2 Corinthians 13

Ísun-aaisafeꞌa timankúnkúmbo ombá káráwiyon-aai.

Kaeꞌ-íꞌa kentópaꞌa kuráundanifo anekaꞌá kónaumne. Kaumbo-kaeꞌ-wáásímó mimbórá-ánkáꞌó síyan-aaimo éta minááígómbá arupísesa ónaumne. Ímba aifa-kánáán-ifo ánaaenkaꞌa kentópaꞌo komaéwánda sáwíꞌo uráawiye seyaafáꞌé fasiꞌaén-ááí simátímakaumne. Káféꞌa némpaꞌo méraunda minááí simátimeꞌa súne. Kentópaꞌo kondá sáwíꞌo uráantafeꞌa kowésimatimeꞌa ímbo étínkáanda sáwí-meyamba timénaumne súne. Kentáfé séꞌa Ísu Káráísiti simámísanawa wési wení imáyáafinkena wésiyo wésewe. Kentópaꞌo kondá sáwí-meyambo tíméndaraꞌa suwáné séꞌa Ísu Káráísitimo simámíntemba simásímíye sénááwe. Wemá Káráísiti kentirumpimbá kísau wémaena ímba aamoisaéwí éna wení fasiꞌaéntámbá kísau wémaiye. Ááéma wemá fasiꞌaémbá tuwéna aamoisaén-kwáásíyáámbá úwasa aaraa-táíyáꞌá tufúwana Maníkó íyáfasinankowana Maníkóní fasiꞌaénkáꞌá méraiye. Miyáumai kesááwáráꞌá aamoisaén-kwáásí úndanifo Ísu Káráísitiyeta kááíseta Maníkóní fasiꞌaénkáꞌá méta kembiwí wétuwaꞌnai-une.

Kembiwí Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúna wéeo ína wéeo imáyáan-oro. Ísu Káráísiti kentirumpimbá mérai ína méraiyo imáyáan-oro. Mérainaꞌo éꞌa Ísu Káráísitini waásisa úne séꞌa kentáásáféꞌa Maníkón-aai simásíméwin-owe sénááwe-imayaa wéune. Kentáásáfé séꞌa Maníkón-aai simásíméwin-owe síyantafeta ímba inaisá súmpo kembiwí kaweꞌó íyantafeta Maníkómpáꞌá inaimó súndasa Maníkóo túwaꞌnai inasá kaweꞌán-oro súne. Ímba sáwíꞌa íyamba póta ímba sáwí-meyamba mátimenasasa tuwímbai kentáásáfésa sésa ímba Maníkón-aai simásíméwin-owe síyamba mindá ímba óraa-tantaaꞌan-ifo kembiwí kaweꞌ-úmaimo méraiyamba mindá óraa-tantaaꞌan-iye. Éraiꞌ-aaigo íyáákaino séta kísausa maéta wétuwaꞌnai-une. Kentópaꞌo kondasá Maníkóntáféꞌo fasiꞌámaimo méraiyambo éta aamoisá ónaumne. Miyámó íyambo éta ímba sáwí-meyamba timéta aamoisaén-kwáásíyáámbá éta mindásafetaawaraꞌa aamoí ónaumne. Sáwíꞌo ompínkémbá kaweꞌó íyantafeta Maníkómpáꞌá inaisá súne. 10 Kentópaꞌo kondá sáwíꞌo ontáféꞌa fasiꞌaén-ááí kosimátimunafo séꞌa némpaꞌa méꞌa maanáúfáí agai-timúne. Ímba sáwíꞌa uwátinkeꞌa kentí imáyáa fasiꞌátínkáándasafena Fasiꞌaénkó íyáfasisinkowaꞌa kenkáꞌá káráwiyeꞌa némpaꞌa méꞌa maanáúfáí agai-timúmpo torauséꞌa súndantemba oro.

11 Kesí waásisono. Kaweꞌ-úmai méꞌa kaweꞌ-ámbá arááíwaeꞌa súndantemba éꞌa mimbórá-ímáyáá úmai méꞌa faru úmai méraaro. Miyámó íyanamo éna Maníkó arumbá tiména farumó uwátínkáíwai kembiwíséꞌa méíniye.

12 Maníkóní akúníꞌo ontáféꞌa moórá-mora tiyáámba tíméro. 13 Maníkóní waási maankáꞌó méraawi kembiwísáfésa kaweꞌ-úmai méraaro wésewe.

14 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti úwoi túwaꞌnai isaná Maníkó arumbá tímísana wení Ufaen-ámútánkó kembiwíséꞌa méraisaꞌa mimbóráíꞌa úmai méraantafeꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY