Acts 12

Anekaꞌá sáwíꞌo uwátínkaraan-aai.

Minkánáá Érotin-anáwainko araámáó Éroti Yúndaa-waasiti kawáágó ména Ísuni aampaꞌó kuwáí tuwímbai sáwíꞌa uwátinkena moóráwigomba aiꞌmarówana Yóni awaaón-áwíꞌa Yémísimba kotaꞌótokena anuwarambá kambísásuwowana puwúwasa Yúndaa-waasi aamoí uwaná Éroti awánéna aamoí uwásinkaiwae séna moóráwigomba aiꞌmarówana Pítaamba kotaꞌótokaiye. Yúndaa-waasi ímbo intóráín-tantaaꞌwara-pereti agáún-kanaa Pítaamba kotaꞌótoꞌmaena ándáfaꞌa máánkowasa siyáánkain-úmai afaꞌmóráe-i-waasi wenkáꞌá káráwiyowasa éíyain-eiyain-kwaasi kóyááka-tayaaka úmai káráwiyuwasa Éroti séna Maníkó Yúndaa-waasi tíyótaimo í-tánón-kánáá taiꞌáínaꞌa Pítaamba áíꞌmaeꞌa Yúndaa-waasi túrankaꞌa aaifimbá maenkéꞌa tufuwónaumnemo súmba Pítaa ándáfaꞌa mérowasa Fasiꞌaénkóní waási Fasiꞌaénkómpáꞌá inaí símai Pítaamba áwaꞌnai uráawe.

Pítaamba ándáfakembo faúꞌánkarain-aai.

Inaí sésa Pítaantafesa ísámai áísai uwaná aafáyáaraamba Éroti Yúndaa-waasi túrankaꞌa Pítaamba aaifimbá maiyankánaumne súwana káféꞌ-noꞌwaankaamba Pítaamba aíyayaankaꞌa káráꞌumakesa kaeꞌ-í-wáásí séfasefaꞌa méroyana Pítaa aún-kwaigúwasarai kaeꞌ-í-wáásí ontaráꞌá káráwiyoyana minúwóíyáámbá Fasiꞌaénkóní kísau-waasigo wíyómpakewi kumúwana ándá-naumpaꞌa sán-kówana Pítaan-ayóíyáꞌá tufuwéna aúsúwana íyáfasinowana séna úwoiya íyáfasinaao súwana Pítaa ayáámpinken-anda weyááríkaꞌa faúꞌwena marapáꞌá kumúwana wíyómpakewi séna ení áꞌwáánkau uré enaísamai ánáamba maimái uwó súwana miyá úwana ení paákákén-únánkwátói kuférénakai kesékai koyó súwana Pítaa ándá-naumpakemba wenánaaemba kuména ímba waásin-iye-imayaa uráifo kaaimbá awánáúmne-imayaa éna 10 i-wáásímó méron-ontaraꞌa kúwáákesarai minkákémbá moórá-ontaraꞌa i-wáásímó méron-ontaraꞌa kúwáákesarai minkákémbá ándáfakembo naaópaꞌo kónae owasamó titinkáán-ontaraꞌa fasiꞌaén-óntáráꞌá kúmúyana weyááríkaꞌa tigúwasarai kuwákárúwesarai aampaꞌá kuyaná minúwóíyáámbá wíyómpakewi Pítaamba auwéna áwiyokuwana 11 Pítaa imáyáa éna séna ímba kaaimbá awánáúmpo éraiꞌa Fasiꞌaénkó wení kísau-waasigomba aiꞌmáráísana kuména Éroti sínkamine isaná ayáámpinkemba kuntafísuwaisaꞌa túne. Yúndaa-waasiwaraꞌa sínkamonaesamo ombá kuntafísuwaisaꞌa túne Pítaa siyáiye.

12 Pítaa minímáyáá uwásuwena Máríyaani naambó wéropaꞌa wéna Yóni-Máákaani anówani naambó wéropaꞌa kúwasa sáwífaꞌ-waasi mindáúmpáꞌá túwaandu ésa Pítaantafesa ísámai Fasiꞌaénkómpáꞌá inaí wésuwana 13 mindánkóní ontamá paupau súwana moórá-arasi mindáúmpáꞌó kísaumo maún-arasigon-awiꞌa Róta ontaráꞌá kuména 14 séna nááwaꞌono súwana Pítaa séna kemá úne súwana Pítaan-amóísáúmba iséna kunaamoí éna ímbo ontamó tiyankómba awaantanténa sáwífaꞌ-waasi isimátimena séna Pítaa ontaráꞌá méraiye súwasa 15 miwí sésa emá uwóíꞌa éma karoꞌá séne suwaná minárásígó anekaꞌá séna éraiꞌa Pítaa ontaráꞌá méraiye súwasa miwí sésa Pítaan-amankon-iye 16 suwaná Pítaa ontamá óraakaꞌa paupau súwasa isésa ontá kuntiyésa awánomba wemá Pítaa úwasa táátafesa uwaná 17 káíkarewaꞌa simátíméno simásuwena séna Fasiꞌaénkó ándáfakemba kembá síꞌmaena aampaꞌá másiyuwaifo Yémísine Ísun-aaimo ísáán-kwaasiye kosimátíméro Pítaa simátimena tiyuwéna fíꞌon-daopaꞌa kuráiye.

18 Kúwasa aafáyáaraꞌa i-wáásí Pítaambo káráwiyowi awánomba ímba mérowasa kantúmba marésa Pítaa nááfara kóuraiyo suwaná 19 Éroti iséna Pítaamba ayaafáí oró súwasa ayaafáí uwááesa ifátuwowana Éroti miní-wáásí aaifimbá maitinkéna séna tínkamoro séna tuwímbai tiꞌmarówasa tínkamuwasa púwúwana Éroti miyá uwásuwena Yúndiyaa-marafaꞌa tuwéna kumémena Sísááríyaa-naopaꞌa kumbéraiye.

Érotimo pukáin-aai.

20 Éroti Sáíndóni-naopaken-kwaasiye Táyaa-naopaken-kwaasiye áfááraumai aaisambá tiyúwasa minkáéꞌ-náópaken-kwaasi tatúwaandu ésa sésa Érotimo káráwiyai-marafakemba kentáásí tómbá wémaumne sésa minááí símai kaweꞌá ónae sésa Érotimpaꞌo tumbá wení naakaꞌó káráwiyowin-awiꞌa Párásitasimba másimamuwana isówasa minááísámbá másimai tukáawe.

21 Minkákémbá Éroti óraa-kanaa úwana wenkáꞌó káráwiyowini unáánkwátói úmaena káráwiyowi maéꞌmaeꞌo úpaꞌa iména ayáátááꞌ-aai wésuwasa 22 Érotimba símai arumbá torésa sésa ímba waásigo sifó maníkó siyé óraaka suwaná 23 Éroti minááísáféna ímba Fasiꞌaénkó úmpo úwoi-waasi úne séna aúpáꞌá tuwówana maníkóní kísau-waasigo wíyómpakewi tufúwana ufónkwanko arumbá unkutúwana pukáiye.

24 Puwúwasa Fasiꞌaénkóní waási Maníkón-aai kosimátin-tasimatin-uwasá isésa éraiꞌe sésa Fasiꞌaénkómpáꞌá tiyáawe.

25 Ántíokufaken-kwaasi Yérúsaremufaken-kwaasisafesa óntamba timénaumne siyómba pósarai Páánápáasiye Sóroe wétimuyana minkísáú taiꞌówasarai ifóꞌ-wáásígón-áwíꞌa Yóni-Máákaamba áíꞌmaesarai Yérúsaremufaꞌa tuwésarai wémesarai Ántíokufaꞌa kurááye.

Copyright information for `AUY