2 Corinthians 4

Sawefímbó wímakaawanamo ááémo karáꞌwintemba miyáráántáámó únda-aai.

Maníkó aruntá uwásinkenasa mindásafena kesí kísau máéro séna símakaisata wenáái simátimundasa ímba suwesaraín-iye séta wétuwaumpo wenáái simátíméndasafeta aúpáꞌó tigaesáfésamo ombá sínaaemba uwámeta ímba karoꞌá simátiyuweta Maníkón-aaigomba waéꞌmai-aai ímba simátimeta Maníkón-aúranka aforaꞌá éraiꞌ-aai simátimunasasa suwánésasa éraiꞌ-aai aantemba wésewe tirumpinkémbó síyantafeta Maníkón-aúrankaꞌa miyásá súne. Ásé-aai aforaꞌó simátimundasa minááígóní áwáu ímbo isésamo ésa miwí Maníkóní némpaꞌa mésa puwí-ámpáꞌó wégowin-owe. Waántáwanko marapáꞌó káráwiyaiwai miwítí imáyáa kumeuꞌá uwátínkáísasa Ísu Káráísitin-aaisafesa ímba timankúnkúmba wéowe. Waántáwanko séna Káráísitin-aaigo sáma kátínkáífo séna miwítí imáyáa kumeuꞌá uwátínkáísasa Káráísitini sáma ímba wéawanaawe. Maníkómó méraintemba Káráísiti miyá isaná waántáwanko séna Káráísiti sáma kátínkáífo séna miwítí imáyáa kumeuꞌá wéuwatinkaiye. Kesáá ímba óraaꞌ-waasi úmpo Ísu Káráísitintafeꞌa kentáásí óraakon-iye síyantafeta wenáái kosimátimeta wení kísau-waasisa méraunda póta wétuwaꞌnai-une. Áwáuraꞌa kumeuꞌá úwana Maníkó sáma kaaó súwana sámo karáimba wemá sámo kásínkáíwaisaan-iye. Ísu Káráísiti óiꞌ-imayaa úndasa Maníkóní fíꞌoran-awaumo awánaandasafena sása wégasinkaiye.

Kesáá ímba fasiꞌaréta ásé-aaisa taꞌótokaumpo sawefímbó wímakaawanamo ááémo karáꞌwintemba miyá éta ásé-aaisa taꞌótokaumne. Suwánésa minááígómó íyáákarai-fasiꞌaenkomba awánésa sésa ímba miwífínkémbán-ifo Maníkómpáké-fásíꞌáémbán-iye síyantafeta ímba fasiꞌéta mifásíꞌáéntá taꞌótokaumne. Namuro-wáásímó tínkamiyantafesamo úkóntemba fíꞌo-fiꞌon-umbai-tantaako kentáá úkúraa isatá tuꞌmaꞌó wéraimpinkenta mótuweta wégune. Tuwímbai-kanaa séta nóra sétaawa Maníkóní kísau wémaumno séta ímba ifátá tukáumne. Sáwíta uwásínkáámbanifo Maníkó ímba siyúwáísata méraumne. Sínkamomba ímba taíꞌásuwaawata úwoisa súnaraumne. 10 Ísumbo sáwíꞌo uwánkesamo tufúwanamo pukáin-ampata kúndasa pósa Ísu maéꞌmaeꞌa isaná wení fasiꞌaémbá kentááfímbó wérain-aai wéisaawe. 11 Méraundasa aasiyaasi-kánáá séta Ísuni waási-iꞌa úndarakemba káféra sínkamiyata puwónaumno súndasa pósa kesáá méraundawini áwáuma Ísu póna kentáá súma taiꞌáínda-sufimba méraiye-aai wéisaawe. 12 Ásé-aai simátimundasa sáwíta uwásinkesa sínkamiyata púwónda-ampata kúndasa mindásafeꞌa ásé-aai iséꞌa aúíꞌa úmai méraan-ampaꞌa wégowe.

13 Naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

Maníkón-aaisafeꞌa simankúnkúmba
éꞌa póꞌa wenáái wésimatimune
siyáintemba Maníkón-aaisafeta simankúnkúmba éta wésimatimune.
14 Fasiꞌaénkó Ísumba pukómpinkemba íyáfasinankaraiwai Ísunteꞌa kááísasinkenasa púwóndafinkenta íyáfasisinkenasa kentááwé kembiwíyé síꞌmaisa wenaúrankata sinkáíníye. 15 Kísausa wémaundasa sáwíta uwásínkáámbanifo túwaꞌnai eta ímba ifátuwaunasasa fíꞌo-fiꞌon-kwaasi Maníkó úwoimo túwaꞌnai in-ááí isésa sáwífaꞌnanka Maníkómpáꞌá súwi símae iyésa wenáwíꞌa óraaꞌa úmae wéiyowe.

Maníkóní fasiꞌaénkátáámó méraunda-aai.

16 Minááí imáyáa úndasa ímba suwesaraín-iye séta ifátukaumne. Kentáá súma sáwíꞌa úmae íyísana Maníkó kentáásí imáyáa aúíta wéuwasinkaiye. 17 Kentááfáꞌó wérain-umbai-tantaatafeta séta káriꞌ-umbai-tantaaꞌa wááu wéraiye súnanasa ánaaemba minúmbáífínkémbá fíꞌoran-kawe-tantaaꞌa íyáákaimba waéꞌwaeꞌo índa-kawe-tantaaꞌa paápé íníye. 18 Mindásafeta marapáꞌó awánáúnda-tantaaꞌa ímba óraaꞌ-imayaasa éta wíyómpaꞌo ímbo awánáúnda-tantaatafeta imáyáa úmae wéiyune. Awánáúnda-tantaaꞌa wááu-tantaaꞌan-ifo wíyómpaꞌa ímbo awánáúnda-tantaaꞌa waéꞌwaeꞌa íníye. Mindásafeta umbai-tántáátáféta séta sáwísamban-iye súne.

Copyright information for `AUY