1 Peter 3

Aarakwá-táái.

Aaresónó maarán-oro. Kentuwaai-táái ísáaro. Kentuwaaipínkémbá tuwímbai Maníkón-aaisafesa ímba timankúnkúmbo owí kembá tuwánésa Maníkómpáꞌá tíyantafeꞌa kaweꞌ-úmai méwasa tuwánésa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba ónááwe. Ímba ayáátááꞌ-aai séꞌa Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa kaweꞌ-úmai méwasa tuwánésa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba ónááwe. Waási kááꞌa súfífáefo séꞌa ímba toꞌwaaí éꞌa kaweꞌ-únánkwátói toꞌwaaisáféꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa aáno úmai kentirunkó kaweꞌó índa ímba ááéma taiꞌáínana mindá Maníkón-aúrankaꞌa kaweꞌán-iye. Naaófáꞌá aaré Maníkóntáfésa imáyáa ésa wemó toꞌmayaambó uwátinkon-tantaaꞌa amuꞌmarésa méron-inimba miwí tuwai-táái isésa kaweꞌ-úmai maéꞌómbaniye. Minínímpínkémbá moórá-ininkon-awiꞌa Séraa awaaikó Émbaramun-aai iséna kesí óraakoma óne siyáiye. Kaweꞌó éꞌo ímbo seyaafá-tántáátáféꞌo táátafeꞌo éꞌo éꞌa wenayáámúniꞌa ónááwe.

Miyáumai waaimó éꞌa maarán-oro. Kentuwaainíntómbá kaweꞌá uwátinkeꞌa miwí túma ímba fasiꞌaráíntafeꞌa imáyáa éꞌa túwaꞌnai oro. Kembiwíyé kentuwaainíntóné aúíꞌa úmai méraiyantafena Maníkó kaweꞌá uwátínkáífo mindásafeꞌa kaweꞌá uwátínkáaro. Miyámó íyanamo éna moórá-umbai-tantaako kentí inai-ámpímbá ímba faiyíníye.

Mimbórá-ímáyááráꞌá méraaromo siyáin-aai.

Moórá-aai ísáaro. Kentúma ímba maimaé iyéꞌa mimbórá-ímáyáá éꞌa keáfáráwáínóndaamo imáyáamo ontembá moórá-mora-waasi miyán-imayaa éꞌa túwaꞌnai oro. Sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌo éꞌa anondáá ímba sáwíꞌa uwátínkáaro. Sáwí-aaimo simátinkaiyaꞌo éꞌa anondáá ímba sáwí-aai simátínkáaro. Sáwíꞌo íyawi anondáá kaweꞌá uwátínkáaro. Maníkó táántonkaꞌa kaweꞌá uwátinkaumne siyáimba póꞌa kaweꞌá uwátínkáaro. 10 Mindásafena Maníkón-aai aúfáífimba

agaimaréna séna

tuwímbai ayáátáákaꞌa sirunkó kaweꞌá ínaꞌa ménae sésamo ésa karoꞌ-ááíyé sáwí-aaiye
11 sáwíꞌo on-tántááꞌé tínaaemba uwámesa kaweꞌá ésa aáno úmai méraiyantafesa minámbá arááíwáéro. 12 Fasiꞌaénkó arupíse úmaimo méraawiyaꞌa káráwiyena miwítí inaí iséna túwaꞌnai ena sáwíꞌo owí ánaaeniꞌa wéuwatimiye
agaimaréna siyáiye.

13 Kemá fasiꞌéꞌa kaweꞌá ombá pósa ímba sáwíꞌa uwátinkanaafo 14 arupíse úmai méraambo umbai-tántááꞌó timíyanamo éna Maníkó kaweꞌá uwátinkainifo minúmbáí-tántáátáféꞌa ímba óraaꞌ-imayaa éꞌa minúmbáí-tántááꞌó timínda-waasisafeꞌa ímba táátafeꞌa éꞌa 15 Ísu Káráísitintafeꞌa kaweꞌ-ímáyáá éꞌa wentáféꞌa séꞌa weyáá Fasiꞌaénkón-iye síyasa tísai esamo sésa Maníkóntáféꞌo imáyáamo ombá nóra símaiya wéoo síyaꞌo éꞌa kaweꞌ-ááí simátimiyantafeꞌa toꞌmayaa uréꞌa 16 kaweꞌ-úmai wempakémbá simátíméro. Kentirunkó ímba waéꞌwáéꞌá índa arupíya wérainaꞌa Ísu Káráísitimpaꞌa kááísamai arupíse úmai méraiyasa tuwímbaimo símaimo sáwíꞌo uwátinkaiyambo ésa miwí tááigo toséꞌmai tigaemá íníye. Miyá íyantafeꞌa káráwiyoro. 17 Kaweꞌó ombó Maníkómó ímbo aambó fáíꞌmakainasamo ésa umbai-tántááꞌó timíyamba mindá Maníkóndén-iye. Énifo sáwíꞌo ombó umbai-tántááꞌó timíyamba mindá kentí áwáugon-iye. 18 Miyáumai ímbo arupíse úmaimo méraawi Maníkómpáꞌá wíyantafena Ísu Káráísiti arupíse úmai méraiwai mimbórá-kánáá puwéna minkísáú taíꞌáraiye. Wenáúgo pukówana amankó úwoi méraiye. 19 Wenamankó tuwímbai timankó ándáraambo káráꞌumakomba wenáái kosimátímakaiye. 20 Naaófáꞌá moóráwigon-awiꞌa Nówaa ména non-afóforaꞌo wínda-taomba úmakonkaꞌa Maníkó kesáái ísáaro séna timuꞌmarówasa wenáái taráísúntafesa pukáafo afakaumboé-waasi non-afóforaꞌo wínda-taompaꞌa imérowana miwí nonkó ímba nawíkowasa ímbo púwúmba kaweꞌ-úmai maéꞌómbaniye. 21 Mindónkómó uráinteniꞌa nombá maitínkááwana Maníkó tíꞌmai kawepáꞌá méwétinkaiye. Nombó maitínkáámba paáká-túrákémbá ímba wéwiyofo Maníkómbá áísai owaná tirumpimbá ímba aaí wéraindasafena sáwí-imayaa maitiyuwáíníye.

Ísu Káráísiti pukáimpinkemba íyáfasinkaintafena

sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba tíꞌmai kawepáꞌá méwétinkaiye.
22 Ísu Káráísiti pukáimpinkemba íyáfasinena Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá iména wíyómpaken-kisau-waasiye óraaꞌ-waasiye fasiꞌaéntóné miséyááfá-tántáákáꞌá káráwiyaiye.

Copyright information for `AUY