1 Corinthians 14

Maníkómó simátímakain-aaimo wésimatimen-aai.

Waásimo tirumbó tímén-amba fasiꞌámai arááíwaeꞌa Maníkómó wétuwin-timi-fasiꞌaemba maénae séꞌo Maníkómó simátímakain-aaimo simátímémba óraa-tantaaꞌan-ifo mifásíꞌáémbá maénae seró. Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbó tímísasamo fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sembá ímba waásisafesa wésefo Maníkóntáfésa sésa waásimo minááígóní áwáumo ímbo ísáántafesa waásisafesa ímba wésewe. Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbá tímísasa aúpáꞌ-ááí wésefo tuwímbai Maníkómó simátímakain-aaimo simátímémba fasiꞌámai arupíse úmai kaweꞌó uwátínkáámba mindásafeꞌa séꞌa Maníkómó simátímakain-aaimo simátímémba óraa-tantaaꞌan-ifo mifásíꞌáémbá maénae seró wésune. Fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sewí kesáfésa símai wéfasiꞌaafo Maníkómó simátímakain-aaimo simátíméwi Maníkóní waási seyaafáꞌá fasiꞌaémbá wétimewe.

Maníkóní ámútanko fasiꞌaémbó tímísaꞌo fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo síyamba siráái wétaifo Maníkómó simátímakain-aaimo simátímé-fasiꞌaemba maéꞌa simátimiyamba áfááraumai siráái wétaiye. Túwaandu ombá fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sembá minááímó waéꞌmai síndawi ímbo ménamo simátiminasamo ésa minááígóní áwáuma ímba kaweꞌ-úmai íséwana minááígó ímba túwaꞌnai íníye. Miwí tááigo ímba túwaꞌnai índasafesa Maníkómó simátímakain-aaimo simátíméwasa aforaꞌá simátíméntafesa miwí fíꞌon-aaimo ímbo

ísáán-aaifinkembo sewí íyáákaraawe.

Kesí waásisono. Kentópa koméꞌa fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkembo sendamó éꞌa ímba isáíyana kesááigo ímba túwaꞌnai ínífo Maníkómó paápé uráin-aaiyaꞌi ímbo isáúnda-aaimo Maníkó simásímakain-aaiyaꞌi Maníkómó simásímakain-aaiyaꞌi Maníkóní aambó arááíwáén-aaiyaꞌi miyán-áwáúmó aforaꞌó simátíméndamo éꞌa isáíyana kesááigo túwaꞌnai íníye. Fontóímó ímbo kaweꞌ-úmaimo áái sínasamo ésa ímba ísámai kaweꞌá ónááfo kaweꞌ-úmaimo sínasamo ésa ísámai kaweꞌá ónááwe. Moóráwigo ímbo kaweꞌ-úmaimo aaemáímo sínasamo ésa ímba isésa tatúwaandu ónááwe. Miyáumai túwaandu uráiyampimba fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo síyaꞌo éꞌa minááígóní áwáuma ímba isáíyamba keáínkáámbá sénááwe. 10 Seyaafáꞌ-máráfáꞌá sáwífaꞌ-waasi mésa fíꞌo-fiꞌon-aaimo sembá minááígóní áwáuma wéraifo 11 moóráwigo wenááifinken-aaimo sínaꞌa séꞌa imáyáa éꞌa fíꞌon-daopaken-kwaasiye senaná kentáféna imáyáa éna fíꞌon-daopaken-kwaasiye síníye. Miyámó sen-ááígó ímba túwaꞌnai íníye. Miyáumai túwaandu uráamba fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sembá minááígó ímba túwaꞌnai íníye. 12 Maníkóní ámútankomo tuwín-timi-fasiꞌaembo maíyamba aamoí éꞌa póꞌa Maníkóní waási kaweꞌó uwátínkáí-fasiꞌaemba tiráái wétainaꞌa maiyéꞌa

Maníkóní waási kaweꞌá uwátínkáaro.

13 Mindásafeꞌa fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sewí Maníkómpáꞌá áísai íyana minááímó waéꞌmaimo simátimiyantafena fasiꞌaémbá timíníye. 14 Maníkóní ámútankomo fasiꞌaéntáámó símakaisataamo fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkembo Maníkóntáféta inaimó súndasa sóikakenta súmpo kentáásí imáyáago sáwísankaamba uráiye. 15 Mindásafeta maarásá ónaumne. Maníkóní ámútankomo fasiꞌaéntáámó símakaimba fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkenta Maníkómpátá inaí séta kentáá sááifinkenkwarata sénaumne. Fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinken-ima séta kentáá sááifinken-iwarata sénaumne. 16 Fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo Maníkómpáꞌá inaí séꞌa wenáwíꞌa mósá máráámba moóráwigomo úwoi-waasimo minááígóní áwáumo ímbo ísaraiwaimo kembiwímó túwaandu uráampimbo ménamo éna sen-ááígóní áwáuma ímba ísarena póna ímba kanaaꞌá éraiꞌe síníye. 17 Fíoꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo Maníkómpáꞌó inaimó sembá kaweꞌán-ifo minááígóní áwáuma ímbo ísaraindawimba minááígó ímba áwaꞌnai íníye.

18 Fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sembá tuwímbai-kanaa wésefo kemá fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkembo súnda sáwífa-kanaa mindásafeꞌa Maníkómpáꞌá súwi súne. 19 Énifo Maníkóní waási túwaandu uráamba fíꞌon-aaimo ímbo isáúnda-aaifinkembo ayáátááꞌ-aaimo súnda kári-tantaaꞌan-ifo ísáán-aaifinkembo fasiꞌaémbá timínda-aaimo ampáán-ááímó súnda mindá óraa-tantaaꞌan-iye.

20 Kesí waásisono. Iyámpóímo ímbo kaweꞌ-ímáyáámó ontembá ímba miyá éꞌa táákaefaen-kwaasimo onten-ímáyáán-oro. Umarambó ímbo sáwí-imayaamo ontembá miyán-oro. 21 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Fasiꞌaénkó séna kesí waási kesáái ímba
ísáafo simátimenaumne. Fíꞌon-aaimo sewí simátíménasa miwí tááifinkemba simátimesa sáwíꞌa uwátinkaiyasa pósa kentáfésa ímba imáyáa ésa kesáái ímba isánááwe
agaimaréna siyáiye.
22 Naaófáꞌá Maníkó miyá éna

wení waási wenáái ímbo ísarowi wení fasiꞌaémbá aráátimumba awánaraantemba Maníkón-aaisafesa ímba timankúnkúmba íyawi fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sen-ááí isésa sésa Maníkóní fasiꞌaémpínkémbá wésewe sénááwe. Énifo Maníkó simátímakain-aai simátímémba Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba íyawi isésa sésa Maníkóní fasiꞌaémpínkémbá miyá wésewe sénááwe. Énifo Maníkón-aaisafesa ímba timankúnkúmba íyawi isésa ímba miyán-ááí wésewe.

23 Maníkóní waási túwaandu urémpimba seyaafáꞌnánkáꞌó fíꞌo-fiꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo síyasamo úwoi-waasimo Maníkón-aaisafesa ímbo timankúnkúmba íyan-kwaasimo íyáferesamo isésamo ésa maawí uwó-waasin-owe sénááwe. 24 Énifo seyaafáꞌnánkáꞌó Maníkómó simátímakain-aaimo aforaꞌó síyasamo úwoi-waasimo Maníkón-aaisafesa ímbo timankúnkúmba íyan-kwaasimo íyáferesamo isáíyanamo éna minááígó tirumbá faiyaráínasa sáwí-waasi úne sésa 25 miwítí aúpá-sáwí-ímáyáá aforaꞌá mégufiyesa Maníkón-aúrankaꞌa kífaesa wen-ímáyáá mósá marésa sésa éraiꞌa kempímbá Maníkó méraiye sénááwe.

Maníkóntáfésa imáyáa ésa túwaandu urénkaꞌa arupíse úmai méraaromo siyáin-aai.

26 Kesí waásisono. Kemó súnda-aaigoni áwáuma maarán-iye. Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa túwaandu urénkaꞌa moóráwigo maarán-ímá sénaumne sínana moóráwigo Maníkón-aaifinken-aai simátiminana moóráwigo Maníkómó aráánaminda simátiminana moóráwigo fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkemba sínana moóráwigo minááí waéꞌmai sínaꞌa miyáumai Maníkóní waási fasiꞌaémbó tíméntafeꞌa miyá úmaeꞌa íyóro. 27 Fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo síyambo éꞌa kaumbo-kaeꞌ-wáásí aantemba séꞌa aifaꞌá moóráwigo sínda waéꞌmai simásuwainana wenánaaemba moóráwigomo sínda waéꞌmai simásuwainana wenánaaemba moóráwigomo sínda waéꞌmai simásuwainaꞌa miyá sénááfo 28 minááímó waéꞌmai síndawimo ímbo mérainaꞌo éꞌo fíꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sewí seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa ímbo síyamba imáyáafinkemba Maníkóntáféꞌa seró. 29 Maníkómó simátímakain-aaimo simátímémba kaumbo-kaeꞌ-wáásímó íyáfasinkesamo simátímémba tuwímbai iséꞌa minááí tuwímbai ísáaro. 30 Minááímó ísáán-kwaasifinkembo Maníkó moóráwigombo simáminanamo éna simátiminda-waasigo wenáái taiꞌáínana moóráwigo íyáfasinena simátiminiye. 31 Maníkómó aaimó simátímakaiwai seyaafá séꞌa moórá-morawigo moórá-mora-kanaa símae iyéꞌa póꞌa seyaafáꞌnánká iséꞌa fasiꞌaémbá maénááwe. 32 Maníkómó simátímakain-aaimo simátíméwi sembá kentí imáyáaraꞌ-aantemba káráwiyaafo miyán-oro. 33 Kaweꞌ-ímáyáámó éꞌo faru úmaimo méraamba Maníkómbá aráái taifó simátímén-aai káráwiyoro.

Maníkóní waási seyaafáꞌ-náópaꞌo túwaandu uráamba maarán-owe.
34 Túwaandu urémpinkemba aaré ímba aaí seró. Maníkón-aai aúfáífinkembo siyáintemba aaré ímba káráwiyonaawe. 35 Mindásafeꞌa túwaandu urémpinkemba aaré aaí sefó sésa moórá-aaigoni áwáumo tísai ónae sésamo ésa miwítí naaúmpaꞌa tuwaaiꞌwaimbá tísai ónááwe. 36 Kentí imáyáafinkembo miyámó ombá Maníkón-aai kempínkén-aantemba ímba paápé isaꞌá ímba kembiwí aantembanifo fíꞌo-fiꞌom-barafaken-kwaasiwaraꞌa ísaraafo miwímó túwaandu urésamo ontembá

miyán-oro.

37 Kempínkémbá tuwímbai kesáfésa sésa Maníkómó siyáin-aai ísaraundawi únemo síyawiye tuwímbai kesáfésa sésa Maníkó fasiꞌaémbá símakaiwai únemo síyawiye miyámó sewí maanáúfáímó agaimáímo timúndafimba toráumai awánéꞌa séꞌa minááí Fasiꞌaénkó ámáámba siyáin-aain-iye sénááfo 38 maanáúfáímó agai-timúndamo ímbo íséwaꞌo éꞌa miwísáféꞌa séꞌa ímba Maníkóní ámáánko kentirumpimbá wéraiye seró.

39 Kesí waásisono. Maníkómó simátímakain-aaimo simátímémba fasiꞌaén-ímáyáá éꞌa simátímaꞌmaeꞌa iyéꞌa fíꞌo-fiꞌon-aaimo ímbo ísáán-aaifinkembo sembá ímba aiyowáíꞌa úmáráaro. 40 Énifo seyaafáꞌ-ááímó sembá ímba sáwífaꞌ-aaimo síyamba aáno úmai arupíse úmai méraaro.

Copyright information for `AUY