóntáu kárásuwaaro súne. Énifo tiꞌnóntáumo kárásuwaamba tigaesáfésa ésa pósa tiꞌnónkáꞌá káátaaro. Maníkó fasiꞌaénkwáráwí seyaafá-tántáákáꞌó káráwiyaiwaimo intembá waaí miyá ésa pósa túwaandu ombá tiꞌnónkáꞌá ímba káátaraawe. Maníkó tuwaaiꞌwainkáꞌá káráwiyaisasa tuwaaiꞌwaimbó ontembá aaré ésa pósa túwaandu ombá tiꞌnónkáꞌá káátaraawe. Maníkó aifaráán-ínímbá awaaikó arausantámbá úmakaifo waaí ímba aaregó arausantámbá úmakaiye. Waaigó aaregónkáꞌó méraindasafena ímba úmakaifo aaregómá waaigónkáꞌó méraindasafena Maníkó úmakaiye. 10 Mindásafesawe wíyómpaken-kisau-waasi túrankaꞌa méraantafesawe aare tiꞌnónkáꞌá káátaaro. Tuwánésa sésa tuwaaiꞌwaimbá káráwiyaawe sénááwe. 11 Énifo Fasiꞌaénkón-aúrankaꞌo méraamba aaré waaí áfomba faiyááwasa pósa ímba keyáá méraawe. 12 Maníkó aifaráán-ínímbá waaigó arausantámbá úmakaisasa aaré mésa waaí matínkááwasa méraamba Maníkó seyaafá-tántáákóní áwáugon-iye.

13 Maníkóntáfésa imáyáa ésa túwaandu ombá aare tiꞌnónkáꞌó ímbo káátaresa inaimó sembá kanaawáꞌi ína kanaán-iyo imáyáan-oro. 14 Waásiti áwáuma imáyáa éꞌa séꞌa waaí miwí tiꞌnóntáu ayáátáákaꞌo wéraintafesa tigaesáfésa owasá 15 aaré kentí ayáátáá-tiꞌnontausafesa aamoimó ombá Maníkó tímakaisana tiꞌnóntáugo tiꞌnónkáꞌá káátaraiye wésewe. 16 Kempínkémbó tuwímbai tiꞌnónkáꞌó káátamakaantafesamo narúꞌnárúꞌ-ááímó síyaꞌo éꞌa séꞌa kesáá Maníkóní waásisa túwaandu uráunasasa fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa Maníkóní waási túwaandu ombá miyá úndasaanifo fíꞌon-awauma ímba wéraiye sénaumne.

Fasiꞌaénkóntáfésa imáyáa ésa aráá-tombo naan-ááí.

17 Sáwíꞌo on-ááísáféꞌa simátíménda ísáaro. Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa túwaandu ombá moórá-mora ímba kaweꞌá umátinkeꞌa sáwíꞌa wéuwatinkaawe. 18 Túwaandu ompínkémbó tuwínkaaꞌ-úmaimo méraan-aaimo sewaꞌó isáúnda éraiꞌ-aain-iye. 19 Tuwínkaaꞌ-úmai méꞌa tuwímbai fíꞌon-imayaa owasá tuwímbai fíꞌon-imayaa owaꞌá éraiꞌ-aaimo sen-kwáásí wéisaawe. 20 Túwaandu ombá séꞌa aráá-tomba nánaumne sembánifo Fasiꞌaénkóntáféꞌa ímba imáyáa éꞌa

aráá-tomba néꞌa
21 tuwímbai kentí naaúmpakembo maimaéꞌo tiyáan-tontafeꞌa imáyáa éꞌa naawasá tómbó ímbo makáawi táái taisasá tuwímbai uwóíꞌo on-dómbá nésa uwóíꞌa owaꞌá miyámó ombá aráá-tomba sáwíꞌa úmai wénaawe. 22 Miyámó ombá tómbá ímba tuwínkaaꞌ-éꞌa tómbó ímbo makáawi timéꞌa sáwíꞌa uwátínkááwasa tigaesáfésa ombá mindásafeꞌa ímba aamoí uwátinkaumpo sáwíꞌan-owe. Kentí naaúmpaꞌa tóné noné násuweꞌa túwaandu éꞌa Fasiꞌaénkóntáféꞌa imáyáa éꞌa aráá-tomba naaró.

23 Fasiꞌaénkó simásímakaimbo simátímakaunda maarán-ááín-iye. Moóráwigo Yúndasi Fasiꞌaénkó Ísumba wení namuro-wáásí ímbo aráátímakonkaꞌa mindóꞌwáámbá Ísu Káráísiti péréti maisoréna 24 Maníkómpáꞌá súwi séna tafaména séna mindá kesúman-ifo kembiwísáféꞌa ísámai kesúma tinkánaumne. Miyáumai kentáféꞌa imáyáa éꞌa námae íyóro súwasa 25 tómbá násúwówana pérétimo maúntemba ándá-aran-dombo wéron-anafeumba maisoréna séna mindá kesí naaemán-iye. Kesí naaemá kembiwísáféna kumínda póna Maníkó keséꞌa kááísamai méraawe séna mináú-ááí símai kááísamakaiye. Maandómbó naambá kentáféꞌa imáyáa éꞌa námae íyóro Ísu Káráísiti siyáiye. 26 Mimpérétíyé mindónémó naambá kentáásáféna Fasiꞌaénkó pukáiye-aai wésimatimewe. Miyá úmae iyíyana Fasiꞌaénkó marapáꞌá kumíníye.

27 Miyáumai Fasiꞌaénkóntáfésa imáyáa ésa aráá-tomba nánae sésamo ombá aifaꞌó ímbo kaweꞌ-ímáyáámó ésamo úwoimo aráá-tone ándá-aran-done nésamo imáyáa ésamo sáwísamba iyémó sésamo ésa Fasiꞌaénkón-áúwe naaewé sáwíꞌa íyana sáwí-meyamba tinkáíníye. 28 Mindásafesa méraawini áwáuma kaweꞌ-ímáyáá ésa tuwímbai ísásuwesa sáwíꞌo úmaimo méraamba kaweꞌ-ímáyáá ésa aráá-tomba nánááwe. 29 Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna pukáin-aaigoni áwáumo ímbo imáyáa urésamo úwoimo mintóné mindóné naambó éꞌa kesáfésa aaifimbá wíyana Maníkó sáwí-meyamba timíníye. 30 Kempínkémbá tuwímbai miyámó éꞌa Ísu Káráísiti kentáásáfénawe séna pukáimba ímba imáyáa éꞌa aráá-tomba sáwísamba iyé-ímáyáá ombá póꞌa tuwímbai aamoisaén-kwáásí méraawasa tuwímbai tíꞌo iwáí méraawasa tuwímbai pukáawe. 31 Énifo méraundawini áwáumo imáyáa kaweꞌó étaamo tuwinétaamo sáwíꞌo únda arupíse úndarakaanta Fasiꞌaénkó sáwí-meyamba ínta símísino. 32 Énifo Fasiꞌaénkó arupíse uwásinkaindasafenasa sáwí-meyamba símínta póna marapáꞌ-wáásímó sáwí-meyambo waéꞌwaeꞌo índa-meyambo timíndaraꞌa miwíséꞌa sáwí-meyanta ínta simíníye.

33 Kesí waásisono. Minááísáféꞌa imáyáa éꞌa tómbá néꞌa Fasiꞌaénkóntáféꞌa imáyáa éꞌa aráá-tombo náíyantafeꞌa túwaandu uráamba timuꞌmaréꞌa méꞌa seyaafá téꞌa aráá-tomba naaró. 34 Tááímo táínaꞌo

éꞌa kentí naaúmpaꞌa tómbá násuweꞌa túwaandu uréꞌa tómbá nánááwe. Miyámó íyanamo éna Maníkó sáwí-meyamba ímba timíníye. Fíꞌon-aaisafeꞌwaraꞌo agaimáímo sísai uráan-aai kempáꞌá wémeꞌa kosimátimenaumne.

Copyright information for `AUY