1 Timothy 5

Fasiꞌaénkóní waásiti imáyáa arupíse uwátinkaaomo siyáin-aai.

Tímótiyo waurántómbá iyafákémbá ímbo sindá enafontáfémo aáno úmaimo séndantemba miyáumai simátimiyo. Enáfámarimbo óndantemba

ifóꞌ-wáásí miyá uwátinkaao.
Enanóisaimo óndantemba áráankantomba miyá uwátinkaao. Enáúmbarimbo óndantemba aú-inintomba miyá kaweꞌ-aantemba uwátinkaao.

Ketoꞌ-íníntí tírááꞌmaarinaꞌi tinááwainaꞌi mésamo ésa miwí túwaꞌnai oro. Énifo ketoꞌ-ínímbó timááraamo ímbo méren-inimba túwaꞌnai uwo. Énifo ketoꞌ-íníntí tírááꞌmaarinaꞌi tinááwainaꞌi mésamo ésa miwí túwaꞌnai oro. Miwítí aifaráán-kísáú miwí tinófoi túwaꞌnai oro. Miyámó íyambo ésa káráwimaesamo iyáam-beyambo timíyamba Maníkó aamoí íníye. Ketoꞌ-ínímbá timááraa ímba méraan-inimbo ésa sésa Maníkó kenkáꞌá káráwiyiniye sésa Maníkómpáꞌá inaí símae wéiyesa súwaꞌnai ínkwae sésa inaí wésewe. Énifo ketoꞌ-ínímbó marapá-tántáátáfésamo tirááísafesamo ésamo ombá Maníkóní némpaꞌa méraawe. Ketoꞌ-íníntáfésa sésa sáwíꞌa úmai méraawe sefáínifo simámunda-aai simátimiyo. Maníkón-aaisafesamo karoꞌémó sembá mindá sáwíꞌa ombánifo tuwímbaimo ésamo miwítí akúnkáꞌé miwí timááraaraꞌemo ímbo kaweꞌ-úmaimo káráwiyombo ésa Maníkón-aai tínaaemba uwámakaamba mindá óraa-sawiꞌa wéowe.

Ketoꞌ-ínímbó Maníkóní kísaumo máén-inimba saafá úmai túwíꞌa agauwó. Mindá maarán-ínímbán-owe. Áráankamba késa 60 aatai maisukáan-inimba ésa kímbora-wambo maimaé kuráan-inintomba ésa 10 miníníntóntáfésa kawe-kísáú wémaewe sen-ínímbá ésa miwí tírááꞌmarinkaꞌa kaweꞌ-úmaimo káráwiyaan-inimba ésa namuꞌ-waasí tómbó tímén-inimba ésa Maníkóní waási kaweꞌó uwátínkáán-inimba ésa umbai-tántááꞌó makáan-kwaasi túwaꞌnai on-ínímbá ésa miyán-káwé-kísáúmó wémaen-ketoꞌ-inin-tuwiꞌa agauwó. 11 Aú-ketoꞌ-inin-tuwiꞌa ímba agauwó. Miwí Maníkóní kísau wémaesa ánaaemba waaí maénae-imayaamo ésa Ísu Káráísitinkaꞌo fasiꞌaén-ááímó símaresa ímba imáyáa ésa waaí maíyasa 12 tuwímbai tuwánésa sésa Ísu Káráísitinkaꞌo fasiꞌaén-ááímó símakaan-aaima taraisésa sáwíꞌa uráawe sénááwe. 13 Miyáumai maaráwáráꞌá ésa ímba kísau maésa nambáꞌ-aantemba nésa ímba kísau wémaesa tíyo-aai símae wénesa moparáwíntáfésa wendé wenden-iyé-ááí simátímaꞌmae nésa aanáfómó ímbo siyénkaꞌa ke simásuwesa sénááwe. 14 Mindásafeꞌa simámeꞌa súne. Aú-ketoꞌ-inimba waaí maésa iyámpói matinkésa kaweꞌ-úmai káráwiyesa miyámó íyamba kesáámá ímba sáwíꞌa úmaisa méraunda pósa Maníkóntáfésamo ímbo aamoimó íyawi kentáásí áwáumo saafá ésamo ésa ímba símai sáwíta uwásinkanaawe. 15 Tuwímbai-ketoꞌ-inimba kaweꞌ-ámbá éꞌa ifátuwesa waántáwankoni sáwí-ampaꞌo wéaraaiwaentafeꞌa súnda-aai simámune. 16 Maníkón-aaisafesamo timankúnkúmbo on-ínímbá miwí timááraafinkembo ketoꞌ-ínímbó méraamba túwaꞌnai oro. Maníkóní waási ketoꞌ-ínímbá timááraamo méraan-inimba Maníkóní kísauraꞌo tukáan-ontantamba túwaꞌnai ofáínifo ketoꞌ-ínímbá timááraamo ímbo méren-inimba minóntántámbá túwaꞌnai oro.

17 Maníkóní waási miwítí óraaꞌ-waasi kaweꞌ-úmai káráwiyaawisafesa imáyáa ésa miwítí méyámbá mósá maꞌmái tíméro. Minórááꞌ-wáásífínkémbá tuwímbai Maníkón-aai fasiꞌámai simátimesa óraa-kisau wémaewisafesa imáyáa ésa miwítí méyámbá mósá maꞌmái óraaꞌa tíméro. 18 Minááísáféna naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna purumakagóní kísauraꞌ-meyantafena séna

waásiti tómbá wíti-aramba ásima piyíndasafena purumakagón-aísamai támai tafandaafá úmai ásima ufítúwáínkaꞌa purumakagón-óikaꞌa ímba káráꞌesa ifátúwéwana úwoi ména tuwímbai náíníye
agaimaréna siyáiye. Moóráfaꞌa agaimaréna séna

kísaumo máéwi méyámbá máéro
agaimaréna siyáiye. Maníkóní waási minááímá imáyáa ésa miwítí óraaꞌ-waasiti méyámbá tíméro.
19 Maníkóní waásiti óraaꞌ-waasi tíyoꞌo fáíyan-aai ímba isaaó.

Énifo kaumbo-kaeꞌ-wáásímó tésamo síyan-aai miwí táái isaaó.
20 Sáwíꞌo úmae íyówisafe seyaafáꞌ-wáásí túrankaꞌa fasiꞌaén-ááí simátimiyo. Miyámó inasamó ésa seyaafáꞌ-wáásí táátafesa ésa miwí túma káráwiyonaawe.

21 Maníkón-aúrankaꞌe Ísu Káráísitin-aúrankaꞌe Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi túrankaꞌe óraakaꞌa simámeꞌa súne. Simámundantemba uwo súne. Aaigóní áwáumo ímbo ísarendarakembo e ímba aaí simátiminone. Aaigóní áwáumo ísarendarakembo e kaweꞌ-úmai simátiminone. Ímba waási tuwínkaaꞌ-uré sindá seyaafáꞌ-ááímá aforaꞌ-aantemba simátimiyo. 22 Moóráwigomo Maníkóní kísau maínkwae sémo e ímba ááéma íyáfasinankenda awánasuwe ánaaemba íyáfasinankaao. Sáwíꞌo wéiya ímba ewáráꞌá tiráái wáínda kaweꞌ-úmai káráwimai kaweꞌán-uwo.

23 Tímótiyo enarumpinkémbó áíꞌo énamo tuwímbai-kanaamo áúfaꞌo wínamo e non-úran-aantemba ímba nendá taaérampinken-domba naaó súne.

24 Tuwímbaimo sáwíꞌo ombá tuwánaawasa sáwí-meyamba wémaefo tuwímbaimo sáwíꞌo ombá miwítí áwáuma ánaaemba paápé íníye. 25 Miyáumai tuwímbaimo kawe-kísáúmó máémba tuwánaawasa tuwímbaimo kawe-kísáúmó máémba ímba tuwánaamba miyámó owítí áwáuma ánaaemba paápé íníye.

Copyright information for `AUY