1 Corinthians 13

Waásimo tirumbó tíméwini áwáuman-iyemo siyáin-aai.

Maníkóní ámútankomo fasiꞌaémbá simínataamo fíꞌo-fiꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkembo séta wíyómpaken-kisau-waasi-taaifinkenkwaraꞌo sétaamo miyá aantembo éta ímbo waási-imayaamo ondasáámó éta minááí úwoi-aai séta kámene peróꞌemo úwoimo tufúwóntemba miyá ondasáánifo waási-imayaamo étaamo éta kaweꞌá uwátinkanaumne. Maníkó fasiꞌaémbó simínata simásímakain-aaimo simátimetaamo Maníkó aúpáꞌó makáin-aai isétaamo ímbo ísaraunda-aai Maníkó simásímakain-aai isétaamo Maníkóntáféta fasiꞌámaimo métaamo séta éraiꞌa Maníkó siyáintemba íníye sétaamo Maníkómó siyáintemba umbai-kísáúmó maétaamo miyá aantembo éta ímbo waási-imayaamo éta úwoi-waasisa úne. Makáunda-tantaaꞌo seyaafáꞌó tuwín-timetaamo Maníkóní kísau wémaundasafesasa sáwíꞌo uwásínkénta aamoí éta kanaán-iye sétaamo miyámó éta ímbo waási-imayaamo ondasáámó éna siyáunda-aaigo ínta súwaꞌnai íníye.

Waásimo tirumbó tíméwini áwáuma maarán-iye. Waásimo tirumbó tíméwi sáwíꞌo wéuwatinkaamba anondáá ímba miyámó ombá túwaꞌnai esa waásimo tirumbó tíméwi túwíꞌo wérain-kwaasisafesa tirumbá ímba sáwíꞌa uwátinkesa waásimo tirumbó tíméwi miwí túwíꞌa ímba maimaé iyésa waásimo tirumbó tíméwi kesáfésa seyaafá-tántááꞌá kaweꞌá wéune ímba sésa sáwí-aai ímba sésa waásimo tirumbó tíméwi kesáái íyáákainkwae ímba sésa waásimo tirumbó tíméwi ímba úwoiyaamba aaisambá sésa waásimo tirumbó tíméwi sáwíꞌo uwátínkáámba ímba imáyáa úmae iyésa waásimo tirumbó tíméwi sáwíꞌo ontáfésa ímba aamoí ésa kaweꞌó ontáfésa aamoí ésa waásimo tirumbó tíméwi umbai-tántááꞌó ombá úwoi wémaesa waásimo tirumbó tíméwi seyaafáꞌ-wáásísáfésa ímba inkaisíyan-imayaa ésa seyaafáꞌnánkátá kaweꞌó íyantafesa timuꞌmarésa mésa waásimo tirumbó tíméwi seyaafáꞌ-úmbáí-tántáápímbá fasiꞌámai mésa ímbo ifáꞌó túwáámba miyáumai méraawe.

Waásimo tirumbó tímén-anko waéꞌwaeꞌa éna ímba taiꞌáínana Maníkó simátímakain-aaimo simátímén-kisau taiꞌáínana fíꞌo-fiꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo

sen-kísáú taiꞌáínana ímbo ísaraan-aaimo Maníkó simátímakain-aai simátímén-kisau taiꞌáíníye.
Ímbo isáúnda-aaimo Maníkó simásímakain-aai ínta kanaatá ísásaraumne. Maníkómó simásímakain-aaimo simátímakaunda ínta kanaatá simátímataraumne. 10 Maníkó kaweꞌ-úramba ónaumnemo siyáimba ánaaemba paápé índa póta ímbo ísásaraunda-aaiwarata taiꞌáwinata seyaafáꞌá áwáusa awánánaumne.

11 Iyámpóímo méraawandaraꞌa iyámpóímo sentembá miyán-ááí wéseꞌa iyámpóímo ontembá miyá wéeꞌa iyámpóímo ontembá miyán-ímáyáá uráumpo waási-úramba íyáéꞌa iyámpóíyaꞌo uráunda-tantaaꞌa tukáumne. 12 Iyámpóímo ímbo kaweꞌ-úmaimo ísáántemba Maníkóní waásisa ímba kaweꞌ-úmaisa Maníkóní áwáuma wéawanaumne. Nompímbó waási tóiꞌo ímbo awánamaimo kaweꞌó úndantenta káféꞌa miyáráántá wéundasa Maníkóní áwáuma ímba kaweꞌ-úmaisa wéawanaumpo waási tóiꞌo aforatáámó awánáúndantemba ánaaemba miyásáámó ondasá Maníkóní áwáuma kaweꞌ-úmaisa awánánaumne.

Káféꞌa ímba awánasaraundasa Maníkó kentáámó suwánasaraintemba ánaaemba Maníkóní áwáusa awánánaumne.
13 Miyá ínífo káféꞌa Maníkómpáꞌá simankúnkúnta únda-amba isaná éraiꞌa Maníkóeta maéꞌmaeꞌa ónaumnemo súnda-amba isaná Maníkómbó tirumbó áméne waásimo tirumbó tímén-amba isaná úmai minkáúmbó-ámbá wéraifo íyáákarain-amba Maníkómbó tirumbó áméne waásimo tirumbó tímén-amban-iye.

Copyright information for `AUY