1 Thessalonians 3

Kentáfékai óraaꞌ-imayaa wéekainifo maankákáí maékai kembiwí fíꞌopaꞌo méraantafekai Áténisi-naopaꞌa keráí maékai Tímótimba aiꞌmarááwáyana kentópaꞌa kuráiye. Tímóti kentáásí kaweꞌ-wáásí póna wesé keséta Maníkóní kísausa wémaunanasa póna Ísu Káráísitini ásé-aai simátímaꞌmaena wéwiye. Koáfomba faiyáínaꞌa Maníkómpáꞌá timankúnkúmba fasiꞌámai íwae séꞌa Tímótimba aiꞌmarááwánana kuráiye. Maníkón-aai ímbo ísááwi sáwíꞌa uwátinkaiyaꞌa Maníkómbá aúwáafo séꞌa Tímótimba aiꞌmarááwánana kuráiye. Maníkó séna kesááimo ímbo ísááwi sáwíꞌa uwátinkanaawe siyáimba pósa kentáá sáwíꞌo wéuwasinkaamba éꞌa ísaraawe. Keséꞌo maéwándarata séta sáwíꞌa uwásinkanaawemo siyáundasa káféꞌa mápaape-isaꞌa wéawanaawe. Kemá imáyáa éꞌa waántáwanko séna Maníkómbá auwésa kesáái isáíwae sintáféꞌa miyá uráawe. Maníkómpáꞌá timankúnkúmba wéoo séꞌa kentáái isánae séꞌa Tímótimba aiꞌmarááwánana kentópaꞌa kuráiye. Kentópaꞌa kísaumo komaéwánda áúwara-kisauma maiyáunda káféꞌa minkísáúgón-áúma áwiyoꞌwifo séꞌa Tímótimba aiꞌmarááwánana kuráiye.

Tímóti kentópaꞌa koména kouweréna kesópata téna kembiwísáféna séna Maníkómpáꞌá tirumbá timésa wenkáꞌá timankúnkúmba fasiꞌámai owé séna ásé-aaisa tasimásímakaiye. Kembiwí kentáféꞌo séꞌo kaweꞌ-ááí siyémó senkwáráꞌá tasimásímakaiye. Kesáámó sétaamo kembiwí kotuwánánaemo súnaꞌo kentáásáféꞌo tatuwánanaemo senkwárátá tasimásímakaiye. Maníkón-aai simátimundarakemba tuwímbai sáwíta uwásínkáánkaꞌa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba fasiꞌámai on-ááí tasimásímakaimba póna áfombo faiyáín-aai tasimásímakaiye. Fasiꞌaénkómpáꞌó kááísamaimo fasiꞌámaimo méraan-aai iséta póta kawetá úmai méraumne. Maníkómpáꞌá fasiꞌámai méraawata póta Maníkónópata kentáásirunko kaweꞌá wéisata Maníkómpátá súwi súne. 10 Kentópataamo konda-ámbá Maníkó wiꞌmaráíndasafeta fénáímpinkaꞌe aafáyáaraꞌe Maníkómpátá fasiꞌámai áísai úmae wéiyune. Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba ombánifo moóráfaꞌa wétuwaantafeta kotúwaꞌnai ónae séta Maníkómpáꞌá fasiꞌámaisa súne.

11 Inaí súndasa pósarai Maníkó kentáásifowae Ísu kentáásí Fasiꞌaénkóe úmai kentópataamo konda-ámbá wisinkáyááye. 12 Inaí súndasa póna kesiruntá áfááraumai tímakaundanten-úmai Fasiꞌaénkómá imáyáa timínaꞌa moórá-mora kentirumbá timéꞌa seyaafáꞌ-wáásí kentirumbá timéꞌa ménaawe. 13 Miyá íyana Maníkó kentirunkómbá fasiꞌátinkainaꞌa Ísu kentáásí Fasiꞌaénkómó wení waásiseꞌo kumíndaraꞌa Maníkó kentáásifowan-aúrankaꞌa kaweꞌ-úmai méraiyana sáwí-aai kempímbá ímba wéraindasafeta inaí súne.

Copyright information for `AUY