1 Corinthians 8

Póí tufúꞌmai karo-fásíꞌáénkómbó ámén-aai.

Agaimái sísai eꞌa séꞌa póímo wétufuꞌnesamo tuwímbai-amaꞌo kárámaimo waántá-taareraꞌo marésamo tuwímbaimo maaketimó máráámba minámáꞌá méyámbaꞌmaimo naandasá kanaawáꞌíyó-aaimo sísai eꞌo sen-ááí simátíménda ísáaro.

Miyám-baarankoni áwáuma awánasaraundasa póta miyásá ónae-aai ááéma ímba seró. Miyámó ombó éꞌa kentúma maimaé íyófo waásimo tirumbó tímémbo wétuwaꞌnai-omba mindá kaweꞌán-iye.
Tuwímbaimo moórá-tantaatafesa imáyáamo ésamo sésamo éꞌa awánasaraumnemo síyawi ímba kanaaꞌá awánasaraafo Maníkómbó tirumbó áméwanamo imbá Maníkó miwí tuwánasaraiye.

Minááí imáyáa éꞌa anekaꞌ-ááí póímo tufúꞌnésamo tuwímbai-amaꞌo kárámaimo waántá-taareraꞌo marésamo tuwímbaimo maaketimó wémaraamba minámáꞌá méyámbaꞌmaimo náíyan-aaimo sendá ísáaro. Waántá-waasi ímba fasiꞌaénkwáráꞌ-wáásín-ofo mimbóráwígó fasiꞌaénkwáráwí Maníkó iyé-ááísá ísaraumne. Wíyómpaꞌe marapáꞌé sáwífa-tantaaꞌa wéraisasa tuwímbai sésa kentáásí fasiꞌaénkwáráwí ména kenkáꞌá káráwiyaiye sewaná miyámó sen-tántááꞌá sáwífaꞌa wéraifo kesáá mimbóráwígóntáféta séta kentáásí Maníkó éna kentáásifowa iyésá súne. Seyaafá-tántááꞌá úmakaimba póta wenáwíꞌa mósá maréta wení waási-iꞌo úndasafeta méraumne. Mimbórá-Fásíꞌáénkó méraimba Ísu Káráísiti póna Maníkómó siyáintemba seyaafá-tántááꞌó uráimba wení fasiꞌaénkátá méraumne. Miyáumai waántá-waasi ímba fasiꞌaénkwáráꞌ-wáásí owé-ááí ísaraumne.

Minááísá ísaraumpo seyaafáꞌnánká ímba ísaraawe. Tuwímbai póí tufúꞌmai wénesa waántá-waasi-imayaa ésa timéꞌómbanifo Maníkómpáꞌó tiyáankaꞌa ááéraan-imayaa paaí ésa waántá-waasi tímém-poiman-iye sésa mimpóímó wénaamba tirumpin-ímáyáágómó sáwíꞌa owémó sintembá ésa sésa mimpóímá ímbo naaráámbá náúmne wésewe. Mintómbó ímbo néta nétaamo úndasa Maníkó ímba imáyáa éna náúndasafenasa aamoí uwásinkenasa ímbo náúndasafenasa aamoí uwásinkenasa ímba miyá wéiye. Waántá-waasi tímém-poimo néꞌo ímbo néꞌo ombá mindá kanaán-ifo Maníkóntáfésa ímbo fasiꞌámaimo méraawi tuwánésa kembiwímó ontembá miyá ésa miwí tirumpin-ímáyáágómó sáwíꞌa owémó sintembá miyá ofó séꞌa káráwiyoro. 10 Kembiwí séꞌa waántá-waasi ímba fasiꞌaénkwáráwí ombá póꞌa tímém-poimo úwoimo wénaunda kanaán-iyemo sen-kwáásí waántá-waasiti ámáán-daumpaꞌo tómbó naambó ésa Maníkóntáfésamo ímbo fasiꞌaawí tuwánésa sésa keséta mintómbá nánaumnemo sésamo wénaamba tirumpinkén-ímáyáágómó sáwíꞌa owémó sintembá wéowe. 11 Miyáumai mintómbó náúnda kanaán-iye wésemba mindá Maníkóntáfésamo ímbo fasiꞌámaimo méraawi sáwíꞌa wéuwatinkaawe. Ísu Káráísiti miwísáfénawe séna pukáiwai kentífáꞌawaawi sáwíꞌa uwátínkááwasa sáwí-amba wéaraaiwaewe. 12 Kentífáꞌawaawi sáwíꞌa uwátinkeꞌa miwímó ímbo fasiꞌámaimo méraan-imayaa sáwíꞌo uwátínkáámba Káráísitimba sáwíꞌa wéuwankaawe. 13 Kemá Póro súne. Waántá-waasi tímém-poimo naanasá kesífáꞌawaisai suwánésa sáwí-amba arááíwáéfo séꞌo amaꞌó ímbo naanasá suwánésa misáwí-ámbá ímba arááíwaenaawe.

Copyright information for `AUY