1 Corinthians 16

Fasiꞌaénkóní waási túwaꞌnai on-óntánkón-aai.

Maníkóní waási Yérúsaremu-naopaꞌa méraawi tómbá ímbo makáawi túwaꞌnai íyamba óntamba torupéꞌa maarán-oro. Kárésíyaa-marafaꞌa Maníkóní waásimo méraawi simátímakaundantemba miyán-ááí simátimumpo miyán-oro. Moórá-mora-sondaaraꞌa moórá-kisaufin-ontamba tuwímbai Maníkóní waási túwaꞌnai íyapaꞌa maréꞌa kentí naaúmpimpaꞌo maráíyamba óraaꞌa ínaꞌa ánaaemba kempáꞌá komáénaꞌa Maníkóní waási Yérúsaremu-naopaꞌo méraawi timíyan-ontamba ímbo saafá íyamba úwoi maitiménááwe. Kempínkémbá tuwímbai íyáfasintewaꞌa kempáꞌá koméꞌa aúfái agaimái timéꞌa tiꞌmáráanasa Maníkóní waási Yérúsaremu-naopaꞌo méraawi mináúfáíyé torupámaraiyan-ontane maimaésa mátimenaawe. Minkánáá kemó komáénda-kisaumo wérainaꞌo éꞌa konasá miwí keséꞌa kónááwe.

Kórinti-naopaꞌa kónae siyáin-aai.

Máséndóniyaa-marafaꞌa Maníkóní ásé-aai simátímaꞌmaeꞌa nónae únda póꞌa miyá kósimatimeꞌa kempáꞌó kondá ampáánkárá koménaum ayáátáákara koménaumno. Ímbo aampaꞌó wénon-kanaa uwí-nómpáké-fíyúndámó mafaiyáíndarara fíꞌon-daopaꞌa kónaumno. Fíꞌon-daopaꞌo kónae onaꞌó éꞌa súwaꞌnai íyaꞌa kónaumne. Kempáꞌó ayáátáákaꞌo koménaeꞌo súnda Maníkómó ewé sínaꞌo éꞌa ayáátáákaꞌa koménaumne.

Maankáꞌá Éfésási-naopaꞌa ásé-aaimo simátíménda-waasi sáwífaꞌa méraamba pósa isésa éraiꞌe sésa fasiꞌámai ménaawi máéwasa kesí kísausafesa aambó faiyíyan-kwaasi sáwífaꞌa méraawe. Minkísáúmó maúnda tómbá fákáꞌmai Maníkóntáfésa ísámai kaundánae sésa túwaandu ombá minkánáá ímba tiyáisaꞌa méꞌa minkísáú maúnda póna

mintánón-kánáá taiꞌáínaꞌa kónaumne.

10 Moóráwigo Tímótimo kentópaꞌo komérainda aamoí éꞌa áwaꞌnai oro. Kemó úndantemba Fasiꞌaénkóní kísau wémaifo 11 wentáféꞌa úwoi-waasin-iye ímba séꞌa tínaaemba uwáméro. Kembiwí tiyuwénamo kempáꞌó tínda áwaꞌnai íyana kempáꞌá kaweꞌ-úmai tíno. Weséꞌo Maníkóní waási kentáásí waási kempáꞌó tíyantafeꞌa timuꞌmaréꞌa méraumne.

12 Kentáásí waásigon-awiꞌa Ápórosimba óraaka simámeꞌa séꞌa Kórinti-naopaꞌa kentáásí waásimo wíyan-kanaa eséꞌa waaó súnda póna káféꞌa ímba kanaaꞌá wínífo aambó wérainanamo éna wíníye.

13 Kentúraꞌa káráwiyeꞌa Maníkómpáꞌá timankúnkúmba úmae iyéꞌa ímba tááꞌa ínaꞌa fasiꞌámai méraaro. 14 Kísaumo máémba waási-imayaa úmai kísau máéro.

15 Kesí waási ísáaro. Ákáyaa-marafaken-kwaasi Sétefanasini akúmbá aifaꞌá Maníkómpáꞌó tiyáawi Maníkóní waási fasiꞌámaimo túwaꞌnai on-ááí ísaraawe. Óraaka simátimeꞌa séꞌa 16 miyán-kwáásímó sen-ááí taawiyaféꞌa miwíséꞌa Maníkóní kísau fasiꞌaén-kísáúmó wémaewi-taai ísáaro.

17 Kempínkémbá kaumboráú-tuwiꞌa Sétefanasiye Fótíyúnetasiye Ákáíkasiye mindárau kempáꞌá tewaꞌá aamoí úmpo kembiwí ímba seyaafáꞌnánká kanaaꞌá kempáꞌá tewasá mindárau kempáꞌó tembá aamoí úne. 18 Mindárau kesí imáyáa aúíꞌa uwásinkesa kentí imáyáawaraꞌa miyá uráawe. Miyán-kwáásí túwíꞌa

mósá máráaro.

19 Ésiyaa-marafaꞌa naaóꞌ-naokemba Maníkóní waási kentáfésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe. Moóráwigon-awiꞌa Ákwíra awaainínkó Párísiraawe mindáraiti naaúmpaꞌa túwaandu owí Fasiꞌaénkóeꞌo kááísamai méraawi aamoí ésa kentáfésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe. 20 Maankáꞌó méraawi Maníkóní waási seyaafáꞌnánká kentáfésa kaweꞌ-úmai méraaro

wésewe. Moórá-mora tiyáámba tíméro.

21 Ayáíyáꞌá kemá Póro agaimaráúmpo awánéꞌa wenayáánaufiꞌa isaná wenááin-iye séꞌa ísáaro.

Kemá Póro súne. Kaweꞌ-úmai méraaro súne.
22 Fasiꞌaénkómpáꞌó ímbo tirumbó áméwi Maníkó sáwíꞌa uwátinkainiye. Kentáásí Fasiꞌaénkó kumíníye súne. 23 Fasiꞌaénkó Ísu úwoi wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne. 24 Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawaꞌa kembá sirumbá timúne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY