2 Timothy 3

Ánaaen-kanaagon-aai.

Tímótiyo ánaaen-kanaamo tíndamo umbai-tántááꞌó paápé índasafe imáyáan-uwo. Minkánááráꞌá waási maará íyamba kesáfésa aantemba aamoí ésa óntantafesa aamoí ésa kesáfésa kaweꞌ-wáásí úne sésa kentúma maimaé wéiyesa tuwímbai símai sáwíꞌa uwátinkesa tinófoi-taai taraisésa túwaꞌnai owísáfésa ímba súwi sésa Maníkóntáfésa ímba imáyáa ésa miwítí waási ímba imáyáa timésa tiꞌó kaótuwe méraamba ímba aaweyáá ésa karoꞌ-ááí simátinkesa miwí túraꞌa ímba káráwiyesa tiyésa kawe-tántáátáfésa tíyántafesa uwátinkesa namuro-wáásísáfésa miwítí waási pintaruꞌá ésa sáwíꞌa uwátínkáaro sésa sáwí-amba ááéma arááíwaesa miwí túma mósá marésa sáwí-tantaatafesa tirááísafesa ésa aamoí ésa Maníkóntáfésa ímba aamoí ésa waási túrankaꞌa Maníkóní waási úne karoꞌá sésa Maníkóní fasiꞌaémbá tínaaeniꞌa wéuwamefo miyámó on-kwáásí ánaaemba uwátimiyo. Miwífínkémbá tuwímbai fíꞌo-fiꞌon-daumpaꞌa iyésa ímbo kaweꞌ-ímáyáámó on-íníntáfésa karoꞌ-ááí sewasá isésa miwí tááisafesa éraiꞌe wésewe. Minínímbá aoisaambá owaná óraaꞌ-iꞌa isasá miyá-sáwí-tántááꞌá tirááísafesa owaná misáwí-tántáákó miníníntómbá taꞌótokaiye. Miníníntómbá seyaafáꞌ-wáásí táái isésa ímba kanaaꞌá tuwímbai isésa éraiꞌ-aai taꞌótokaawe. Mindásafesa miyán-káróꞌ-wáásí tááisafesa éraiꞌe wésewe. Naaófáꞌá Mósesemo méronkaꞌa kaeꞌnárai-tuwiꞌa moóráwigon-awiꞌa Yánísi úwana moóráwigon-awiꞌa Yámbírísiyeꞌo Mósesen-aaimo taráíyaayantemba minkáróꞌ-wáásí miyáumai éraiꞌ-aai taraisésa imáyáa sáwíꞌa ésa tóikakemba Maníkón-aaisafesa éraiꞌe wésefo ímba óraakaꞌa miyá ónááwe. Miwí karoꞌ-ááí sésa méraamba tuwánésa sésa karoꞌ-wáásín-owe sésa miwí táái ímba arááíwaenaawe. Naaófáꞌó Yánísiye Yámbírísiyeꞌo sirááyan-karoꞌ-aaisafesa miyá siyáawe.

Éraiꞌ-aai taꞌótore méraaomo siyáin-aai.

10 Miwí miyá wéofo emá ímba miyá uráampo naaóꞌ-naoken-kwaasi simátimunda-aai isé kemó méraundawini áwáuma suwáné kemó wénundawini áwáuma suwáné uréma po minááí wéaraaiwaene. Maníkómpáꞌá simankúnkúmba éꞌa faru úmai méꞌa imáyáa timéꞌa umbai-tántáápímbó fasiꞌámaimo méraunda-aai ísaraane. 11 Ántíoku-naopaꞌe Áíkóníyamu-naopaꞌe Rísítara-naopaꞌemo maéwándaraꞌa umbai-tántááꞌá simésa síꞌo úniꞌa uwásínkówaꞌa ímba imáyáa éꞌo fasiꞌámaimo maéwánda suwánaraane. Kempímbá óraaꞌ-umbai-tantaaꞌa úmbanifo Fasiꞌaénkó mimpínkémbá síkaiye. 12 Ímba ken-aantemba sáwíꞌa uwásínkaraafo maarán-kwáásíwáráꞌá sáwíꞌa uwátinkanaawe. Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamai méꞌa wentáféꞌo imáyáa éꞌo méꞌa miyá ónaemo sewí umbaí timénááwe. 13 Sáwí-waasi karoꞌ-ááí sésa fíꞌowiti imáyáa kotafisewí sáwíꞌa úmae iyésa tuwímbai karoꞌá simátinkesa miwí karoꞌá simátiyuwanaawe. 14 Emá ímba miyá indá simátímakaunda-aaisafe éraiꞌe fasiꞌámai sé minááí fasiꞌámai taꞌótoraao. Minéráíꞌ-ááímó simátímakaundawisa kaweꞌ-úmai suwánaraanda po minááí fasiꞌámai taꞌótoraao. 15 Emá iyámpói mérondaraꞌa Maníkón-aai aúfáífinken-aai simátímaꞌmae íyúmba ísaraanda káféꞌwaraꞌa wéisaane. Maníkón-aai aúfáífinken-aai toráumaimo awánaawi kaweꞌ-ímáyáá ésa Ísu Káráísitin-aaisafesa timankúnkúmba owaná Maníkó sáwí-imayaafinkemba wéfautinkaiye. 16 Maníkó imáyáa timúwasa Maníkón-aai aúfáífimba seyaafáꞌ-ááí agaimakáamba pósa mináúfáífínkén-ááísámbá Maníkóní aambá aráátíméwasa aoisaambó uráantafesa óraaka sésa sáwí-imayaa arupíse uwátinkesa kaweꞌ-aantemba úmai méraiyan-amba wéaraatimewe. 17 Maníkóní kísau-waasimo Maníkón-aai aúfáífinken-aaimo ísámaimo kaweꞌó íyanamo éna minááígó kawe-kísáú-wáásí-íꞌa uwátinkainasa Maníkómó kawe-kísáúmó timínda-kisau fasiꞌámai kaweꞌ-úmai maénááwe.

Copyright information for `AUY