1 John 4

Éraiꞌ-amutankonte karoꞌ-ámútánkónté-taai.

Kesí waásisono. Sáwífaꞌ-waasi karoꞌ-ámáámbá simátímaꞌmaesa nésa Maníkóní ámútanko kesirumpimbá méraiyemo sembá ímba ááéma éraiꞌe seró. Miyámó sentáféꞌa miwí tirumpimbá mérain-amutamba Maníkóní ámútanaꞌi fíꞌowani ámútanaꞌiyo mindá awánéꞌa minááí ísáaro. Ísu Káráísiti Maníkóe ména marapáꞌá waási kunúkáiye sewí miwí tirumpimbá Maníkóní ámútanko méraiye. Minááímó sewaꞌó ísáámba Maníkóní ámútankoma miwífímbá méraiye seró. Ísu Káráísitintafesa minááímó ímbo sewí miwí tirumpimbá mérain-amutanko ímba Maníkóní ámútankon-ifo mindá Káráísitini namuro-wáásígóní ámútankon-iye. Káráísitini namuro-wáásígó tínda-aai ísaraamba isaná marapáꞌá méraiye.

Kesí iyámpóísono. Maníkón-árááꞌa éꞌa karoꞌ-ámáámbó simátíméwi íyáákaraawe. Maníkóní ámútanko kentirumpimbá méraifo Maníkómpáꞌó ímbo tiyáawi miwí tirumpimbá fíꞌon-amutanko méraiye. Maníkóní ámútanko minámútánkómbá íyáákaraiye. Karoꞌ-ámáámbó simátíméwi Maníkómpáꞌá ímbo tembá marapáꞌó wérain-aai simátíméwasa marapáꞌ-wáásí miwí táái wéisaawe. Kesáá Maníkóní waásisa únasasa Maníkóní waási kesááisa ísááfo fíꞌon-kwaasi ímba Maníkóní waási pósa kesááisa ímba wéisaawe. Miyáumaisa éraiꞌ-aaimo sí-ámútánkó miwífímbá mérain-kwaasiye karoꞌ-ááímó sí-ámútánkó mérain-kwaasiye tuwínkaaꞌ-úmaeta wéiyune.

Maníkó arumbó tímín-aai.

Kesí waásisono. Tirumbó tíméwini áwáuma wemá Maníkó póta Maníkóní akúmbá siruntá tíméno. Tirumbá tíméwi Maníkómpáꞌá tésa wení waási-iꞌa wéowe. Maníkó tirumbá tíméwini áwáuma pósa tirumbá ímba tímén-kwaasi Maníkómpáꞌá ímba wétewe. Maníkó mimbórá-áánínkómbá aiꞌmarówana marapáꞌá kumbéna kentáásáfénawe séna puwéna aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo ondasáfénasa puwéna arumbá símakainta póna miyá uráiye. 10 Maníkómbá siruntáámó amúndasa ímba óraata ámakaumne. Maníkó arumbá siménasa wenááninkomba aiꞌmarówana marapáꞌá kumbéna sáwí-awausaamo únda-meyamba maisiyuwáínana kentááfáꞌá ímba tínkwae séna pukáiye. Miyámó uráimba Maníkó

óraaꞌ-arumba símakaiye.
11 Kesí waásisono. Maníkó miyáumai arumbá símínta póta kentáásí waási miyáumai siruntá tíméno. 12 Waási Maníkón-aneꞌá ímba awánaawe. Kentáásí waási siruntá timúndasa Maníkó keséta méraisata éraiꞌa siruntá Maníkómbá amúne.

13 Maníkóní ámútanko kentáásirumpimba méraintafeta séta kesáá Maníkóeꞌa kááísamai méraunanasa Maníkó keséta kááísamai méraiyesa súne. 14 Kentáásifowa ááninkomba aiꞌmarówana sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba faútinkaindasafena marapáꞌá kumúwata awánaraundasa simátimune. 15 Ísuntafesamo Maníkón-ááninkon-iyemo sewí Maníkóeꞌa kááísamai méraawana Maníkó miwíséꞌa kááísamai méraiye. 16 Maníkó arumbá símísata mindásafeta éraiꞌesa súne.

Maníkó tirumbó tíméwini áwáuma Maníkó isasá pósa tirumbó tíméwi Maníkóeꞌa kááísamai méraawana Maníkó miwíséꞌa méraiye.
17 Maníkó kentáá imáyáa símakaisata siruntá Maníkómbá améta póta méraundawini áwáumo sísai índa-kanaamo tíndaraꞌa fasiꞌámaisa ménaumne. Ísu Káráísiti wenarumbó símíntenta marapáꞌó méraundarata siruntá timúndasa póta sísai índa-kanaamo tíndaraꞌa fasiꞌámaisa ménaumne. 18 Maníkómbó tirumbó áméwi ímba inkáísówe. Éraiꞌa Maníkómbó tirumbó áméwi miwífínkémbá inkaisí-ímáyáá ímba wéraiye. Sáwíꞌo uráam-beyantafesamo inkáísówi Maníkómbá ímba éraiꞌa tirumbá áméwe.

19 Aifaꞌá Maníkó arumbó símakaintafeta póta

siruntá amúne.
20 Miwítí waásisafesa tirumbó sáwíꞌo uwátínkááwaꞌo ombá Maníkómbá sirumbá amúnemo sembá karoꞌá sewé. Miwítí waási tineꞌá tuwánésa tirumbá ímba tímakaawi pósa Maníkón-aneꞌá ímba awánaawi ímba kanaaꞌá tirumbá áméwe. 21 Ísu Káráísiti óraaka séna Maníkómbá tirumbó áméwi miwítí waásiwaraꞌa tirumbá tíméro siyáiye.

Copyright information for `AUY