1 Corinthians 12

Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbó wétimin-aai.

Kesí waásisono. Fíꞌo-fiꞌon-kisaumo maíyantafena Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbó tímímba ímba ísámai usúkáafo séꞌa simátíménda ísáaro. Waántáwankoni aambó arááíwáúnkaꞌa waántáwanko taꞌótorena tafisúwaꞌa sáwí-amba arááíwaeꞌa waántá-waasi karo-fásíꞌáénkwáráwí ímba aaí sewí-ímáyáá mósá makáamba ísaraawe. Maníkóní ámútanko keséꞌa ímba mérowaꞌa sáwí-ambo arááíwakaantafeꞌa imáyáa éꞌa maarán-ááímó simátíménda ísáaro. Tuwímbai sésamo Ísu káráwiyaiwai iyémó sembá Ufaen-ámútánkó miwí tirumpimbó méraiwai wésefo tuwímbai sésamo Maníkó Ísumba sáwíꞌa uwánkainiyemo sembá

Ufaen-ámútánkó miwí tirumpimbá ímba méraiye.

Maníkóní waási-iꞌo owí wení kísaumo máéntafena Maníkóní ámútankoma fíꞌo-fiꞌo-fasiꞌaembo tímímba mimbóráwígómá wétimiye. Maníkóní kísau fíꞌo-fiꞌon-kisaumo máéntafesa Fasiꞌaénkó Ísuntafesa ísámai minkísáú wémaewe. Maníkóní kísaumo máéntafena wemá fíꞌo-fiꞌo-fasiꞌaemba tímísasa minkísáú wémaewe. Seyaafáꞌnánká kaweꞌá uwátinkaiyantafena Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi tirumpimbá ména Maníkóní fasiꞌaémbá wéaraatimiye. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi kaweꞌ-ímáyáá tímísasa minááí wésimatimewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi ímbo ísaraan-aai simátímísasa wésimatimewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi imáyáa tímísasa Maníkóntáfésa timankúnkúmba ésa sésa éraiꞌa Maníkó siyáintemba íníye wésewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi fasiꞌaémbá tímísasa tíꞌo imbá wéasofatinkaawe. 10 Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi fasiꞌaémbá tímísasa

ímbo awánaraan-kisauwaraꞌa kaweꞌ-úmai wémaewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi imáyáa tímísasa Maníkó simátímakain-aai wésimatimewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi imáyáa tímísasa fasiꞌaénkómbá tuwinésa sésa moórá Maníkóní ámútankompinke-fasiꞌaemban-iye sésa moórá waántá-waasiti fasiꞌaémbán-iye wésewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi imáyáa tímísasa ímbo ísáán-aaifinkemba wésewe. Maníkóní ámútanko moórá-mora-waasi imáyáa tímísasa miwímó siyáan-aai miwíwáráꞌá ímbo ísáán-aaifinkemba pósa waéꞌmai wésewe.
11 Maníkóní ámútanko weyáá wení imáyáafinkemba miyá éna moórá-mora-waasi

fíꞌo-fiꞌo-fasiꞌaemba wétimiye.

Fasiꞌaénkón-áúraantaamo uráunda-aai.

12 Moórá-aai sénaumpo ísáaro. Waási túfimba sáwífa-tantaaꞌo wéraimba mimbórá-áúmán-iye. Miyámó intembá kesáá Ísu Káráísitini waásisa sáwífaꞌ-waasimo méraundasa weséta kááísamai mimbórá-wáásíyáántá uráumne. 13 Tuwímbaisa Yúndaa-waasisa únasasa tuwímbai fíꞌonkaa-waasi owasá tuwímbai wayó-kísáúmó máén-kwaasi owasá tuwímbai úwoimo tuꞌmakáꞌó méraan-kwaasi owaná Maníkó wení ámútamba aiꞌmarówana kentáásirumpimba kumbéna kááísasinkenasa mimbórá-wáásíyáántá uwásínkaraiye.

14 Kesáá mimbórá-wáásíyáántá úndasa imáyáa éta maarán-ááímó simátíménda ísáaro. Mimbórá súwawaapimba sáwífa-tantaaꞌa wéraimba 15 aísamaigomo séna kemá ímba ayáámba úmpo ímba mimbórá áúrakemba úne sínífo mimbórá áúraꞌa wéraiye. 16 Áákomo séna kemá ímba aúramba úmpo ímba mimbórá áúrakemba úne sínífo mimbórá áúraꞌa wéraiye. 17 Seyaafáꞌ-áúfáꞌó aúran-aantembo wérainkakaa ímba ááꞌa ísáísino. Seyaafáꞌ-áúfáꞌó

ááꞌ-aantembo wérainkakaa seyaafáꞌ-wíyúmbá ímba ísáísino.
18 Énifo Maníkó wení imáyáafinkemba seyaafáꞌ-áúwawaaꞌa úmakena seyaafá-tántááꞌá wenamááꞌ-aantemba maꞌmaéna kuráiye. 19 Áúwawaapinkembo mimbórá-tántááꞌó wérainkakaa áúwawaaꞌa ímba wéraisino. 20 Seyaafá-tántááꞌá wéraimbanifo mimbórá kúwawaaꞌa wéraiye.

21 Miyáumai aúranko ayáánkontafena ímba kanaa séna emó ímbo méraandarakaa úwoi mérausino ímba sínana aꞌnónkó aísamaigontafena ímba kanaa séna emó ímbo méraandarakaa úwoi mérausino ímba síníye. 22 Miyáumai túwawaapinken-tantaatafeta séta aamoisaémbán-iyemo súndasa ímbo wérainkakaa áúwawaaꞌa ímba kaweꞌ-úmai wéraisino. 23 Túwawaapinken-tantaatafetaamo séta sáwísamban-iyemo súndasa kaweꞌ-úmaisa wégarawiyune. Aforaꞌá ímbo aráátíménda-tantaaꞌa aúpáꞌá makéta wégarawiyune. 24 Aforaꞌó wérain-tantaaꞌa ímba wégarawiyune. Áúwawaapinken-tantaako seyaafáꞌá kaweꞌ-úmai kísau maéna moórá-mora-tantaako wenáúraꞌ-wenauraꞌa káráwiyaintafena Maníkó wenamááꞌamaaꞌa maréna sáwísamban-iye súnda-tantaaꞌa wégarawiyiye. 26 Áúwawaapinkembo moórá-tantaakomo áíꞌo ínana seyaafáꞌ-áúfínkénkwáráꞌá áíꞌa uwásáíníye. Áúwawaapinkembo moórá-tantaako kaweꞌó ínana seyaafáꞌ-áúfínkénkwáráꞌá kaweꞌá uwásáíníye.

27 Túwawaatafeꞌo súnda-aaigoni áwáuma maarán-iye. Kembiwí Ísu Káráísiti áúwawaakaamba uréꞌa moórá-mora-waasigo wenaíyayaankaane wenaúrankaane miyáráámbá uráawe. 28 Maníkó wení waási moórá-mora-waasigomba kísau tiména miyán-kísáúmó maíyantafena fasiꞌaémbá wétimena wení aantá-waasi aifaꞌá íyáfasintinkena miwí tínaaemba simátímakain-aaimo simátimiyawi íyáfasintinkena miwí tínaaemba uwáítáíꞌ-íyawi íyáfasintinkena miwí tínaaemba ímbo awánaraan-kisaumo maíyawi íyáfasintinkena tíꞌo índa-waasimo asófatinkaiyawi íyáfasintinkena miwí tínaaemba túwaꞌnai íyawi íyáfasintinkena miwí tínaaemba fíꞌo-fiꞌon-kisauraꞌo káráwiyiyawi íyáfasintinkena miwí tínaaemba fíꞌo-fiꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo síyawi íyáfasintinkena miyámó íyawi íyáfasintinkafaꞌa kuráiye.

29 Maníkó aantá-kisaumo tímakaimba seyaafáꞌnánká ímba miyán-kísáú máéwasa tuwímbai wémaewe. Maníkó simátímakain-aaimo simátímémba seyaafáꞌnánká ímba miyán-kísáú máéwasa tuwímbai wémaewe. Uwáítáíꞌo ombá seyaafáꞌnánká ímba miyán-kísáú máéwasa tuwímbai wémaewe. Ímbo awánaraan-kisaumo máémba seyaafáꞌnánká ímba miyán-kísáú máéwasa tuwímbai wémaewe. 30 Maníkóní fasiꞌaéntámbá tíꞌo imbó asófatinkaamba seyaafáꞌnánká ímba miyán-kísáú máéwasa tuwímbai wémaewe. Fíꞌo-fiꞌon-aai ímbo ísáán-aaifinkembo sembá seyaafáꞌnánká ímba miyá sewasá tuwímbai wésewe. Minááígóní áwáumo waéꞌmaimo sembá seyaafáꞌnánká ímba miyá owasá tuwímbai wéofo Maníkó wení imáyáafinkemba miyá-fásíꞌáémbá wétimiye. 31 Maníkómó tímí-fasiꞌaemba maénaemo sembá imáyáa éꞌa séꞌa Maníkóní kísau íyáákamai-kisau maénaemo séꞌa tiyáántán-kwiyéꞌa kísau máéro.

Minááí kemá imáyáa éꞌa séꞌa kaweꞌ-ááín-ifo waásimo tirumbó tímémba minánkó seyaafáꞌ-ánkómbá íyáákaraimba minánkóní áwáumo simátíménda ísáaro.

Copyright information for `AUY