1 Peter 5

Maníkóní waásiyaꞌa káráwiyoromo siyáin-aai.

Kemá Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌa káráwiyaundawi únaꞌa kembiwíséꞌa Fasiꞌaénkóní waásiti óraaꞌ-waasi simátíménda ísáaro. Ísu Káráísitimbo áíꞌo

úniꞌo uwánkaraamba kesúrantamba awánéꞌa wemó sámo kainkwáráꞌó kumíndaraꞌa misámó kaimpímbá méranaumpo
simátíménda ísáaro. Sipisípiyaꞌo káráwiyaawimo kaweꞌó ontembá miyáráán-úmai Maníkómó wení waásimo tímakaiwiyaꞌa káráwiyoro. Ímba káráwiyonae síyampinkembo káráwiyeꞌa Maníkómbá arááíma táínda-iꞌa úmai káráwiyoro. Óntamba maénae-imayaa ímba éꞌa túwaꞌnai ónae-imayaa éꞌa minkísáúráꞌá káráwiyoro. Maníkómó tímakain-kwaasiyaꞌa káráwiyomba ímba múra tiyuwéꞌa kaweꞌó úmaimo méraiyamba tuwánésa kembiwímó ontembá miyá ónááwe. Aifaꞌó káráwiyaiwaimo wíyómpakembo kumíndaraꞌa kembiwí íyáákaraawiti fíꞌoran-kaweꞌ-meyamba timínana ímba taiꞌáínda waéꞌwaeꞌa íníye.

Ifóꞌ-wáásí kentí óraaꞌ-waasi-taai ísáaro. Kentúma ímba maimaé iyéꞌa moórá-mora túwaꞌnai eꞌa méraaro. Mindásafena Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkó kentúmo maimaé íyówi wéfametuwaifo wenaísamaifimbo méraawi wétuwaꞌnai-iye agaimaréna siyáiye.
Mindásafeꞌa Maníkó fasiꞌaéwín-aúrankaꞌa kentúma ímba maimaé iyíyana wemó imáyáamo índa-kanaa kentúwíꞌa mósá maráíníye. Maníkó kembiwí túwaꞌnai ena káráwiyaifo umbai-tántáákóní imáyáa wempáꞌá tuwéꞌa méraaro.

Áwáífiyaamo in-íyánkómó póíye waásiyemo faintembá waántáwanko waásimo wefáríꞌo índasafenanifo táátafeꞌa éꞌa káráwiyoro. Maníkón-aaisafeꞌa fasiꞌámai imáyáa éꞌa waántáwankon-aai aꞌáo seró. Seyaafáꞌ-máráfákéwímó Maníkón-aaisafesamo timankúnkúmbo owífáꞌá miyán-úmbáí-tántááꞌá wétifo imáyáa éꞌa waántáwankon-aai aꞌáo seró. 10 Umbai-tántááꞌá kentópaꞌa kárikaꞌo wéraimba Maníkó sásáꞌ-íꞌa uwátinkena áfomba faitinkáínaꞌa fasiꞌámai méranaawe. Maníkó úwoi túwaꞌnai úmae iyéna Káráísitiyeꞌa kááísatinkena séna kesí sámo kain-áémpáꞌá sámo kaimbó ímbo taiꞌáínda-aempaꞌa métinkanaumne siyáiwai miyá íníye. 11 Wení fasiꞌaénkó waéꞌwaeꞌa

éna ímba taiꞌáínda mindá éraiꞌ-aain-iye.

12 Moóráwigon-awiꞌa Sírífénesi súwaꞌnai isaꞌá kínampaan-aai agáúmne. Wemá Maníkóní waási éna kesí kísau kaweꞌ-úmai wémaiye. Fasiꞌátínkáándasafeꞌa maanáúfáí agáúmpo éraiꞌa Maníkó úwoi súwaꞌnai

in-ááí simátimunda tirumpimbá fasiꞌámai taꞌótoreꞌa méraaro.

13 Maníkóní waási Pépíróni-naopaꞌa méraawi Maníkómó kembiwímó wemparíꞌo úmakaintemba miwí wemparíꞌa úmakaiwai kembiwísáfésa sésa kaweꞌ-úmai méraaro sewaná kesááninkon-awiꞌa Máákaawaraꞌa séna kaweꞌ-úmai méraaro wésiye. 14 Ísu Káráísitini waásin-ofo moórá-mora kentirumbá timéꞌa tiyáámba tíméro. Káráísiti wení waási aánoꞌo uwátínkáíntafeꞌa inaí súne.

Kemá Pítaamo súnda-aai taíꞌáwiye.

Copyright information for `AUY