1 Corinthians 9

Póro aantá-kisau wémaena méyámbá ímbo maiyáin-aai.

Waási kembá ímba wétaꞌotoraafo Maníkó kesáái simátiminkwae séna aantá-waasi-iꞌa uwásínkaraiwai éꞌa súrantamba kentáásí Fasiꞌaénkó Ísumba awánéꞌa wení kísau kempímbá komaéwánda suwánéꞌa Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba uráamba mindá kesí kísaugoni áwáuma paápé uráiye. Tuwímbai kentáfésa sésa ímba Fasiꞌaénkóní aantá-waasin-ifo úwoi-waasin-iye sewaꞌá kembiwí ímba kanaaꞌá miyán-ááí wésewe. Fasiꞌaénkó siꞌmarówaꞌa kembiwí wenáái kosimátimewanaꞌa timankúnkúmba uráafo mindásafeꞌa imáyáa éꞌa kentáféꞌa séꞌa

éraiꞌa Fasiꞌaénkóní aantá-waasin-iye seró.

Tuwímbai kempínkémbá kentáféꞌa séꞌa Fasiꞌaénkón-aai simátiminkwae séna ímba aiꞌmákaiwain-iye sembá maarán-ááí anondáá simátimune. Ásé-aai kosimátimewandaraꞌa tómbó ímbo méyámbareꞌo úwoimo naráundarakaa kanaán-uráisino. Fasiꞌaénkóní aantá-waasiye Fasiꞌaénkón-áfáꞌawaawiye Pítaawe tuwaainíntómbó tíꞌmaesamo ásé-aaimo kosimátímaꞌmae nóntemba kemó kesuwaainímbó áíꞌmaeꞌo ásé-aaimo kosimátimeꞌo kentí tómbó úwoimo naráundarakaa kanaán-uráisino. Tuwímbai ásé-aai kosimátímakaamba tómbó méyámbaꞌmai náíyantafesa ímba kísau wémauwaꞌa tómbá úwoi tímúwasa naráafo Páánápáasiye kenkáísáfé aantemba imáyáa éꞌa séꞌa tómbó náíyantafesarai kísau wémaesarai óntamba maiyésarai tómbá wémandaaye-imayaamo ombá mindá sáwí-imayaa wéowe.

Maarán-ááí imáyáan-oro. I-wáásí miwímó kísaumo máénkakemba ímba tómbá méyámbaꞌmai wénaafo miwítí óraakomo tímín-tomba wénaawe. Kísaumo owí minkísáúfákén-tómbá wénaawe. Póímo awíyówi mimpóímá tufúꞌmai úwoi wénaawe. Miyáumai kísaumo wémaewi méyámbá wémaewe. Minááí waásiti imáyáafinken-aai simátimumpo Maníkón-aai aúfáí-wandaaifimba miyán-ááímó wéraimba simátíménda ísáaro. Maníkó Mósesembo simámakain-amaamba agaimaréna séna

waásiti tómbá wíti-aramba ásima piyíndasafena purumakagón-aísamai támai mapándáampa úmai ásima fitúwáínkaꞌa purumakagón-óikaꞌa ímba káráꞌumakewana úwoi ména tuwímbai náíníye
siyáimba minkísáúgóní méyámbá póna mintómbá tuwímbai úwoi náíníye. Maníkó ímba purumakasáfénawe séna minááí agauwó siyáifo
10 kentáásáfénawaraꞌa minááí siyáiye. Kísaumo owí mifákén-tómbá nánaumne-imayaa ésa wémaewe. Námáimo owí minkísáúfákén-tómbá nánaumne-imayaa ésa wéowe. 11 Miyáumai kempímbá Maníkón-aai kosimátímakaundasa póꞌa tóné tuwímbai-tantaaꞌemo úwoimo simíyanta kaweꞌán-iye. 12 Kentáásínaaemba tuwímbai kempímbá Maníkóní kísau kowémaesa sésa tómbá síméro suwaꞌá úwoi tímúwasa naráawe. Miwímó tóné tuwímbai-tantaaꞌe úwoimo maiyáantemba kesááwáráꞌó úwoimo méraandasa kanaán-iye. Kentópakemba tóné tuwímbai-tantaaꞌe máénda-amba wéraifo kemó simíyan-tomba siyáán-umai máénata Ísu Káráísitin-aai ímba ísáafo séta kemó kísaumo maúndarakemba óntamba maimái tómbá méyámbaꞌmai néta óraa-kisau wémaeta ímba

ifátuweta óraa-kisau maiyáumne.

13 Maarán-ááísáféꞌa imáyáan-oro. Yérúsaremu-naopaꞌa óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa kísaumo máéwi mindáúmpákén-tómbá úwoi wénaawasa óntan-taareraꞌo Maníkóntáfésa póí tufúꞌmai wéagaewi mimpínkén-tómbá úwoi wénaan-aai ísaraawe. 14 Miyáumai Fasiꞌaénkó Ísu óraaka séna ásé-aai kosimátimiyawifakemba tómbá úwoi timíyasa

nánááwe siyáiye.

15 Kempímbá koméꞌa Ísu Káráísitini ásé-aai kosimátimewandaraꞌa kentópakemba tóné tuwímbai-tantaaꞌe máénda-amba wérombanifo tómbá síméro ímba siyéꞌa maéta káféꞌwaraꞌa simíwae séꞌa ímba maanáúfáí agáúmne. Áfááraumaimo sááimo táínaꞌo puwónaeꞌo éꞌa tómbá síméro ímba sénaumne. Miyáumai kesí kísauraken-tombo wénaandasafeꞌo éꞌa ímba aambá fáísinkaaro. 16 Maníkó óraaka simásímakaisaꞌa ásé-aai simátimeꞌa minásé-ááímó ímbo wésimatimekaa kesópaꞌa umbai-tántááꞌá paápé isinó. Mindásafeꞌa minásé-ááí wésimatimundasafeꞌa ímba kesúma maimaé wéiyune. 17 Kesí imáyáafinkembo ásé-aaimo wésimatimekaa méyámbá maénae súsina. Ímba miyá éꞌa Maníkó simásímakaintafeꞌa wésimatimune. 18 Mindá éraiꞌ-aai póna kesí méyámbá maarám-béyámbán-iye. Ásé-aai wésimatimunda tómbó úwoimo wémaundarakaa kanaán-isinó. Tómbá ímba úwoi maiyáunda pósa ímba maarán-ááí sénááwe. Ásé-aaimo ísaraundarata tóntá ámakaumne ímba seró. Ásé-aaimo úwoimo wésimatimeꞌo aamoimó wéunda mindá kesí méyámbániye.

19 Kembiwí kembá ímba taꞌótoꞌmakaawaꞌa kemó sentembá ímba únana tóné tuwímbai-tantaaꞌe máénda-amba wéraifo ímba maéta miyán-tántááꞌó maiyáundarakaa sesimái-waasi Maníkómpáꞌá tewaisinó. Ímba maiyáundasafeꞌa sáwífaꞌnanka túwaꞌnai únasa Maníkómpáꞌá wétewe. 20 Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo íyantafeꞌa Yúndaa-waasifimba méꞌa miwímó onten-kísáú wémaunana Maníkó Mósesembo simámakain-amaanko ímba kembá taꞌótokaifo minámáánkómó taꞌótokain-kwaasifimba méꞌa miwímó ontembá miyáumai méꞌa Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo íyantafeꞌa miyá uráumne. 21 Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo íyantafeꞌa fíꞌonkaa-waasi Maníkóní ámáámbo ímbo ísaraan-kwaasifimba méꞌa miwímó onten-kísáú maéꞌa Maníkóní ámáámba Ísu Káráísiti siyáin-amaamba ímba taraiséꞌa úwoi wétaawiyafune. 22 Tuwímbai-tomba aawentamó on-kwáásí túwaꞌnai únasa Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo íyantafeꞌa miyán-tómbá ímba néꞌa méraumne. Tuwímbai Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmbo íyana sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba Maníkó faútinkaindasafeꞌa miyám-baaran-kwaasifimba méꞌa miwímó ontembá wéune. 23 Ásé-aai wété ínana Maníkó kaweꞌá uwátinkena kenkwáráꞌá miyámó uwásinkaindasafeꞌa miyá wéune.

24 Maarán-ááí imáyáan-oro. Seyaafáꞌnánká tuwaantantésa kowaná moóráwigo kóyáákena méyámbá kowémaena aamoí uráiye sen-ááí wéisaawe. Miyáumai Maníkómó aamoimó uwátinkaindasafeꞌa imáyáa éꞌa Maníkóní aampaꞌá miyáumai koró. 25 Kesúma fasiꞌáínkwae sésa tuwaantantésamo nómba tiyáántán-kwimái wéwesa miwí túraꞌa wégarawiyesa taiꞌáínda-meyambo maíyantafesa miyá wéofo waéꞌwaeꞌo índa-meyambo máéndasafeta Maníkóní aampatá wégune. 26 Miyáumai ímba úwoi wégumpo némpaꞌo wéraim-beyantafeꞌa imáyáa éꞌa Maníkóní aampaꞌá wégune. 27 Ímba kesúraꞌo sirááímo taintembánifo Maníkómbó arááímo taintembá arááíwáéndasafeꞌa kesúraꞌa káráwiyeꞌa ásé-aai simátimunana ánaaemba Maníkó ímba aamoí uwásínkáífo séꞌa kesúma wégarawiyune.

Copyright information for `AUY