1 John 3

Maníkóní iyámpóí-táái.

Maníkó arumbá óraakaꞌá wésimiye. Mindásafeꞌa imáyáan-oro. Maníkó aruntá siménasaam-pona kentáásáféna kesí iyámpóín-owe wésiye. Kesáá éraiꞌa wení iyámpóísa úne. Maníkómpáꞌá ímba tiyáawi Maníkóní áwáuma ímba awánésa kentáásí áwáuwaraꞌa ímba suwánaawe. Kesí waásisono. Káféꞌa Maníkóní iyámpóí-iꞌa úmaisa méraundasa ánaaemba nóra waásisaawa ménaumno. Minááí ímba ísaraundanifo moórá-aaimo ísaraunda simátimenaumne. Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa kaweꞌ-úmai awánaandasa póta wenkááníta úmaisa ménaumne. Miyán-ááí ísaraumne. Minááí isésamo amuꞌmáráawi Káráísiti arupísemo úmaimo méraintemba arupíse úmai méraafo káráwiyoro.

Sáwí-imayaamo ombá isaná ámáámbo taráísómba isaná minkáé-tántáákó mimbóráíꞌa iye. Miyáumai

sáwí-imayaamo owí Maníkóní ámáámba tínaaeniꞌa uwámesa taráísómba póna miyámó on-ánóndáá miwífímbá wéíniye.
Ísu Káráísiti waásiti sáwí-imayaa maitiyuwáíndasafena marapáꞌá kunkáimba wempímbá sáwí-imayaa ímba wéraiye-aai éꞌa ísaraawe. Miyáumai Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamai méraawi miwífímbá ímba sáwí-imayaa waéꞌwaeꞌa ifo sáwí-imayaa waéꞌwaeꞌa iwáí Káráísitimpaꞌa ímba tésa wenáái ímba ísááwe.

Kesí iyámpóísono. Karoꞌ-ááí simátínkáafo séꞌa káráwiyoro. Káráísiti arupíse úmai méraiwai wemó intembó miyámó úmaeꞌo íyówi arupísemo on-kwáásín-owe. Áwáuraꞌa waántáwanko sáwíꞌa uréna miyá úmae iyéna káféꞌwaraꞌa miyá wéiye. Sáwíꞌo úmaesamo íyówi waántáwankoni waásin-owe. Waántáwankoni kísau taíꞌásuwainkwae séna Maníkó ááninkomba aiꞌmarówana marapáꞌá kunkáiye.

Maníkóní iyámpói pósa Maníkóní fasiꞌaénkó miwífímbá wéraintafesa pósa ímba sáwíꞌa úmaesa wéiyowe. Maníkóní fasiꞌaén-íyámpóísómbá pósa ímba sáwíꞌa úmaesa wéiyowe. 10 Ímbo arupísemo úmaimo méraawi ímba Maníkóní iyámpóín-owe. Kentí waásimo tirumbó ímbo tíméwi ímba Maníkóní iyámpóín-owe. Miyáumaisa Maníkóní waásiye waántáwankoni waásiye tuwímbaisa ísaraumne.

Moórá-mora tirumbó tímén-aai.

11 Moórá-mora tirumbá tíméro-aai ááéma ísaraawe. 12 Ándámun-ááninkon-awiꞌa Kénimo uráintemba ímba miyán-oro. Kéni waántáwankon-árááꞌa póna áfákomba tufúwana pukáimba maarásáféna tufúwana pukáiye. Áfáko kaweꞌ-ímáyáá mérowana Kéni sáwí-imayaa úmai ména póna áfákomba tufúwana pukáiye.

13 Miyáráán-úmai Maníkómpáꞌá ímbo tiyáawi kempímbá tirumbá sáwíꞌa uwátinkaiyantafena ímba tááꞌa íno. 14 Maníkóni akúmbá sirumbá timúndasafeta séta Maníkóní némpaꞌa méraandasaawini áwáuma tuwéta kaweꞌ-úmaimo méraandasaawini áwáuraꞌa taméraumnesa súne. Kentí waási tirumbá ímbo tíméwi Maníkóní némpaꞌa paaí méraawe. 15 Kentí waásimo tíyámbo uwátínkáán-kwaasi tínkamiyasa puwíyan-kwaasin-owe. Miyámó owí aúíꞌo úmaimo maéꞌmaeꞌo owíní áwáuraꞌa ímba méraawe. 16 Ísu Káráísiti arumbá siménasa ímba úwoi méraimba súwaꞌnai índasafena kentáásáfénawe séna pukáiye. Miyámó uráintafeta arumbá símakaiyesa súne. Maníkóní akúmbá túwaꞌnai eta puwúnafo ímba sendasá úwoi túwaꞌnaisa ónaumne. 17 Óntawaraꞌ-waasi kentí waási tómbó ímbo makáawi tuwánésa ímba túwaꞌnai ombá sésa Maníkómbá sirumbá amúne sembá karoꞌá sewé. 18 Kesí iyámpóísono. Sirumbá timúnemo sembá ímba tóikakemba séꞌa éraiꞌa tirumpinkémbá séꞌa

túwaꞌnai oro.

Maníkómpáꞌá fasiꞌámaisaamo méraunda-aai.

19 Sirumbá timétaamo túwaꞌnai úndasa miyámó únda-waasisa arupíse úmaisa méraumne. Miyámó únda Maníkón-aúrankata fasiꞌámaisa méraumne. 20 Énifo kesáá sáwíꞌo úndasafenasa kentáásirunko umbaí taifo Maníkó seyaafá-tántááꞌá awánéna minúmbáí-tántáákómbá íyáákaisata Maníkón-aúrankata fasiꞌámaisa méraumne. 21 Kesí waásisono. Mindásafeta imáyáa úndasa kentáásirunko ímba umbaí taisatá Maníkón-aúrankata fasiꞌámaisa méraumne.

22 Wenáái taawiyafétaawe wemó aamoimó índa-iꞌa úndasafetaawe áísai únda-tantaaꞌa úwoisa wésimiye. 23 Maníkó óraaka séna kesááninko Ísu Káráísitin-awikaꞌa timankúnkúmba éꞌa seyaafáꞌ-wáásífímbá tirumbá timéꞌa méraaro siyáimba minááí Ísu Káráísiti óraaka simásímakaiye. 24 Maníkón-aai taawiyáfówi Maníkóeꞌa kááísamai méraawana miwíséꞌa kááísamai méraiye. Maníkó wení ámútamba aiꞌmarówana sirumpintá kumbéna simásimenasa séna Maníkó keséꞌa kááísamai méraiye sisatá wéisaumne.

Copyright information for `AUY