Acts 18

Póro Kórinti-naopaꞌo komérain-aai.

Póro Áténisi-naopaꞌa simátimena tiyuwéna Kórinti-naopaꞌa komérowana moórá Yúndaa-waasigon-awiꞌa Ákwíra mérowana wembá anówa Póntási-marafaꞌa ména maꞌánkarowana ména óraaꞌa éna Ítáári-marafaꞌa Rómu-naopaꞌa koména awaainínkón-áwíꞌa Pírísiraae méroyana mimbáráfáꞌó káráwiyon-kawaagon-awiꞌa Kóróndíyasi Yúndaa-waasi aaisambá tíꞌmai Rómufakemba tiꞌmátuwowasa kuwasaráí Ákwíraae Pírísiraae Kórinti-naopaꞌa koméroyana Póro mindáraifaꞌa wéna wení moórá-kisau-waasifaꞌa póna mindáraise koména ampanta-námbá ésa óntamba wémaesa Yúndaa-waasi ámáán-aaimo ísón-kanaa túntemba Póro Yúndaa-waasiti ámáán-daumpa iména Yúndaa-waasiye Kíríki-waasiye Ísun-aaisafesa éraiꞌe sésa wempáꞌá tíwae séna

Ísun-aai simátímaꞌmaena iyáiye.

Simátimunkaꞌa Sáírásiye Tímótiye Máséndóniyaa-marafaꞌa tuwésarai Kórinti-naopaꞌa kúmúyana Póro aasiyaasi-kánáá kaweꞌ-ááí simátímaꞌmae wéiyena Yúndaa-waasisafena séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaimba Yúndaa-waasisa amuꞌmaráúndawisa wemá Ísun-iye súwasa wenáái taraisésa sáwí-aai simánkówana wení unáánkwátóiyakemba kankambá fapifí éna séna Maníkó sáwíꞌo íyampinkembo kaweꞌ-ámpáꞌó ímbo métinkainda kentí áwáugo ínaꞌa sáwíꞌa ónááwe. Kemá ímba sáwíꞌa uwátinkaumpo keyááríkaꞌa sáwíꞌo ontáfé tiyuwéꞌa fíꞌonkaa-waasifaꞌa kosimátímaꞌmaeꞌa kónaumne Póro simátimena tiyuwéna moórá-waasigoni naaúmpaꞌa komérowana mindáúmpákén-kwáásígón-áwíꞌa Tísíyasi-Yásítasi wemá fíꞌonkaa-waasigo éna Maníkón-ímáyáá mósá marówi úwana wení naambá Yúndaa-waasiti ámáán-dankoni ewaaꞌá wérowana Póro mindáúmpáꞌá koména kaweꞌ-ááí kosimátímaꞌmaena iyúwana moóráwigon-awiꞌa Kírísipasi Yúndaa-waasiti ámáán-dankaꞌ-oraaꞌ-waasigo Fasiꞌaénkón-aaisafena amankúnkúmba úwasa wení akúnkwáráꞌá timankúnkúmba uwasá Kórinti-naopaken-kwaasi sáwífaꞌnanka Póron-aai isésa Fasiꞌaénkón-aaisafesa timankúnkúmba ésa nombá maiyáawe.

Nombá máúwana moórá-noꞌwaamba Póro kaainkáámbá awánówana Fasiꞌaénkó séna ímba ááꞌa íno. Kemá eséꞌa méraumpo ímbo ifátúwénda kesáái úwoi simátímaꞌmae waaó. Mindáópakemba sáwífaꞌnanka kesáái isésa kesí waási-iꞌa íyamba

pósa ímba sáwíꞌa uwánkanaawe Fasiꞌaénkó súwana
11 Póro mindáópa moórá-aatai úmai afaꞌmóráe-wiyomba ména Maníkón-aai simátímaꞌmaena iyáiye.

12 Simátimuwana ánaaemba Rómu-kamanigon-awiꞌa Káriyo Ákáyaa-marafaꞌo káráwiyonkaꞌa Yúndaa-waasi Póromba taꞌótoꞌmaesa Káriyompaꞌa wésa 13 sésa maankwáásígó tuwímbai-aai simátimena Maníkómpáꞌó iyíyan-amba moórá-ankwaraꞌa wéaraatimiye. Minááígó kentáásí ámáámba wétaraisiye suwaná 14 Póro sénae súwana Káriyo Yúndaa-waasisafena séna minkwáásígó kámáni-waasi-taaimo sáwíꞌo énamo sáwí-kisaumo máínkakaa kentáái káféꞌa kaweꞌ-úmai isáúsina. 15 Énifo kentááiye kentúwíꞌe kentí ámáán-aantentafeꞌa tasísai ontáféꞌa ifátuweꞌa keyááríka minááí másimai kaweꞌán-oro. Kemá ímba miyán-ááí isánaumne séna 16 aaimó sí-náúmpákémbá tiꞌmátuwowasa 17 moóráwigon-awiꞌa Sósíténisi Yúndaa-waasiti ámáán-dankaꞌ-oraaꞌ-waasigomba taꞌótokesa aaimó ísón-dankoni ewaaꞌá tufúwana Káriyo mindásafena ímbo imáyáamo úmba ifátukaiye.

Póro Ántíokufaꞌa anekaꞌó kuráin-aai.

18 Póro Kórinti-naopaꞌa ayáátáákaꞌa Ísun-aaimo ísówiseꞌa ména tiyuwéna séna Pírísiraante Ákwíraanteꞌa tíꞌmaena Síriyaa-marafaꞌa kónae séna Sénkíriyaa-naopaꞌa kumbéna Maníkóntáféna éraiꞌ-aai séna aꞌnóntáu seyaafáꞌá kárásuwena mindárai tíꞌmaena nompín-táómba taꞌótoresa íyátesa wémesa 19 Éfésási-naopaꞌa mindómpín-táómpinkemba marapáꞌá kumésa Póro Pírísiraante Ákwíraante minká tiyuwéna Yúndaa-waasiti ámáán-daumpaꞌa iména aaí wesimán-kwesiman-uwasa 20 miwí sésa ayáátáákaꞌa keséta mérainone suwaná aꞌáo kanaán-ifo méwaro 21 séna Maníkómó ewé sénamo siꞌmaráínaꞌo éꞌa kouweránaumne séna nompín-táómba taꞌótorena íyátena Éfésási-naopaꞌa tuwéna wémena 22 Sísááríyaa-naopaꞌa mindómpín-táómpinkemba marapáꞌá kunkéna Yérúsaremufaꞌa marapáꞌá iyéna Fasiꞌaénkóní waásisafena kaweꞌ-ááí simátimena Síriyaa-marafaꞌa Ántíoku-naopaꞌa koména 23 tuwímbai-noꞌwaamba waitinkéna tiyuwéna Kárésíyaa-aempaꞌa Fírísiyaa-aempaꞌa naaóꞌ-naoꞌa wénena Ísun-aaimo ísówisafena simátímaꞌmaena iyúwasa fasiꞌámai méraawe.

Moóráwigon-awiꞌa Ápórósin-aai.

24 Moórá Yúndaa-waasigon-awiꞌa Ápórósi wemá Árékísándiriyaafaken-kwaasi Éfésási-naopaꞌa taméraiye. Wemá Maníkón-aai kaweꞌ-úmai iséna aúfáífinken-aai kaweꞌ-úmai simátímaꞌmaena iyúwana 25 moóráwigo Fasiꞌaénkóní aampaꞌó kun-ááí simámakowana aamoí éna óraaka simátimena Ísun-aai arupíse úmai simátímaꞌmae iyéna Yóni nombó maitinkón-aai aantemba iséna Ísuni waási nombó maitínkón-aai ímbo isómba 26 Éfésási-naopaꞌa taména Yúndaa-waasiti ámáán-daumpaꞌa óraaka simátimuwasarai Pírísiraae Ákwíraaeꞌa isésarai áíꞌmaesarai kentí naaúmpaꞌa máankesarai Maníkóní aampaꞌó kun-ááí seyaafáꞌ-ááí kaweꞌ-úmai simámakaaye.

27 Simámuyana Ápórósi iséna séna Ákáyaa-marafaꞌa kónae súwasa Éfésási-naopaken-kwaasi Ísun-aaimo ísówi áwaꞌnai ónaumne sésa aúfái agai-áménasa Ísun-aaimo ísááwi Ákáyaa-marafaꞌo méraawi mátímínasa kaweꞌá uwánkáaro suwaná mináúfáí maimaéna wémena kúmba Maníkó úwoi áwaꞌnai úwana Ísuni aampaꞌó kuwáí túwaꞌnai ena 28 aforaꞌá Yúndaa-waasise aaí wesimán-kwesiman-ena Maníkón-aai aúfáífinken-aai simátimena séna Maníkómó íyáfasinankaraiwaimba wéamuꞌmaraundawisa wemá Ísun-iye súmba wenááigo miwí tááigomba íyáákowana miyáumai Ísuni aampaꞌó kuwáí túwaꞌnai uráiye.

Copyright information for `AUY