2 Corinthians 7

Kesí waási ísáaro. Maníkó kentáásáféna imáyáa éna minááí símai kááísamakaintafeta kesúrake-sawi-tantaaꞌe kentáásí imáyáafinke-sawi-tantaaꞌe sínaaemba uwámeta kaweꞌ-úmaisa méta Maníkón-aúrankaꞌa sááꞌa isatá Maníkóndé-iꞌa éta kaweꞌ-aantenta éta miyásá onó.

Póron-arunko aamoimó uráin-aai.

Kentáásáféꞌa ímba kaórémba kentáá-ímáyáá úwoin-oro. Ímba sáwíꞌa uwátinkaawanasasa sáwí-amba arááíwakaawe. Ímba karoꞌá simátinketa miwítí óntasa mémaiyaumne. Minááímó simátimunda ímba aaifimbá maitinkéꞌa súne. Ken-ímáyáámó úndasa simátimeta anekaꞌá miyásá úne séta úwoimo méraundasa ken-ímáyáá éta púwónda-kanaa tínda úwoi ken-ímáyáásá ónaumne. Éraiꞌa kaweꞌ-úmai méraawe óraaka séꞌa kentúwíꞌa mósá wémaraumne. Óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa kentááfáꞌó timbá mindásafeꞌa ímba imáyáa éꞌa ken-ímáyáá únana kentááigo fasiꞌásínkáísana sirunkó áfááraumai aamoí wéiye.

Tóróasi-naopaꞌa tuwéta Máséndóniyaa-marafaꞌo tamaéwánda ímba kawe-kánáá úwata méraawanasasa seyaafáꞌ-náópimpaꞌa kaentónáántón-ésa aaisambá suwaná kentáásí kísausafena kentáásirunko umbaí tówana Maníkó tirunkó umbaimó tain-kwáásí tiráfayaiwai wesá siráfaindasafena Táításimba aiꞌmarówana kembiwí tiyuwéna kentááfáꞌá téna maafáꞌó túntafeta aamoí éta kembiwíséꞌo maún-kaweꞌ-aai simásimuntafetaawaraꞌa aamoí ówánanasa kembiwí kentáá suwánánaemo siyáamba tasimásimenasa sáwíꞌo uráantafenamo kentirunkó umbaimó taráímba tasimásimenasa kentáfésamo karoꞌ-ááímó sen-kwáásí táái anondáá simátímakaamba tasimásimenasa miyán-ááísómbó tasimásimuwata isááwánanasa kentáásirunko aamoí uráiye.

Aúfái agai-timéꞌa óraaka séꞌa anekaꞌá ímba miyán-oro siyáunda mináúfáí toráúsúwana kárikaꞌa kentirunkó umbaí tówaꞌa minááí iséꞌa mináúfáí agaiyáundasafena sirumbá uwátinkeꞌa káféꞌa sirunkó ímba umbaí téna kaweꞌá wéiye. Kentirunkó umbaí tóntafeꞌa ímba aamoí éꞌa kentirunkó umbaí tówaꞌa sáwíꞌo ombó tínaaembo uwámakaantafeꞌa aamoí úne. Sáwíꞌo ontáféna tirunkó umbaí táíno Maníkó wésiye. Mindásafeꞌa mináúfáí agai-tímakaunda ímba sáwíꞌa uwátínkaraumne. 10 Maníkó tirumbá umbaí tátínkáíwai sáwíꞌo ombá tínaaemba uwáméwana sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba Maníkó tiyéna kawepáꞌá mówétinkaisana mindásafena tirunkó ímba sáwíꞌa wéifo marapáꞌ-wáásí Maníkóntáfésa ímba imáyáamo owí tirunkó umbaí tainkáꞌá sáwíꞌo ombá ímba tínaaemba uwámesa úwoi sáwíꞌa ésa Maníkóní némpaꞌa maéꞌmaeꞌa ónááwe. 11 Sáwíꞌo uráantafena Maníkó kentirumbá umbaí tátínkaraimba póꞌa kaweꞌó uráamba imáyáan-oro. Kembiwífínkémbá moóráwigo sáwíꞌo uráimba ímba óraaka simánkeꞌa tímakaunda-aufai iséꞌa séꞌa arupíse uwátinketa kaweꞌ-ámbá arááíwáéno séꞌa sáwíꞌo uráantafeꞌa tigaesáfé éꞌa sáwí-meyambo kentópaꞌo tíndasafeꞌa táátafe éꞌa séꞌa arupíse uwátínkáanana Póromo ménamo éna súwaꞌnai íníye séꞌa sáwíꞌo uráiwaimba ááéma sáwí-meyamba améꞌa kembiwífínké-sáwí-ímáyáá arupíse uwátinkeꞌa miyámó uráamba taíꞌáraiye-aai ísaraumne.

12 Mináúfáí agai-tímakaunda sáwíꞌo uráin-kwaasigontafeꞌa ímba aifaꞌá imáyáa éꞌa sáwíꞌo uwánkarain-ininkontafeꞌa ímba aifaꞌá imáyáa éꞌa miyá uráumpo Maníkón-aúrankaꞌa kentáásáféꞌa óraaꞌ-imayaa éꞌa kentáásáféꞌa séꞌa miwísáféta óraaꞌ-imayaasa úne sénááwe séꞌa mináúfáí agai-tímakaumne. 13 Mináúfáímó tímakaundantembo uráamba kentáásí imáyáa kaweꞌá uwásínkaraawe.

Táításimba aiꞌmarááwánanasa kempáꞌá koména wenarunkó umbaí tówana túwaꞌnai úwaꞌa kaweꞌá uwaná aamoí éna wenarunkó kaweꞌá úwana kentááfáꞌá téna tasimásimuwata iséta mindásafetaawaraꞌa aamoisá úne.
14 Ááéma Táításin-aúrankaꞌa kentúma maimaé iyáunana simátímakaunda-aai éraiꞌ-aaimo siyáundantemba Táításimbo kentááimo simámakaunda-aai éraiꞌan-iye. Táítási kembiwíséꞌa koména kemó kentááimo simámakaunda-aaisafena éraiꞌ-aai siyáiye siyáimba mindásafeꞌa ímba sigaesáféꞌa úne. 15 Táítási kembiwíséꞌa komérowaꞌa wentáféꞌa aamoí éꞌa táátafeꞌa éꞌa tinekembá tataꞌá éꞌa wenáái iséꞌa miyá uwaná mindásafena Táítási imáyáa éna arumbá wétimiye. 16 Kembiwísáfé séꞌa seyaafá-kísáúmó ésa kaweꞌá ónááwe súnana sirunkó kaweꞌá wéiye.

Copyright information for `AUY