2 Corinthians 3

Aú-aai símaimo kááísamakain-aai.

Minááímó simátimundasafeta ímba kentáá súwíꞌa maéta wéiyune. Tuwímbai aúfái agai-tímúwasa maimaésa mátímúwaꞌa toráumai awánéꞌa kaweꞌán-owe siyáafo kesáá ímba miyá éta kentáásí kísauraꞌ-aufai agai-tíménata toráumai awánéꞌa aamoí uwásinkaiwae-ita ímba éta ímba kentáásí kísauraꞌ-aufai agáéro súmpo Maníkó siꞌmáráísata wení kísausa wémaumne. Tuwímbaimo fíꞌowiti kísaugoni aúfái awánésamo aamoimó uwátínkáántemba tuwímbai-waasi kembiwí tuwánésa sésa éraiꞌa Ísu Káráísiti Póroeꞌa kísau máén-kwaasiye wentéꞌa tiꞌmarówasa wenáái tasimátímúwasa isésa éraiꞌe suwaná Káráísiti wení waási-iꞌa uwátinkowana Maníkó fasiꞌaénkwáráwíní ámútanko miwítirumpimba méraisasa méraawe wésewe. Mindásafeꞌa kembiwí Káráísiti agaiyáin-aufaiyaamba owe. Ísu Káráísitini kísaugoni aúfái ímba óntankaꞌo agaiyáin-aufaiyaan-ifo kempáꞌá wérain-kisau tuwánaantafeta aamoisá uwátinkaumne.

Ísu Káráísiti kentáá fasiꞌaémbá símísata Maníkón-aúrankaꞌa fasiꞌámai méta minááísá súne. Kentááfímbá fasiꞌaémbá ímba wéraisata minkísáúsá wémaumpo Maníkóní fasiꞌaéntántá minkísáúsá wémaumne. Maníkó aú-aai símaimo kááísamakain-aai kosimátimewananasa wenaúrankaꞌa arupíse uwátinkainasa méraiyantafena fasiꞌaéntá símakaiye. Mináú-ááí símaimo kááísamakain-aai maarán-iye.

Ímba Maníkó Mósesembo simámakain-amaamban-ifo Maníkóní ámútanko kentáásirumpimba méraisata wemó siyáintenta únda-aain-iye. Maníkó Mósesembo simámakain-amaamba ímba kanaaꞌá arááíwáéntafesa Maníkón-aúrankaꞌa ímba arupíse úmai mésa puwí-ámpáꞌá wégofo Maníkóní ámútanko imáyáasa símísata Káráísitin-aaisafeta éraiꞌe séta aúíꞌa úmaisa maéꞌmaeta wéune.

Naaófáꞌá Maníkó Mósesemba óntan-kwandaaiyaꞌa siyáánkai-amaamba agai-ámakaimba minámáámbá arááíwaenae sésa umbá ímba kanaaꞌá arááíwaesa taráímae iyésa mindásafesa puwí-ámpáꞌá wégowe. Maníkó Mósesembo ámáámbo simámakonkaꞌa Maníkómpákémbá sáma paápé éna Mósesen-óikaꞌa sáma paápé úwana óntan-kwandaaiyaꞌo siyáánkai-amaambo agaimarómba maimaéna Ísareri-waasifaꞌa kumúwasa Mósesen-óikaꞌa sáma wéna póna túgáyáagaya úwasa ímba kanaaꞌá awánowana ánaaemba uwákuraiye. Naaófáꞌá Maníkó Mósesemba siyáánkai-amaambo simámakonkaꞌa Maníkóní sáma paápé uráifo káféꞌa Maníkó wení ámútankomba aiꞌmáráísana wení waási tirumpimbá méraiye-aai paápé imbá póna Maníkóní sáma óraaꞌan-iye. Maníkó Mósesemba siyáánkai-amaamba simámakaimba pósa ímba kanaaꞌó arááíwáéntafesa puwí-ámpáꞌá wégowe. Maníkó minámáán-ááímó paápé únkaꞌa wení sáma wérowana káféꞌa Maníkó wení ámútanko wenaúrankaꞌo arupíse uwátínkáín-aai paápé isaná póna wení ságoni fasiꞌaémbá óraaꞌa wéraiye. 10 Káféꞌa aú-aai símaimo kááísamakain-aai wéraisana íyáákarai-sagoni fasiꞌaémbá wéraimba póta séta Maníkó Mósesembo siyáánkai-amaambo simámakai-sagoni fasiꞌaémbá sáwísamba iyésá súne. 11 Maníkó Mósesembo simámakain-aai wááu-aain-ifo aú-aai símaimo kááísamakain-aai waéꞌwaeꞌo índa óraaꞌ-aain-iye. Wááu-aai simámakonkaꞌa ságoni fasiꞌaémbá wérombanifo káféꞌa waéꞌwaeꞌa índa-aai paápé isaná póna óraa-sama fasiꞌaémbá wéraiye.

12 Minááí fasiꞌaén-ááí waéꞌwaeꞌo índa-aai

ísaraunda póta ímba sááꞌa isatá óraakaꞌa minááísá wésimatimune.
13 Mósesemo uráintemba ímba miyásá wéune. Mósese Ísareri-waasisafena séna kesóipaꞌo wérai-sama uwáꞌwimba awánaafo séna ampantasámbá óikaꞌa káátaraiye. 14 Ísareri-waasi tááꞌ-aantemba

isésa tiruntéꞌa marésa maéꞌómba pósa káféꞌo méraan-kwaasi Maníkó símaimo kááísamakon-aai aúfáífinkemba toráumai isésa minááígóní áwáuma ímba kaweꞌ-úmai wéisaawe. Mósesemo óipaꞌo ampantasámbá káátamakowasa sámo ímbo awánaraantemba káféꞌa Maníkón-aai aúfáífimbo toráúsómba miwítí imáyáago fáíkuraisana kumeuꞌá isasá pósa mináúfáígóní áwáuma ímba awánamai kaweꞌá wéowe. Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawi Maníkón-aai-aufai torausésa minááígóní áwáuma kaweꞌ-úmai wéisaawe.
15 Káféꞌo méraan-Isareri-waasiwaraꞌa Maníkón-aai Mósesemo agaimakáin-aaimo toráúsómba miwítí imáyáago fáíkuraisana kumeuꞌá isasá pósa minááígóní áwáuma ímba ísáafo 16 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitimpaꞌo tembá minkúméúꞌá taíꞌáínkakemba minááígóní áwáuma kaweꞌ-úmai wéisaawe. 17 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌo súnda wení ámútankontafeꞌa súne. Fasiꞌaénkóní ámútanko tirumpimbó méraiwai sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faútínkáísasa kaweꞌ-úmai méraawe. 18 Ísareri-waasiti imáyáago ímbo kaweꞌ-úmaimo ísaraantemba kentáásí imáyáago ímba miyá isanasá Fasiꞌaénkóní ságo kentáá sása wégasinkaiye. Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini ámútanko kentáásirumpimba ména wenkááníꞌa uwásinkenasa wení sáma siménasa miyá úmae wéiyiye.

Copyright information for `AUY