1 Thessalonians 4

Miyásáámó wéunanasaamo Maníkómó aamoisáámó wéuwasinkain-aai.

Kentáásí waásisono. Moórá-aaiwaraꞌa ísáaro. Fasiꞌaénkó Ísuweꞌo kááísamaimo méraundasafeta waꞌwiséta óraakaꞌa simátimeta séta Maníkómbó arááímo taiwáíní áwáumo aráátimundasa arááíwaꞌmaeꞌa wéwiyana Maníkó tuwánéna aamoí uwátinkainiye. Minááígóní áwáuma éꞌa wéaraaiwaefo miyáumai arááíwaꞌmaeꞌa koró. Fasiꞌaénkó Ísu simásímakain-amaanta simátimewanda éꞌa iséꞌa wéaraaiwaewe. Maníkó maarámó íyantafena aráái wétaiye. Kembiwí Maníkómpáꞌá téꞌa wendé-íꞌa taúráaro. Aare-úméné inaamaru-úméné aséráaro. Waaimó éꞌa aaremó maíyamba arupíse úmai máéro. Miyámó íyamba Maníkó miyámó íyantafena aráái wétaiye. Maníkómpáꞌó ímbo tiyáan-kwaasimo ontembá ímba miyán-oro. Póí-iyankomo waafán-ínímbó máéntemba ímba miyán-oro. Maníkóní ámáámba miyáumai wéraintafeꞌa aaremó maíyamba kentí waási ímba sáwíꞌa uwátínkáaro. Ááéma óraakaꞌa simátimeta séta miyá-sáwí-ámpáꞌó wíyanamo éna Maníkó umbai-méyámbá timíníye. Maníkómó wení waási-iꞌo uwásínkáinta kaweꞌó úmaimo méraandasafenasa wéuwasinkaiye. Ímbo sáwíꞌo úmaimo méraan-ita wéuwasinkaiye. Mindásafesa súnda-aai isésa tínaaeniꞌo uwátimiyawima ímba waási aantemba tínaaeniꞌa uwátimenaafo Maníkó wení Ufaen-ámútámbó tímiwainkwaraꞌa tínaaeniꞌa uwámenaawe.

Kembiwí kentí waási Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmbo on-kwáásí moórá-mora kentirumbó tímén-aai Maníkó aráátímakaimba póꞌa éꞌa miyá wéofo moórá-mora kentirumbó tímén-aai maankwándááífímbá ímba agaénaumne. 10 Kembiwí Máséndóniyaa-aempaken-kwaasi Maníkóní waási éꞌa kentirumbá tímakaawe. Óraakaꞌa séta moórá-mora kentirumbá tímaꞌmaeꞌa íyóro súmpo 11 fasiꞌámai imáyáa wéeꞌa faru úmai méꞌa kentúraꞌa káráwiyeꞌa tómbó maíyantafeꞌa kísau máéro. Minááímá éta simátímakaunda 12 miyá éꞌa kísau maíyaꞌa Maníkómpáꞌó ímbo tiyáan-kwaasi tuwánésa kembiwísáfésa kaweꞌ-wáásí owémá sénááwe.

Miyá éꞌa kísau maíyana ímba táái táíníye.

Fasiꞌaénkómó kumínda-aai.

13 Kentáásí waásisono. Maníkón-aaisafesamo timankúnkúmbo un-kwáásímó púwówasamo utámakaan-kwaasisafeꞌa tirunkó sáwíꞌan-ifo séta

éraiꞌ-aaimo simátíménda ísáaro. Maníkómpáꞌó ímbo kááísamaimo mésamo Ísu kumíndaraꞌo pukáampinkembo íyáfasinaiyantafesamo ímbo amuꞌmáráan-kwaasi tirunkó sáwíꞌa wéifo kembiwí miyán-ofo séta senda-ááísá ísáaro.
14 Ísu pukáimpinkemba íyáfasinkaintafeta éraiꞌesa súmpo Ísun-aaisafesamo timankúnkúmbo ésamo pukáan-kwaasi Maníkó miwíwárá Ísunkwaraꞌo tiyáínda-aaisafeta éraiꞌesa súne. 15 Simátíménda-aaima Fasiꞌaénkómá siyáin-aain-iye. Fasiꞌaénkómó kumíndaraꞌa úwoimo túmó aráan-kwaasi pukéwi aifaꞌá ímba íyáákanaawe. 16 Maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi aaí sínana Maníkóní uwíyenko óraakaꞌa aaí sínana Fasiꞌaénkó óraakaꞌa wésindafinkemba wíyómpakembo kumínda Ísu Káráísitin-aaisafesamo timankúnkúmbo ésamo pukáan-kwaasi aifaꞌá íyáfasinaiyata 17 Ísu Káráísitin-aaisafeta simankúnkúmbo étaamo úwoimo súmó aráandawisa kufarámbainata ainámpímbá aifaꞌó iyáawiseꞌa itúwaandu éta Fasiꞌaénkómbá iawánéta miyáumai aasiyaasí Fasiꞌaénkóeꞌa maéꞌmaeꞌa ónaumne. 18 Mindásafeꞌa simáti-simati wéeꞌa fasiꞌátinkeꞌa méraaro.

Copyright information for `AUY