2 Corinthians 9

Fasiꞌaénkóní waási túwaꞌnai ónaemo siyáan-aai.

Tuwímbai-tantaaꞌo túwaandu úmaimo Yúndiyaa-marafaꞌo Fasiꞌaénkóní waásimo timíyan-aai éꞌo ísaraantafeꞌa maanáúfáífímbá ímba ayáátáákaꞌa simátimenaumne. Túwaꞌnai ónaemo siyáan-aai ísaraumne. Máséndóniyaa-marafaken-kwaasi kentááimo simátimewanda kentúma maimaé iyéꞌa kembiwísé séꞌa Ákáyaa-marafaken-kwaasi minkísáú wétoꞌmayaan-esa moórá-aatai maisukáawe séwánasa isésa sésa kesááwáráꞌá túwaꞌnai ónae sésa tuwímbai-tantaaꞌa túwaandu uráawe. Kentúma maimaé iyéta séta minkísáú toꞌmayaa úmakaawesa súnda-aai úwoi-aain-iye sefó séta kaumboráú tiꞌmáráanasa kempáꞌá kónááwe. Kemó siyáundantemba toꞌmayaa úmaraiyantafeta minkáúmbóráú tiꞌmáráanasasa kotúwaꞌnai ónááwe. Ánaaemba kempáꞌá konasá Máséndóniyaa-marafakembo tuwímbai keséꞌo wésamo ésa ímbo toꞌmayaa úmakembo kotuwánaiyamba tigaesáféꞌa íyaꞌa toꞌmayaa úmakaawemo siyáunda-aaisafeꞌa sigaesáféꞌa ónaumne. Mindásafeꞌa imáyáa éꞌa mindárausafeꞌa óraaka simátime séꞌa kemó ímbo kuráandaraꞌa miwífáꞌá koméwasa símaimo fasiꞌámakaantemba tuwímbai-tantaaꞌa túwaandu úmáráaro simátímakaumne. Ánaaemba kempáꞌá konaꞌá kentí imáyáafinkembo túwaandu úmárémba úwoi maisiménááfo ímba tísai ónaumne.

Maarán-ááí imáyáan-oro. Kísaumo ombá moórá kári-kisau úmakesa kári-tomba fákáꞌ-naawasá moórá óraa-kisau úmakesa óraa-tomba wéfakaꞌ-naawe. Miyáumaimo tímémba ánaaemba miyáráán-úmai maénááwe. Miyáumai moórá-mora-waasimo timíyan-tantaatafeꞌa imáyáa uréꞌa miyáumai tíméro. Ímba timénae-imayaa éꞌa tíméfainifo. Óraaꞌ-aaimo simásímakaine séꞌa tíméfainifo. Imáyáa úmai kaweꞌ-uréꞌa tíméro. Timíyantafesamo aamoimó íyawi miwí Maníkó aamoí uwátínkáífo timíyantafeꞌa aamoín-oro. Maníkó kanaaꞌá áfááraumai kaweꞌó uwátínkáímba seyaafá-tántáátáféꞌa kaweꞌ-úmai méꞌa fíꞌo-fiꞌon-

kawe-kisau maíyantafena Maníkó áfááraumai kaweꞌá uwátínkáífo miyán-káwé-kísáú kanaaꞌá maénááwe.
Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna

ímbo makáawi túwaꞌnai esamo tímatuwaawi
miwítí kawe-kísáú waéꞌwaeꞌa íníye
agaimaréna siyáiye.

10 Maníkó seyaafáꞌ-ánáúntúmbá tímísasa maiyésa wégisau-fuwandaawe. Maníkó minánáúntúnkómbá óraaꞌa úmáráísasa wéfakaꞌ-naawe. Miyáumai Maníkó kaweꞌá uwátinkainaꞌa túwaꞌnai íyana mimpínkémbá kawe-kísáú óraaꞌa paápé íníye. 11 Maníkó kaweꞌá uwátinkainaꞌa aasiyaasí kanaaꞌá túwaꞌnai íyasa simíyataamo tíménda-tantaatafesa Maníkómpáꞌá súwi sénááwe. 12 Miyáumaimo túwaꞌnai íyamba Fasiꞌaénkóní waási ímbo makáawi túwaꞌnai íyana sáwífaꞌ-waasi tirunkó kaweꞌá ínasa Maníkómpáꞌá súwi símae iyónááwe. 13 Kembiwísáfésa sésa Ísu Káráísitin-aaisafesa éraiꞌe sésa fasiꞌámai imáyáa ésa pósa súwaꞌnai uráawe sésa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa miwíyé seyaafáꞌ-wáásíyé úwoi timíyantafesa Maníkón-áwíꞌa mósá marésa 14 Maníkómó kembiwí óraaꞌo túwaꞌnai intáfésa kembiwísáfésa imáyáa ésa túwaꞌnai esa Maníkómpáꞌá inaí sénááwe. 15 Maníkó seyaafáꞌ-wáásísá fíꞌoran-kaweꞌa uwásínkáísata póta wenáwíta mósá wémaraumne.

Copyright information for `AUY