2 Thessalonians 3

Súwaꞌnai eꞌa inaí serómó siyáin-aai.

Kentáásí waásisono. Moórá-aai simátimenaumpo ísáaro. Kentáá súwaꞌnai eꞌa Maníkómpáꞌá inaí seró. Fasiꞌaénkón-aai simátíménana seyaafáꞌ-áémpáꞌá minúwóíyáámbá wété ínasa minááímó taꞌótoraiyantafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí seró. Kembiwífímbá Fasiꞌaénkón-aaigo éꞌa miyán-úmai taꞌótokaiye. Moórá-tantaatafeꞌa Maníkómpáꞌá inaí seró. Tuwímbai Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba owasá tuwímbai karoꞌé wésesa miwífínkémbá sáwí-waasi sáwí-kisaumo wémaewi sínkamofainifo kentáá súwaꞌnai eꞌa Maníkómpáꞌá inaí seró.

Waántáwanko taꞌótoraifo séna Fasiꞌaénkó

wemó sintembó miyámó iwáí póna káráwimai fasiꞌátinkainiye.
Kembiwísáféta óraaka séta Fasiꞌaénkóeꞌa kááísamai méraamba póꞌa simátimunda-aaisa taawiyaféꞌa miyá úmaeꞌa iyónááwe súne.

Fasiꞌaénkó imáyáa timínaꞌa séꞌa Maníkó arumbá wésimiye séꞌa méraiyantafeta inaisá súne. Ísu Káráísiti imáyáa timínaꞌa wemó fasiꞌámaimo méraisanamo ímbo awesaraimó intembá kemá miyámó íyantafeta inaisá súne.

Kísau máéromo siyáin-aai.

Kentáásí waásisono. Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini kísausa wémaundasafeta óraakaꞌa simátimeta séta kembiwífínkémbá tuwímbai Ísu Káráísitini waási simátímakaunda-aaisa ímba arááíwaesa kafóná-waasiyaamba úmai méraawata séta tiyuwéꞌa miwíséꞌa ímba méraaro súne. Keséꞌo maéwándarata kafóná-waasiyaamba ímba úmai maéwánata suwánaraamba kesáámó uráundantemba miyán-oro. Kentí tómbá ímba úwoi nááwándasa méyánuwasuweta wéneta aafáyáaraꞌe fenómpinkaꞌe nóꞌwaane siyáántán-kwiyéta kísausa wémaeta minkísáúfínkén-tóntá maiyáumne. Kembiwí nófíꞌa uwátinkaunafo séta tómbá síméro ímba séwándasa kísaufinken-ontantanta maiyáumne. Maníkóní ásé-aai kosimátímakaunda-anondaa tísai úmaimo tómbó maiyékaa kaweꞌá éta úsina ímba tísai ówándasa maiyáumne. Kísaumo fasiꞌámaimo maéwándasa suwánéꞌa kembiwíwáráꞌá miyá íyantafeta kosimátímakaunda-anondaa ínta úwoi maiyáumpo méyámbakaumne. 10 Keséꞌo maéwándarata maarán-ááí simátimeta séta kafóná-waasi kísaumo ímbo wémaen-kwaasi tómbá ímba tímérosa simátímakaumne.

11 Kembiwífínkémbá tuwímbai kafóná-waasi kísau ímbo máémba tíyo-aai símae wénowata ísaraumpo 12 miwísáféta óraaka simátimeta séta Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitini kísau wémaundasafeta séta ifátuweꞌa kaweꞌ-úmai méꞌa kísau wémaeꞌa kentí kísaufinkemba tómbá naarósá súne.

13 Kentáásí waásisono. Kawe-kísáú wémaemba

ímba tuwesaraí ínaꞌa miyán-káwé-kísáú máéro.
14 Maanáúfáífímbó agaimaráúnda-aaisa tuwímbai ísámai tínaaembo uwásúwéwi tuwánéꞌa miwítí nénkaꞌa méwasa imáyáa ésa tigaesáfésa ésa kouwerésa teró. 15 Namuro-wáásímó ontembá miyá ímbo íyamba kentí waásimo ontembá minááí símai sáma katíméro.

16 Fasiꞌaénkó faru wéuwatinkaiwaini áwáun-iye. Wemá kawe-kánááwé sáwí-kanaawe faru uwátínkámaena iyíndasafeꞌa inaí súne. Kembiwíséꞌa Fasiꞌaénkó méraindasafeꞌa inaí súne. 17 Ayáíyáꞌá

kemá Póro agaimaráúmpo toráumai awánéꞌa wenayáánaufiꞌan-ifo wenááin-iye séꞌa ísáaro.

Seyaafáꞌ-áúfáífímbá miyáumai wéagaumne.

18 Fasiꞌaénkó Ísu Káráísiti úwoi

wétuwaꞌnai-intafeꞌa inaí súne.

Kemá Póro súnda-aai taíꞌáiye.

Copyright information for `AUY