2 Corinthians 11

Karoꞌ-áántá-wáásí táái.

Kesúma maimaé iyéꞌa káriꞌ-aaimo sendá ímba aambá fáísinkaiyaꞌa úwoi senó. Kembiwí

sáwí-amba arááíwáéfo sénamo Maníkó káráwiyaintemba miyáumai kenkáꞌá káráwiyaumne. Kaweꞌ-ínááꞌárúmó moórá-waasigonkaꞌo símáráantemba miyáumai kembá tíꞌmaeꞌa Ísu Káráísitimpaꞌa mátínkáanaꞌa weséꞌa ménaawe súne.
Naaófáꞌá iyaankafayaankó moórá-ininkon-awiꞌa Ífimba karoꞌá simánkowana minááísáféna éraiꞌe siyáiye. Miyáumai tuwímbai kentí imáyáa sáwíꞌa uwátinkaiyaꞌa Ísu Káráísitintafeꞌa fasiꞌámai imáyáamo ombá ifátúwááfaiye séꞌa mindásafeꞌa óraaꞌ-imayaa úne. Ááéma aforaꞌá Ísu Káráísitin-aai kosimátimewanaꞌa ísówana Maníkóní ámútanko keséꞌa mérowasa tuwímbai kempáꞌá wésa Ísu Káráísitin-aaigomba kaentaén-ááí simátimesa Maníkóní ámútankontafesa karoꞌ-ááí simátímúwaꞌa aamoí éꞌa minámbá arááíwaenae siyáawe.

Minkwáásísáféꞌa karo séꞌa Maníkóní aantá-waasi pósa óraaꞌ-waasin-owe sembánifo minkwáásí kembá ímba íyáákaraawe. Aaimó wésimatimunanamo sóiko umbaimó wétaimba mindá ímba óraa-tantaaꞌan-ifo Maníkón-aaigoni áwáuma kaweꞌ-úmai ísaraunda mindá óraa-tantaaꞌan-iye. Sáwífa-kanaa éraiꞌ-aai seyaafá simátimewanaꞌa ísaraawe.

Maníkón-aaimo simátimewanda méyámbá ímba maiyéꞌa simátímakaumne. Miyámó ówánda kentúwíꞌa maimaé iyéꞌa kesúwíꞌa sáwísankaamba uráumne. Miyámó uráundasafeꞌa kentáfé sáwíꞌa uráiye sumbánifo ímba sáwíꞌa uráumne. Kempímbá Maníkóní kísaumo maéwánda Maníkóní waási fíꞌo-fiꞌon-daopakewi súwaꞌnai esa tuwímbai-tantaaꞌa símúwaꞌa kempímbá kísau maiyáumne. Miwí sésa ánaaemba kentáá simíníye ímba sunkákémbá úwoi miwí tuwímbai-tantaaꞌa símúwaꞌa kembiwífímbá kísau maiyáumne. Keséꞌo komaéwánda kesí óntamba taiꞌówaꞌa súwaꞌnai oró ímba séwánda méraawanasa Máséndóniyaa-marafakemba tuwímbai Maníkóní waási tésa ímbo makáawanda-tantaaꞌa másúwaꞌnai uráawe. Minkáꞌó uráudantemba ánaaemba miyámó ondá umbai-tántááꞌá timúnafo séꞌa súwaꞌnai oró ímba sénaumne. 10 Ísu Káráísitini éraiꞌ-aaimo simátimundawi úndantemba Maníkón-aai simátímakaundarakemba kembiwí Ákáyaa-marafaken-kwaasifinkemba óntamba ímba maiyáumne-aai símae íyónasa minááísáfésa karoꞌ-ááín-iye ímba sénááwe. 11 Miyámó únda sirumbá timú ína wétimuno. Sirumbá éꞌo timúnda Maníkó wésuwanaiye.

12 Maníkóní aantá-waasi owémó kemó sen-kwáásí miwí túma maimaé iyésa sésa Póromo Maníkóní kísau maénamo kempákémbó óntambo máíntemba miyásá úne sefó séꞌa kempákémbá óntamba ímba maéꞌa miyá ónaumne. 13 Miwí mérowana Maníkó kesí aantá-waasin-owe ímba séna tiꞌmákaiye. Ísu Káráísitini kísau-waasisa úne karoꞌá sésa wení kísau máúmne wésewe. 14 Miyán-kísáúmó máémba ímba sááꞌa wéiye. Waántáwanko wíyómpakemba Maníkóní kísau-waasigoni sáraamba wéiye. 15 Wení kísau-waasi wemó intembá ésa arupíse-waasiyaamba ésa waéꞌmai karoꞌá wésewe. Mindásafena ímba sááꞌa wéifo kembiwí ímba tááꞌa íno. Miwítí sáwí-kisaurakemba sáwí-meyamba maénááwe.

Ísuni kísaumo maúndarakemba umbai-tántááꞌá kempímbó tiyáin-aai.

16 Maarán-ááí anekaꞌó súnda kentáféꞌa sáwí-imayaawaraꞌ-waasi iyé-ááí ímba seró. Énifo miyámó séꞌo éꞌa ímba aꞌáo séꞌa siyuwáíyaꞌa kárikaꞌa kesúma maimaé íyóno. 17 Kesúmo maimaé iyúnda Fasiꞌaénkó siyáintemba ímba éꞌa sáwí-imayaafinkeniꞌa úne. 18 Sáwífaꞌ-waasi marapákén-tántáátáfésa imáyáa ésa miwí túma maimaé wéiyofo kewáráꞌá kesú maimaé iyónaumne. 19 Kembiwí kesáféꞌa karo séꞌa kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásísá únemo sembá sáwí-imayaawaraꞌ-waasisafeꞌa kanaán-iye séꞌa aamoí wéowe. 20 Tuwímbai keséꞌa komésa kentí imáyáa tafisewaꞌá sentembá owasá kentí óntamba karoꞌá simátinkesa wénesa kentúwíꞌa símai sáwíꞌa ésa sáwí-aai simátinkesa miyámó ombá ímba aꞌáo sembá kanaán-iye wésewe. 21 Sáwíꞌo uwátínkáántemba keséꞌa kométa kesáá ímba kanaaꞌá miyásá uwátínkaraumpo sirunkó sáwíꞌa isaꞌá minááí súne.

Tuwímbai miwí túmo maimaé íyóntemba ímba sááꞌa ínaꞌa miyáumai kesú maimaé iyónaumne. Miyámó ondá sáwí-imayaawaraꞌ-waasiyaamba ónaumne.
22 Miwí túmo maimaé íyówi sésa Ípúru-aaifinkemba súne sewaꞌá kewáráꞌá minááífínkémbó súndawi úne. Miwí sésa Ísarerin-andafaken-kwaasi úne sewaꞌá kewáráꞌá minándáfákén-kwáásí úne. Miwí sésa Émbaramun-aísaafitantambo uráundawi úne sewaꞌá kewáráꞌá miyáumai wenaísaafitantambo uráundawi úne. 23 Miwí sésa Ísu Káráísitini kísau-waasi úne sewaꞌá kewáráꞌá miyáumai Ísu Káráísitini kísau-waasi éꞌa miwí wéiyaakaumne. Miyán-ááímó súnda sáwí-imayaawarawiyaamba súne-imayaa éꞌa Ísu Káráísitini kísau wémaunda óraa-kisau wémaeꞌa miwítí kísau wéiyaakaumne. Maníkón-aaimo simátimundarakemba ándáfaꞌo sínkáámba sáwífaꞌ-iꞌan-ifo miwímó ándáfaꞌo tínkáámba ímba sáwífaꞌan-iye. Sáwífaꞌ-iꞌa sínkááwaꞌa púwóraantambo úndanifo úwoi súnaraumne. Miyán-tántááꞌá kempáꞌá sáwífaꞌ-iꞌa tiyáifo miwífáꞌá ímba sáwífaꞌ-iꞌa tiyáiye. 24 Ísu Káráísitini kísaumo maúndarakemba Yúndaa-waasi séfataase-ikaꞌa áwíyandasambo súwiyonkuꞌ-nomba sáwífaꞌ-iꞌa 39-iꞌa súwiyonkuꞌ-naraawe. 25 Ísu Káráísitini kísaumo maúndarakemba Rómu-kamani-waasi kaumbo-íkáꞌá kunánaantamba sínkankaawe. Moórá-kanaa kentáfésa puwínkwae sésa óntantamba sínkamuwaꞌa marapáꞌá tanaa-faráumne. Kaumbo-íkáꞌá nompín-táómpimba nówánana mindómpín-táómba kúwáferombanifo kemá úwoi súnaraumne. Moórá-ikaꞌa miyáumai nompín-táómba kúwáferowaꞌa mindómpímbá ayáátáákaꞌa moórá-noꞌwaane moórá-waawaiye méꞌa ímbo puwówánda úwoi méraumne. 26 Ísu Káráísitini kísaumo maúnda fíꞌo-fiꞌom-barafaꞌo núnda piriꞌ-nónkó maéꞌmáéraantamba isaꞌá aampaꞌá umén-kwáásí sínkamoraantamba owaꞌá kesí waási Yúndaa-waasi sínkamoraantamba owaꞌá fíꞌonkaa-waasiwaraꞌa miyá owaꞌá fíꞌo-fiꞌon-oraaꞌ-naopimpaꞌa núnasa sínkamoraantamba owaꞌá aampaꞌá fíꞌon-daopareꞌo kúnda sínkamoraantamba owaꞌá óraaꞌ-nompaꞌo táómpimbo núnda sínkamoraantamba owaꞌá tuwímbai kentáfésa karoꞌá sésa ení waási úne sésa sínkamoraantamba owaꞌá miyámó ombá úwoi súnaraumne. 27 Ísu Káráísitini kísaumo maúnda óraa-kisaumo maúnda suwesaraí isaꞌá minkísáú wémaeꞌa sáwífaꞌ-noꞌwaamba ímba sún-kwaéꞌa Ísu Káráísitini kísau wémaeꞌa sáwífaꞌ-iꞌa sááimo taimbá noné tón-íyaine méꞌa sáwífaꞌ-iꞌa táwiꞌa síyáísaꞌa sáwí-unankwatoi uréꞌa méraunana 28 ímba miyán-úmbáí-tántááꞌ-aantembanifo fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaunda-umbai-tantaako kempáꞌá aasiyaasí wétiye. 29 Fasiꞌaénkóní waásifinkembo tuwímbai ímbo fasiꞌámaimo arááíwáémba sirumbá uwátinkaunana minúmbáí-tántáákó kempáꞌá wétiye. Kaweꞌ-ámbó arááíwáéwanamo moóráwigo tafisisasamó sáwíꞌo ombá sirumbá uwátinkaunana minúmbáí-tántáákó kempáꞌá wétiye.

30 Ímba moórá-amba wéraifo kesúmo maimaé iyúnda tuwímbai-tantaaꞌa kempáꞌá tisasá suwánésa sésa aamoisaén-kwáásín-iye sen-ááímó simátíménda ísáaro. 31 Maníkó kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-afowan-awiꞌa mósá maꞌmaé iyónaumne. Simátimunda-aai ímba karoꞌ-ááín-ifo Maníkó ísaraiye. Tuwímbai-tantaaꞌa kempáꞌá tisasá suwánésa sésa aamoisaén-kwáásín-iye sen-ááímó simátíménda ísáaro. 32 Moórá-oraaꞌ-naoꞌ-awiꞌa Támásikasifaꞌa méraawanana káráwiyowin-awiꞌa Árétási wení kísau-waasi óraaꞌ-waasigo kentáféna simátimena séna áíꞌmaeꞌa ándáfaꞌa móauwaaro súwasa mindáókoni síꞌ-óntáráꞌá káráwiyowasa 33 tuwímbai súwaꞌnai esa kunánáan-unampimba fáítumai síꞌ-afaapimba máápaꞌa túsúsinkesa ándáraꞌa taꞌótokowa kumémeꞌa

mararáꞌá kumówánasa siyúwówaꞌa kóuraumne.

Copyright information for `AUY